Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-05-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 8, 1997

Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

Ședința a început la ora 9.04.

Lucrările au fost conduse de domnul Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Alexandru Hamar Konya și Ioan Gavra, secretari.

 

Domnul Vasile Lupu:

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați sunt prezenți la lucrări 241 de deputați. Participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 25 de deputați, iar 101 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art.128 din regulament este întrunit.

Pentru început, vă informez că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi. În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituțioanle, următoarele legi:

  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/1997 privind abilitarea Guvernului de a contracta și garanta, prin Ministerul Finanțelor, în numele și contul statului, împrumuturi de stat prin lansarea de emisiuni de obligațiuni în valută de pe piețele externe de capital;
  • Legea privind acceptarea de către România a Codului Internațional de Management pentru Exploatarea în Siguranță a Navelor și pentru prevenirea poluării - Codul Internațional de Management al Siguranței, Codului ISM - adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A -741/18 din 4 nov.1993.
 
Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

În continuare, vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative: proiectul de Lege privind circulația juridică a terenurilor, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de discilpină și imunități; pentru avize - Comisia pentru administrație publică, amanajrea teritoriului și echilibrului ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Întrucât Guvernul a solicitat procedură de urgență, supun aprobării dumneavoastră...

Da, domnul deputat Gaspar solicită cuvântul.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art. 102 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, se supune aprobării Camerei cererea Guvernului ca proiectul de Lege privind circulația juridică a terenurilor să fie adoptat cu procedură de urgență.

În motivarea cererii se invocă următoarele argumente. Potrivit prevederilor art. 48 din Legea fondului funciar, nr.18/1991, înstrăinarea prin vânzare a terenurilor agricole, situate în extravilanul localităților, se face cu exercitarea dreptului de preempțiune care este prevăzut a se exercita prin Agenția pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală. Până în prezent, Agenția pentru Dezvoltare și Amanajare Rurală, instituție prevăzută prin Legea nr.18/1991 a se înființa și organiza printr-o lege specială și pentru alte scopuri în afara exercitării dreptului de preempțiune, nu s-a înființat. Ca urmare, circulația juridică a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților a fost blocată.

Un al doilea argument al Guvernului, în sprijinul cererii, este acela că în prezent există în dezbaterea Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Camerei Deputaților o inițiativă legislativă, a unui număr de 5 deputați, de modificare și completare a Legii fondului funciar, în care sunt cuprinse și unele propuneri privind circulația juridică a terenurilor agricole.

"Această inițiativă legislativă", se spune în motivarea cererii Guvernului, "cuprinde însă și alte propuneri de modificare structurală a prevederilor Legii nr.18/1991, ceea ce este de natură să prelungească adoptarea acestui proiect de lege. Având în vedere că propunerile de modificare a articolului 48 din lege sunt de substanță", se spune în continuare în cererea Guvernului, iar pe de altă parte, " că prin modificările cuprinse în inițiativa legislativă de modificare a legii s-au avut în vedere și alte modificări ale Capitolului IV privind circulația juridică a terenurilor, s-a considerat necesar să se propună ca acest proiect de lege să fie adoptat în procedură de urgență".

Cu privire la cererea Guvernului, ca acest proiect de lege să fie dezbătut în procedură de urgență, sunt de remarcat următoarele:

1. Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților este înscris, încă din legislatura anterioară, mai precis de la 23 sept.1996, proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală, prevăzut a se dezbate în procedură de urgență. Deci considerăm necesar că acest proiect își are prioritate, mai ales că el are în vedere înființarea acestei agenții despre care se vorbește în mod expres în Legea nr.18/1991.

Inițiativa legislativă a celor 5 deputați, având ca principal autor pe domnul vicepreședinte al Camerei Deputaților, Vasile Lupu, prin care se aduc modificări profunde în structura Legii nr. 18, cuprinde un capitol care tratează problema circulației terenurilor agricole, iar legea în vigoare, în Capitolul IV, conține la art. 45-52 dispoziții cu privire la circulația juridică a terenului.

În legătură cu inițiativa legislativă de modificare a Legii nr.18/1991, țin să precizez că, în mai multe rânduri, Guvernul a solicitat atât în scris, cât și prin prezența ministrului pentru relația cu Parlamentul, în ședințele Biroul permanent ca acesta să nu fie încă discutat, întrucât Guvernul intenționează să propună amendamente de fond cu privire la mai multe texte cuprinse în această inițiativă legislativă.

Este de remarcat faptul că, deschizându-se din cadrul juridic al Legii fondului funciar, noua reglementare propusă devine o lege- cadru privind circulația juridică a terenurilor, care trebuie să se ocupe detaliat de condițiile de naștere, modificare ori încetare a raporturilor juridice privind toate tipurile de contracte, reglementând dreptul de proprietate și deznodămintele acestui drept.

Legea-cadru în această viziune ar trebui să se ocupe de toate modalitățile tehnico-juridice legate de contractul de vânzare, donație, schimb, precum și de publicitatea acestuia.

Așadar, dacă acesta ar fi rostul legii, anunțat încă din titlul pe care și-l propune, atunci proiectul ar trebui să vizeze mai multe ipoteze și situații juridice decât cele avute în vedere de actualul proiect.

Apreciem că în actuala formulare este vorba doar de o modificare a Legii nr.18/1991.

Considerăm că toate prevederile din proiectul care este supus Parlamentului și pentru care se cere procedură de urgență puteau fi transmise ca amendamente pentru a fi avute în vedere la dezbaterea inițiativei legislative a celor 5 deputați, dintre care 3 sunt din Grupul parlamentar al PNȚCD-ului.

Așa cum se cunoaște, procedura de urgență înlătură posibilitatea dezbaterilor generale și deci aceea ca grupurile parlamentare să-și exprime poziția politică față de un proiect ce reglementează o problemă destul de importantă, cu mari implicații sociale.

Pe de altă parte, cunoașteți foarte bine că depunerea amendamentelor nu se poate face decît în termen de 48 de ore, calculat din momentul în care cererea ar fi aprobată, ceea ce ar crea încă o imposibilitate pentru deputați, având în vedere că astăzi este joi, iar vineri și sâmbăta activitatea se desfășoară în teritoriu.

Pe de altă parte, cunoașteți că raportul comisiei sesizate în fond trebuie depus în cel mult 3 zile, pentru a se putea discuta, ceea ce ar însemna ca luni comisia deja să prezinte acest raport.

Ca atare, Grupul parlamentar al PDSR propune să nu se aprobe cererea de procedură de urgență, urmând ca proiectul de lege, care a fost înregistrat la Camera Deputaților, să fie examinat concomitent cu inițiativa legislativă a celor 5 deputați, să fie întocmit potrivit art.63 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților un singur raport.

Pentru considerentele învederate, repet, Grupul parlamentar al PDSR va vota împotriva cererii de dezbatere a proiectului cu procedură de urgență, urmând ca acesta să intre în procedura legislativă obișnuită de a fi discutat în cadrul comisiilor, care au fost anunțate de a fi sesizate cu acest proiect.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Lăpușan.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Sigur, fiind în totalitate de acord cu ceea ce colegul meu a spus înainte, dați-mi voie să-mi manifest nedumerirea față de o serie de probleme care s-au întîmplat, s-au desfășurat, după ce proiectul de modificare a Legii nr.18 a fost discutat, a ajuns să fie mediată această discuție, destul de tensionată, inclusiv de președintele României și, în momentul acela am înțeles că arcul puterii a înțeles și el că această lege, probleme care au o astfel de greutate și importanță vor putea fi dezbătute, discutate în Parlament, în detaliu, cu judecată, cu chibzuință, astfel încât să nu facem o modificare mai proastă decât este în momentul de față Legea nr.18.

Ceea ce este foarte curios pentru mine, este faptul că, inclusiv din cadrul PNȚ, există persoane oficiale, senatori, reprezentanți ai executivului care nu sunt de acord cu 200 de ha, care susțin public, în Parlament, în presa scrisă, faptul că 10, sau 15, sau 20 de ha ar fi suficient.

Știm, de asemenea, că partide din cadrul arcului guvernamental nu susțin acest proiect de lege. Este foarte curios pentru noi cum Guvernul vine și înaintează un astfel de proiect de lege și încă cerând să fie dezbătut în procedură de urgență.

O altă curiozitate este faptul că Biroul Camerei Deputaților după, probabil, o lungă și îndelungată și chinuitoare chibzuință, a decis ca să fie sesizată în fond nu Comisia pentru agricultură, în cadrul căreia ar cădea atribuțiile, în conformitate cu regulamentul și cu atribuțiile de la pct.4 - "Atribuțiile Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii... ", care spune că "...această comisie se ocupă de forme de proprietate, gospodărirea fondului funciar...". Sigur că este evident și clar că obiectul legii sau proiectului de Lege privind circulația juridică a terenului vizează această comisie.

Oare Biroul Camerei Deputaților consideră că această comisie nu este capabilă să analizeze, să judece și să dezbată un proiect și să înainteze Camerei Deputaților un proiect pe care aceasta să-l dezbată?

Domnule președinte,

Poziția mea este pentru ca dumneavoastră să repuneți în discuție proiectul acesta, astfel încât, în fond, să fie vizată Comisia pentru agricultură, așa cum este normal.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gavra.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mai întâi, cu regret, vă rog să-mi dați voie să adresez un protest, în numele Grupului parlamentar PUNR din Camera Deputaților, Guvernului României care, din motive numai de către el cunoscute, ne obligă să ne organizăm activitatea în comisii permanente, în mod artificial, și să recunoaștem că ne luăm minivacanțe parlamentare pe parcursul unei săptămâni de activitate la Camera Deputaților .

Acest fapt a fost confirmat în săptămâna aceasta, în cursul zilelor de ieri și alaltăieri, cînd, în afara celor 3 comisii, hai să le spunem, de bază, în cadrul legislației pentru reformă - Comisia buget-finanțe, bănci, Comisia economică și pentru privatizare și Comisia juridică și alte comisii, nu din vina deputaților, ci din vina celor care ar trebui să ne trimită proiecte de legi și inițiativele legislative, nu au avut efectiv obiect de activitate în cele două zile. Minivacanță parlamentară.

Din acest motiv, imaginea Parlamentului este cum este. A Camerei Deputaților este cum este. Și cred că este în mare suferință și noi suntem acuzați pe nedrept de către opinia publică că nu ne desfășurăm în limitele normalității activitatea legislativă. Nu suntem vinovați noi, ci cei care au promis de 5 luni de zile că ne vor trimite pachete de 100, pe urmă de 50, pe urmă de 30 de acte normative, prin care să se continue, în mod firesc și normal, reforma economică și socială în România.

Protestul îl adresez în continuare, întrucât săptămâna viitoare, conform regulamentului, chiar dacă în cele două zile, deci de marți și de miercuri, s-ar fi elaborat rapoarte ale celor 3 comisii, conform regulamentului trebuie 10 zile, cel puțin, pentru distribuirea acelor rapoarte deputaților, pentru ca ei să poată participa în cunoștință de cauză la dezbaterea lor. Deci, nici săptămâna viitoare nu o să avem pe ordinea de zi ce discuta, decât eliminarea unor acte normative, propuse de către comisii, pentru avizele negative date. Deci, ne pierdem vremea, pur și simplu, și aș propune să luăm și o vacanță parlamentară, să modificăm Constituția, poate că la vară se va putea lucra, vom avea de fapt acte normative.

În al doilea rînd, se pare că Executivul confundă Camera Deputaților și, probabil, Parlamentul României, cu anumite structuri existente în Ministerul Sănătății, care sunt de urgență unele. Sunt de urgență. Ne-a transformat într-o Cameră de urgență. Numai cu urgențe lucrăm. Probabil că ar trebui să ne schimbăm și denumirea. Camera Deputaților lucrează numai în regim de urgență, când este nevoie. Văd că este o practică de a fi o anexă a Executivului. Ordonanțe de urgență și văd că vin și proiecte de legi, dacă pe acelea le mai înțelegem că sunt urgențe, sunt soluții care trebuie date de la o zi la alta în economie, dar la proiecte de legi măcar să vină în regim normal la Camera Deputaților, pentru a putea fi analizate și dezbătute în consecință.

Iată că seria urgențelor se repetă astăzi prin acest proiect de lege.

Domnule vicepreședinte,

Încălcarea Regulamentului Camerei Deputaților cred că nu mai trebuie să fie precizată. Colegii de dinainte au rostit foarte clar unde se încalcă regulamentul. Eu aș mai putea cita încă 5 articole din regulament și prevederi care se încalcă. Aș începe cu art.64. După cum bine se știe, pe ordinea de zi a dumneavoastră, a noastră, la pct.31, că s-a rotit foarte mult acest punct, de la pct.2 a ajuns la pct.15, 16, 17 și acum se află la pct.31, se află un proiect de lege, din legislatura trecută, care se referă la Agenția pentru Amenajare și Dezvoltare Rurală, la care scrie: - (procedură de urgență).

Se vede însă că tratamentul urgențelor la Camera Deputaților este diferit, Guvernul este mai urgent decât Parlamentul României. Inițiativa aparține deputaților, aparține Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaților din legislativul trecut și o parte a membrilor săi se regăsesc și în structura actualei comisii.

În Regulament se spune foarte clar, la art.64: Biroul permanent, după consultarea președintelui comisiei sesizate în fond, stabilește un termen înăuntrul căruia comisia va înainta raportul la un asemenea proiect de lege în regim normal. La urgență, trebuie să transmită, știți dumneavoastră foarte bine, în timp de 3 zile. Acest termen a fost încălcat, și culmea ironiei, că noi încălcăm regulamentul trecând pe ordinea de zi la Cap. II acest proiect de lege la pct.31, în regim de urgență. Pentru cine o fi urgență, nu se știe. Pentru presă sau pentru altcineva. Termenele limită stabilite sunt 14 zile și maximum 60 de zile. Vreau să spun că au trecut 6 luni de zile de când această inițiativă figurează cu raport, efectiv, fără raportul suplimentar care trebuia făcut pe ordinea de zi a noastră. Suntem oameni serioși sau nu suntem serioși?

Colac peste pupăză, am înaintat noi, PUNR-ul, ați înaintat chiar dumneavoastră, domnule vicepreședinte, o inițiativă legislativă privind completarea și modificarea Legii fondului funciar, foarte bună, că trebuie modificată legea, întrucât nu se poate aplica. Și acelea au fost amânate, unele chiar respinse, și am înțeles că Guvernul de vreo lună de zile lucrează și el la un asemenea proiect de lege, dar încă nu a ajuns nicăieri, nici la Cameră, nici la Senat.

La Senat s-a depus săptămâna aceasta o altă inițiativă a unui alt domn senator, domnul Turianu, tot în perspectiva modificării Legii fondului funciar. Dar acele inițiative nu-și găsesc loc pentru dezbatere, întrucât corpul Legii fondului funciar are un capitol și pe această inițiativă a Guvernului României. Deci, Guvernul României a extras un capital din Legea fondului funciar, care rezolvă pe total ceea ce trebuie rezolvat în agricultură, cu circulația terenurilor.

Și acum, din expunerea de motive pe care o avem aici, rezultă clar că cineva nu știe ce face. Ni se spune foarte clar că întrucât noi, Parlamentul României, nu am adoptat, conform Legii nr.18, un proiect de lege special, cum scrie acolo, privind Agenția pentru Amenajare și Dezvoltare Rurală, ei sunt obligați să vină cu altă lege, care în ordine logică și firească este a treia. Întâi este Legea fondului funciar, apoi a doua care rezolvă problema este Legea, să zicem, A.D.A.R.-ului și a treia, hai să zicem, că ar fi Legea circulației terenurilor. Păi, o luăm de la coadă la cap, domnilor colegi?

A patra chestiune. Se încalcă regulamentul la art.103 și 104. De ce? Astăzi este ziua de joi. Până acum, săptămâna aceasta, a fost o minivacanță parlamentară și, sigur, colegii noștri, cei mai mulți, s-au dus acasă în circumscripții, văzând că aici circulă pe coridoare. Și ca să nu circule pe coridoare degeaba s-au dus în circumscripții, unde au probleme de rezolvat. De aceea, prezența astăzi este cum este. Nu avem cvorum în sală. Nu sunt vinovați colegii noștri, sunt vinovați alții. Și nici Biroul permanent, cum spunea domnul Lăpușan, să știți că nu suntem chiar atât de "inteligenți", cum spuneați dumneavoastră, tot ce vine la Biroul permanent, conform regulamentului, noi trebuie să vă transmitem dumneavoastră, să prezentăm în plen, și domnul vicepreședinte a procedat foarte corect, iar dumneavoastră decideți. O trecem, n-o trecem, o trimitem la comisie, n-o trimitem la comisie și care este formula. Normală sau de urgență? Deci, Biroul permanent nu face decât să respecte Regulamentul.

Problema care se pune este următoarea. Art.103 și 104 din Regulament, de la procedura de urgență, ne spune următorul lucru. În termen de 48 de ore din ziua de astăzi trebuie depuse amendamentele de către deputați, grupurile parlamentare și chiar din partea inițiatorului, dacă mai sunt și alte amendamente de depus.

Mâine, confrom Regulamentului Camerei Deputaților, și întrucât nu am stabilit un alt program de lucru, ci mâine este activitate în circumscripții, nu este, efectiv, timp fizic disponibil la îndemnâna deputaților să vină cu asemenea amendamente.

2. Ar fi anormal ca la noapte să stăm să lucrăm pe acest proiect de lege încercând să-l amendăm. Deci, noi, probabil, că avem regim și de zi și de noapte, dar nu chiar de urgență, domnule. Noaptea mai facem și altceva, pe lângă faptul că ne mai uităm ce face Executivul, la televizor, promisiunile care nu vin la Parlamentul României. Ne amenință, dar văd că amenințările rămân în van.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, nu suntem la dezbaterile generale ale proiectului de lege.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

De acord.

Deci, domnule vicepreședinte, nu sunt dezbateri generale, ci sunt dezbateri pe o procedură, și procedura este procedură și trebuie tratată ca procedură, intrând în corpul dezbaterii ca demers legislativ pe întreaga gamă de aspecte care vizează procedurile în Parlamentul României.

Deci, domnule vicepreședinte, rugămintea este următoarea. Pentru a nu mai ajunge în asemenea situații anormale, pentru ca noi, deputații, să nu fim întrebați în teritoriu ce facem, citim ziare, ne plimbăm pe coridoare sau, mă rog, fiecare își găsește ceva de lucru, dacă noi nu-i acordăm atenție, vă rog foarte frumos să se transmită Executivului, în numele Camerei Deputaților și nu a Biroului permanent, un protest vehement la ceea ce se întâmplă azi în țară.

Mai sunt încă 20 de zile, până ce cele 6 luni de guvernare pe termen scurt, programul, zis scurt, s-a încheiat. (Vociferări în sală) Noi încă nu am încheiat nimic.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, suntem la prezentarea unei moțiuni acum?

Vă rog păstrați liniștea în sală.!

Domnule Gavra, formulați concluziile pe motive de procedură și vă rog să lăsați microfonul și altora.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Da. E în regulă.

Domnule vicepreședinte,

Așteptăm din partea actualului Executiv elaborarea, cu toate competențele necesare, a unui proiect de lege, că pînă acum amendează proiectele de legi sau actele normative, deja adoptate, ale Guvernului Văcăroiu. Deci, reforma este peticită. Realitatea în România este așa cum este și reforma acestui Guvern.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Gavra, vă retrag cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Deci propun respingerea acestei proceduri, întrucât lucrurile stau cu totul altfel decât gândește cineva la Palatul Victoria.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul deputat Cristea.

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Domnule vicepreședinte, vă mulțumesc.

Trebuie să spun că sunt absolut emoționat de intervențiile de la microfon.

Am să încerc să nu rămân așa. Unele sunt chiar patetice. Întrebarea de fond rămâne, și o pun și celor care au vorbit și celor care sunt în sală, că circulația terenurilor, prevăzută în Legea nr.18, a așteptat bine mersi fără ca cineva să se deranjeze măcar până în momentul de față. Nici domnul Gaspar, nici domnul Gavra, nici alți domni nu au considerat că este necesar să îndeplinească o cerință legală și pusă expres în Legea nr.18.

Fără echivoc, vă rog să-mi permiteți. Este într-adevăr extrem de urgent să reparăm acest lucru. Este extrem de urgent. Asta este realitatea. Dacă o să lucrăm în același ritm și o să discutăm despre această modificare 5 ani de aici încolo, așa cum s-a procedat până acum, cu o Lege nr.18 adoptată de celălalt Parlament, a trecut peste ea o legislatură fără să se întîmple nimic în plan legislativ. În practică, în schimb, s-au întâmplat extrem de multe lucruri, grave sau extrem de grave, în aplicarea Legii nr.18, de toate felurile, iar dumneavoastră ne propuneți ca procedură încă 5 ani. Ați fost aici când am propus modificarea, tot în regim de urgență, tocmai datorită acestor probleme extrem de complexe ale Legii nr.18, inclusiv conducerea politică a noastră, să spunem.

Ați spus că trebuie să mai așteptăm și uite că tot mai așteptăm. Așteptăm ce? Domnul Gavra spune că nu facem decât să modificăm niște legi.

Domnule Gavra, aș vrea să vă spun că asta este o chestiune și corectă și responsabilă și de respect, dacă vreți.

Păi, dacă în corpul unei legi, 3/4 din lege, sub număr de articole, sunt corecte, nu este normal să modifice ceea ce nu este corect, decât s-o iau de la capăt? Păi, dumneavoastră vreți să redescoperim America în fiecare zi și roata și dimineață și după amiază? (Vociferări din partea PUNR)

Nu, nu modificăm legea, pentru că ceea ce noi facem acum, stimați colegi, și cu asta am să și închei, v-am solicitat dumneavoastră, când formați majoritatea guvernamentală, la discutarea acestor proiecte de legi, și ar trebui să nu uitați că multe din aceste intervenții care vizau aceste modificări au fost respinse de dumneavoastră fără nici un fel de motivație serioasă.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte de comisie, concluzia, că irosim toată ziua de azi!

 
 

Domnul Gheorghe Cristea:

Concluzia este că urgența este evidentă și că lucrul din 5 în 5 ani nu poate să continue.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Vilău și suspendăm luările de cuvânt.(Vociferări în sală)

 
 

Domnul Adrian Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule Șteolea, din partea grupului dumneavoastră a vorbit domnul Gavra, din partea Grupului parlamentar PDSR a vorbit domnul Gaspar, nu putem ocupa toată ziua cu aceste discuții.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Adrian Ioan Vilău:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur că un asemenea proiect de lege este foarte tentant și el poate trezi apetitul oricărui parlamentar în a se lansa în discuții politice, în primul rând. Nu pentru a răspunde, dar pentru a face câteva precizări, aș vrea să le spun colegilor de la PDSR, care se îndoiau de funcționarea coaliției majoritare, că mai bine ar fi să se îndoiască de modul cum vor vota colegii dânșilor și că în mod cert coaliția majoritară va vota în favoarea acestui proiect de lege, nu atât pentru a ne dovedi solidaritatea, cât pentru a pune la punct, din punct de vedere juridic, câteva aspecte.

Din acest punct de vedere, dați-mi voie să mă refer la latura constituțională a acestei probleme pe care astăzi o avem a o tranșa. În primul rând, trebuie să știm, dacă doriți este un răspuns și pentru Gavra...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Foarte pe scurt, domnule deputat, vă rog.

 
 

Domnul Adrian Ioan Vilău:

Da. Este un răspuns și pentru domnul Gavra acest lucru.

În primul rând, trebuie să știm că regula este circulația unor bunuri care se află într-un circuit juridic, indiferent dacă sunt terenuri sau nu. Deci, în mod drept, această lege va fi trimisă Comisiei juridice, nu este o chestiune de agricultură.

Este vorba de a repara o problemă pe care până acum nu am rezolvat-o și anume garantarea și respectarea proprietății, pentru că există proprietate care nu poate fi exercitată în deplin și dispoziția asupra bunului pe care îl ai este dacă doriți, frustrată de un element esențial al ei.

Deci, faptul că noi cerem acum în procedură de urgență adoptarea unui asemenea proiect de lege nu este altceva decât respectarea Constituției.

Noi, prin excepție, putem spune care bunuri sunt exceptate de la circuitul civil, dar regula este libertatea și liberalizarea circuitului civil.

Din acest motiv, cred că orice discuție pe temă politică, că este o lege impusă, că este o lege care ar putea să mai întzârzie, actuala majoritate așteaptă de 5 ani de zile să vină Guvernul Ciorbea ca să facă acest proiect, iată, a venit, l-a făcut, acum cred că are datoria de a vota un asemenea proiect de lege, chiar în procedură de urgență .

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Doamnelor și domnilor deputați,

Acestea fiind spuse, urmează domnul Marțian. Și domnul deputat Șteolea, deci, ultimii vorbitori.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Eu vreau să iau cuvântul și să spun, în termen relativ scurți, câteva idei, pentru că am impresia că ne privește pe toți, privește Parlamentul României, inclusiv, deci, Camera Deputaților, ca una din componentele lui.

Mie mi se pare că trebuie să fie un obiect de preocupare pentru noi toți faptul că actualul Guvern, după un mare număr de luni, de-acum, putem spune, nu trimite legi pe care le-a promis când a fost investit și ulterior la Parlament.

În locul unei elaborări, cu regularitate, a proiectelor de legi, care să reglementeze raportul din diferite domenii ale vieții, ale realităților noastre - economice, sociale, politice etc. - Guvernul a adoptat strategia, linia de conduită, care merge în sensul elaborării, după părerea mea, uzând și abuzând de procedura de delegare constituțională privind ordonanțele de urgență. Când nu recurge la această chestiune și elaborează proiecte de legi, le supune examinării în procedură de urgență.

Vreau să vă atrag atenția că perpetuarea acestei conduite a Guvernului Ciorbea duce la o anumită bruscare a Parlamentului, la o minorizare a rolului lui și, în cele din urmă, la subordonarea legislativului față de executiv, pentru că atât recursul la ordonanțele de urgență, cât și cererea examinării unor proiecte de legi cu implicații foarte serioase asupra diferitelor domenii, de asemenea în procedură de urgență sunt elemente care aduc anumite constrângeri, limitări în ceea ce privește posibilitatea de discuții și de expresie, în Parlament, pe marginea acestor chestiuni.

De aceea, văzând și astăzi, într-o publicație centrală, că Guvernul Ciorbea amână pentru sfârșitul lunii în curs prezentarea pachetului de legi pe care l-a anunțat și după ce, și alte amânări au mai fost încă înregistrate în aceste luni, mie mi se pare că ne găsim într-o relație nefirească în ceea ce privește raportul dintre legislativ și executiv.

Și îi rog foarte mult și pe colegii din majoritatea parlamentară să reflecteze asupra acestui lucru, pentru că am impresia că poartă o mare răspundere pentru felul în care sunt respectate principiile, normele statului de drept - principiile constituționale, raportul dintre puterile constituite în stat și celelalte lucruri, care este o treabă ce trebuie să preocupe nu numai opoziția, ci și pe cei care se află la cârma țării.

A doua chestiune pentru care am rezerve în legătură cu procedura de urgență: Legea privind circulația terenurilor este o lege cu mari implicații economice, sociale și umane. A o trece în procedură de urgență prin Camera Deputaților înseamnă a jugula posibilitatea unei discuții și a unei expresii în legătură cu aceste chestiuni.

Eu atrag atenția asupra acestui lucru. Cred că Guvernul trebuie, atunci când cere procedură de urgență, să se gândească la toate implicantele unui proiect de lege și trebuie să gândească foarte bine relația lui cu forul legislativ al țării, care este, totuși, emanația voinței electoratului.

În al treilea rând, sigur că domnul Vilău ne-a lăsat să înțelegem că actuala majoritate, în conduita ei monolitică, va adopta, mă rog, acest proiect de lege relativ foarte repede. Este, sigur, o treabă care privește majoritatea și ea își stabilește linia de conduită, strategia, tactica și așa mai departe, dar ceea ce spune dânsul și domnul deputat Cristea, că nu s-a depus nici un fel de lege, și că s-a așteptat să vină Guvernul Ciorbea... am văzut noi acest dar cât de frumos este și, mai ales, cum a fost onorat după aceea, mai ales după felul în care s-a înfățișat el poporului, opiniei publice, cu ocazia Crăciunului și a Anului Nou...

Dacă vă aduceți aminte și dacă vă mențineți pe terenul realităților, nu al unei polemici de dragul de a o purta, știți foarte bine că s-a discutat proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției de Dezvoltare Rurală, în care sunt reglementate și problemele legate de circulația terenurilor. Este adevărat că acolo, mă rog, nu era prevăzută o anumită limită, s-au menținut lucrurile în coordonatele în care ele sunt rezolvate în Legea fondului funciar, dar există. Din acest punct de vedere, deci, nu cred că acea informare, pe care au vrut s-o transmită Camerei Deputaților cei doi colegi, este reală, obiectivă și trebuie luată în seamă.

Ținând cont de cele spuse mai sus, eu fac apel la majoritatea parlamentară să adopte o conduită responsabilă și rațională și să dezbatem acest proiect de lege în procedură obișnuită, pentru că, în mod inerent, interesele în legătură cu această chestiune sunt foarte serioase și este în firea lucrurilor ca, într-un Parlament, diferitele interese să se exprime fără nici un fel de jugulare, fără nici un fel de jugulare, fără nici un fel de îngrădire.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumim, domnule deputat.

Domnul Șteolea, ultimul vorbitor.

Domnule deputat,

Vă rog, rămâneți la motivele de procedură, să nu ne extindem pe toată ziua de astăzi cu această dezbatere.

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Deci, domnule președinte, îmi impuneți niște condiții. Dacă le impuneați, trebuia să le impuneți la toți vorbitorii de până în prezent.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

... Dacă vă puteți apropia mai mult microfonul.

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Deci, în ceea ce privește apelul dumneavoastră, acest apel trebuia făcut tuturor vorbitorilor și nu, prin selecție, să zicem, numai ultimului.

Faptul că un domn deputat s-a emoționat, este un lucru bun..., și și-a exprimat emoția față de ceea ce s-a spus din partea Grupului nostru parlamentar, înseamnă că are sentimente, dar eu mă așteptam ca acele sentimente să fie constructive. În ce sens? În sensul în care s-a văzut, și Guvernul trebuia să înțeleagă acest lucru, că a veni în procedură de urgență în ceea ce înseamnă modificarea Legii nr. 18 nu este constructiv.

Am avut această experiență și este un lucru constatat, l-a constatat și partea majoritară, și l-am constatat, parțial, datorită unui orgoliu și noi, partea din opoziție. Este un lucru clar.

De fapt, se face aici o compilație. Ce compilație? O bucată din acel proiect de lege în legătură cu A.D.A.R.-ul, deci Agenția de Dezvoltare și Amenajare Rurală, este luată de acolo, se exclude o parte din Legea fondului funciar, deci un anumit capitol, și rezultă acest proiect de lege. Ce compilație este aceasta? Este ceea ce ni se spune în finalul expunerii de motive: este o compilație pe ideea Fondului Monetar Internațional, este o compilație pe placul celor care au negociat acel Acord ASAL. Ce a fost până acum ASAL-ul pentru agricultura României am văzut.

În Franța, de exemplu, se spune un lucru: " ... România a trecut de la adopțiile de copii la adopțiile de purceluși". Poate aceasta este o linie pe care se vrea să se meargă în continuare. Nu este o linie bună.

Acest lucru, plus faptul că...

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Rog deputații să rămână în sală...

 
 

Domnul Petru Șteolea:

... însăși din partea Consiliului nostru Legislativ apare o observație care n-am mai întâlnit-o în alte poziții exprimate de acesta și este o observație, să zic, de sinteză și de mare importanță și arată complexitatea acestui proiect de lege, citez acest lucru: "Legea-cadru ar trebui să se ocupe de toate modalitățile tehnico-juridice legate de contractul de vânzare, donație, schimb, precum și de publicitatea acestora".

Așadar, dacă acesta ar fi rostul legii, anunțat încă din titlul pe care ni-l propune, atunci proiectul ar trebui să vizeze mult mai multe ipoteze și situații juridice decât cele avute în vedere de actualul proiect.

Aceasta ne dovedește un lucru: este un proiect de o anumită complexitate, nu suntem împotriva ideii de a se legifera circulația terenurilor agricole, dar aceasta nu trebuie să se facă "pe picior", pe acest picior al permanentei urgențe, ci pe piciorul unei dezbateri normale, unei dezbateri legislative în care, într-adevăr, să iasă un lucru bun.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da. Vă mulțumesc.

Era bine să se facă în 4 ani trecuți...

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la vot.

Ca atare, Guvernul solicită procedură de urgență, pentru acest proiect de Lege privind circulația juridică a terenurilor și, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, ne vom pronunța aici și acum.

Supun votului dumneavoastră cererea Guvernului pentru aprobarea procedurii de urgență.

Cine este pentru? Numărați, vă rog. Cu această ocazie verificăm și cvorumul. (Discuții în sala de ședință). Sunt 94 de voturi pentru.

Împotrivă? Deci, la voturile pentru s-a mai adăugt votul domnului Priceputu și sunt 95 voturi pentru. Împotrivă sunt 80.

Abțineri? Trei abțineri.

Deci, cu un număr de 95 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă și 7 abțineri, procedura de urgență a fost aprobată.

Deci, suntem în cvorum.

Trecem mai departe.

 
 

Domnul Marțian Dan (din sală):

Dar care este cvorumul astăzi?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

În cadrul informării asupra inițiativelor legislative, vă anunț că, așa cum deja s-a comunicat, vor fi sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, Comisia pentru administrația publică, amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industria alimentară și servicii, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

 
Propunere de procedură

Doamnelor și domnilor deputați,

S-a invocat și în Biroul permanent dificultatea înaintării amendamentelor în zilele de la sfârșitul săptămânii. Deci, potrivit Regulamentului, amendamentele se vor depune în următoarele 3 zile după aprobarea procedurii de urgență.

Cred că putem accepta, prin votul dumneavoastră, dacă este necesar ca să luăm în considerare doar zilele lucrătoare și să acceptăm ca amendamentele să fie depuse până în ziua de marți, inclusiv, astfel încât în ziua de miercuri, zi dedicată activității parlamentare pe comisii, să poată fi elaborat raportul.

Fac această propunere și o supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă și 2 abțineri, această propunere a fost adoptată.

Ca atare, marți este ultima zi pentru depunerea amendamentelor și tot ultima zi pentru avizul Consiliului Legislativ.

Din sală:

Mai întoarce, Doamne, o dată roata!

 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Gavra solicită o intervenție procedurală.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Deci, o propunere: întrucât a existat și din partea unui membru al Comisiei pentru agricultură solicitarea de a da aviz pe fond și această comisie, și este firesc, că scrie, în competențe, în Regulament, că are acest drept, de a aviza pe fond proiectele legate de proprietate, de circulația terenurilor, vă rog frumos să supuneți la vot propunerea ca cele două comisii, Comisia pentru agricultură și silvicultură și Comisia juridică să elaboreze un raport comun. Este necesar ca la Comisia juridică să fie și specialiști în agricultură, care nu se regăsesc decât la Comisia pentru agricultură. Domniile lor sunt tehnicieni și trebuie să participe la dezbaterea și adoptarea raportului la acest proiect de lege.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Lăpușan, tot procedural...

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Eu aș vrea să nu fie interpretată în nici un fel propunerea mea.

Consider că atribuțiile pentru a aviza în fond acest proiect revin Comisiei de agricultură. Eu sunt convins că și domnul președinte al comisiei o să pledeze pentru așa ceva, probabil că nu a avut posibilitatea până acum, dar sunt convins că o va face și vă rog să supuneți plenului această propunere, ca avizul de fond să fie dat de cître Comisia de agricultură.

În subsidiar, pot să fie vizate oricare comisii considerați dumneavoastră că pot fi implicate în buna desfășurare a activităților pentru elaborrea raportului final.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Chiar titlul legii indică, în primul rând, competența Comisiei juridice: "circulația juridică a terenurilor". Nici într-un caz nu poate fi evitată Comisia juridică, pentru raport, în fond.

Dacă propunerea domnului deputat Gavra va întruni votul majorității, putem lua, într-adevăr, această decizie și vom ajunge la un raport comun al celor două comisii, dar, în nici un caz, după părerea mea, nu poate să fie evitată Comisia juridică pentru raportul în fond.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan (din sală):

Vom modifica și titlul!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dumneavoastră puteți modifica și legea, fără îndoială...

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Asta și vreau!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dar, prin vot.

Deci, domnul deputat Gavra a propus raport comun, dacă am înțeles bine...

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Da.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

... raport comun al celor două comisii, Comisia juridică, pentru disciplină și imunități și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

Supun votului dumneavoastră această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate, domnilor.

Iată că aici... O singură abținere.

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, această propunere a trecut.

Ziua de marți din săptămâna viitoare este considerată cea de-a treia zi pentru depunerea amendamentelor și miercuri comisiile vor prezenta raportul comun asupra acestui proiect de lege.

 
Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Doamnelor și domnilor deputați,

Trecem la pct. 2 din această informare și vă anunț că la Biroul permanent au mai fost înregistrate următoarele inițiative legislative: proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului încheiat între Ministerul Finanțelor din România și Ministerul Finanțelor din Republica Polonă, în problema lichidării datoriei în valută convertibilă a României față de Republica Polonă, semnat la București la 25 februarie 1997, adoptată de Senat în ședința din 5 mai 1997.

Se propune ca, cu acest proiect de lege să fie sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează, la solicitarea Guvernului, a fi dezbătut în procedură de urgență. Fiind vorba de o ordonanță de urgență, nu mai este nevoie de aprobarea Camerei Deputaților.

La pct. 3, proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1994, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora raport comun, Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

La pct. 4, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în domeniul afacerilor interne, semnat la București la 21 februarie 1997, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În sfârșit, propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/1994, privind stabilirea unor coeficienți de ierarhizare a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată și modificată prin Legea nr.134/1994, modificată prin Legea nr. 85/1996 și republicată, propunere inițiată de 4 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizată următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Votul asupra unor proiecte de lege și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.

Acestea fiind spuse, în continuare, urmează a fi luate în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi, prevăzute a fi dezbătute în ziua de joi, 8 mai anul curent și avem la ordine proiectul de lege și propunerea legislativă privind instituirea "Săptămânii Recunoștinței".

Nu văd pe nimeni pe banca inițiatorilor.

Nu văd Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale în banca rezervată comisiei...

Din partea stângă:

Nu-i interesează!

 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu dau citire raportului...

Din partea stângă:

Nu este procedural, domnule președinte!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

... întocmit de comisie.

Dacă nici un reprezentant al inițiatorilor nu este aici, dacă nici inițiatorul, nici comisia nu este, propun să-l amânăm și trecem la următorul proiect.

Următorul punct de pe ordinea de zi: propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești. Există raportul înregistrat cu nr. 330 din 2.II.1994. Așteptăm inițiatorul, așteptăm comisia... Comisia juridică.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

De la Comisia juridică nu este nici un reprezentant?

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia juridică mai există?

Din partea stângă:

Nu!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deci, parlamentarii semnatari ai inițiativei legislative: Adrian Severin, Alexandru Sassu, Radu Berceanu...

Din partea stângă:

Nici la ședința de sindicat nu se întâmplă această treabă, domnilor!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi...

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule Sassu,

Poftiți în banca inițiatorilor, aici!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, între inițiatorii propunerii legislative pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești găsim următorii semnatari: Adrian Severin, Alexandru Sassu, Radu Berceanu...

Propunerea pe ordinea de zi, ajunsă în dezbatere...

Din partea inițiatorului, putem avea o părere?

Doamnelor și domnilor deputați,

Din biroul Comisiei juridice nu există nici un membru în sală?

Din partea stângă:

Nu este cvorum! Constituim altă Comisie juridică!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Alexandru Sassu.

 
 

Domnul Alexandru Sassu:

Doamnelor și domnilor,

În săptămâna care a trecut, Guvernul a trimis către Senat mai multe legi privind reorganizarea activității judecătorești. În condițiile acestea, discuția în sine nu are rost. Rugămintea mea este să se retragă acest proiect, să se discute - eventual - mai târziu, atunci când vin și celelalte legi și să se coreleze cu ele, pentru că înseamnă să discutăm fragmentat o chestiune care este de o deosebită importanță.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor, întrucât mai sunt alte inițiative legislative la Senat, știu că este și un proiect al Guvernului, textul modificator al acestui articol a figurat și în raportul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei privind respectarea angajamentelor de către statul român, deci, trecem și peste acest proiect de lege.

Pe ordinea de zi, în continuare, figurează proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare ?!...

Nimeni?

Poftiți, aveți cuvântul.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Să aveți, vă rugăm, amabilitatea ca să clarificăm fiecare situație a fiecărui astfel de proiect, care astăzi s-a pus în discuție sau nu s-a pus în discuție, pentru că dacă în cazul precedent domnul deputat Sassu a cerut respingerea, să supunem la vot și să respingem, după cum a făcut această cerință reprezentantul comisiei respective. Trecem peste ele și pe urmă, mâine-poimâine nu mai știm ce s-a întâmplat cu ele. Același lucru și pentru celălalt proiect și pentru proiectul respectiv pe care acum dumneavoastră l-ați citat.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, dar, stimați colegi, avem nevoie de prezența inițiatorului, de o părere a comisiei, deși cred că părerea comisiei există formulată, înscrisă în raport.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală) :

Domnul Sassu a cerut retragerea.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Dar asupra celuilalt proiect de lege am propus să-l amânăm până va fi corelat cu celelalte inițiative legislative. N-am votat respingerea.

 
 

Domnul Ioan Bivolaru (din sală) :

Trebuie să supuneți la vot ca să scrie în stenogramă.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul deputat Dan Marțian.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă vă aduceți aminte bine, este pentru a doua oară când dezbatem această problemă înscrisă pe ordinea de zi. Când s-a discutat această problemă în una din ședințele noastre din săptămânile trecute, care s-a ținut exact în ziua în care avea loc și sesiunea de primăvară a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei....

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat,

Am o rugăminte: să vă apropiați mai mult microfoanele și pentru colegii din sală să păstreze liniștea. Mă iertați. Aveți cuvântul!.

 
 

Domnul Marțian Dan:

Vă mulțumesc.

Este pentru a doua oară, spun, când discutăm această problemă înscrisă pe ordinea de zi și cred că ar trebui, este un semn al autorespectului de sine al Camerei, ca să epureze ordinea de zi de o seama de lucruri de factură parazitară, care de mult populează această ordine de zi.

Când s-a discutat această chestiune în săptămâna în care se desfășurau și lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, vă aduceți aminte că printre cei care au luat cuvântul a fost și subsemnatul și eu atunci am sugerat ca, contrar punctului de vedere pe care îl conține raportul comisiei sesizate în fond, acela de respingere, să ne pronunțăm pentru admiterea sintagmei cu care se propune amendarea acestei legi privind organizarea instanțelor judecătorești.

Atunci, unii dintre colegi din arcul majoritar au făcut trimitere la faptul că este în pregătire, mă rog, un proiect de lege care conține și alte elemente relative la modificarea legii pe care o discutăm. Și, atunci, s-a luat o decizie privind retrimiterea la comisie.

Părerea mea este că ținând seamă de evoluția lucrurilor, inclusiv unele elemente care au fost discutate și se găsesc în documentul referitor la suspendarea monitorizării României, dar, totuși, fixarea unor condiții, eu cred că noi ne putem pronunța împotriva acestei propuneri legislative, așa cum figurează ea în raportul comisiei și vom aștepta proiectul de lege care vine de la Guvern. Dar să nu tot transferăm de la o săptămână, de la o lună la alta diferite puncte în privința cărora trebuie voință de a lua decizii și de a curăța ordinea de zi de aceste reziduri.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Iată am cerut staff-ului administrativ să ia legătura cu reprezentantul Guvernului, aici, la Parlament. În foarte scurt timp vom avea și reprezentantul inițiatorului și vom putea trece cu raportul comisiei în fața dumneavoastră la dezbateri.

 
Informare privind depunerea moțiunii semnate de 63 de deputați (în problema taxelor noi pentru drumuri).

Domnul deputat Gaspar.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art. 143, alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților un număr de 63 de deputați din Grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România depun moțiunea pe care v-o înmânez. Vă rog ca, în conformitate cu prevederile Regulamentului, să declanșați procedura pentru examinarea și dezbaterea acestei moțiuni.

 
Votul asupra unor proiecte de lege și propuneri legislative pentru care comisiile sesizate în fond au propus respingerea.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Nu există, după părerea noastră, nici o interdicție a lua în dezbatere proiectele și propunerile legislative dacă inițiatorul nu este prezent atâta vreme cât comisia s-a pronunțat prin raport.

Sunteți de acord să supunem votului, totuși, raportul comisiei în aceste condiții? Nici o obiecțiune din sală.

Atunci, revenim asupra propunerii legislative pe modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești și dăm curs propunerii procedurale făcute de domnul deputat Dan Marțian și supunem votului dumneavoastră propunerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Dacă nu sunt luări de cuvânt la dezbaterile generale - și nu sunt - propun respingerea acestui proiect de lege.

Deci, mai corect, propun votarea raportului Comisiei permanente care s-a pronunțat pentru respingerea propunerii legislative privind modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești.

Cine este pentru aprobarea raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități ? Deci, cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 3 abțineri propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 alin. 1 din Legea privind organizarea instanțelor judecătorești a fost respinsă.

În această înțelegere trecem la proiectul de Lege, sau revenim la proiectul de Lege pentru modificarea art. 20 alin. 2 din Legea nr. 15/1990.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? Nu.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare decide - vă rog, atenție! - în unanimitate, respingerea proiectului de lege mai sus referit și supune Camerei Deputaților adoptarea în plenul său a acestei soluții pentru motivele prezentate din cele ce preced.

Supun votului dumneavoastră propunerea făcută de Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind scutirea de taxe și accize la producția și comercializarea hârtiei de ziar și de carte.

Poftiți, domnule deputat.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu acest proiect de lege a fost sesizată Comisia pentru buget, finanțe și bănci încă din legislatura trecută, care a făcut un raport în care se propunea respingerea. Întrucât Biroul permanent a solicitat un raport suplimentar de foarte puțin timp comisiei în actuala ei componență, întrucât pentru acest raport suplimentar am avut nevoie sau avem nevoie inclusiv de punctul de vedere al Guvernului, solicităm ca acest proiect de lege să fie retransmis comisiei pentru a putea întocmi aceste raport suplimentar pe care ni l-a cerut Biroul permanent.

Întrucât situația este valabilă - acesta este pct. 4, dacă nu mă înșel - și pentru pct. 5 și 7, în care comisia a fost, de asemenea, solicitată să facă un raport suplimentar, pentru a nu mai interveni la microfon, v-aș ruga ca de fiecare dată când este vorba de Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în cele trei proiecte, să faceți aceeași propunere de transmitere la comisie pentru a avea timp să facem raportul suplimentar.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule deputat, de fiecare dată însemnând de căte ori?

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

4, 5 și 7 - dacă nu mă înșel eu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Deci, 4, 5 și 7. La această solicitare din partea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci vă consult pe dumneavoastră în legătură cu cererea de a fi trimise inițiativele legislative, deci, repet de la pct. 4, 5 și 7, corect, la comisia menționată.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și o abținere, cele trei inițiative legislative au fost returnate comisiei.

Deci, la pct. 6, proiectul de Lege pentru declararea orașului Carei, oraș erou.

Revin, mă iertați! La pct. 6 este proiectul de Lege privind încadrarea în grupele a I și II-a de muncă a unor locuri de muncă și activități din industria sticlei și ceramicii fine, raport înregistrat cu nr. 75 din 22.03.1995.

Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât respinderea proiectului de lege mai sus menționat, acesta rămânând fără obiect.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să se înscrie pentru dezbaterile generale? Nu.

Supun atunci votului dumneavoastră raportul de respingere a comisiei?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, la pct. 8, propunerea legislativă cu privire la gratuitatea călătoriilor cu mijloacele de transport în comun pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani, raport înregistrat cu nr. 65 din 10.05.1995, prin care Comisia pentru muncă și protecție socială propune, de asemenea, respingerea.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

 
 

Domnul Kerekes Károly:

Mulțumesc.

Sunt deputat Kerekes, inițiatorul acestei propuneri legislative.

Domnule președinte,

Anunț faptul că renunț la această inițiativă legislativă întrucât după informațiile primite de la Guvern se pregătește un proiect de lege privind protecția socială a persoanelor vârstnice, în care vor fi înglobate toate ideile prevăzute în această inițiativă pe care v-am prezentat-o. Așa că renunț la inițiativa legislativă.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Un argument în plus pentru a vota respingerea acestui proiect. Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei permanente.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, cu majoritate de voturi pentru și o singură abținere propunerea a fost respinsă.

Doamnelor și domnilor,

A rămas pct. 1 de pe ordinea de zi de astăzi care putea fi soluționat în aceeași manieră. Este vorba de proiectul de Lege și propunerea legislativă privind instituirea "Săptămânii Recunoștinței".

Și aici, comisia de specialitate ne-a propus respingerea.

Să revenim asupra lui și, dacă, dintre grupurile parlamentare au fost desemnați vorbitori? Nu au fost.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere a comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

La pct. 9 de pe ordinea de zi figurează propunerea legislativă privind urmărirea penală și judecata pentru faptele penale de reprimare a participanților la demonstrațiile din Decembrie 1989.

Domnul Sorin Lepșa este prezent în sală?

La această propunere legislativă numărul de deputați inițiatori este de 24. Din 24 cred că vreo 20 sau 18 mai sunt și în această legislatură în Cameră. Din partea unor membri ai colectivului inițiatorilor mi s-a solicitat la începutul ședinței să cer aprobarea dumneavoastră pentru amânarea acestei propuneri legislative. Să rămână pe ordinea de zi. Vreo obiecțiune? Nu. Vă mulțumesc.

Trecem la propunerea legislativă de la pct. 10 privind acordarea tichetelor gratuite de masă.

Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât respingerea.

Din partea grupurilor parlamentare sunt înscrieri la dezbaterile generale? Nu sunt.

Supun propunerea de respingere votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru și 2 abțineri, propunerea a fost adoptată.

În continuare, la pct. 11 avem propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 44 din 1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților....

Dar, îmi cer scuze! Am intrat în ordinea de zi de luni.

Pct. 11, deci, se referă la propunerea legislativă privind acordarea de indemnizații deportaților și internaților în lagărele de exterminare și de muncă forțată - raport înregistrat la nr. 71 din 17.05.1995. Comisia pentru muncă și protecție socială a hotărât respingerea.

Din partea grupurilor parlamentar intervenții? Nu. Alte intervenții nu sunt. Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere - și rog pe domnul secretar Gavra să urmărească sala - a fost adoptată propunerea Comisiei permanente.

La pct. 12, propunerea legislativă privind salarizarea de la bugetul de stat a slujitorilor cultelor religioase cunoscute în România.

Comisia a hotărât respingerea. Intervenții din partea grupurilor nu sunt, din partea inițiatorului nu, din partea comisiei nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și nici o abținere, propunerea de respingere a fost însușită.

Doamnelor și domnilor,

La pct.18 de pe ordinea de zi există propunerea legislativă privind Statutul funcționarului din serviciile Parlamentului României. De asemenea, la această propunere Comisia a solicitat plenului un vot de respingere.

Dacă din partea grupurilor parlamentare există intervenții? Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.20, de asemenea, mai avem report; figurează propunerea legislativă pentru protecția socială a studenților din învățământul de stat, raport înregistrat cu nr.84 din 21.05.1996, raport ce propune respingerea.

Din partea grupurilor parlamentare există intervenții? - Nu. Mulțumesc.

Din partea inițiatorului, nu. Din partea comisiei, nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru?

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Doamnelor și domnilor,

Întrucât s-a înregistrat o moțiune simplă, vă rog să luăm o pauză de 25 de minute pentru a lua cunoștință de conținutul acestei Moțiuni și reluăm lucrările la ora 11,00, amintindu-vă că în finalul lucrărilor vom vota programul de lucru și ordinea de zi.

Suspendăm ședința până la ora 11,00.

- După pauză -

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările, poate recuperăm și secretarii din prezidiu.

Vă informez că de la Secretariagul general am mai primit un set de proiecte de legi și propuneri legislative cu raport de respingere și astfel în ședința de astăzi vom putea degreva ordinea de zi de această lungă listă care doar amplifică nedorit consumul de hârtie.

Deci, înainte de-a trece, de a relua dezbaterea asupra unor inițiative legislative, ne vom ocupa de aplicarea prevederilor regulamentare privind moțiunea depusă de un grup de 63 de deputați.

Potrivit art.142 din Regulamentul Camerei Deputaților, "Moțiunea exprimă poziția Camerei Deputaților într-o anumită problemă de politică internă sau externă. Moțiunea poate fi inițiată de cel puțin 50 de deputați. Președintele Camerei nu va lua în considerare moțiunile care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la alin.1 și 2 și nici pe cele care vizează finalități specifice moțiunii de cenzură.

Inițierea moțiunilor de cenzură are loc în condițiile prevăzute de art.78 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului"

Până la încheierea dezbaterii unei moțiuni, un deputat care a semnat-o nu mai poate semna alte moțiuni în aceeași problemă. Citez din art.143: "Moțiunile trebuie să fie motivate și se depun la președintele Camerei, în cursul ședințelor publice. După primirea moțiunii, președintele Camerei o comunică de îndată Guvernului și o aduce la cunoștința Camerei, după care dispune afișarea ei la sediul Camerei Deputaților".

Și, în sfârșit, art.144: "Președintele Camerei stabilește data dezbaterii moțiunii, care nu poate depăși 6 zile de la înregistrarea acesteia, înștiințând Guvernul în acest sens".

Doamnelor și domnilor,

Este discutabilă admiterea acestei moțiuni. Decizia aparține președintelui de ședință. Pentru a nu antrena discuții mai lungi asupra acestei chestiuni, consider moțiunea, totuși, admisibilă.

Am exprimat aceste rezerve întrucât conținutul moțiunii se referă la conținutul unui proiect de lege care urmează a fi dezbătut și în Camera Deputaților.

Trecând peste acestea, vă aduc la cunoștință conținutul moțiunii.

M O Ț I U N E

"Subsemnații, deputați ai Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România, în temeiul art.64 din Constituția României și al art.142-147 din Regulamentul Camerei Deputaților,

Luând act că la data de 24 aprilie, prin Hotărârea nr.E 51, Guvernul a depus la Parlament proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.11/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice,

Ținând seama de reacția de nemulțumire a posesorilor de autoturisme, precum și a reprezentanților transportatorilor, patronatului și sindicatelor în legătură cu prevederile acestei Ordonanțe privind introducerea unor cote anuale în sumă fixă pentru folosirea drumurilor publice, diferențiată în funcție de categoria, gabaritul și capacitatea cilindrică a autovehiculelor,

Apreciind semnalele transmise prin mass-media ca pe o amplă dezbatere publică asupra acestei inițiative legislative,

Constatăm următoarele:

1. Introducerea acestor taxe suplimentare asupra mijloacelor de transport auto afectează în plan global, pe termen lung, sectorul auto, într-o perioadă când acesta începuse să înregistreze o anume stabilitate în activitate.

2. Prin această Ordonanță Guvernul extinde taxa de 10%, într-o manieră originală, asupra tuturor mijloacelor de transport auto și urmărește să realizeze o proporționalitate între cuantumul taxelor impuse și uzura drumului pe de o parte, precum și descurajarea dotării cu autovehicule de mare capacitate de către transportatorii autohtoni, pe de altă parte.

3. Cuantumul taxelor ce se impun prin ordonanță nu reflectă în mod real uzura drumurilor publice realizată de aceste mijloace de transport, soluția preconizată fiind mult prea globală, neconvingătoare și apreciată mai mult ca pretext.

O astfel de abordare întrunește toate elementele constitutive ale unui tratament discriminatoriu pentru proprietarii de mijloace de transport auto.

4. Tendința de a descuraja dezvoltarea transportului auto greu în România constituie o puternică lovitură dată transportatorilor autohtoni care, prin eficiența acestei activități, își echilibrau situația economică.

5. Cuantumul taxelor respective influențează negativ nivelul prețurilor și tarifelor din întreaga economie națională, contrar declarațiilor liniștitoare și lipsite de profesionalism, avansate de cei care promovează această ordonanță.

6. Deși transportul auto înregistrează în Europa un reviriment notabil, în România va avea loc și o mai drastică reducere a acestui mod de transport în favoarea căii ferate, în contextul unei competiții neloiale promovate între acestea de către Guvern.

7. Noile tarife vor accelera în timp record decapitalizarea și falimentarea transportatorilor români, ale căror profituri nete sunt inferioare cuantumului taxelor impuse de ordonanță.

8. Favorizarea transportatorilor auto externi se accentuează în dauna celor autohtoni.

9. Se mărește presiunea fiscală, precum și gama cheltuielilor adiacente existente pentru posesorii de autovehicule.

Doamnelor și domnilor deputați,

Deputații semnatari ai acestei moțiuni consideră că este de datoria Guvernului să găsească acele soluții care să materializeze angajamentele politice privind reducerea taxelor și impozitelor, angajamente incluse în programul propriu de guvernare, precum și cele asumate în campania electorală din 1996.

Având în vedere datele menționate mai sus, considerăm că este de datoria Camera Deputaților ca prin votul său să își exprime dezacordul cu privire la soluția stabilită prin Ordonanța respectivă.

Camera Deputaților își exprimă convingerea că Guvernul poate aborda problema suplimentării fondurilor speciale pentru drumuri, găsind soluții echitabile, coerente și în conformitate cu realitățile existente și care să nu inducă tensiuni sociale suplimentare în această perioadă.

De aceea noi, deputații semnatari ai acestei moțiuni, ne adresăm celorlalți colegi ca, în urma dezbaterilor și a pozițiilor exprimate de fiecare grup parlamentar, Camera Deputaților să adopte prezenta moțiune".

După cum v-am informat, moțiunea este semnată de un număr de 63 de deputați.

Consider că nu mai este necesar să dau citire semnatarilor moțiunii, doar să fac precizare acă din informațiile pe care le avem, la Palatul Victoria, la Guvern s-a luat deja decizia modificării acestei ordonanțe și poate până marți semnatarii, dacă vor considera fără obiect această moțiune, o vor retrage pentru a ne putea valorifica mai eficient, mai operativ timpul de dezbateri.

Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, art.144, stabilim ziua de dezbatere a moțiunii marți, în data de 13 mai. Biroul permanent va lua în discuție procedura dezbaterii. Deci, prerogativa aparține președintelui de ședință și, considerând împlinite prevederile regulamentare, revenim la dezbaterea unor proiecte și propuneri legislative de pe ordinea de zi, cu rapoarte de respingere.

Domnul deputat Gavra are o intervenție.

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că textul moțiunii este regulamentar, vom vedea ce se va întâmpla până marți, așa cum ați schițat dumneavoastră, având competența regulamentară necesară, pentru dezbaterea acestei moțiuni.

Întrucât lucrurile nu sunt clare, nu se știe, ordonanța va apare sau nu va mai apare, se vor diminua cuantumurile stabilite și pe alte criterii decât cele de până acum stabilite, sigur că până marți lucrurile pot evolua într-o direcție sau alta.

Grupul parlamentar al P.U.N.R. însă dorește să facă un apel parlamentar către celelalte grupuri parlamentare, într-o direcție firească, de acum, în privința impunerii unor asemenea taxe prin ordonanțe de urgență și vă rog să-mi dați voie să citesc acest apel parlamentar, care se va constitui, sigur, și într-o declarație politică a grupului parlamentar.

APEL PARLAMENTAR

Având în vedere inițiativa Guvernului României de a emite o Ordonanță de urgență privind fixarea unor taxe noi pentru drumuri, Grupul parlamentar al P.U.N.R. din Camera Deputaților cere grupurilor parlamentare ale Camerei Deputaților respingerea oricăror inițiative de acest fel venite din partea Executivului.

În conformitate cu Programul de guvernare și mai ales cu promisiunile electorale ale C.D.R., U.S.D. și U.D.M.R., acest Guvern era obligat, cel puțin moral, să înainteze până acum Parlamentului României proiecte de legi privind reducerea fiscalității, a taxelor și impozitelor percepute populației României.

Iată că, în loc să-și respecte angajamentele electorale și cele cuprinse în Programul de guvernare, acest Executiv vine și impune populației României taxe noi.

Apreciem că este total aberant și imoral să obligi populațiea României la biruri noi atunci când foametea și sărăcia au devenit, din păcate, realități zilnice în țara noastră.

Avem convingerea că grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și în mod special cele ale Partidului Național Țărănesc-Creștin Democrat, Civic Ecologist, Partidului Democrat - U.S.D., P.N.L., Partidului Social-Democrat Român - U.S.D. și U.D.M.R. vor da dovadă de o minimă moralitate politică și civică, în acord cu promisiunile făcute la alegeri electoratului român și vor respinge toate inițiativele guvernamentale privind creșterea fiscalității sau impunerea unor taxe noi populației României.

Vă mulțumesc și sper să fiți de acord cu acest Apel parlamentar al nostru.

Vă mulțumesc!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Da, vă mulțumesc, domnule deputat.

Aveți cuvântul.

 
 

Domnul George Șerban:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Discutăm despre o reglementare care deocamdată nu a fost publicată în Monitorul Oficial, o reglementare care este la nivel de intenție a Guvernului și despre care știm mai mult din presă decât din alte surse din care ar trebui să știm pe calea metodologiei noastre parlamentare.

Eu vă rog să supuneți votului Camerei ca această moțiune să fie pusă în discuție numai după ce vom cunoaște punctul de vedere al Guvernului și numai după ce ea va deveni un act, o reglementare oficială.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Propunerea nu este regulamentară, nu avem permisiunea regulamentară de-a o supune Camerei.

Domnul deputat Ionescu. Procedural?

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Această ordonanță a fost depusă la Senat și Comisia economică de la Senat a dat aviz negativ. Ea este depusă la Comisia finanțe-bănci de la Senat.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamenlor și domnilor,

Discuțiile pe marginea moțiunii nu mai au sens. Am stabilit data dezbaterii ei, am trecut la alt punct de pe ordinea de zi și vă rog să ne încadrăm în cele stabilite și aprobate în ordinea de zi.

Deci, suntem la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43 din 29 august 1995 privind unele măsuri pentru conservarea patrimoniului național al cinematografiei.

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea proiectului de lege.

În aceste condiții vă întreb: din partea grupurilor parlamentare, dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale? - Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea de respingere.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Mulțumesc.

În continuare, avem propunerea legislativă privind protecția și drepturile animalelor fără stăpân.

Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi să propună Camerei Deputaților respingerea.

Pentru dezbaterile generale sunt solicitări? - Nu.

Cine este pentru respingere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, nici un vot împotrivă și o abținere, Raportul Comisiei juridice a fost însușit.

Propunerea legislativă privind societățile civile profesionale. De asemenea, Comisia juridică de disciplină și imunități a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților respingerea.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? - Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei juridice.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă și nici o abținere, propunerea Comisiei a fost aprobată.

Propunerea legislativă privind subvenționarea de la bugetul de stat a consumului de energie electrică, energie termică, gaze și apă al instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare și al caselor de cult.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci, în raportul înregistrat la 01.11.1995, propune respingerea acestei inițiative legislative.

Din partea grupurilor parlamentare, nici o intervenție.

Din partea inițiatorului, din partea comisiei, de asemenea.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 4 împotrivă și nici o abținere, propunerea Comisiei a fost adoptată.

Doamnelor și domnilor,

Propunerea legislativă pentru constituirea autorităților administrației publice locale în Comuna Bănița, județul Hunedoara. A fost în dezbatere, spre avizare, spre raport în fond, la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Potrivit raportului înregistrat la Camera Deputaților cu nr.56 R din ziua de 30.04.1996, se propune plenului Camerei Deputaților respingerea acestei inițiative și astfel întreb grupurile parlamentare dacă desemnează vreun reprezentant pentru a lua cuvântul la dezbaterile generale. Nu. Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorului, liniște.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri.

Unanimitate de voturi pentru respingere.

Propunerea legislativă privind reglementarea finanțării și exploatării amenajărilor hidrotehnice complexe cu folosințe multiple.

Potrivit Raportului Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, înregistrat la 15.05.1996, la Comisie, și la Camera Deputaților la 05.06.1996, se propune, de asemenea, respingerea acestei inițiative legislative.

Din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul? - Nu.

Supun votului dumneavoastră propunerea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci de respingere a acestei inițiative legislative.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Votat.

 
Aprobarea programului de lucru pentru perioada 12-16 mai 1997.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Am epuizat, printr-o bună colaborare a dumneavoastră, acest set de inițiative legislative, care încărcau, fără justificare, oridinea de zi, consumul de materiale și activitatea staff-ului din activitatea Camerei Deputaților.

Pentru ședințele Camerei Deputaților din săptămâna următoare noi am convenit în Biroul permanent al Camerei că, în cazul înregistrării unor noi rapoarte de la comisii, la începutul săptămânii viitoare, să putem, potrivit regulamentului, opera modificări în ordinea de zi. Deja unele rapoarte au sosit.

A solicitat cuvântul domnul deputat Gavra și are microfonul.

 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Legat de ordinea de zi, sigur, noi, Biroul permanent, am stabilit ca luni, după ce vom primi, dacă vom primi rapoarte de la comisiile permanente care au lucrat săptămâna aceasta două zile în comisii, să aprobăm de fapt, în mod real, luni ordinea de zi dacă vom avea ceva modificări în raport cu acest proiect.

Eu vă propun însă, domnilor colegi, o modificare esențială, având în vedere acordul majoritar al Camerei Deputaților de astăzi, de a dezbate, în regim de urgență, acel proiect de Lege privind circulația trenurilor. Întrucât acest proiect de lege nu poate fi adoptat fără adoptarea unei alte inițiative legislative care se regăsește pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în același regim de urgență, ca și tratament parlamentar, la pct.31 și anume proiectul de Lege privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală, proiect de lege asupra căruia a avut loc dezbaterea, cel puțin, la jumătate din articole și a rămas suspendat. Având în vedere art.64 din regulament, art.102. 103, 104, tot din Regulamentul Camerei Deputaților, suntem obligați ca acest proiect de lege să-l continuăm ca dezbatere, întrucât este procedură de urgență, și nu avem voie, că s-a adoptat procedura în Camera Deputaților și de aceea, înainte de a trata acest proiect de lege de astăzi care a fost adoptat pentru a fi dezbătut în regim de urgență, pe locul I să figureze acest proiect de lege. Suntem obligați, regulamentar, dacă vreți, procedural, să dezbatem întâi acest proiect de lege rămas suspendat în Camera Deputaților, adică să continuăm în mod real dezbaterile asupra lui. Agenția pentru Amenajarea și Dezvoltarea Rurală este cea care va gira de fapt și acest proiect de lege ca realizare efectiv juridică în teritoriu, respectiv modul în care, sigur, se vor vinde terenurile în România.

În al doilea rând, domnule vicepreședinte, nu știu dacă la Senatul României s-a înaintat acel proiect de lege privind completarea și modificarea Legii fondului funciar. Aș solicita ca dumneavoastră, ca președinte de ședință, să solicitați Guvernului, să cereți Guvernului, spre informare, dacă a transmis sau nu Senatului un asemenea proiect de lege și dacă nu a transmis, ar fi corect să se transmită spre dezbatere întâi la Camera Deputaților, având în vedere că dumneavoastră personal, PUNR-ul, grupul dumneavoastră parlamentar și alte grupuri parlamentare au înaintat inițiative legislative exact cu același obiect de modificare și completare a Legii fondului funciar.

Deci, ca atare, aici trebuie să fie și acel proiect deja al Guvernului ca să le coroborăm toate la comisia de specialitate și să începem dezbaterea pe fond a întregului proiect de lege care reglementează la urma urmei și circulația pământului în România.

Deci, propunerea mea concretă aici este să treacă pe locul 2, rămâne pe locul 1 ce este acum, deci proiectul de Lege privind Agenția pentru Amenajare și Dezvoltare Rurală.

În al doilea rând, fiindcă tot mă găsesc la microfon și nu vreau să mai vin la microfon, domnule vicepreședinte, am făcut în intervenția mea, primă de astăzi, o propunere ca plenul Camerei Deputaților să adreseze un protest Executivului în legătură cu întârzierea nepermisă a transmiterii pachetelor, pachetului sau pachețelelor de legi, chiar dacă este maculatură legislativă, să ne transmită, să putem să ne reorganizăm cum trebuie activitatea la Camera Deputaților și să nu mai stăruim în vacanțe miniparlamentare.

Vă mulțumesc.

Vă rog să supuneți la vot propunerea pe care am făcut-o, de a protesta, Camera Deputaților, către acest Executiv. (Depărtându-se de microfon) Măcar atât ne-a rămas, protestul! (Rumoare)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavra, vicepreședinte al Camerei Deputaților, multă vreme, știe că poziția Camerei Deputaților într-o asemenea problemă nu se realizează printr-un simplu vot la sfârșitul unei zile de ședință, ci, eventual, poate prin altă moțiune, dar supun votului dumneavoastră propunerea de modificare a ordinii de zi. Deci, ca pct.31 de pe ordinea de zi să treacă, sau poziția 31 de pe ordinea de zi să treacă la poziția 2 de la pag.2. Este vorba de propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Dezvoltare și Amenajare Rurală, care nu a avut succes în legislatura trecută, chiar dacă a ajuns la votul final, din câte îmi amintesc, și care este golită de conținut prin aprobarea procedurii de urgență asupra Legii privind circulația juridică a terenurilor.

Eu supun votului dumneavoastră propunerea domnului deputat Gavra.

Cine este pentru? Numărați voturile, domnule deputat!

Din sală:

Numărați cvorumul!

 
 

Domnul Vasile Lupu:

43 de voturi pentru, insuficient. (Vociferări) Propunerea nu a trecut. Cvorumul se invocă de liderul unui grup parlamentar. Să-l auzim.

 
 

Domnul Furo Iuliu Ioan (din bancă):

Solicit verificarea cvorumului.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Voturi împotrivă?

Deci, 57 împotrivă, pentru sunt 43.

Abțineri? 2 abțineri.

Într-adevăr, nu avem cvorumul.

Solicităm chestorilor să-și intre în atribuții și să invite deputații în sală.

Din sală:

Să vedem dacă sunt și chestorii.

 
 

Domnul Alexandru Albu (din bancă):

Cine îi cheamă pe chestori?

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Domnule vicepreședinte,

Sigur, formula regulamentară ar fi apelul nominal. Propun să nu se facă apel nominal, că pierdem timpul. Colegii noștri nu sunt vinovați că au plecat acasă, suntem noi vinovați că nu organizăm bine activitatea, probabil Biroul permanent în cele din urmă.

Vă propun să amânăm pe luni votul și la ordinea de zi și la program, că nu avem cvorum. Oricum am spus că luni vom vota definitiv această ordine de zi, deci amânăm pe luni. Fără apel nominal și să le mulțumim colegilor care au rămas pentru activitatea din Camera Deputaților. (Aplauze)

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Iată, cvorumul se reface, dar acest aspect a fost discutat și în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Iată că deja ne-au sosit patru rapoarte privind unele inițiative legislative, rapoarte din partea comisiilor și până luni deci vom putea elabora un proiect al ordinii de zi, mai complet, mai actual. Am acordul dumneavoastră pentru amânarea votării ordinii de zi pentru ziua de luni.

În privința programului de lucru, la programul de lucru nu cred că sunt obiecțiuni, este programul obișnuit. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? S-a refăcut cvorumul.

Împotrivă?

Abțineri? Vă mulțumesc.

Cu acestea, suspendăm ședința și vom relua dezbaterile, luni la ora 16.00.

Ședința s-a încheiat la ora 11.46.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 16:45
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro