Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 08-04-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 8, 1997

2. Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.133/1996 pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare (Procedură de urgență. Respingerea proiectului de lege.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vom intra în ordinea de zi în continuare.

Vă informez că și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 271 de deputați. Participă la alte acțiuni parlamentare 30 și 70 sunt absenți.

Cvorumul prevăzut de art.128 din Regulamentul nostru este întrunit.

Vom începe activitatea noastră și vom lua în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi.

Vom începe cu proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare, nr.133/1996.

Plenul Camerei Deputaților, în ședința din data de 1 aprilie 1997, a aprobat ca această propunere legislativă să fie dezbătută în procedură de urgență.

Conform prevederilor art.105 și 106 din Regulamentul nostru, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articolul unic, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestei propuneri legislative.

Invit comisia să facă propunerile respective.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Din partea comisiei propun fondul de timp de 45 de minute pentru dezbaterea acestui proiect de lege, iar în cadrul discuțiilor pe articole, câte 5 minute pentru fiecare vorbitor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Propunerile comisiei au fost de 45 de minute, respectiv 5 minute.

Vă supun spre aprobare propunerile făcute de biroul comisiei.

Cine este pentru?

Voturi împotrivă?

Abțineri? 7 abțineri.

Cu 7 abțineri, s-au adoptat timpii propuși de comisie.

Potrivit art.105, urmează să trecem la dezbatere.

Vă rog, din partea comisiei, domnul deputat Vida.

Domnul Iuliu Vida:

Propun următorul text: "După titlul proiectului, articolul unic, alin.2 al art.6 din Legea pentru transformarea fondurilor proprietății private în societăți de investiții financiare, 133 din 24 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial nr.273 din 1 noiembrie 1996, se modifică și va avea următorul cuprins ...", iar textul urmează să curgă în continuare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci e vorba de o chestiune de tehnică legislativă, da? Bun.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, vreau să vă reamintesc că, potrivit art.105, alin.final, "În timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente", indiferent de natura lor.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul Iuliu Vida:

Nu este nici un amendament textul pe care l-am citit, ci ordonarea textului după cerința tehnicii legislative.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog, domnule Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

În raportul comisiei s-a cerut ca proiectul de lege să fie supus dezbaterii plenului în forma prezentată. Deci, indiferent că este vorba de un amendament de redactare, nu poate fi prezentat în acest moment, când ne găsim în procedură de urgență. Cred că ar fi fost bine ca totuși comisia să fi văzut îndeaproape avizul Consiliului Legislativ, care ar fi trebuit luat în considerație, dar peste care cred că a trecut.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. Având în vedere intervențiile respective, într-adevăr, conform art.105, ultimul alineat, nu pot fi prezentate amendamente. Sigur, este vorba de o chestiune de tehnică legislativă. Eu cred că ar trebui totuși să ținem cont de această chestiune absolut de tehnică legislativă, care nu modifică conținutul articolului unic al acestei legi.

Cu acestea, voi trece la supunerea spre aprobare a acestei legi.

La titlul legii n-au existat propuneri, amendamente din partea comisiei.

Vă supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 16 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Cu 16 voturi împotrivă și o abținere, s-a adoptat titlul legii.

Vă supun spre aprobare preambulul legii.

Domnul deputat Albu. Ați avut amendamente la comisie?

Domnul Alexandru Albu:

Nu. Amendamentul meu a fost propunerea de respingere a acestei legi.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

A fost înregistrat la comisie?

Domnul Alexandru Albu:

Nu e răspunderea mea pentru treaba asta. Probabil că a fost înregistrat, nu știu.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Ce se întâmplă? În plen, chiar domnul deputat Gaspar a arătat că nu pot fi prezentate amendamente și nu se pot discuta decât eventualele amendamente respinse de comisie. Deci, dacă vă încadrați într-una din situațiile acestea, vă dau cuvântul, altminteri, nu intrați în Regulament.

Domnul Alexandru Albu:

Eu nu vreau să fac un amendament, domnule președinte. Eu vreau să mă refer puțin la problema în sine.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dezbaterea în fond la procedura de urgență nu mai există. Este procedura de urgență care modifică dezbaterea normală a unei inițiative legislative.

"În timpul dezbaterilor nu pot fi prezentate amendamente" - art.105, ultima parte. (Rumoare)

Deci, dumneavoastră sunteți desemnat, din partea grupului parlamentar, să luați cuvântul la lege, da? Dacă sunteți, trebuia să spuneți lucrul acesta.

Vă rog frumos să luați cuvântul, atunci.

Domnul Alexandru Albu:

Domnilor colegi,

Domnule președinte,

Ne aflăm în fața amendării unei legi organice. Fac această precizare, pentru a nu se uita că amendarea unei legi organice se votează în același mod ca și legea în sine, adică cu o majoritate din efectiv, dar amintesc statutul acesta de lege organică și pentru că este vorba de o lege foarte importantă, care incumbă un plus de responsabilitate și de atenție din partea noastră, știut fiind că, prin excelență, asemenea legi, asemenea amendamente sunt serios analizate și în cadrul Curții Constituționale.

Domnilor colegi,

Economia de piață are, indiscutabil, anumite virtuți. Ea s-a format cu mult timp în urmă. Noi încercăm acum, prin diverse forme, prin diverse acte legislative, s-o făurim și în România. Dar economia aceasta de piață este guvernată de anumite legități obiective, care se impun cu o forță implacabilă și, din această cauză, atunci când procesele creării economiei de piață sunt întrerupte, sunt stopate, sunt amânate, pot apare foarte mari tulburări, foarte mari disfuncționalități.

Este vorba tocmai de acest lucru în amendamentul care ni s-a propus. Și anume să se amâne cu 10-12 luni termenul care este prevăzut în art.1 al legii. Motivația care se aduce, mie personal și unora dintre colegii din grup cu care am discutat, ni se pare foarte subțire. Astfel, se spune că este necesar să se amâne termenul respectiv cu următoarea formulare. "Motivația noastră este susținută și de faptul că în perioada Funcționării Pondurilor Proprietății private s-au semnalat nereguli în activitatea acestora, nereguli care au fost intens mediatizate". Este perfect adevărat.

Cu privire la fondurile proprietății private s-au făcut astfel de aprecieri în presă, printre care probabil unele fondate, unele mai puțin, știu eu, documentate și întemeiate. Dar, eu mă întreb, pentru a intra în legalitate și pentru a ajunge la o concluzie cu privire la corectitudinea activității Fondurilor Proprietății Private care se transformă acum în SIF-uri, este necesară o amînare un an de zile? Nu se poate face acest lucru într-un termen rezonabil? Nu s-a putut face până acum, de către actuala putere, de către instanțele abilitate în a- ceastă materie, de către aceste comisii de combatere a corupției și a crimei organizate? Rămâne aceasta doar așa o excrescență nefirească și artificială pe corpul legislativ, social, politic al țării? De ce nu s-a acționat dacă au fost asemenea lucruri?

Vreau să vă informez, domnilor colegi, mai ales pe cei veniți în actuala sesiune, că aceste consilii de administrație ale fondurilor proprietății private sunt formate pe baza unei configurații politice parlamentare existente în Parlamentul trecut. În toate aceste consilii de administrație sunt reprezentate toate forțele politice, toate partidele politice existente în prezent în Parlament, cu o excepție, Partidul Național Liberal care nu a activat ca partid parlamentar în legislatura trecută. Poate sub acest aspect este, știu eu, îndreptățită emanarea unui asemenea amendament tocmai de la Partidul Național Liberal, întrucât văd că majoritatea semnatarilor provin de la acest partid. Dar nu este nevoie să amânăm un proces care este declanșat, care este în plină desfășurare, pentru a face această corectură, deoarece o putem face și după ce se produce transformarea respectivă.

În fond, dumneavoastră aveți putința prin votul pe care îl veți da, și pentru că, știu eu, veți merge probabil, sperăm cel puțin, pe aceeași linie sănătoasă pe care a instalat-o Partidul Democrației Sociale din România de reprezentare în consiliile de administrație a tuturor partidelor politice din Parlament, cu reprezentare parlamentară. (Vociferări din partea majorității) Așa că nu acesta este motivul pentru care se propune această amânare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, vă rog să vă limitați timpul de expunere.

Domnul Alexandru Albu:

M-am limitat. Eu vreau să vă spun, domnilor colegi, că 16 milioane de cetățeni așteaptă să-și valorifice aceste certificate de acționar, aceste acțiuni pe care ei le vor primi la diferitele unități unde s-au înscris și ar însemna o mare dezamăgire din partea lor să se stopeze acum acest proces. Nu pot să-mi reprim o îndoială și-mi cer scuze. Se încearcă cumva obținerea unui termen ca aceste certificate de acționar să poată fi, știu eu, speculate și în alte forme, așa cum s-a întâmplat cu certificatele de proprietate pe care le-am emis în baza Legii nr. 58? Vă rog să reflectați.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Domnul deputat Gheorghe Valeriu din partea inițiatorului. Vă rog să nu depășiți timpul, da?

Domnul Gheorghe Valeriu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cei care au inițiat acest proiect de lege l-au făcut tocmai în ideea care o spunea colegul care a vorbit mai înainte, de a apăra interesele celor 16 milioane de acționari, la cele 5 FPP-uri din țară, 16 milioane de acționari ar trebui să fie dacă într-adevăr Fondurile Proprietății Private ar fi dat acțiuni la acei cetățeni care au obținut dividende de pe urma procentului de 30% depus de societățile comerciale la Fondurile Proprietății Private. Dar nu aceasta este problema.

Problema este că semnatarii acestui proiect de lege au sesizat și nu numai noi, am sesizat, sunt convins că foarte multă lume a sesizat faptul că la Fondurile Proprietății Private s-au făcut foarte multe abuzuri. Noi nu am luat în considerație ceea ce s-a scris în presă. S-au depus la conducerile celor două Camere un dosar cu documente, reieșite în urma unor verificări făcute de instituțiile abilitate, mă refer la FPP-II - Moldova-Bacău și în care s-au regăsit clare abuzuri făcute de consiliul de administrație al acestui fond. Cum poate acum acest consiliu de administrație să organizeze alegerile pentru constituirea SIF-ului când au interese clare vizavi de aceste abuzuri pentru a nu ieși la iveală. Am considerat că se să facă întâi controlul de fond la aceste fonduri și apoi să se organizeze alegerile.

De asemenea, țin să vă informez că sâmbătă când a avut loc adunarea de la FPP-Transilvania, SIF-Transilvania, s-a încălcat clar atât Ordonanța nr.5, Legea nr. 133, cât și instrucțiunile CNRM-ului.

Procurile cu 243 de mandatari care au reprezentat interesele a sute de mii de acționari au venit cu o procură în afara legii, în afara instrucțiunilor CNRM-ului, și art.8 din Ordonanța nr.5 spune clar, dacă nu se respectă instrucțiunile CNRM-ului, atunci această instituție ste obligată să refacă alegerile. Asta ce înseamnă? Că în perioada scurtă de timp care a mai rămas până la 30 aprilie, aceste fonduri organizează alegerile fără să țină cont de nici un fel de alte dorințe de apărare a intereselor acționarilor, ci de apărare a intereselor lor proprii. Și ca dovadă, evident, că la acest fond Transilvania a ieșit aceeași conducere la SIF pe care a avut-o și Fondul Proprietății Private înainte. Și, considerăm că acest lucru este inacceptabil. Ei nu pot face în această perioadă de timp scurtă ca acționarii să fie în cunoștință de cauză atât cu ordinea de zi cât și cu materialele care trebuie prezentate pentru ordinea de zi, și care, conform legii, trebuie anunțate cu 15 zile înainte, acest lucru nu s-a întâmplat, la SIF Transilvania și probabil că nu se va întâmpla la nici un SIF. Ei vor da mandatul sau vor veni să voteze foarte mulți în necunoștință de cauză. Nu a fost mediatizat deloc acest fapt de constituire a Fondurilor Proprietății Private în SIF-uri, ca acționarii să vină să voteze în cunoștință de cauză. Nu putem lăsa pe mâna unor oameni interesele a milioane de acționari. Aceasta a fost motivația pentru care noi am prelungit cu 4-6 luni, nu cu 10-12 luni de la promulgarea legii din nov.1996, asta înseamnă că dacă legea va trece prin Parlament, adunările vor fi între 1 septembrie și 1 noiembrie.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea grupului parlamentar PUNR domnul deputat Miclăuș.

Vă rog.

Domnul Vasile Miclăuș:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Sigur, având în vedere durata procesului de regularizare între Societățile de Investiții Financiare și Fondul Proprietății de Stat, precum și necesitatea epuizării acțiunilor de stabilire a participației Societăților de Investiții Financiare la societățile comerciale după alocarea acțiunilor programului de privatizare în masă, prelungirea termenului apare ca justificată. Legat de acest lucru, obiect al inițiativei legislative, noi credem însă că normal ar fi fost ca raporturile consiliilor de administrație ale FPP-urilor să fie examinate de Curtea de Conturi înainte de prezentarea lor în fața Camerelor reunite ale Parlametnului.

Apreciem, de asemenea, că problemele de fond ale SIF-urilor nu sunt aproape deloc soluționate corect și clar, nici etic și nici juridic de Legea nr.133/1996, astfel încât acestea nu numai că ar merita o reflecție mai serioasă, dar chiar obligă la regândirea multora din soluțiile cuprinse în legea menționată mai sus. PUNR vede în acest proiect de lege doar un joc politic prin care se urmărește schimbarea consiliilor de administrație și a conducerii cu oameni ai actualei puteri, lucru cu care nu putem fi de acord. Politizarea și în acest sector, ca și în altele, nu fac altceva decât să creeze incertitudine și nesiguranță, lezând activitatea și programele economice și sociale de fond.

În consecință, PUNR nu va vota această lege.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Din partea Grupului PNȚCD domnul deputat Corniță.

Domnul Ion Corniță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Astăzi sunteți chemați să dați votul unui articol care este propus pentru modificare la Legea nr.133, deoarece cei care au semnat această inițiativă parlamentară, aparținând PNL, PNL-CD, PNȚCD și PD au constatat că la ora actuală Legea nr.133 nu este respectată și în special Fondurile Proprietății Private nu au făcut ca acele adunări generale ale acționarilor să se desfășoare în mod legal.

Așa cum arăta și colegul antevorbitor, cei care trebuiau să primească certificatele de acționar nu le-au primit în totalitate, deci adunările acestea nu sunt legale nici sub acest aspect, întrucât nefiind toată lumea în posesia certificatelor de acționar nu putea să dea acele procuri pentru a fi reprezentați în adunările generale. Lucrul acesta cred că trebuie analizat și înțeles de toată lumea și, mai ales că acele procuri care au fost date totuși, așa cum s-a arătat și mai înainte nu au fost pe formularul care trebuia să fie dat de către FPP-uri pentru a fi semnate de către cei care dădeau aceste împuterniciri, aceste procuri. Considerăm că pentru buna desfășurare legală și corectă conform Legii nr.133, trebuie să facem această modificare, să dăm posibilitatea acționarilor să împuternicească în mod conștient, știind exact despre ce este vorba și în același timp să dăm posibilitatea ca, în termenul pe care noi îl cerem, Fondurile Proprietății Private să fie controlate de acea comisie care a fost propusă în cadrul Camerei și care va fi propusă și pentru Senat și se va forma și o comisie comună pentru verificarea celor 5 Fonduri ale Proprietății Private. Pentru că nu putem să acceptăm să se desfășoare aceste adunări generale fără ca cei care sunt acționari la aceste fonduri să știe exact cum s-a derulat gestionarea acestor Fonduri ale Proprietății Private.

De aceea, noi facem apel către toți cei care înțeleg rostul acestei privatizări și rostul economiei de piață și mie îmi pare rău că domnul profesor Alexandru Albu care este un economist recunoscut caută aici să aducă o motivație, după părerea mea, neadecvată, nereală, în legătură cu această propunere pe care o facem noi. Cred că toată lumea trebuie să înțeleagă că în România trebuie să stabilim alte reguli și alte norme care să respecte cu adevărat voința celor care au devenit acționari la aceste Fonduri ale Proprietății Private și care se transformă în SIF-uri.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Ca atare, având în vedere că în momentul de față au luat cuvântul, conform art. 105, reprezentanții fiecărui grup parlamentar și a inițiatorului în această chestiune vă voi supune spre aprobare preambulul legii.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 121 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 75 de voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

A fost adoptat preambulul.

Vă supun spre aprobare art.unic al legii, așa cum a fost propus de inițiator.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. 124 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 75 de voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

Votul final asupra acestei legi îl vom da la ora 11,30, ca de fapt asupra tuturor legilor care urmează, mai sunt o serie de legi organice, când o să rog pe liderii grupurilor parlamentare să facă o mobilizare, cât se poate de fermă, în așa fel încât să putem să trecem aceste legi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 11:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro