You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-03-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 1997

3. Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.2/1997 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internțională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 de milioane dolari SUA, semnat la Washington la 2 octombrie 1996.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru finanțarea Proiectului de reformă a învățământului superior și cercetării științifice universitare, în valoare de 50 de milioane de dolari S.U.A., semnat la Washington, la 2 octombrie 1996.

Din partea inițiatorului, vă rog... Deci, din partea inițiatorului nu dorește nimeni să ia cuvântul.

Din partea comisiei sesizată în fond? Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul deputat Constantinescu, vă rog...

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu avem, la ora aceasta, un raport al Comisiei buget-finanțe, după știința mea, iar din materialul prezentat de Departamentul pentru lucrările Camerei Deputaților, nu rezultă însă că acest raport este restant.

Vă solicităm, deci, ca să amânăm într-o formă sau alta, până joi, deci să retransmiteți la comisie, astfel încât să putem clarifica situația până la data respectivă.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da.

Domnule Constantinescu,

La această ordonanță, există un raport

Domnul Ioan Gavra:

Este raportul!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

... Există un raport,

Domnul Ioan Gavra:

Guvernul este de acord, da?

Domnul Dan Constantinescu:

Deci, înseamnă că este eroarea mea și menținem punctul de vedere al comisiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Deci, Comisia pentru buget, finanțe, bănci a hotărât supunerea spre dezbatere și aprobarea plenului, în forma prezentată de Senat. Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Dacă nu, atunci vă voi supune spre aprobare titlul legii, așa cum a fost el aprobat de Senat. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare titlul legii, așa cum a fost aprobat de Senat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, vom trece la textul ordonanței.

La titlul ordonanței, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare titlul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la art. 1 al ordonanței? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 1 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la art. 2 al ordonanței? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 2 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la art. 3 al ordonanței? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare art. 3 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la art. 4 al ordonanței? Nu sunt. Vă supun spre aprobare art. 4 al ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Anexa la ordonanță, în integralitatea ei. Înainte de a vă supune, vă întreb dacă are cineva vreo intervenție la textul Anexei la ordonanță? Dacă nu are nimeni nici o intervenție, vă supun spre aprobare Anexa la ordonanță, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La Anexa nr. 1 la ordonanță, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare Anexa nr. 1 la ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La Anexa nr. 2, la ordonanță, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare Anexa nr. 2 la ordonanță, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la Anexa nr. 3 la ordonanță? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare Anexa nr. 3 la ordonanță.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la Anexa nr. 4 la ordonanță? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare Anexa nr. 4 la ordonanță, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la Anexa nr. 5 la ordonanță? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare Anexa nr. 5 a ordonanței, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Dacă sunt intervenții la Anexa nr. 6 la ordonanță? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare Anexa nr. 6 la ordonanță, în integralitatea ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare textul Ordonanței, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare articolul unic al legii. Întâi, dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare textul legii, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

A fost adoptat acest proiect de lege.