Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 1997

4. Votul asupra unor proiecte de lege și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Acestea fiind spuse, în continuare, urmează a fi luate în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi, prevăzute a fi dezbătute în ziua de joi, 8 mai anul curent și avem la ordine proiectul de lege și propunerea legislativă privind instituirea "Săptămânii Recunoștinței".

Nu văd pe nimeni pe banca inițiatorilor.

Nu văd Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale în banca rezervată comisiei...

Din partea stângă:

Nu-i interesează!

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu dau citire raportului...

Din partea stângă:

Nu este procedural, domnule președinte!

Domnul Vasile Lupu:

... întocmit de comisie.

Dacă nici un reprezentant al inițiatorilor nu este aici, dacă nici inițiatorul, nici comisia nu este, propun să-l amânăm și trecem la următorul proiect.

Următorul punct de pe ordinea de zi: propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești. Există raportul înregistrat cu nr. 330 din 2.II.1994. Așteptăm inițiatorul, așteptăm comisia... Comisia juridică.

Domnul Ioan Gavra:

De la Comisia juridică nu este nici un reprezentant?

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică mai există?

Din partea stângă:

Nu!

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, parlamentarii semnatari ai inițiativei legislative: Adrian Severin, Alexandru Sassu, Radu Berceanu...

Din partea stângă:

Nici la ședința de sindicat nu se întâmplă această treabă, domnilor!

Domnul Vasile Lupu:

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi...

Domnul Ioan Gavra:

Domnule Sassu,

Poftiți în banca inițiatorilor, aici!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, între inițiatorii propunerii legislative pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești găsim următorii semnatari: Adrian Severin, Alexandru Sassu, Radu Berceanu...

Propunerea pe ordinea de zi, ajunsă în dezbatere...

Din partea inițiatorului, putem avea o părere?

Doamnelor și domnilor deputați,

Din biroul Comisiei juridice nu există nici un membru în sală?

Din partea stângă:

Nu este cvorum! Constituim altă Comisie juridică!

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Alexandru Sassu.

Domnul Alexandru Sassu:

Doamnelor și domnilor,

În săptămâna care a trecut, Guvernul a trimis către Senat mai multe legi privind reorganizarea activității judecătorești. În condițiile acestea, discuția în sine nu are rost. Rugămintea mea este să se retragă acest proiect, să se discute - eventual - mai târziu, atunci când vin și celelalte legi și să se coreleze cu ele, pentru că înseamnă să discutăm fragmentat o chestiune care este de o deosebită importanță.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor, întrucât mai sunt alte inițiative legislative la Senat, știu că este și un proiect al Guvernului, textul modificator al acestui articol a figurat și în raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind respectarea angajamentelor de către statul român, deci, trecem și peste acest proiect de lege.

Pe ordinea de zi, în continuare, figurează proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare ?!...

Nimeni?

Poftiți, aveți cuvântul.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Să aveți, vă rugăm, amabilitatea ca să clarificăm fiecare situație a fiecărui astfel de proiect, care astăzi s-a pus în discuție sau nu s-a pus în discuție, pentru că dacă în cazul precedent domnul deputat Sassu a cerut respingerea, să supunem la vot și să respingem, după cum a făcut această cerință reprezentantul comisiei respective. Trecem peste ele și pe urmă, mâine-poimâine nu mai știm ce s-a întâmplat cu ele. Același lucru și pentru celălalt proiect și pentru proiectul respectiv pe care acum dumneavoastră l-ați citat.

Domnul Vasile Lupu:

Da, dar, stimați colegi, avem nevoie de prezența inițiatorului, de o părere a comisiei, deși cred că părerea comisiei există formulată, înscrisă în raport.

Domnul Ioan Bivolaru (din sală) :

Domnul Sassu a cerut retragerea.

Domnul Vasile Lupu:

Dar asupra celuilalt proiect de lege am propus să-l amânăm până va fi corelat cu celelalte inițiative legislative. N-am votat respingerea.

Domnul Ioan Bivolaru (din sală) :

Trebuie să supuneți la vot ca să scrie în stenogramă.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Dan Marțian.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă vă aduceți aminte bine, este pentru a doua oară când dezbatem această problemă înscrisă pe ordinea de zi. Când s-a discutat această problemă în una din ședințele noastre din săptămânile trecute, care s-a ținut exact în ziua în care avea loc și sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei....

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Am o rugăminte: să vă apropiați mai mult microfoanele și pentru colegii din sală să păstreze liniștea. Mă iertați. Aveți cuvântul!.

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Este pentru a doua oară, spun, când discutăm această problemă înscrisă pe ordinea de zi și cred că ar trebui, este un semn al autorespectului de sine al Camerei, ca să epureze ordinea de zi de o seama de lucruri de factură parazitară, care de mult populează această ordine de zi.

Când s-a discutat această chestiune în săptămâna în care se desfășurau și lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, vă aduceți aminte că printre cei care au luat cuvântul a fost și subsemnatul și eu atunci am sugerat ca, contrar punctului de vedere pe care îl conține raportul comisiei sesizate în fond, acela de respingere, să ne pronunțăm pentru admiterea sintagmei cu care se propune amendarea acestei legi privind organizarea instanțelor judecătorești.

Atunci, unii dintre colegi din arcul majoritar au făcut trimitere la faptul că este în pregătire, mă rog, un proiect de lege care conține și alte elemente relative la modificarea legii pe care o discutăm. Și, atunci, s-a luat o decizie privind retrimiterea la comisie.

Părerea mea este că ținând seamă de evoluția lucrurilor, inclusiv unele elemente care au fost discutate și se găsesc în documentul referitor la suspendarea monitorizării României, dar, totuși, fixarea unor condiții, eu cred că noi ne putem pronunța împotriva acestei propuneri legislative, așa cum figurează ea în raportul comisiei și vom aștepta proiectul de lege care vine de la Guvern. Dar să nu tot transferăm de la o săptămână, de la o lună la alta diferite puncte în privința cărora trebuie voință de a lua decizii și de a curăța ordinea de zi de aceste reziduri.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Iată am cerut staff-ului administrativ să ia legătura cu reprezentantul Guvernului, aici, la Parlament. În foarte scurt timp vom avea și reprezentantul inițiatorului și vom putea trece cu raportul comisiei în fața dumneavoastră la dezbateri.

................................................

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Nu există, după părerea noastră, nici o interdicție a lua în dezbatere proiectele și propunerile legislative dacă inițiatorul nu este prezent atâta vreme cât comisia s-a pronunțat prin raport.

Sunteți de acord să supunem votului, totuși, raportul comisiei în aceste condiții? Nici o obiecțiune din sală.

Atunci, revenim asupra propunerii legislative pe modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești și dăm curs propunerii procedurale făcute de domnul deputat Dan Marțian și supunem votului dumneavoastră propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Dacă nu sunt luări de cuvânt la dezbaterile generale - și nu sunt - propun respingerea acestui proiect de lege.

Deci, mai corect, propun votarea raportului Comisiei permanente care s-a pronunțat pentru respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești.

Cine este pentru aprobarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități ? Deci, cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 3 abțineri propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești a fost respinsă.

În această înțelegere trecem la proiectul de Lege, sau revenim la proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? Nu.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare decide - vă rog, atenție! - în unanimitate, respingerea proiectului de lege mai sus referit și supune Camerei Deputaților adoptarea în plenul său a acestei soluții pentru motivele prezentate din cele ce preced.

Supun votului dumneavoastră propunerea făcută de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind scutirea de taxe și accize la producția și comercializarea hârtiei de ziar și de carte.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu acest proiect de lege a fost sesizată Comisia pentru buget, finanțe și bănci încă din legislatura trecută, care a făcut un raport în care se propunea respingerea. Întrucât Biroul permanent a solicitat un raport suplimentar de foarte puțin timp comisiei în actuala ei componență, întrucât pentru acest raport suplimentar am avut nevoie sau avem nevoie inclusiv de punctul de vedere al Guvernului, solicităm ca acest proiect de lege să fie retransmis comisiei pentru a putea întocmi aceste raport suplimentar pe care ni l-a cerut Biroul permanent.

Întrucât situația este valabilă - acesta este pct. 4, dacă nu mă înșel - și pentru pct. 5 și 7, în care comisia a fost, de asemenea, solicitată să facă un raport suplimentar, pentru a nu mai interveni la microfon, v-aș ruga ca de fiecare dată când este vorba de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în cele trei proiecte, să faceți aceeași propunere de transmitere la comisie pentru a avea timp să facem raportul suplimentar.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, de fiecare dată însemnând de căte ori?

Domnul Dan Constantinescu:

4, 5 și 7 - dacă nu mă înșel eu.

Domnul Vasile Lupu:

Deci, 4, 5 și 7. La această solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci vă consult pe dumneavoastră în legătură cu cererea de a fi trimise inițiativele legislative, deci, repet de la pct. 4, 5 și 7, corect, la comisia menționată.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, cele trei inițiative legislative au fost returnate comisiei.

Deci, la pct. 6, proiectul de Lege pentru declararea orașului Carei, oraș erou.

Revin, mă iertați! La pct. 6 este proiectul de Lege privind încadrarea în grupele a I și II-a de muncă a unor locuri de muncă și activități din industria sticlei și ceramicii fine, raport înregistrat cu nr. 75 din 22.03.1995.

Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât respinderea proiectului de lege mai sus menționat, acesta rămânând fără obiect.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să se înscrie pentru dezbaterile generale? Nu.

Supun atunci votului dumneavoastră raportul de respingere a comisiei?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la pct. 8, propunerea legislativă cu privire la gratuitatea călătoriilor cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani, raport înregistrat cu nr. 65 din 10.05.1995, prin care Comisia pentru muncă și protecție socială propune, de asemenea, respingerea.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc.

Sunt deputat Kerekes, inițiatorul acestei propuneri legislative.

Domnule președinte,

Anunț faptul că renunț la această inițiativă legislativă întrucât după informațiile primite de la Guvern se pregătește un proiect de lege privind protecția socială a persoanelor vârstnice, în care vor fi înglobate toate ideile prevăzute în această inițiativă pe care v-am prezentat-o. Așa că renunț la inițiativa legislativă.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Un argument în plus pentru a vota respingerea acestui proiect. Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei permanente.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, cu majoritate de voturi pentru și o singură abținere propunerea a fost respinsă.

Doamnelor și domnilor,

A rămas pct. 1 de pe ordinea de zi de astăzi care putea fi soluționat în aceeași manieră. Este vorba de proiectul de Lege și propunerea legislativă privind instituirea "Săptămânii Recunoștinței".

Și aici, comisia de specialitate ne-a propus respingerea.

Să revenim asupra lui și, dacă, dintre grupurile parlamentare au fost desemnați vorbitori? Nu au fost.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

La pct. 9 de pe ordinea de zi figurează propunerea legislativă privind urmărirea penală și judecata pentru faptele penale de reprimare a participanților la demonstrațiile din Decembrie 1989.

Domnul Sorin Lepșa este prezent în sală?

La această propunere legislativă numărul de deputați inițiatori este de 24. Din 24 cred că vreo 20 sau 18 mai sunt și în această legislatură în Cameră. Din partea unor membri ai colectivului inițiatorilor mi s-a solicitat la începutul ședinței să cer aprobarea dumneavoastră pentru amânarea acestei propuneri legislative. Să rămână pe ordinea de zi. Vreo obiecțiune? Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la propunerea legislativă de la pct. 10 privind acordarea tichetelor gratuite de masă.

Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât respingerea.

Din partea grupurilor parlamentare sunt înscrieri la dezbaterile generale? Nu sunt.

Supun propunerea de respingere votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 2 abțineri, propunerea a fost adoptată.

În continuare, la pct. 11 avem propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44 din 1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților....

Dar, îmi cer scuze! Am intrat în ordinea de zi de luni.

Pct. 11, deci, se referă la propunerea legislativă privind acordarea de indemnizații deportaților și internaților în lagărele de exterminare și de muncă forțată - raport înregistrat la nr. 71 din 17.05.1995. Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât respingerea.

Din partea grupurilor parlamentar intervenții? Nu. Alte intervenții nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere - și rog pe domnul secretar Gavra să urmărească sala - a fost adoptată propunerea Comisiei permanente.

La pct. 12, propunerea legislativă privind salarizarea de la bugetul de stat a slujitorilor cultelor religioase cunoscute în România.

Comisia a hotărât respingerea. Intervenții din partea grupurilor nu sunt, din partea inițiatorului nu, din partea comisiei nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și nici o abținere, propunerea de respingere a fost însușită.

Doamnelor și domnilor,

La pct.18 de pe ordinea de zi există propunerea legislativă privind Statutul funcționarului din serviciile Parlamentului României. De asemenea, la această propunere Comisia a solicitat plenului un vot de respingere.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.20, de asemenea, mai avem report; figurează propunerea legislativă pentru protecția socială a studenților din învățământul de stat, raport înregistrat cu nr.84 din 21.05.1996, raport ce propune respingerea.

Din partea grupurilor parlamentare există intervenții? - Nu. Mulțumesc.

Din partea inițiatorului, nu. Din partea comisiei, nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Întrucât s-a înregistrat o moțiune simplă, vă rog să luăm o pauză de 25 de minute pentru a lua cunoștință de conținutul acestei Moțiuni și reluăm lucrările la ora 11,00, amintindu-vă că în finalul lucrărilor vom vota programul de lucru și ordinea de zi.

Suspendăm ședința până la ora 11,00.

- După pauză -

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările, poate recuperăm și secretarii din prezidiu.

Vă informez că de la Secretariagul general am mai primit un set de proiecte de legi și propuneri legislative cu raport de respingere și astfel în ședința de astăzi vom putea degreva ordinea de zi de această lungă listă care doar amplifică nedorit consumul de hârtie.

Deci, înainte de-a trece, de a relua dezbaterea asupra unor inițiative legislative, ne vom ocupa de aplicarea prevederilor regulamentare privind moțiunea depusă de un grup de 63 de deputați.

Potrivit art.142 din Regulamentul Camerei Deputaților, "Moțiunea exprimă poziția Camerei Deputaților într-o anumită problemă de politică internă sau externă. Moțiunea poate fi inițiată de cel puțin 50 de deputați. Președintele Camerei nu va lua în considerare moțiunile care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alin.1 și 2 și nici pe cele care vizează finalități specifice moțiunii de cenzură.

Inițierea moțiunilor de cenzură are loc în condițiile prevăzute de art.78 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului"

Până la încheierea dezbaterii unei moțiuni, un deputat care a semnat-o nu mai poate semna alte moțiuni în aceeași problemă. Citez din art.143: "Moțiunile trebuie să fie motivate și se depun la președintele Camerei, în cursul ședințelor publice. După primirea moțiunii, președintele Camerei o comunică de îndată Guvernului și o aduce la cunoștința Camerei, după care dispune afișarea ei la sediul Camerei Deputaților".

Și, în sfârșit, art.144: "Președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiințând Guvernul în acest sens".

Doamnelor și domnilor,

Este discutabilă admiterea acestei moțiuni. Decizia aparține președintelui de ședință. Pentru a nu antrena discuții mai lungi asupra acestei chestiuni, consider moțiunea, totuși, admisibilă.

Am exprimat aceste rezerve întrucât conținutul moțiunii se referă la conținutul unui proiect de lege care urmează a fi dezbătut și în Camera Deputaților.

Trecând peste acestea, vă aduc la cunoștință conținutul moțiunii.

M O Ț I U N E

"Subsemnații, deputați ai Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România, în temeiul art.64 din Constituția României și al art.142-147 din Regulamentul Camerei Deputaților,

Luând act că la data de 24 aprilie, prin Hotărârea nr.E 51, Guvernul a depus la Parlament proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.11/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice,

Ținând seama de reacția de nemulțumire a posesorilor de autoturisme, precum și a reprezentanților transportatorilor, patronatului și sindicatelor în legătură cu prevederile acestei Ordonanțe privind introducerea unor cote anuale în sumă fixă pentru folosirea drumurilor publice, diferențiată în funcție de categoria, gabaritul și capacitatea cilindrică a autovehiculelor,

Apreciind semnalele transmise prin mass-media ca pe o amplă dezbatere publică asupra acestei inițiative legislative,

Constatăm următoarele:

1. Introducerea acestor taxe suplimentare asupra mijloacelor de transport auto afectează în plan global, pe termen lung, sectorul auto, într-o perioadă când acesta începuse să înregistreze o anume stabilitate în activitate.

2. Prin această Ordonanță Guvernul extinde taxa de 10%, într-o manieră originală, asupra tuturor mijloacelor de transport auto și urmărește să realizeze o proporționalitate între cuantumul taxelor impuse și uzura drumului pe de o parte, precum și descurajarea dotării cu autovehicule de mare capacitate de către transportatorii autohtoni, pe de altă parte.

3. Cuantumul taxelor ce se impun prin ordonanță nu reflectă în mod real uzura drumurilor publice realizată de aceste mijloace de transport, soluția preconizată fiind mult prea globală, neconvingătoare și apreciată mai mult ca pretext.

O astfel de abordare întrunește toate elementele constitutive ale unui tratament discriminatoriu pentru proprietarii de mijloace de transport auto.

4. Tendința de a descuraja dezvoltarea transportului auto greu în România constituie o puternică lovitură dată transportatorilor autohtoni care, prin eficiența acestei activități, își echilibrau situația economică.

5. Cuantumul taxelor respective influențează negativ nivelul prețurilor și tarifelor din întreaga economie națională, contrar declarațiilor liniștitoare și lipsite de profesionalism, avansate de cei care promovează această ordonanță.

6. Deși transportul auto înregistrează în Europa un reviriment notabil, în România va avea loc și o mai drastică reducere a acestui mod de transport în favoarea căii ferate, în contextul unei competiții neloiale promovate între acestea de către Guvern.

7. Noile tarife vor accelera în timp record decapitalizarea și falimentarea transportatorilor români, ale căror profituri nete sunt inferioare cuantumului taxelor impuse de ordonanță.

8. Favorizarea transportatorilor auto externi se accentuează în dauna celor autohtoni.

9. Se mărește presiunea fiscală, precum și gama cheltuielilor adiacente existente pentru posesorii de autovehicule.

Doamnelor și domnilor deputați,

Deputații semnatari ai acestei moțiuni consideră că este de datoria Guvernului să găsească acele soluții care să materializeze angajamentele politice privind reducerea taxelor și impozitelor, angajamente incluse în programul propriu de guvernare, precum și cele asumate în campania electorală din 1996.

Având în vedere datele menționate mai sus, considerăm că este de datoria Camera Deputaților ca prin votul său să își exprime dezacordul cu privire la soluția stabilită prin Ordonanța respectivă.

Camera Deputaților își exprimă convingerea că Guvernul poate aborda problema suplimentării fondurilor speciale pentru drumuri, găsind soluții echitabile, coerente și în conformitate cu realitățile existente și care să nu inducă tensiuni sociale suplimentare în această perioadă.

De aceea noi, deputații semnatari ai acestei moțiuni, ne adresăm celorlalți colegi ca, în urma dezbaterilor și a pozițiilor exprimate de fiecare grup parlamentar, Camera Deputaților să adopte prezenta moțiune".

După cum v-am informat, moțiunea este semnată de un număr de 63 de deputați.

Consider că nu mai este necesar să dau citire semnatarilor moțiunii, doar să fac precizare acă din informațiile pe care le avem, la Palatul Victoria, la Guvern s-a luat deja decizia modificării acestei ordonanțe și poate până marți semnatarii, dacă vor considera fără obiect această moțiune, o vor retrage pentru a ne putea valorifica mai eficient, mai operativ timpul de dezbateri.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, art.144, stabilim ziua de dezbatere a moțiunii marți, în data de 13 mai. Biroul permanent va lua în discuție procedura dezbaterii. Deci, prerogativa aparține președintelui de ședință și, considerând împlinite prevederile regulamentare, revenim la dezbaterea unor proiecte și propuneri legislative de pe ordinea de zi, cu rapoarte de respingere.

Domnul deputat Gavra are o intervenție.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că textul moțiunii este regulamentar, vom vedea ce se va întâmpla până marți, așa cum ați schițat dumneavoastră, având competența regulamentară necesară, pentru dezbaterea acestei moțiuni.

Întrucât lucrurile nu sunt clare, nu se știe, ordonanța va apare sau nu va mai apare, se vor diminua cuantumurile stabilite și pe alte criterii decât cele de până acum stabilite, sigur că până marți lucrurile pot evolua într-o direcție sau alta.

Grupul parlamentar al P.U.N.R. însă dorește să facă un apel parlamentar către celelalte grupuri parlamentare, într-o direcție firească, de acum, în privința impunerii unor asemenea taxe prin ordonanțe de urgență și vă rog să-mi dați voie să citesc acest apel parlamentar, care se va constitui, sigur, și într-o declarație politică a grupului parlamentar.

APEL PARLAMENTAR

Având în vedere inițiativa Guvernului României de a emite o Ordonanță de urgență privind fixarea unor taxe noi pentru drumuri, Grupul parlamentar al P.U.N.R. din Camera Deputaților cere grupurilor parlamentare ale Camerei Deputaților respingerea oricăror inițiative de acest fel venite din partea Executivului.

În conformitate cu Programul de guvernare și mai ales cu promisiunile electorale ale C.D.R., U.S.D. și U.D.M.R., acest Guvern era obligat, cel puțin moral, să înainteze până acum Parlamentului României proiecte de legi privind reducerea fiscalității, a taxelor și impozitelor percepute populației României.

Iată că, în loc să-și respecte angajamentele electorale și cele cuprinse în Programul de guvernare, acest Executiv vine și impune populației României taxe noi.

Apreciem că este total aberant și imoral să obligi populațiea României la biruri noi atunci când foametea și sărăcia au devenit, din păcate, realități zilnice în țara noastră.

Avem convingerea că grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și în mod special cele ale Partidului Național Țărănesc-Creștin Democrat, Civic Ecologist, Partidului Democrat - U.S.D., P.N.L., Partidului Social-Democrat Român - U.S.D. și U.D.M.R. vor da dovadă de o minimă moralitate politică și civică, în acord cu promisiunile făcute la alegeri electoratului român și vor respinge toate inițiativele guvernamentale privind creșterea fiscalității sau impunerea unor taxe noi populației României.

Vă mulțumesc și sper să fiți de acord cu acest Apel parlamentar al nostru.

Vă mulțumesc!

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat.

Aveți cuvântul.

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Discutăm despre o reglementare care deocamdată nu a fost publicată în Monitorul Oficial, o reglementare care este la nivel de intenție a Guvernului și despre care știm mai mult din presă decât din alte surse din care ar trebui să știm pe calea metodologiei noastre parlamentare.

Eu vă rog să supuneți votului Camerei ca această moțiune să fie pusă în discuție numai după ce vom cunoaște punctul de vedere al Guvernului și numai după ce ea va deveni un act, o reglementare oficială.

Domnul Vasile Lupu:

Propunerea nu este regulamentară, nu avem permisiunea regulamentară de-a o supune Camerei.

Domnul deputat Ionescu. Procedural?

Domnul Gheorghe Ionescu:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Această ordonanță a fost depusă la Senat și Comisia economică de la Senat a dat aviz negativ. Ea este depusă la Comisia finanțe-bănci de la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Doamenlor și domnilor,

Discuțiile pe marginea moțiunii nu mai au sens. Am stabilit data dezbaterii ei, am trecut la alt punct de pe ordinea de zi și vă rog să ne încadrăm în cele stabilite și aprobate în ordinea de zi.

Deci, suntem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43 din 29 august 1995 privind unele măsuri pentru conservarea patrimoniului național al cinematografiei.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.

În aceste condiții vă întreb: din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? - Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Mulțumesc.

În continuare, avem propunerea legislativă privind protecția și drepturile animalelor fără stăpân.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi să propună Camerei Deputaților respingerea.

Pentru dezbaterile generale sunt solicitări? - Nu.

Cine este pentru respingere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere, Raportul Comisiei juridice a fost însușit.

Propunerea legislativă privind societățile civile profesionale. De asemenea, Comisia juridică de disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? - Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei juridice.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă și nici o abținere, propunerea Comisiei a fost aprobată.

Propunerea legislativă privind subvenționarea de la bugetul de stat a consumului de energie electrică, energie termică, gaze și apă al instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare și al caselor de cult.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în raportul înregistrat la 01.11.1995, propune respingerea acestei inițiative legislative.

Din partea grupurilor parlamentare, nici o intervenție.

Din partea inițiatorului, din partea comisiei, de asemenea.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 4 împotrivă și nici o abținere, propunerea Comisiei a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor,

Propunerea legislativă pentru constituirea autorităților administrației publice locale în Comuna Bănița, județul Hunedoara. A fost în dezbatere, spre avizare, spre raport în fond, la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Potrivit raportului înregistrat la Camera Deputaților cu nr.56 R din ziua de 30.04.1996, se propune plenului Camerei Deputaților respingerea acestei inițiative și astfel întreb grupurile parlamentare dacă desemnează vreun reprezentant pentru a lua cuvântul la dezbaterile generale. Nu. Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorului, liniște.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri.

Unanimitate de voturi pentru respingere.

Propunerea legislativă privind reglementarea finanțării și exploatării amenajărilor hidrotehnice complexe cu folosințe multiple.

Potrivit Raportului Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, înregistrat la 15.05.1996, la Comisie, și la Camera Deputaților la 05.06.1996, se propune, de asemenea, respingerea acestei inițiative legislative.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? - Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de respingere a acestei inițiative legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 14 august 2022, 6:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro