Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 24-09-2008

Ședința Senatului din 24 septembrie 2008

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 29 septembrie - 4 octombrie a.c.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind înființarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier și a modului în care s-au respectat contractele dintre statul român și marile societăți comerciale privatizate, cu referire la angajamentele de protecție a mediului
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind înființarea unei Comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Român
  5   Aprobarea retragerii din dezbaterea Senatului, la solicitarea inițiatorilor, a următoarelor inițiative legislative:
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului (L409/2008);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români (L411/2008);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 23 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă (L412/2008);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 539/2001 pentru acordarea dreptului Editurii Academiei Române, Bibliotecii Academiei Române și Casei Oamenilor de Știință de a obține și folosi mijloace extrabugetare (L529/2008)
  6   Aprobarea solicitării Parchetului General privind restituirea dosarelor domnului senator Ioan Codruț Șereș
  7   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative privind trecerea în proprietatea consiliilor locale a locuințelor de serviciu aflate în proprietatea statului și administrate de către universitățile cu profil agricol și medicină veterinară (L237/2008)