You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 17-03-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 1997

2. Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul Legii viei și vinului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

În continuare, vom lua în dezbatere raportul asupra rezultatelor Comisiei de mediere la proiectul Legii viei și vinului.

O să rog comisia să poftească.

Da. Vă rog. Spuneți, domnule deputat Tabără. Poftiți la microfon. Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am fost membru al Comisiei de mediere, acolo unde mi-am spus punctul de vedere referitor la ceea ce înseamnă Legea viei și vinului, ieșită în cele două variante: de la Camera Deputaților și de la Senat, dar, în același timp, vreau să fac precizarea că acest proiect de lege a fost elaborat în timpul în care conduceam Ministerul Agriculturii. Și, mai mult, acest proiect de lege a fost elaborat cu largul concurs al colegilor care lucrează în viticultură.

La câteva dintre articolele de lege, având în vedere medierea și discuțiile care au fost, am încercat intervenții personale. Nu vreau să le aduc aici, în fața dumneavoastră. Doresc, însă, să evidențiez faptul că din acest proiect de lege lipsește, la această dată, art.49, pe care Camera Deputaților l-a votat în structura în care a fost Legea viei și vinului.

Domnilor colegi, chiar dacă prin procedurile actuale nu putem să facem amendamente la raportul de mediere, eu țin însă să fac câteva precizări legate de acest articol.

Art.49, fără corespondent în textul Senatului, care a hotărât eliminarea acestui articol, se referă la instituirea fondului de sprijinire și dezvoltare a viticulturii. O să propun în plenul Camerei Deputaților să se mențină acest articol, pentru următoarele considerente:

1. Prevederea reprezintă o inițiativă legislativă a Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a Camerei Deputaților, însușită de către plenul Camerei la votare pe articole și în ansamblul legii, în iunie 1996.

2. Patrimoniul viticol național se află într-o stare de decădere gravă, care necesită măsuri imediate de sprijin financiar pentru toți deținătorii de plantații viticole care nu dispun în prezent de asemenea resurse.

3. Sprijin financiar din partea bugetului de stat nu mai este posibil, deoarece, prin Acordul ASAL se elimină orice formă de subvenții, iar Legea nr.83/1993 de sprijinire a producătorilor agricoli urmează a fi abrogată. Trebuie reținut faptul că până în prezent viticultura nu a beneficiat de un sprijin distinct prin această lege.

4. Sursele de constituire a acestui fond nu afectează bugetul de stat, iar utilizarea fondului propus va avea în vedere cu prioritate sprijinirea micilor producători viti - vinicoli, care dețin în prezent circa 80 la sută din patrimoniul viticol național, procent care va crește prin modificările ce se vor aduce Legii nr.18/1991, organizarea și amenajarea exploatațiilor viticole, asigurarea materialului săditor viticol, care a scăzut la 10 la sută față de 1990, aplicarea unor tehnologii corespunzătoare în plantații, precum și o reconversie treptată a plantațiilor de hibrizi direct producători din zonele cerealiere de bază ale țării.

5. Este necesar ca Legea viei și vinului să se considere din acest punct de vedere ca lege specială și, deci, sediul materiei, în termeni juridici, pentru constituirea acestui fond.

6. Tările viticole din Uniunea Europeană direct din fonduri guvernamentale sau din fonduri redistribuite de la comunitate, subvenționează, sub multiple forme, producția viti - vinicolă, pentru acei producători care plantează vii în arialele viticole delimitate și din soiuri recomandate și se obțin produse la parametrii de calitate stabilitți de regulamentele Uniunii Europene, fondurile respective fiind distribuite sub controlul sindicatelor profesionale viticole.

Un exemplu identificat de specialiștii din Ministerul Agriculturii și Alimentației, cu ocazia unei vizite documentare în orașul Avignon din Franța: un producător care a realizat câteva hectare de vie cu struguri de masă, într-o zonă specializată, a beneficiat de sprijinul financiar nerambursabil pentru materialul săditor, sistemul de susținere și realizare a unui depozit frigorific ultraperformant de 50 de tone, spre a putea păstra și comercializa strugurii în timpul iernii la prețuri mult mai avantajoase.

În perioada imediat următoare, viticultorii români nu-și propun asemenea intenții ambițioase. Gândul lor este să mențină ceea ce avem și apoi să pornească spre o viticultură modernă și performantă. Dar, pentru aceasta, ei au nevoie de sprijin acum, și nu mai târziu. Fără menținerea prevederilor art.49, o lege tehnic bună, nu va avea suport de aplicare în spiritul ei, pentru o evoluție bună a acestei ramuri a agriculturii, așa cum ne-o dorim cu toții.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul înainte la dezbaterea pe puncte?

Dacă nu, vom trece la dezbaterea textelor propuse spre adoptare de Comisia de mediere.

La art.2 alin.1, comisia a propus în unanimitate să se adopte textul Senatului.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea Comisiei de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate.

La alin.2 al art.2, se propune spre adoptare textul Senatului, în unanimitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.3 lit.a), se propune un text comun de către comisie.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.4 alin.2, e propus un text comun, în unanimitate.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.5, la alin.1 se propune un text comun în unanimitate, inclusiv punctele a), b) și c) de la acest alin.1.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare alin.1, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La același articol, alin.2, dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest al doilea aliniat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare, vă supun spre aprobare acest articol 5, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.6, se propune spre aprobare textul Camerei Deputaților în unanimitate, la primul alineat.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La pct.a), se propune textul Senatului, în unanimitate.

La pct.b) și c), la fel, se propune textul Senatului, în unanimitate.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun spre aprobare alin.1, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La alin.2, se propune textul Senatului, în unanimitate.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La alin.3, se propune textul Senatului.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare acest text, în unanimitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate.

La alin. 4, se propune aprobarea textului Senatului.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare textul Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La alin.3, textul Camerei Deputaților, se propune eliminarea lui, rămâne varianta Senatului.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere de eliminare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Vă supun vutului, în continuare, toate aceste modificări la art.6, în integralitatea lor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.7 se propune, la alin.1, textul Camerei Deputaților, în unanimitate.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.2, se propune varianta Senatului, de eliminare.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La al treilea alineat, comisia propune varianta Senatului, adică eliminarea acestui alineat.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.4 se propune varianta Senatului, adică eliminarea acestui alineat.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

În continuare, la art.9, la primul alineat, comisia propune varianta Senatului, adică eliminarea lui.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.2, comisia propune varianta Senatului, adică eliminarea lui.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În unanimitate, s-a adoptat.

În continuare, la art.10 alin.2, comisia propunere textul Camerei Deputaților, în unanimitate.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.11 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.9.

Dacă sunt intervenții?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La art.12 din textul nostru, comisia propune în unanimitate textul art.10 al Senatului. La primul alineat, deci, propune textul Senatului, în unanimitate.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, la alin. 2 al acestui articol, comisia propune adoptara textului Senatului.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La alin.3 comisia propune în unanimitate adoptarea textului Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră ? Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.13 alin.1 comisia propune din textul Camerei, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.11 alin.1.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Nu sunt. Atunci, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.14, alineatele 1 și 2 din textul nostru, comisia propune textul Senatului de la art.12 alin.1. Vă supun spre aprobare adoptare, așa cum a propus comisia.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La al doilea alineat al acestui articol, comisia propune varianta Senatului, adică eliminarea acestui al doilea alineat.

Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.15 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului de la art.13. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La art.16 alin.1 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.14 alin.1. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La acest articol, la al doilea alineat, comisia propune adoptarea variantei Senatului de eliminare a acestui alineat. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin. 4 din textul Camerei Deputaților de la acest articol, comisia propune adoptarea alin. 3 din textul Senatului. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.17 partea introductivă din textul Camerei, comisia propune un text comun, în unanimitate. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.18 alin. 2 din textul nostru, comisia propune textul Senatului de la art.16 alin.2. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.21 alin. 2 din textul nostru comisia propune textul Senatului de la art.19 alin.2 Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Cu un vot împotrivă s-a adoptat propunerea comisiei.

La art.22 din textul Camerei, comisia propune un text comun, în unanimitate. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.23 alin.3 din textul nostru, comisia propune un text comun. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

La alin.4 al acestui articol, comisia propune textul alin. 4 de la art. 21 al Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.26 alin.2 comisia propune adoptarea textului Senatului, adică alin. 2 al art. 24 din textul Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La alin.3 al aceluiași articol, comisia propune alin. 3 al art.24 din textul Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.27 alin.1, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.25 alin.1. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.27 alin.2, din textul nostru, comisia propune varianta Senatului, de eliminare a acestui alineat. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Cu două voturi împotrivă, s-a adoptat propunerea comisiei.

La art.28 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art. 26. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.31 alin.5 din textul nostru, comisia propune textul Senatului de la art. 29 alin.5. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Patru voturi împotrivă.

La art.33 alin.3 comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.31 alin.3. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.34 din textul nostru, comisia propune textul Senatului de la art.32. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La alin.2 din textul Senatului rămâne varianta Camerei Deputaților, eu vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.35 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.33. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun votului propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.36, comisia propune un text comun, în unanimitate. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră?

Da, vă rog, domnule deputat Tabără, din partea comisiei sau în nume personal?

Domnul Valeriu Tabără:

În nume personal. La lit c), varianta Camerei Deputaților, este vorba de "emiterea normelor tehnice", sintagma "emiterea" să fie înlocuită cu "avizarea". Deci, ceea ce este la varianta Camerei Deputaților, pentru că "emiterea" intră în competența Oficiului Național pentru denumirea, de origine a vinurilor. Deci, specialiștii cu care am mai discutat cer acest lucru. La art.36 lit.c), textul comun, noi am eliminat varianta Camerei Deputaților și am făcut un text comun. Or, sintagma "emiterea" trebuie înlocuită cu "avizarea", fiind o cu totul altă instituție. Și, de asemenea, litera e) să fie eliminată.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog frumos să îmi dați textul exact. Vă rog frumos să-l repetați, nu am putut să vă urmăresc. (Domnul Valeriu Tabără repetă amendamentul președintelui de ședință.)

Da, vă rog, de la comisie? Domnul deputat Barna.

Domnul Barna Elek:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Observația este corectă, deci "avizarea", mergem pe varianta de text de la Camera Deputaților și vă propunem să votați varianta Camera Deputaților. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, în legătură cu propunerea de eliminare a punctului e), vă rog să vă spuneți părerea. Aveți un microfon și acolo. Puteți să vă spuneți părerea direct de acolo.

Domnul Barna Elek:

Nu merge microfonul.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, în legătură cu pct.e) o să vă rog să spuneți părerea. Deci, comisia este de acord cu amândouă propunerile făcute de domnul deputat Valeriu Tabără, deci la pct c) să se înlocuiască "emiterea" cu "avizarea" și eliminarea punctului e). Voi supune totuși la vot pe subpuncte. Vă supun textul comun al articolului, ca atare, și punctele a), b) și d), la care nu există nici un fel de obiecții din partea comisiei și a dumneavoastră .

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Nu sunt.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

În continuare la pct.c) s-a propus înlocuirea în text a primului cuvânt, în loc de "emitere" să se spună "avizare".

Domnul Barna Elek:

Domnule președinte,

În cazul de față deci, noi propunem, în numele comisiei care a participat la mediere, ca să supuneți votului plenului Camerei Deputaților varianta adoptată în varianta originală, deci varianta Camerei Deputaților. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Evident, asta era fraza pe care voiam să o completez. Deci, prin înlocuirea acestui cuvânt se ajunge din nou la varianta inițială a Camerei Deputaților, dar cu punctul c) în față, deci la c) să se introducă textul adoptat în Camera Deputaților , să se păstreze acest text.

Vă supun această cerere spre aprobare,.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La pct. e) din textul propus de comisie, se propune eliminarea acestui punct. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră aici? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare eliminarea punctului e).

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Vă supun, în continuare, spre aprobare articolul acesta în integralitatea lui, cu cele două puncte, așa cum a fost el adoptat aici.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Unanimitate.

În continuare, la art.37 din textul nostru, comisia a propus un text comun, respectiv art. 35 de la Senat, în unanimitate, cu două subpuncte a) și b). Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.38 din textul nostru, comisia propune în unanimitate art.36 de la Senat. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, la art.41 lit.a), comisia propune varianta Senatului de eliminare a acestui punct. Dacă sunt intervenții din partea comisiei.

Da, domnule deputat Tabără, vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Tot la art.41, text al Camerei Deputaților, propunem menținerea prevederilor de la lit.g), având următoarea motivație. art. 24...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Un moment, vorbesc de art.41 numai lit.a). Dacă aici aveți vreo problemă, nu am ajuns la g). Cînd ajung la lit.g)...

La lit.a) comisia propune varianta Senatului de eliminare. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La pct.f) din textul nostru, comisia propune un text, evident, e), un text comun. Dacă sunt intervenții la această propunere a comisiei. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare la pct.e), propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La pct.g) comisia propune varianta Senatului de eliminare.

Domnule deputat Tabără, vă rog, aici era intervenția dumneavoastră.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Îmi permit această intervenție și susținerea textului de la Camera Deputaților, având în vedere și punctul de vedere al specialiștilor din domeniu, și am următoarea motivație.

La art.34 se prevede obligativitatea acestor declarații pentru producătorii care dețin o suprafață de vie mai mare de 0,1 ha, deci pentru cei a căror producție depășește nivelul normal al consumului familial și practic intră în sfera comercializării sub diferite forme. Nesancționarea în cazul neîndeplinirii acestor obligații ne va pune în situația de a nu putea ști practic niciodată cît vin s-a produs în sfera micilor producători, deținători de vii a circa 80% din patrimoniul viticol. Chiar și suprafețele exceptate, sub 0,1 ha, reprezintă circa 10 pînă la 15% din patrimoniul viticol și a căror producție nesupusă nici unui control va trebui să fie totdeauna controlată prin raportări medii. În țările viticole din Uniunea Europeană se ține o evidență strictă a oricăror suprafețe și a oricăror producții, iar lipsa acestei prevederi va fi și de natură să îngreuneze mult armonizarea legislativă cu reglementările din Uniunea Europeană. Fără a constitui obiectul de activitate al Ministerului Agriculturii, este de presupus că aceste declarații ar putea constitui baza tehnică a impozitării producției vitivinicole de către Ministerul Finanțelor, dar este, în același timp, prevederea pe care o găsim în toate țările mari cultivatoare și în primul rând în cele comunitare. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc. Din partea comisiei?

Domnul Barna Elek:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În cazul acesta, totuși noi, comisia, în numele comisiei vorbesc, comisia menține varianta Senatului de eliminare. Rămânem la varianta originală din raport, nu putem adopta, nu putem accepta varianta prezentată de domnul deputat Tabără.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog, domnule deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Fără a insista și fără a aduce prea multe argumente, una dintre marile probleme ale noastre este aceea de a crea o legislație comună cu cea comunitară și vreau să vă spun că indiferent cât de scurt ar fi intervalul spre a accede în Uniunea Europeană, problema de legislație este una dintre cele mai importante. Și vreau să vă spun că, în calitatea de ministru, prima problemă pe care am avut-o a fost aceea de a crea legile acestea în acord cu ceea ce prevede legislația comunitară. Așa se face că și Legea îmbunătățirilor funciare și legea aceasta a viticulturii și mai sunt câteva, au fost puse de acord cu legislația comunitară. Mai mult, vreau să vă spun că aceste prevederi care sunt în Legea viei și vinului sunt prevederi ale legilor din Comunitatea Europeană pe această problemă de mare importanță și pentru noi și pentru ceea ce înseamnă relațiile noastre cu Comunitatea. Eu îmi susțin acest punct de vedere, pentru că sunt cîteva puncte pe care le-am pierdut, cred eu că pentru neînțelegerea, în acest moment, a ceea ce înseamnă Legea viei și vinului și, în mod sigur, în perioada imediat următoare, vom reveni și vom completa legea cu aceste chestiuni. Pentru că este vorba, repet de prevederi în legislația comunitară și nu a noastră, așa cum am vrea să o facem numai noi pentru noi, o facem ca să putem să fim și acolo. Vă mulțumesc.

Domnul Baran Elek:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu înțeleg tot ce spune domnul deputat Tabără, dar aici este o cutumă parlamentară. Dânsul a făcut parte din Comisia de mediere. Aceste probleme trebuiau ridicate acolo. Îmi pare rău, în text apare varianta Senatului în unanimitate. Deci, înseamnă că dumneavoastră nu ați votat contra. Din păcate, nu din păcate, ați votat cu ceilați colegi alături. Deci procedura este imposibilă, eu vă înțeleg, aveți dreptate și în numele comisiei, pot să spun că și noi vrem să ne aliniem la legislația comunitară, dar în cazul acesta nu văd cum să putem influența altfel decât să adoptăm varianta Comisiei de mediere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, având în vedere că nu se propune eliminarea textului, sunt obligat să vă supun spre aprobare textul Comisiei de mediere, unde într-adevăr scrie că varianta Senatului de eliminare a acestui text a fost adoptată în unanimitate. Deci supun la vot propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă rog să numărați. 6 abțineri.

Voturi împotrivă? 15 voturi împotrivă.

S-a adoptat propunerea comisiei.

În continuare, la pct.i) din textul nostru, comisia a propus în unanimitate textul de la pct.g) din varianta Senatului, de la acest articol. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.42 alin.1, partea introductivă, se propune, în unanimitate, textul Seantului de la art.40 alin.1. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La lit.a) a acestui articol, comisia propune varianta Senatului de eliminare a acestui punct. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, la alin.2, comisia propune în unanimitate textul Senatului de la alin.2 al art.40. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunerea a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.43 din textul nostru, comisia, respectiv 41 din textul Senatului, comisia propune un text comun. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare textul comun al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, la art.44 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.42. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.45 din textul nostru, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art.43. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.46 din textul nostru, comisia propune textul art.44 din textul adoptat de Senat. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.48 din textul nostru, comisia propune textul Senatului de la art.46. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art.49 din textul nostru, comisia propune varianta Senatului de eliminare a acestui text. Dacă sunt intervenții?

Da, domnule deputat Tabără, vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

În primul rând, punctul de vedere și argumentele față de menținerea variantei Camerei Deputaților vi le-am spus la început. Repet acum însă o altă problemă, pentru că s-ar putea să fie și argumente referitoare la ceea ce înseamnă scumpirea produselor etc. Toată această propunere vine din rândul producătorilor și cultivatorilor de viță de vie. Și consider și acum că pentru agricultura României a fost o greșeală capitală atunci când nu s-a creat fondul de susținere a acestei ramuri atât de importantă . Și, dacă vreți, exemplul cel mai tipic este al Cehiei, când, prin Legea privatizării, 30% din capitalul privatizat al societăților comerciale au constituit fondul de garantare pentru agricultură. Or, eu cred că dacă vin aceste propuneri chiar din interiorul sectorului, mai ales că acest sector se va reorganiza în perioada imediat următoare, cu contribuția sectorului și revenirea acestor fonduri în interior, este bine să le aducem în această lege-cadru a viticulturii și vinificației românești.

Repet, ele nu sunt impuse în această lege, ci sunt venite cu propuneri din rândul viticultorilor și acceptate de către aceștia.

Insist ca un articol acceptat prin votul din iunie 1996 la această lege, să-l acceptăm în continuare.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă rog. Da, o să vă rog să vă spuneți și numele.

Domnul Neculai Popa:

Deci, am făcut parte și eu din comisia de mediere a Legii viei și vinului, am un mare respect pentru domnul deputat Tabără și, într-adevăr, îi dau dreptate când afirmă că trebuie să dezvoltăm și să susținem acest sector important al agriculturii, și anume viticultura, pentru că altfel am putea pune în pericol un important sector al agriculturii, dar sunt până la un punct de acord cu domnia sa, pentru că în lege, la art. 49, această răspundere de susținere a acestui sector - viticultura, cade numai pe sarcina producătorilor și a celor care comercializează produsele din vin. Și se exclude în totalitate aportul pe care trebuie să-l aibă bugetul statului în această acțiune de cercetare.

Deci, în această idee, eu susțin ca, printr-o lege specială și, eventual, prin bugetul pe care-l vom aproba în săptămânile viitoare, bugetul pe anul 1997, să prevedem fonduri speciale pentru susținerea sectorului de viticultură, și argumentez de ce: dacă noi dăm această responsabilitate numai producătorilor și celor care comercializează aceste produse, în primul rând, pentru că eu nu știu ce sumă de bani aș putea eu obține în momentul în care aș comercializa aceste produse. Deci, nu știu dacă eu aș putea susține, cu banii respectivi, acest sector.

În momentul în care în buget am prevăzut o sumă fixă, în funcție de calculele care se fac de patronate și celelalte organisme care sunt la nivelul sectorului din viticultură, aș avea garanția că aș putea susține financiar acest sector.

Iată de ce, vin în fața dumneavoastră.

Eu am fost împotriva susținerii acestui articol în varianta Camerei Deputaților și am optat pentru varianta Senatului, deci, de eliminare a acestui articol.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără:

Eu nu doresc să intru în discuție cu colegul Popa și nici nu încerc să fac altceva decât ceea ce trebuie să facem pentru sectoare întregi din economia națională. Or, cred că viticultura, din agricultură, reprezintă un sector de maximă importanță, având în vedere că, prin forțe proprii, în ultimii ani, și-a recâștigat o parte din piața externă. Și repet, singurul sprijin pe care l-a primit a fost începând din 1995, creditele pentru lucrări fiind cu dobândă subvenționată în proporție de 60%, așa cum prevede Legea nr. 83.

Stimați colegi,

Eu mă îndoiesc de posibilitatea ca prin legi speciale să creăm fonduri speciale. Deci, mă îndoiesc de acest lucru, că vom veni cu o lege și vom accepta în toate sectoarele astfel de fonduri, mai ales că există medierile acestea, sau negocierile care au fost cu Banca Mondială, cu Fondul Monetar Internațional și care se opun unor astfel de negocieri.

Eu cred însă că acolo unde există elementele de organizare ale sectorului, și din interiorul lui pot să vină aceste surse, chiar dacă ele la început nu sunt foarte mari - și, dacă vreți, vă dau un exemplu: legea sau fondul pentru drumuri - chiar dacă la început ele nu sunt foarte mari, este bine că vin și se reorganizează din interior.

Nu se așteaptă absolut nimic de la buget.

Este vorba de o accepțiune a celui care este cultivator și producător de vinuri în România. Și cred că, pe parcurs, inclusiv în Germania, acele reissfeisen-uri care sunt , inclusiv atunci când merge..., eu m-am opus, de pildă, la faptul că nu se discută limitări de producție pentru calitate. O să vină momentul în care să se spună: "Nu-ți cumpăr vinul, pentru că are altă altă aciditate, are altă calitate..." și așa mai departe.

Dar acest fond este acel element primordial cu care începe să se reorganizeze viticultura, acest lucru trebuie să vină din interiorul sectorului și să fie redistribuit către sector. Nu-l ia nimeni, ci revine în sectorul respectiv.

Vă rog să rețineți că nu este nici cel mai mic interes de a crede că noi creăm niște fonduri, sau că de la bugetul statului vor veni niște fonduri speciale pentru sector.

Trebuie să le creăm din interior și există și alte zone în care am putea să creăm astfel de fonduri de susținere a unor sectoare din economia națională.

Îmi mențin punctul de vedere și vă rog să votați varianta Camerei Deputaților, care a fost excelent analizată în luna iunie 1996.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Comisia?

Domnul deputat Barna, vă rog...

Domnul Elek Barna:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nimeni din comisia de mediere, nimeni din Comisia pentru agricultură și cred că nimeni dintre colegii aflați în sală nu are cea mai mică îndoială că acest sector trebuie ajutat. Și acest sector viticol, și alte sectoare din agricultură, desigur, trebuie ajutate.

Dar, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice, printr-o asemenea lege nu se pot acorda fonduri speciale pentru nici un sector.

Deci, ajutorul acordat acestui sector poate să vină printr-o altă lege specială, care va reglementa exact modalitatea asigurării unui ajutor financiar acestui sector, deci, repet, printr-o lege specială, în conformitate cu Legea finanțelor publice, drept pentru care, comisia rămâne la varianta înscrisă în raport, la varianta comisiei de mediere, respectiv de a adopta varianta Senatului, de respingere a acestui amendament.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Da, vă rog frumos. Domnul deputat Tabără. Da, vă rog replică, dar vă rog, pe scurt.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnilor colegi,

Eu insist pentru că este viticultura românească. Nu sunt viticultor, deși specializarea inițială mi-am făcut-o în viticultură. Este viticultura românească, care are peste 250.000 hectare, și sunt valori pe care le putem ajuta aici.

A doua problemă: nu stă în picioare problema că trebuie să creăm legi speciale, pentru că prin Legea finanțelor publice... Am făcut Legea învățământului, căruia i-am dat, printr-o înțelegere a colegilor parlamentari, 4% din produsul intern brut (PIB), și îmi pare rău că cercetării nu i-am dat acel 1%, tot printr-o lege specială.

Și tot prtintr-o lege specială, noi trebuie să rezolvăm problemele de mare actualitate, și mai ales acolo unde nu este vorba de PIB, nu este vorba de buget, ci este vorba de sursele interne, care pot să se reîntoarcă la producător.

Aceasta este motivația pentru care insist pentru lege, dar, în același timp, mă gîndesc și la influența pe care acest fond o poate avea pentru menținerea și dezvoltarea sectorului viticol, și mai ales a aceea ce înseamnă valoros în sectorul viticol românesc.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Da. Vă rog. Domnul deputat Bălăeț, vă rog...

Domnul Mitică Bălăeț:

Eu vreau să sprijin ideea domnului deputat Tabără. Provin și eu dintr-o familie de agricultori cu preocupări viticole și cred că este cazul ca noi, Camera Deputaților, să ne sprijinim propunerea noastră, care a fost gândită, verificată și dezbătută și în comisiile de specialitate, și în plen, și care este, mi se pare, o contribuție reală pentru sprijinirea acestui sector important al activității noastre agricole, care are resurse reale să se autofinanțeze, să se autosprijine.

De aceea, eu spun că este bine să votăm cu toții varianta Camerei Deputaților, nu este nici o derogare de la procedura legală, și ideea pe care a susținut-o domnul Tabără, și cu experiența dânsului, și cu posibilitățile pe care le oferă Ministerul Agriculturii pentru acumularea acestui fond și sprijinirea din interior a dezvoltării viticulturii românești la performanțe internaționale deosebite, cum ne prezintă solul acestei țări și binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu, de a produce unele dintre cele mai bune vinuri din lume.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții?

Dacă nu mai sunt, atunci voi proceda regulamentar și voi supune la vot propunerea comisiei de mediere, respectiv eliminarea art. 49 alin. 1, 2 și așa mai departe alin. 3, alin. 4 și alin. 5.

Cine este pentru? Vă rog să numărați. Deci, sunt 100 de voturi pentru. Bun.

Abțineri? Vă rog să numărați. Sunt 12 abțineri.

Voturi împotrivă? Vă rog, tot așa, să numărați.

Din partea stângă a sălii:

Nu este cvorum!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog frumos să vă exprimați și dumneavoastră, care ați intrat acum în sală, votul la acest punct...

Deci, au ieșit așa: 100 de voturi pentru, 12 abțineri și 42 de voturi împotrivă.

Cvorumul nostru este de 172 și, dacă adaug pe cei 18, care sunt în cvorum, motivați, avem acest cvorum pentru acest vot. Și s-a respins propunerea domnului deputat Tabără, la limită însă, din punct de vedere al cvorumului.

Vom continua cu art. 50, unde comisia a propus adoptarea textului Senatului, de la art. 47. Dacă sunt intervenții? Vă rog... Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La art. 51, la partea introductivă, comisia propune adoptarea textului Senatului de la art. 48, partea introductivă. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă? Nu sunt.

La ultimele două liniuțe de la acest art. 51, din textul nostru, comisia propune, la amândouă, adoptarea textului Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei, de adoptare a textelor de la Senat, pentru aceste două ultime liniuțe.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La Anexa nr. 1, comisia propune ca titlul să fie cel adoptat de Senat. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La Anexa nr. l pct. 1, comisia propune adoptarea textului Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La Anexa nr. 1, pct. 1, 3, 6 și 8 din textul nostru, comisia a propus adoptarea Anexei nr. 1, pct. 2, 4, 7 și respectiv 9 din textul Senatului. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare această propunere a comisiei de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

La Anexa nr. 2, la titlul anexei, comisia propune adoptarea titlului propus de Senat. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

De asemenea, comisia propune ca la pct. 1, 5 și 16 să se adopte textul propus de Senat. Dacă sunt intervenții din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

În unanimitate, s-au adoptat aceste puncte.

În continuare, vă voi supune spre aprobare raportul de mediere, cu modificările care s-au mai adoptat aici, la unul dintre puncte, în integralitatea lui.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Deci, la această lege va fi nevoie de o mediere în Camerele reunite.