Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 septembrie 1999
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 06-09-1999 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 septembrie 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de activitate pentru perioada 6-10 septembrie 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului sau al unor unități administrativ-teritoriale;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.62/1999 privind înființarea Centrului de management pentru finanțarea învățământului superior și cercetării științifice universitare;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.55/1999 privind executarea silită a creanțelor bancare neperformante;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.59/1999 privind actualizarea în funcție de rata inflației a unor taxe stabilite în sume fixe în lei pentru serviciile consulare prestate în favoarea unor persoane fizice și juridice;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.63/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.39/1999 privind finalizarea procesului de restructurare a Băncii Române de Comerț Exterior - Bancorex și fuziunea, prin absorbție, a acestei bănci cu Banca Comercială Română;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.68/1999 privind finanțarea activității Direcției Generale a Penitenciarelor, din subordinea Ministerului Justiției;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilitatea fondului forestier, prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000 - 2010;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/1999 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.75 din 1999 privind constituirea fondului special de susținere a învățământului de stat;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71 din 1999 pentru organizarea și finanțarea aniversării a 10 ani de la Revoluția anticomunistă română;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80 din 1999 privind constituirea Fondului special pentru Palatul Justiției din București;
  Proiect de lege pentru aprobarea ordonanței Guvernului nr.82 din 1999 pentru modificarea și completarea Decretului nr.247/1977 cu privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II sau III de muncă;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81 din 1999 pentru aprobarea participării Ministerului Justiției ca membru permanent la Conferința Europeană Permanentă de Probațiune;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79 din 1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.78 din 1999 privind prelungirea termenului prevăzut la art.3 alin.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79 din 1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr.42 din 1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților precum și luptătorilor pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96 din 1999 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83 din 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9 din 1992 privind organizarea statisticii publice;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89 din 1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.99 din 1999 privind atestarea agenților economici producători de bunuri materiale destinate comercializării și acordarea permisului de operare;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.84 din 1999 privind scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe uzate fizic sau moral, neamortizate, aparținând agenților economici din construcții;
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85 din 1999 privind scutirea de la plata taxelor vamale a importurilor de materiale, echipamente și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.95 din 1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente și instalații tehnologice industriale;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103 din 1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.35 din 5 august 1994 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 25 milioane de dolari SUA, destinat finanțării proiectului "Piața de Gros" București, semnat la București la 9 iunie 1994;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.108/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr.98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.109/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.22 din 1992 privind finanțarea ocrotirii sănătății;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-Lege nr.118 din 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutaate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, cu modificările ulterioare;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.100 din 1999 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a instituțiilor publice de cultură finanțate din venituri extrabugetare și alocații de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituții, precum și îmbunătățirea salarizării personalului din instituțiile și activitățile cu profil cultural;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.113 din 1999 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.114 din 1999 pentru modificarea Anexei nr.11 din Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea Președintelui și Guvernului României, precum și a personalului Președinției, Guvernului și a celorlalte organe ale puterii executive, republicată;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.115 din 1999 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor, și Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă privind Proiectul de dezvoltare rurală a Munților Apuseni, în valoare de 12,4 milioane DST, semnat la Roma la 10 mai 1999;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.116/1999 pentru completarea Legii serviciilor poștale nr.83 din 1996;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.119 din 1999 privind auditul intern și controlul financiar preventiv;
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.120/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.66/1994 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria statului;
  Propunere legislativă pentru delimitarea suprafețelor cu pădure și vegetație forestieră care fac obiectul revendicărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.169/1998, și de întârziere a tăierilor de masă lemnoasă de pe aceste terenuri, inițiată de Grupul parlamentar al Partidului Unității Naționale Române (procedură de urgență).
  3   Aprobarea unor modificări în componența unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.
  4   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.53/1999 privind aprobarea intrării pe teritoriul României și acordarea statutului de refugiat unor persoane din Republica Federală Iugoslavia (Amânarea votului final.)
  5   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/1999 pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (CEMN), de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998 (Amânarea votului final.)
  6   Dezbaterea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare încheiat între Guvernul României, Guvernul Republicii Bulgaria și Guvernul Republicii Turcia în domeniul luptei împotriva terorismului, crimei organizate, traficului ilicit de substanțe stupefiante și psihotrope, spălării banilor, traficului de arme și persoane și alte infracțiuni grave, semnat la Antalya la 16 aprilie 1998 (Amânarea votului final.)
  7   Dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea art.1 din Legea nr.199/1998 privind dreptul absolvenților învățământului particular liceal, profesional și postliceal de a susține examenul de finalizare a studiilor la unități similare din învățământul de stat (Amânarea votului final.)
  8   Dezbaterea proiectului de Lege privind dreptul absolvenților învățământului particular superior de a susține examenul de finalizare a studiilor la instituții de învățământ superior de stat acreditate (Amânarea votului final.)
  9   Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi membrilor Academiei Române și reglementarea unor cheltuieli specifice (Amânarea dezbaterilor.)
  10   Propunerea legislativă privind modificări propuse la Legea nr.18/1991 (Amânarea dezbaterilor.)
  11   Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (Aprobarea propunerii de respingere formulată de comisie.)
  12   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.195/1997 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.32/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale (Amânarea dezbaterilor.)
  13   Propunerea legislativă privind trecerea institutelor Academiei în rețeaua Ministerului Cercetării și Tehnologiei (Amânarea dezbaterilor.)
  14   Proiectul de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative (Amânarea dezbaterilor.)
  15   Dezbateri asupra proiectului de Lege privind declararea ca abrogate a unor acte normative nepublicate.
  16   Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 30 septembrie 2022, 9:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro