Plen
Sittings of the Senate of February 11, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.7/21-02-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 11-02-2008 Printable version

Sittings of the Senate of February 11, 2008

  1   Declarații politice prezentate de domnii senatori:
   1.1  Ioan Chelaru (PSD) - declarație politică având ca temă "Radiografia crizei și sindromul scandalului în țara fatalităților" sau " România - între criza generală și zoaiele președintelui";
   1.2  Alexandru Ioan Morțun (PNL) - declarație politică având ca subiect rezultatul alegerilor prezidențiale din Serbia;
   1.3  Dorel Constantin Onaca (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca temă starea infracțională a județului Constanța;
   1.4  Mihai Ungheanu (PRM) - declarație politică având ca temă decizia Curții Constituționale privind Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității;
   1.5  Frunda Gyorgy (UDMR) - declarație politică având ca subiect funcționarea Curții Constituționale și necesitatea revizuirii Constituției României;
   1.6  Tiberiu-Aurelian Prodan (PNL) - declarație politică având ca subiect migrația unor primari de la un partid la altul;
   1.7  Viorel Arion (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca temă infrastructura județului Hunedoara;
   1.8  Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: scandalul pe care îl provoacă Vladimir Voronin, președintele Republicii Moldova; atacurile lui Mihai Conțiu la adresa poetului Grigore Vieru, în ziarul Moldova Suverană și consecințele acestora; in memoriam Max Bănuș;
   1.9  Jan Vraciu (PD-L) - declarație politică având ca subiect managementul deficitar al sistemului de sănătate;
   1.10  Ion Vărgău (PSD) - declarație politică având ca temă dorința românilor de a trăi decent (declarație politică neprezentată în plen);
   1.11  Dan Gabriel Popa (PD-L) - declarație politică având ca subiect taxa auto (declarație politică neprezentată în plen).
  2   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2007 privind importul în România al produselor de protecție a plantelor și al mostrelor, ajutoarelor și donațiilor de produse de protecție a plantelor din țări terțe;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării;
  Lege pentru modificarea anexei la Legea arendării nr.16/1994;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul combaterii criminalității organizate, traficului ilicit de stupefiante și a terorismului internațional, semnat la București, la 5 iulie 2007;
  Lege pentru aderarea României la Acordul semnat la Luxemburg, la 25 iunie 2005, de modificare a Acordului de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou, la 23 iunie 2000;
  Lege pentru aderarea României la Acordul de cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, în vederea combaterii fraudei și a oricărei alte activități ilegale în detrimentrul intereselor financiare ale acestora, semnat la Luxemburg, la 26 octombrie 2004.
  3   Informare cu privire la Scrisorile Președintelui României privind participarea cu forțe armate la misiuni în afara teritoriului statului român.
  4   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  5   Aprobarea unor modificări în componența nominală a comisiilor permanente:
  doamna senator Nora Cecilia Rebreanu trece la Comisia pentru politică externă, în locul domnului senator Cristian Diaconescu;
  doamna senator Nora Cecilia Rebreanu trece la Comisia pentru cultură, artă și mijloace de informare în masă, în locul domnului senator Angel Tîlvăr;
  domnul senator Radu Cătălin Mardare trece la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, în locul domnului senator Ovidiu Teodor Crețu;
  domnul senator Ovidiu Teodor Crețu trece la Comisia economică, industrii și servicii, pe locul rămas vacant;
  domnul senator Marin Bobeș trece la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, pe locul rămas vacant;
  domnul senator Nicolae Mărășescu trece la Comisia pentru muncă, familie și protecție socială, în locul domnului senator Ovidiu Teodor Crețu;
  domnul senator Anghel Iordănescu trece la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, în locul domnului senator Ion Moraru;
  domnul senator Ion Moraru trece la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, în locul doamnei senator Lucia Tomoiagă;
  domnul senator Nicolae Mărășescu trece la Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului, în locul domnului senator Ovidiu Teodor Crețu.
  6   Aprobarea retrimiterii la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, a raportului privind alegerea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii din partea societății civile.
  7   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul de lege privind unele măsuri speciale pentru reglementarea avansului rest de justificat, precum și pentru efectuarea recepției în fază unică a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora la obiectivul de investiții "Palatul Parlamentului";
  Propunerea legislativă pentru completarea art.35 din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr.VII/3 a Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sistemul bugetar al personalului salariat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2005, devenită Legea nr.280/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea OUG 110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004;
  Propunerea legislativă privind unele măsuri pentru realizarea unui mediu economic pentru producătorii români din acvacultură comparabil cu mediul economic al producătorilor din acvacultura celorlalte state membre ale UE;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală;
  Propunerea legislativă pentru modificarea lit.f) a art.41 din Legea zootehniei nr.72/2002 și completarea art.13 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr.407/2006;
  Propunerea legislativă privind asigurarea transparenței sondajelor de opinie cu relevanță politică;
  Propunerea legislativă privind interzicerea cesiunii drepturilor izvorâte din aplicarea legilor de restituire a proprietăților;
  Propunerea legislativă privind atribuirea unei locuințe d-nei Valeria Oancea;
  Propunerea legislativă privind completarea și modificarea OUG 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere cu modificările și completările aduse de Legea 280/2003;
  Propunerea legislativă pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Codului penal al României;
  Propunerea legislativă privind vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru acceptarea amendamentului adoptat prin Decizia II/1 a celei de-a doua Reuniuni a părților, la Alma Ata, Kazahstan, la 25-27 mai 2005, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus, la 25 iunie 1998.
  9   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Instrumentelor de amendare, adoptate la Antalya, la 24 noiembrie 2006, a Constituției și Convenției Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, semnate la Geneva, la 22 decembrie 1992.
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie.
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 133/2007 privind aprobarea unor măsuri financiare pe anul 2007.
  12   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.
  13   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. (reluarea votului pe raport și a votului final.)
  14   Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României.
  15   Dezbateri asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției.
  16   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către doamnele și domnii senatori:
   16.1  Ion Solcanu
   16.2  Ovidiu Teodor Crețu
   16.3  Alexandru Pereș
   16.4  Viorel Arion
   16.5  Gheorghe Funar
   16.6  Dorel Constantin Onaca
   16.7  Ion Moraru
   16.8  Ion Vărgău
   16.9  Aurel Gabriel Simionescu
   16.10  Viorel Arcaș
   16.11  Doina Silistru
   16.12  Mihail Popescu
   16.13  Dan Sabău
  17   Din partea Guvernului a primit răspunsuri:
   17.1  Ion Vărgău - de la Eugen Gheorghe Nicolăescu, ministrul sănătății publice.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 12:50
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro