Plen
Sittings of the Senate of October 6, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.93/16-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 06-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 6, 2008

  1   Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
   1.1  Angel Tîlvăr (PSD) - declarație politică având ca subiect problemele viticultorilor din Vrancea;
   1.2  Puiu Hașotti (PNL) - declarație politică având ca temă evenimentele petrecute la 1 octombrie 2008 la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, referitoare la raportul parlamentarului german Jurgen Hermann privind situația minorității române din Serbia;
   1.3  Gheorghe Funar (PRM) - declarație politică având ca subiect viitoarele alegeri parlamentare din România;
   1.4  Ștefan Mihail Antonie (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică cu tema: Cetatea Sighișoarei și starea deplorabilă în care se află patrimoniul cultural național;
   1.5  Neculai Apostol (independent) - declarație politică având ca titlu "Reforma electorală și necesitatea unui cabinet parlamentar profesionist";
   1.6  Viorel Duca senior (independent afiliat Grupului parlamentar al PNL) - declarație politică având ca temă apropiatele alegeri parlamentare din România și exercitarea dreptului de vot al românilor din diaspora;
   1.7  Ivan Cismaru (PD-L) - declarație politică având ca subiect circulara expediată de Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe IonescuȘișești" către toate unitățile de cercetare din țară;
   1.8  Verginia Vedinaș (PRM) - declarație politică având ca temă poziția adoptată de Guvern în privința creșterilor salariale ale profesorilor;
   1.9  Frunda György (UDMR) - declarație politică având ca subiect garantarea nelimitată a depunerilor persoanelor fizice și juridice prin Fondul de garantare a depozitelor în sistem bancar
  2   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  3   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 6-11 octombrie a.c.
  4   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată de Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți), dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 (L566/2008)
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2006 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, prin reorganizarea Agenției SAPARD, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru eficientizarea activității Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (L371/2008)
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2008 privind autorizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru încheierea de angajamente legale interne în anul 2008 în vederea asigurării unor măsuri financiare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industria alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole (L376/2008)
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2008 pentru desemnarea autorităților naționale competente pentru coordonarea, monitorizarea, gestionarea și derularea fondurilor nerambursabile destinate finanțării programelor de informare și promovare a produselor agricole pe piața internă și în țări terțe, precum și pentru completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (L404/2008)
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2008 pentru modificarea art. III alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (L461/2008)
  9   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L372/200) (votul final se va da în ședința de marți, 7 octombrie 2008)
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției (L403/2008)
  11   Aprobarea prelungirii programului de lucru
  12   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2008 pentru completarea art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar (L405/2008)
  13   Dezbaterea și adoptarea raportului asupra cererii de reexaminare a Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" (L39/2007/2008) (reexaminare în urma deciziei Curții Constituționale)
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 81/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene (L438/2008)
  15   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (L388/2008)
  16   Respingerea Propunerii legislative privind modernizarea drumurilor județene și comunale din credite externe (L396/2008)
  17   Propunerea legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (L546/2008) (reluarea votului pe raport și a votului fina în ședința de marți, 7 octombrie a.c.)
  18   Adoptarea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvenului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (L329/2008)
  19   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/2008 pentru modificarea și completarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (L439/2008)
  20   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului (L352/2008)
  21   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 93/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L458/2008)
  22   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (L349/2008)
  23   Respingerea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 60(r1)/23.09.1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice (L359/2008)
  24   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea art. 31 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române (L369/2008)
  25   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2005 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (L363/2008)
  26   Adoptarea Proiectului de lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale (L809/2007)
  27   Adoptarea Propunerii legislative privind susținerea învățământului preșcolar (L421/2007)
  28   Respingerea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată (L434/2008)
  29   Reluarea votului final asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 30 și art. 46 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor în ședința de marți, 7 octombrie a.c. (L807/2007)
  30   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2008 privind unele măsuri pentru reglementarea regimului unor debitori și creditori ai fondului de risc;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2008 privind completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplică pentru închirierea locuințelor și terenului aferent acestora, aflate în domeniul public și privat al statului, administrate de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare;
  Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 42/2008 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național al Produselor Tradiționale și Ecologice Românești;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea măsurilor ex-ISPA;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2008 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ;
  Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale;
  Lege privind regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre;
  Lege privind înființarea Universității Creștine "Partium" din municipiul Oradea, județul Bihor;
  Lege privind înființarea Institutului Teologic Penticostal din municipiul București;
  Lege privind înființarea Universității "Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca;
  Lege privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea juridică internațională în materie penală;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;
  Lege pentru modificarea Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Locuințe;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării;
  Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
  31   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   31.1  Vasile Ioan Dănuț Ungureanu
   31.2  Gheorghe Viorel Dumitrescu
   31.3  Alexandru Pereș
   31.4  Gheorghe Funar
   31.5  Nicolae Marian Iorga
   31.6  Dorel Jurcan
   31.7  Irina Loghin
   31.8  Ștefan Mihail Antonie
   31.9  Ion Toma
   31.10  Viorel Duca senior
  32   Din partea Guvernului au primit răspunsuri:
   32.1  Alexandru Pereș - de la domnul Barna Tánczos, secretar de stat în Ministerul Transporturilor

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 20:31
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro