You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 01-07-1999

Sittings of the Chamber of Deputies of July 1, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi.
  2   Adoptarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Parlamentului, nr.18/1999, privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând contingentele KFOR în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia, ale Republicii Polone și Republicii Cehe.
  3   Proiectul de Hotărâre privind aprobarea trecerii pe teritoriul României a eșaloanelor de transport cu trupe și tehnică militară reprezentând completarea contingentului KFOR al Republicii Polone în Kosovo, Republica Federală Iugoslavia (Aprobarea eliminării de pe ordinea de zi).
  4   Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe.
  5   Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național.
  6   Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului, nr.84/1995.
  7   Raportul directorului Serviciului Român de Informații privind îndeplinirea atribuțiilor acestui serviciu în perioada mai 1997 - mai 1998 (Aprobarea amânării acestui punct de pe ordinea de zi).
  8   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/1999 privind finanțarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din venituri extrabugetare;
  Legea privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților;
  Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului;
  Legea privind ajutorul de stat;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor;
  Legea pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr.114/1996;
  Legea privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor;
  Legea cu privire la salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.101/1998 privind reglementarea plății unor tarife pentru serviciile prestate de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie și oficiile județene de cadastru, geodezie și cartografie;
  Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995;
  Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/1998 pentru modificarea și completarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/1997 privind regimul accizelor și al altor impozite indirecte;
  Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele și taxele locale.