You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 18-11-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of November 18, 1999

  1   Dezbateri asupra raportului Comisiei de anchetă privind situația economiei forestiere din România.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege privind Contenciosul administrativ;
  Proiectul de lege privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicații destinate diasporei românești;
  Propunerea legislativă privind pensiile persoanelor care au prestat muncă cu caii proprietate personală, în cadrul fostelor întreprinderi forestiere și care nu au avut contracte de asigurare, inițiată de domnul deputat Dorin Vataman;
  Propunere legislativă pentru modificarea art.26 din Legea nr.84/1995, așa cum a fost modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.36/1997, inițiată de 3 deputați ai Grupului Partidului Democrației Sociale din România.
  Propunerea legislativă privind pensia de văduvie a soțului supraviețuitor, inițiată de doamna deputat Böndi Gyöngyike (procedură de urgență).
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Proiectul de Lege privind constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.
  4   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 22-26 noiembrie 1999.
  5   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor.