Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 21-06-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 21, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru, pentru perioada 21-25 iunie, cu modificări.
  2   Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/1999 privind sistemul de monitorizare a cheltuielilor de personal din bugetul de stat (procedură de urgență);
  Proiectul de Lege privind publicitatea;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 15/1998 cu privire la asigurările facultataive de bunuri, persoane și răspundere civilă în Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne și Ministerul Justiției - Direcția generală a penitenciarelor;
  Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
  Proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului de prietenie și colaborare între România și Republica Uzbekistan, semnat la București la 6 iunie 1996;
  Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.266/16 iulie 1998, cu modificările ulterioare, inițiată de un număr de 8 deputați (procedură de urgență).
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și a siguranței naționale;
  Lege pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1993 privind tariful vamal de import al României.
  4   Aprobarea prelungirii termenului de depunere a concluziilor și propunerilor Comisiei de anchetă a Camerei Deputaților pentru analiza situației create la Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune prin sistarea de către CONEL a alimentării cu energie electrică a unor stații de emisie.
  5   Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/1998 pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 (Amânarea votului final.)
  6   Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.101/1998 privind Statul Băncii Naționale a României (Procedură de urgență. Amânarea votului final.)
  7   Dezbaterea raportului Comisiei juridice de disciplină și imunități referitor la solicitarea domnului deputat Petre Țurlea privind constatarea incompatibilității mandatului de deputat al domnului Bárány Francisc, cu exercitarea funcției de consilier al ministrului sănătății (Amânarea votului final.)
  8   Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisii la propunerile legislative:
  Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998;
  Proiectul de Lege privind înființarea Societății Naționale - Institutul de Cadastru și Organizarea Teritoriului Agricol S.A.
  9   Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (Retrimisă comisiei.)
  10   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la următoarele proiecte de lege:
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național;
  Proiectul de Lege privind ajutorul de stat;
  Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.88/1993 privind acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor.
  11   Aprobarea propunerii de respingere formulate de comisii la următoarele propuneri legislative:
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.69/1991, Legea administrației publice locale;
  Propunerea legislativă privind subvenționarea de la bugetul de stat a consumului de energie electrică și termică, gaze, apă și canal pentru cultele religioase recunoscute de stat;
  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 73 din 12.07.1996;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală;
  Propunerea legislativă privind posibilitatea înmatriculării unui autoturism de mică sau medie capacitate cilindrică de către deponenții la CEC, până în 1990, a unei sume în vederea achiziționării unui autoturism;
  Propunerea legislativă privind modificarea Legii 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
  Propunerea legislativă de modificare a unor prevederi ale Legii nr.118/1996 după modificările și completările aduse acesteia de Ordonanșa de urgență a Guvernului nr.20/1997, aprobată prin Legea nr.164/1997;
  Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului;
  Propunerea legislativă privind constituirea fondului special pentru stimularea viticulturii în România;
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 (148/1998) și Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
  12   Propunerea legislativă privind unele măsuri de protejare a fondului forestier.
  13   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate de deputați membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 2 october 2022, 7:30
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro