Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 10-04-1997 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of April 10, 1997

5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărâre privind abilitarea unor comisii permanente ale celor două Camere de a efectua o anchetă la Fondurile Proprietății Private

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. (Se face apel sonor.) Să intre lumea în sală, nu s-a luat pauză!

Domnilor chestori, care sunteți aici, chemați lumea în sală!

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi.

Comisiile de politică economică să poftească aici.

Are cuvântul domnul Iuliu Vida, președintele Comisiei pentru politică economică.

Domnul Vida Iuliu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților și Comisia economică a Senatului, în cadrul competenței lor regulamentare, au decis prin majoritate de voturi asupra necesității efectuării unei anchete cu privire la activitatea desfășurată de cele 5 Fonduri ale Proprietății Private, instituită potrivit Legii
nr. 58/1991 privind privatizarea societăților comerciale.

In acest context, în temeiul art. 61 alin. 4 din Constituția României și al art. 86 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, se solicită adoptarea unei hotărâri prin care cele două comisii să fie abilitate, în cadrul controlului parlamentar, să efectueze o anchetă comună cu privire la activitatea desfășurată de cele 5 Fonduri ale Proprietății Private.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Solicităm aprobarea proiectului de hotărâre difuzat.

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Da. Procedură.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

în numele Grupului parlamentar P.D.S.R., vă rog să verificați cvorumul.

Din sală:

Liderul de grup parlamentar cere aceasta.

Domnul Ion Diaconescu:

Bine, verificăm cvorumul.

încă o dată, să vină întâi lumea în sală. (Se face apelul sonor.)

Domnul Petre Roman:

Lipsesc mai mult cei de la P.D.S.R.

Hai să numărați fiecare pe partea lui. 226, care sunt abilitați, 280.

Domnul Ion Diaconescu:

Numărați-i și pe cei care intră acum.

(Se repetă semnalul sonor de chemare în sală.)

La ora aceasta s-a realizat cvorumul.

Vă propunem să discutăm această hotărâre pe articole.

Titlul. E simplu.

Avem ceva de adăugat?

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnilor președinți,

Vă rog să observați că proiectul de hotărâre care
ne-a fost difuzat nu are nici un fel de titlu și, ca atare, v-aș propune ca hotărârea să se intituleze "Hotărâre privind abilitarea unor comisii permanente ale celor două Camere de a efectua o anchetă la Fondurile Proprietății Private."

Domnul Ion Diaconescu:

în regulă!

Comisiile, sunteți de acord? De acord.

Propun la vot titlul propus de domnul Gaspar.

Cine e pentru?

Cine e împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

Deci s-a aprobat titlul propus de domnul Gaspar.

Art.1.

Nu sunt intervenții la art. 1?

Supun la vot art. 1 în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumim.

Cine e împotrivă? Un vot împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

Cu un vot împotrivă și o abținere, art. 1 a fost
adoptat.

Art.2.

Cine are obiecțiuni? Nu sunt.

Supun la vot art. 2.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

Cu o abținere, art. 2 a fost votat.

Art. 3.

Cine are de spus ceva? Nimeni.

Supun la vot art. 3.

Cine este pentru? Mulțumim.

împotrivă? Abțineri?

Cu două abțineri art. 3 a fost votat.

Art.4.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Supun la vot art. 4.

Pentru?

împotrivă? Nu.

Abțineri? Deloc.

Unanimitate.

Art. 5.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine e pentru? Mulțumim.

împotrivă? Nu.

Abțineri? Nu.

în unanimitate.

Supun la vot hotărârea în integralitatea ei.

Cine este pentru? Să numărăm să vedem dacă avem? Sunt.

Cine e împotrivă? Unul.

Cine se abține? Unul.

Cu mare majoritate de voturi, hotărârea a fost adoptată.

Mulțumim.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 11 august 2022, 23:07
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro