Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1999 > 17-05-1999 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 17, 1999

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 17-21 mai 1999.
  2   Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.45/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1999 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale (procedură de urgență);
  Proiect de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1999 pentru modificarea alin.4 al art.5 din Ordonanța Guvernului nr.23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru țigarete, produse din tutun și băuturi alcoolice (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1999 privind modul de suportare a cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea în anul 1999 a examenelor din învățământul preuniversitar (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.62/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior - BANCOREX S.A (procedură de urgență);
  Proiect de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Nigeria privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 18 decembrie 1998;
  Proiect de lege pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.123/1998 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata TVA a unor produse și echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de telecomunicații speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe și Industriei de apărare;
  Proiect de lege privind despăgubirile victimelor mineriadelor din mai 1990 și 1991;
  Proiect de lege pentru completarea art.2 din Legea nr.68/1994 privind înființarea medaliei "Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial 1941 - 1945";
  Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război;
  Propunerea legislativă cu privire la societățile de depozitare publică, inițiată de domnii deputați Pecsi Ferenc și Vida Iuliu;
  Propunerea legislativă privind alocația de stat pentru familiile cu copii aflate în dificultate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind fondul de instalare a persoanelor disponibilizate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea fondului de solidaritate, inițiată de doamna deputat Paula Ivănescu;
  Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea localurilor intime, inițiată de doamna deputat Mariana Stoica;
  Propunerea legislativă pentru acordarea facilităților prevăzute de Ordonanța de urgență nr.92/1997 a Guvernului României și aprobată prin Legea nr.241/1998 investitorilor care au contractat utilaje înainte de data promulgării Legii bugetului de stat pe anul 1999, inițiată de domnul deputat Ioan Gavra;
  Propunerea legislativă privind reînființarea comunei Chereluș, județul Arad, inițiată de domnul deputat Emil Putin;
  Propunerea legislativă privind înființarea instanțelor specializate pentru soluționarea litigiilor de muncă, inițiată de un număr de 6 deputați PDSR;
  Propunerea legislativă privind completarea Legii nr.92/1992 pentru organizarea judecătorească, inițiată de domnul deputat Grădinaru;
  Proiect de lege privind soluționarea conflictelor de muncă;
  Proiect de lege privind înființarea și utilizarea fondului național de solidaritate (procedură de urgență);
  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 1999 nr.36/1999, inițiată de un număr de 4 deputați PDSR
  3   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.24/1998 privind aprobarea fondului de îndatorare publică externă a României pe anul 1998;
  Lege pentru înființarea și organizarea inspecției muncii;
  Lege pentru ratificarea Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997;
  Lege pentru ratificarea Tratatului privind asistența juridică reciprocă în materie penală dintre România și Canada, semnat la Otawa, la 25 mai 1998;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar;
  Lege aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1997 și a Ordonanței Guvernului nr.56/1997.
  4   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.50/1997 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
  5   Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.89/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați.
  6   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
  Propunerea legislativă pentru modificarea unor prevederi ale Anexei nr.VI la Legea nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a îndemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică;
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/1997 cu privire la unele măsuri de protecție pentru persoanele ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prin aplicarea programelor de restructurare, privatizare, lichidare aprobată cu modificări prin Legea nr.108/1997.
  7   Răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.
  8   Prezentarea, pe scurt, a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 29 september 2022, 1:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro