Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2007 > 27-06-2007

Ședința Senatului din 27 iunie 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Aprobarea ca moțiunea simplă "Sănătatea publică este bolnavă" să fie dezbătută în ziua de joi, 28 iunie a.c.
  3   In memoriam Domokos Geza.
  4   Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007.
  5   Adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori".
  6   Respingerea Propunerii legislative de modificare a Legii nr.321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acțiunilor pentru sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe prin această activitate.
  7   Respingerea Propunerii legislative privind reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu.
  8   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/2007 pentru completarea art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare.
  9   Dezbaterea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2007 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al Județului Brașov și în administrarea Consiliului Județean Brașov, pentru realizarea obiectivului "Aeroport Internațional Brașov-Ghimbav". (votul pe raport și pe lege se va da în ședința de joi, 28 iunie a.c.)
  10   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2007 pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de joi, 28 iunie a.c.)
  11   Numirea Consiliului Național de Integritate.
  12   Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea și modificarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989. (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de joi, 28 iunie a.c.)
  13   Respingerea Propunerii legislative privind statutul funcționarului public parlamentar.
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind retrocedarea terenurilor cultelor religioase.
  15   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative de modificare și completare a Legii nr. 340 din 12/07/2004, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.658 bis din 21.07.2004, privind instituția prefectului.
  16   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarei legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru anularea unor obligații de restituire a produselor scoase din rezerva de mobilizare de către filialele companiei Naționale ROMARM-S.A., aferente perioadei 1991-2003;
  Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviația civilă din România;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.28/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului și pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";
  Lege privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;
  Lege pentru abrogarea Legii nr.355/2003 privind răspunderea transportatorilor aerieni și a operatorilor aeronavelor civile care efectuează operațiuni aeriene civile în spațiul aerian național, a Legii nr.491/2004 privind obligația de serviciu public pe rute aeriene interne și a Ordonanței Guvernului nr.52/2002 privind stabilirea unui sistem de compensare de către transportatorii aerieni pentru pasagerii cărora li s-a refuzat îmbarcarea pe curse aeriene regulate;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
  Lege pentru modificarea Legii nr.562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare;
  Lege pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr.II și III la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Lege privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2000;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.124/2006 privind stocurile excedentare de zahăr, produse zaharoase și alte produse alimentare;
  Lege privind înregistrarea operațiunilor comerciale prin mijloace electronice;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă;
  Lege privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2007 pentru modificarea art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România;
  Lege pentru modificarea art.26 din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;
  Lege pentru modificarea și completarea art.2 din Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor.
  Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanțării Proiectului privind apărarea împotriva inundațiilor în zona de sud-vest a României, semnat la București la 18 decembrie 2006 și la Paris la 9 ianuarie 2007;
  Lege pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori".