Plen
Sittings of the Senate of February 22, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.15/02-03-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 22-02-2007 Printable version

Sittings of the Senate of February 22, 2007

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  2   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 26 februarie - 3 martie 2007.
  3   Probleme organizatorice:
   3.1  aprobarea înlocuirii domnului senator Radu Terinte cu domnul senator Gavrilă Valilescu în Comisia specială pentru modificarea și completarea Regulamentului Senatului ;
   3.2  componența birourilor Comisiei pentru egalitatea de șanse și Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții.
  4   Adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea art.4 din Hotărârea Senatului nr.42/2006 pentru înființarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea condițiilor de legalitate privind privatizarea "SNP PETROM".
  5   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.312/2003 privind producerea și valorificarea legumelor de câmp.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate, de către Compania Națională de Transport a Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.
  8   Aprobarea retrimiterii la Comisia economică, industrii și servicii a Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea actului adițional la contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia.
  9   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind aprobarea unor măsuri financiare pentru un operator economic de sub autoritatea Consiliului Local Toplița.
  10   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative privind stimularea promovării surselor regenerabile de energie.
  11   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 adoptată prin Legea nr. 337/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii.
  12   Respingerea Propunerii legislative pentru completarea art.342 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere.
  13   Respingerea Propunerii legislative pentru instituirea în drepturi a familiilor de pensionari beneficiari ai facilităților reglementate de OUG nr. 71/2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004.
  14   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 77 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  15   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea art. 174 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  16   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare.
  17   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare.
  18   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 49/2006 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
  19   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea anexei 1 la Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
  20   Dezbaterea și respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale.
  21   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea art. 161 (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și a art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat.
  22   Respingerea Propunerii legislative privind modificarea și completarea dispozițiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
  23   Respingerea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte asigurări sociale.
  24   Dezbaterea Propunerii legislative privind înființarea comunei Poieni-Solca, județul Suceava, prin reorganizarea orașului Solca (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  25   Dezbaterea Proiectului de lege privind declararea ca municipiu a orașului Voluntari, județul Ilfov (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  26   Dezbaterea Proiectului de lege pentru înființarea satului Tangâru prin reorganizarea comunei Stoenești, județul Giurgiu (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  27   Dezbaterea Propunerii legislative privind reînființarea satului Damian prin reorganizarea comunei Sadova, județul Dolj (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  28   Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  29   Dezbaterea Proiectului de lege privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale Ministerului Apărării (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  30   Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice (votul pentru retrimiterea la comisie va fi reluat în ședința de marți, 27 februarie a.c.)
  31   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art.17 alin.2 și 3 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului;
  Lege privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr.139/1995;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.84/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.61/2006 pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanța Guvernului nr.24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare și a taxelor percepute pentru prestarea acestora;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.418/2004 privind statutul profesional specific al medicului de medicină a muncii;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
  Lege pentru modificarea anexelor nr.1 și 2 la Ordonanța Guvernului nr.51/1994 privind drepturile de echipament și materiale de resortul echipamentului, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională;
  Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, destinat finanțării proiectului privind incluziunea socială, semnat la București, la 4 iulie 2006;
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.100/2004 privind trecerea unor terenuri forestiere din proprietatea publică a statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva - Romsilva în proprietatea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 3 october 2022, 5:34
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro