Plen
Sittings of the Senate of October 9, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.137/19-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 09-10-2007 Printable version

Sittings of the Senate of October 9, 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Senatului pe anul 2008
  3   Validarea unor candidați propuși pentru Consiliul Național de Integritate
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992
  5   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei economice, industrii și servicii asupra cererii de reexaminare, la solicitarea Președintelui României, a Legii camerelor de comerț din România
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritățile contractante pe parcursul licitării și implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA și PHARE, finanțate de Uniunea Europeană
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind măsuri de garantare a siguranței aprovizionării cu gaze naturale
  8   Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  9   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate prin Programul SAPARD
  10   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2007 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și a autorităților publice centrale
  11   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 46/2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile și a contribuției naționale în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea și utilizarea acestora pentru obiectivul cooperare teritorială europeană
  12   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României (votul final asupra se va da într-o ședință viitoare).
  13   Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (retrimiterea la Comisia economică, industrii și servicii și la Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital pentru un raport comun, iar la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări pentru aviz).
  14   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
  15   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea "Programului național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități"
  16   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor
  17   Continuarea dezbaterilor asupra amendamentelor respinse la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari (ședința se încheie din lipsă de cvorum)

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 6 october 2022, 0:15
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro