Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-11-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 1, 1999

  1   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea prețului național de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, precum și pentru acordarea de ajutoare bănești pentru categoriile defavorizate ale populației (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/1999 privind unele măsuri pentru completarea și modificarea cadrului juridic referitor la regimul de administrare, restructurare financiară și operațională a Băncii Agricole S.A., în vederea privatizării (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 164/1999 pentru înființarea Agenției Domeniilor Statului și a Fondului de Dezvoltare a Agriculturii (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 166/1999 privind modificrea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte (procedură de urgență);
  Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1999 pentru ratificarea Adendei la memorandumurile de finanțare PHARE privind Programul de combatere a efectelor dezastrelor cauzate de inundații, încheiată la București, la 24 decembrie 1998 între Comisia Europeană și Guvernul României;
  Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 161/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 45/1998 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare;
  Lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxelor pe valoarea adăugată a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și industriei de apărare;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar;
  Lege privind dreptul senatelor universitare de a stabili cuantumul taxelor pentru susținerea examenelor de finalizare a studiilor de către absolvenții învățământului superior particular;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1999 pentru modificarea Anexei 3/47 la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/1999 pentru modificarea art.37 din Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr. 36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.106/1999 pentru completarea art.14 din Legea bugetului de stat pe 1999, nr.36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.121/1999 pentru modificarea Anexei 9 lit. a) la Legea bugetului de stat pe anul 1999, nr.36/1999;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.92/1999 pentru modificarea Anexei nr.3/25 privind veniturile extrabugetare și cheltuielile finanțate din acestea pe anul 1999 la Legea bugetului de stat, nr. 36/1999;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Norvegiei și al cooperării între țările scandinave cu privire la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Suediei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernului Regatului Suediei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), semnat la Oslo, la 26 octombrie 1998;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei privind serviciile aeriene și a Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și Guvernul Regatului Danemarcei asupra cooperării între țările scandinave cu privire la SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM (SAS), semnate la Oslo, la 26 octombrie 1998.
  3   Validarea mandatului de deputat al domnului Dorel Jurcan, P.D., Circumscripția electorală nr.39 Vâlcea.
  4   Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică.
  5   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane, semnat la Ciudad de Mexico la 3 septembrie 1998.
  6   Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului comercial între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Bangladesh, semnat la București la 15 septembrie 1999.
  7   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1999 pentru modificarea Decretului - Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (retrimis comisiei).
  8   Adoptarea Hotărârii privind înființarea Grupului parlamentar de lucru pentru întreprinderi mici și mijlocii.
  9   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român (dezbateri generale).
  10   Expunerea orală a întrebărilor și primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
  11   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 28 september 2022, 3:43
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro