Plen
Sittings of the Senate of March 14, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.31/23-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 14-03-2007 Printable version

Sittings of the Senate of March 14, 2007

  1   Aprobarea programului de lucru și a ordinii de zi.
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru săptămâna 19 - 24 martie 2007.
  3   Aprobarea constituirii comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat.
  4   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a următoarelor inițiative legislative:
  Proiectul legii serviciului de administrare a domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale;
  Propunerea legislativă privind obligația Guvernului de a prezenta semestrial rapoarte în fața Parlamentului privind îndeplinirea Programului de guvernare.
  5   Aprobarea retragerii din dezbaterea Senatului, la solicitarea inițiatorului, a propunerii legislative pentru modificarea Legii 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom".
  6   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 4/1953
  7   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative - Legea meșteșugurilor.
  8   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale.
  9   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 328/2006 privind cinematografia.
  10   Dezbateri asupra Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene (continuarea dezbaterilor și votul final, în ședința de luni, 19 martie a.c.).
  11   Dezbaterea și respingerea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului - reexaminare.
  12   Domnul senator Angel Tîlvăr, Grupul parlamentar PSD, anunță depunerea moțiunii simple, cu tema "Falimentul învățământului și cercetării românești", semnată de 69 senatori.
  13   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 7 alin. 9 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.
  14   Continuarea dezbaterilor și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
  15   Continuarea dezbaterilor și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor.
  16   Adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului.
  17   Adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2006 pentru modificarea și completarea Titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente.
  18   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 211 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.
  19   Adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr.169/1997.
  20   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război.
  21   Adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
  22   Prezentarea de către domnul Călin Popescu Tăriceanu, primul-ministru al Guvernului Romîniei, a unei declarații pe tema continuării reformelor din justiție.
  23   Dezbaterea și aprobarea propunerii privind prezentarea punctelor de vedere ale grupurilor parlamentare asupra declarației primului-ministru; aprobarea prelungirii programului de lucru.
  24   Aprobarea prelungirii la 60 de zile a termenului de dezbatere asupra Propunerii legislative privind controlul provenienței averilor care nu pot fi justificate din veniturile legale.
  25   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.
  26   Prezentarea de către grupurile parlamentare a punctelor de vedere asupra declarației primului-ministru.
  27   Intervenția domnului Călin Popescu Tăriceanu, prim-ministrul Guvernului, în legătură cu poziția grupurilor parlamentare.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 october 2022, 19:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro