Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 12-02-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 12, 1998

Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Ședința a început la ora 9,15.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Victor Sorin Lepșa și Miron Tudor Mitrea, secretari.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală.

Declar deschisă ședința de astăzi, 12 februarie 1998, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 225, participă la alte acțiuni parlamentare 13 deputați și 117 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de articolul 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Înainte de a vă prezenta informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților o să-i rog pe liderii de grupuri, pe vicelideri, să ia toate măsurile pentru ca activitatea noastră în plen, joia, că poată să înceapă cât mai aproape de ora 8,30. Este ora 9,15 și abia, abia, cu chiu, cu vai reușim să adunăm un cvorum, ceea ce este absolut anormal și împiedică desfășurarea normală a lucrărilor Camerei Deputaților. Rog toți liderii să ia în serios acest avertisment, pentru că altminteri va trebui să începem cu o prezență nominală în fiecare zi, ceea ce este absolut neplăcut și neproductiv.

În continuare, vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1) Proiectul de Lege privind regimul concesiunilor, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: - în fond, pentru raport comun Comisiile pentru politică economică, reformă și privatizare și juridică, de disciplină și imunități; și pentru avize Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

2) Propunere legislativă privind formarea și utilizarea fondului național de dezvoltare, inițiată de un număr de 7 deputați P.D.S.R., cu care au fost sesizate următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și pentru avize Comisiile pentru buget, finanțe bănci și juridică, de disciplină și imunități.

Și 3) Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 2 din 16 ianuarie 1992 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române, inițiată de domnul deputat Vasile Stan, cu care au fost sesizate următoarele comisii: - în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize Comisiile buget, finanțe, bănci și juridică, de disciplină și imunități.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:- Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/1997 pentru completarea Legii nr.136/1996 privind asigurările și reasigurările în România;- Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware, soffware și elemente de comunicație și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice.

Vă informez, de asemenea, că vă puteți exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi: Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1997 pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările și reasigurările în România.

Și 2) Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hardware, software și elemente de comunicație și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare a finanțelor publice, care a fost adoptată în procedură de urgență.

Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două camere la următoarele proiecte de lege:- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei, semnat la Paris la 10 octombrie 1997;- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiectul privind reabilitarea școlilor, semnat la Washington la 2 octombrie 1997;- proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă - iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării; - proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă.

Continuăm cu aprobarea unui număr de 4 comisii de mediere.

Componența nominală a Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în redactăîri diferite la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/1997 pentru ratificarea Acordului-Cadru de împrumut dintre România și Fondul de Dezvoltare Socială a Consiliului Europei, semnat la Paris la 10 octombrie 1997: Botescu Ion, Morariu Teodor Gheorghe, Ana Gheorghe, Păcurariu Iuliu, Corâci Cezar Ioan, Nagy Ștefan și Baban Ștefan.

Vă supun spre aprobare această comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate adoptat.

A doua comisie. Componența nominală a Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, proiectul privind reabilitarea școlilor, semnat la Washington la 2 octombrie 1997: Botescu Ion, Morariu Teodor Gheorghe, Ana Gheorghe, Grigoraș Neculai, Videanu Adriean, Constantinescu Dan și Baban Ștefan.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

A treia comisie de mediere pentru soluționarea textelor în redactări diferite la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea și creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamnă - iarnă, destinate localităților izolate din Delta Dunării: Botescu Ion, Morariu Teodor Gheorghe, Teculescu Constantin, Oană Gheorghe, Partal Petre, Constantinescu Dan și Simion Florea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și, în fine, ultima comisie, Comisia de mediere constituită pentru soluționarea textelor în redactări diferite la proiectul de Lege privind acordarea tichetelor de masă: Stanca Teodor, Petrescu Silviu, Sârbu Marian, Buzatu Dumitru, Șerban George de la U.S.D.(PD), Barbăroșie Victor și Furo Iuliu Ioan.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Aprobarea unor modificări în structura unor comisii permanente ale Camerei Deputaților.

În Biroul permanent de ieri a fost adoptată cererea domnului deputat Eberhart-Wolfgang Wittstock de a face parte din Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, cerere pe care v-o supun dumneavoastră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate adoptată.

De asemenea, a fost adoptată și vă voi supune cererea domnului deputat Cristian Rădulescu de a face parte din Comisia pentru sănătate și familie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Adoptarea proiectului de Hotărâre privind modificarea componenței și prelungirea termenului de prezentare a raportului Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare și completare a Regulamentului Camerei Deputaților, instituită prin Hotărârea Camerei Deputaților nr.15/1997.

Intrăm în ordinea de zi și vă voi prezenta spre aprobare proiectul de Hotărâre privind modificarea componenței și prelungirea termenului de prezentare a raportului Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare și completare a Regulamentului Camerei Deputaților, instituită prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 15/1997.

Dacă la titlul hotărârii sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Voi trece, înainte de articolul unic, la anexa acestei hotărâri, anexă care prevede componența comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor de modificare și completare a Regulamentului Camerei Deputaților și doresc să știu dacă, față de componența nominală anterioară, grupurile au de propus modificări și vă citesc componența nominală așa cum a fost și dacă sunt modificări, vă rog să mi le comunicați, ca să le supunem plenului în întregime.

Așa cum știți, în această comisie a intrat câte un reprezentanat al fiecărui grup parlamentar constituit regulamentar în Camera Deputaților.

Și anume, din partea Grupului P.N.Ț.C.D. Civic Ecologist domnul deputat Popescu Emil. Sunt modificări? Nu.

Din partea Grupului parlamentar P.D.S.R., domnul deputat Dan Marțian. Sunt modificări? Vă rog, domnule deputat Dan. Vă rog, poftiți la microfon.

 

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Eu, în Biroul permanent al Camerei Deputaților, ieri, mi-am prezentat demisia din calitatea de membru al acestei comisii.

Așa cum în timpul din urmă s-a discutat foarte mult în legătură cu statutul demisiei, în sensul că este un act personal, irevocabil, vă rog să luați notă de acest lucru și Grupul parlamentar al P.D.S.R. să-și desemneze alt reprezentant în această comisie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog liderul grupului .... Domnule deputat Bercea, vă rog, sunteți vicelider al grupului, vă rog să faceți o propunere.

 
 

Domnul Florian Bercea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Ați luat act de cele spuse de domnul deputat Dan Marțian, situație care ne determină să propunem din partea Grupului parlamentar al P.D.S.R., în cadrul acestei comisii, pe domnul deputat Ioan Bivolaru. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Fac mențiunea că domnul deputat Popescu Emil din partea P.N.Ț.C.D.-ului a fost votat ca președinte, a fost înainte președinte al comisiei, iar reprezentantul P.D.S.R. va fi vicepreședinte al acestei comisii.

Din partea U.S.D.(P.D.) domnul deputat Brezniceanu Alexandru. Sunt modificări? Rămâne domnul deputat Brezniceanu Alexandru.

Din partea Grupului parlamentar P.N.L. domnul deputat Vasile Mândroviceanu, care rămâne.

Din partea Grupului parlamentar U.D.M.R. era domnul deputat Ervin Székely. Rămâne? Deci, rămâne domnul deputat Székely Ervin.

Din partea Grupului parlamentar P.R.M. domnul deputat Duțu Ion. Rămâne, da? Deci rămâne.

Din partea Grupului parlamentar P.U.N.R. domnul deputat Secară Gheorghe. Rămâne.

Din partea Grupului minorităților naționale domnul deputat Paneș Iosif. Domnule deputat Pambuccian?

 
 

Domnul Varujan Pambuccian (din sală):

Paneș Iosif.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Paneș Iosif. Rămâne, da? Bun. Deci rămâne.

Și din partea Grupului parlamentar P.S.D.R. domnul deputat Emil Putin. Rămâne, da? Bun.

Vă voi supune spre aprobare componența nominală a acestei comisii și funcțiile pe care sunt. Deci, președinte domnul deputat Emil Popescu din partea Grupului P.N.Ț.C.D. Civic Ecologist și vicepreședinte, din partea Grupului P.D.S.R. domnul deputat Bivolaru Ioan, secretar domnul deputat Alexandru Brezniceanu din partea Grupului P.D.(U.S.D.), ceilalți fiind membrii.

Vă supun spre aprobare anexa în această componență și pe funcțiile respective.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al hotărârii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare hotărârea în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată în unanimitate.

 
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul Legii bancare.

În continuare, vom trece la raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii bancare. Fac precizarea că această lege a trecut ca lege cu caracter ordinar la Camera Deputaților și cu caracter organic la Senat, chestiune care o să apară în raport și va fi supusă... Rog Comisia de mediere să-și ocupe locurile.

Din partea Guvernului la acet proiect de lege? Da. Bun.

Rog atât comisia care a fost sesizată în fond, președinte domnul Remeș, cât și din partea comisiei de mediere, domnul deputat Bercea, domnul deputat Ana, cine a fost acolo..:? Deci, din partea Camerei Deputaților domnul deputat Ana Gheorghe a fost. Vă rog. Bun.Vă rog să vă ocupați locurile.

Vom trece la textele adoptate în redactări diferite, vom lucra pe raportul de mediere.

La nr.crt. 1, dacă sunt intervenții? Vă voi supune spre aprobare, evident, propunerea comisiei de mediere.

Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 2.

 

Domnul Gheorghe Ana (din sală):

Primele sunt ale Camerei Deputaților!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Poftim?

Da, nu au mai apărut aici în partea dreaptă, la textul propus...

Deci, la nr.crt. 2 primele două alineate de aici sunt cele ale Camerei Deputaților. Poftim? Nu, nu, de la pct. a) încolo apare Senatul. Deci, primele două sunt ale Camerei Deputaților. Bun.

Deci, primul este al Camerei Deputaților.

Vă supun spre aprobare numai diferențele care apar. Deci, de la pct. a), textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul b). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul c). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul d). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul e). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul f). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul g). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul h). Litera h). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera i). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera j). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera k). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera l). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera m). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera n). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera o). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera p). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera r). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera s). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera t). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera u). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera v). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Litera x). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 2, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 4, lit. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit. c).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera o). Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aici mai sunt încă două texte, după litera o). Intervenții sunt? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și mai este un alineat ultim, legat de operațiunile de leasing. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 4, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 9. Apare un alineat cu un text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, la pct. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La litera e).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera f).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera g).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera i).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 9 din raport, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 10, primul alineat, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În continuare, al doilea alineat de La nr.crt. 10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al treilea alinet, lit. d).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 10, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 12.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 13.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 14, lit. G).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera d).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Litera e).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 14, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 15.

Domnul deputat Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD) :

Domnule președinte,

Stimate doamne,

Stimați domni,

Noi am optat, în mod firesc, pentru textul elaborat și aprobat de Camera Deputaților, având în vedere, îndeosebi, instrucția celor care vor conduce unități bancare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Un moment, vă rog.

Am o rugăminte, stimați colegi. Să fiți atenți, ca să știm exact ce votăm, să nu apară pe urmă încurcături, să votăm absolut automat.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

În acest sens, domniile voastre observă în textul Camerei Deputaților că am cerut ca acești conducători de bănci să fie licențiați în științe economice sau științe juridice, evident, dacă ar avea cele două specializări obținute prin licență și nu prin absolvire, ar fi de domeniul idealului.

Însă, nu putem accepta noțiunea de "licențiat" sau "absolvent al învățământului superior", fiindcă această noțiune ar fi prea largă și nu ne-ar da siguranța competenței profesionale a celui care urmează să conducă banca și, deci, să gestioneze fonduri deosebit de importante, inclusiv fonduri atrase de la populație. De aceea, noi vă propunem să acceptați să votăm menținerea textului adoptat anterior de Camera Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai sunt alte intervenții la acest punct? Nu sunt.

Conform regulamentului, trebuie să supun întâi la vot textul propus de comisia de mediere și, dacă va cădea, voi propune ceea ce a propus domnul deputat Gheorghe Ana, și anume să rămânem pe textul Camerei Deputaților.

În primul rând, vă supun spre aprobare textul comun propus de comisia de mediere.

Voturi pentru? Este insuficien pentru a trece, sunt 10 voturi pentru.

Vă supun spre aparobare propunerea făcută de domnul deputat Gheorghe Ana, și anume rămânerea pe textul Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Cu 2 voturi împotrivă și 3 abțineri, a fost adoptată propunerea să rămână textul Camerei.

Nr. crt. 16 din raportul comisiei de mediere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 17, sunt două propuneri ale comisiei.

Pentru prima parte, s-a propus să fie textul Senatului, în unanimitate. V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Iar la lit. b), tot textul Senatului, dar cu 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 17, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 18.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnule deputat Gavra, vă rog frumos, vorbiți mai încet, distrageți atenția colegilor noștri!

 
 

Domnul Ioan Gavra (din sală):

România Mare nu se poate aduna și vreau să-i adun eu!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nr. crt. 19.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 20, primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Un alineat nou, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Încă un alineat nou, care se află pe pag. 47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 20, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 21 primul alineat, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Un alineat nou, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al treilea alineat, textul Camerei.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al patrulea alineat, varianta Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 21, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 22. Este aici un preambul.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat, textul Senatului, lit. c). Domnul deputat Gheorghe Ana. Vă rog!

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Observați că în textul inițial votat de Camera Deputaților această prevedere lipsea. Și lipsea justificat de faptul că reevaluările de patrimoniu, în general, inclusiv cele rezultate ca urmare a influențelor din fluctuația de curs, trebuie reglementate printr-o lege specială. Îndeosebi reevaluările de patrimoniu - și v-aș ruga să-mi îngăduiți, cu această ocazie, aceeași precizare să o fac și pentru lit. e), pe care, de asemenea, noi propunem să nu o votăm, ci să rămânem pe forma Camerei Deputaților, trebuie avută în vedere ca o reglementare specială, printr-o lege care să poată să stabilească ca influențele din reevaluarea patrimonială, fie să influențeze direct rezultatele, fie să fie preluate într-un cont de retenție, de natura rezervelor, care, ulterior, să poată fi încorporate cu acordul adunării generale a acționarilor în capitalul social.

Pentru aceste motive, vă propun să fiți de acord ca textul pe care să îl votăm să nu conțină cele două alineate nou introduse de Senat, adică alineatul de la lit. c) și cel de la lit. e).

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Fac o remarcă de ordin tehnic. În primul rând, includerea influențelor de curs valutar pot avea influențe pozitive, dar și negative. Și atunci, lucrul acesta ar putea să creeze probleme. Pentru că acum suntem într-un context inflaționist, evident că este o apreciere a lor, dar într-un context deflaționist s-ar putea să fie invers, chestiune care s-ar putea să pună mari probleme, mai ales că este vorba de încorporarea lor în capitalul social.

A doua chestiune. Textul a fost adoptat cu 5 voturi pentru și 4 împotrivă, or, există o regulă: comisia de mediere este formată din 14 persoane și, conform art. 74: "Hotărârile comisiei se iau cu acordul majorității membrilor acesteia și, în caz de egalitate la 7 voturi, decide votul președintelui care conduce ședința comisiei în momentul votării." Deci, din punct de vedere regulamentar, aceste hotărâri nu au fost luate conform procedurii.

Eu vă voi supune, ca atare, în această problemă, doar propunerea făcută de domnul deputat Gheorghe Ana, și anume de rămânere pe textul Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ca atare, la lit. c), propusă aici, rămânem pe textul Camerei... și acest text, de fapt, nu există.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

O corecție: la lit. b) este textul Senatului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pentru punctul următor, c), care, la Senat, este pct. d), s-a propus să se rămână pe varianta Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. e), care este este ultimul alineat de la nr. crt. 22, s-a propus, tot așa, acel text comun, dar cu aceeași majoritate neregulamentară de 5 în loc de 7. Ca atare, vă fac propunerea să rămânem pe textul Camerei Deputaților (deci să nu existe textul propus), chestiune care este absolut regulamentară.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 22, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 23.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 24.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 25.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 26.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 27.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 28.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 29.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 30.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 31.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 32.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 33.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 34.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 35.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 36.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 37.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 38.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 39.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 40.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 41.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 42.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 43.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 44.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 45.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 46.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 47.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 48.

Voturi împotrivă? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 49.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 50.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 51.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 52.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 53.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Poate ne explică comisia de ce s-a ajuns la această situație...

Aș dori să ne explice comisia pentru că noi, aici, ce am spus la început, am votat legea ca având caracter ordinar, iar la Senat a trecut ca lege cu caracter organic, de ce a fost adoptat textul Senatului?

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Din consultarea actelor legislative stabilite de Constituție la art. 74, ca fiind de natură organică, am considerat că atât Statutul Băncii Naționale cât și Legea băncilor, în general, care, în fapt, gestionează proprietate, intră în domeniul proprietății și de aceea am fost de acord să-i dăm caracter de lege organică.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat Acsinte Gaspar, voiați să aveți o intervenție? Vă rog!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Art. 74, la lit. k), vorbește de regimul juridic general al proprietății și al moștenirii, or, aici, este vorba de regimul juridic al unui sector. Vreau să vă spun că toate obiecțiunile pe care noi le-am făcut la Curtea Constituțională ori de câte ori au fost probleme legate de proprietate, dar numai într-un anumit sens, cum a fost problema cu regimul general al raporturilor de muncă.

Știți foarte bine că au fost adoptate o serie de ordonanțe și de legi în care au fost reglementate relații din cadrul raporturilor de muncă, în anumite domenii, și am să vă dau un exemplu cu privire la Statutul personalului vamal - noi am spus că personalul vamal face parte din categoria personalului public și, ca atare, prin legea de abilitare nu se putea să se dea competență Guvernului să emită ordonanțe într-un asemenea domeniu, or, Curtea Constituțională, în decizia prin care au fost respinse obiecțiunile în legătură cu legea de abilitare, merge pe această interpretare numai când este vorba de regimul general: indiferent că este vorba de regimul proprietății sau al raporturilor de muncă, reglementările care se fac numai pentru o anumită sferă, țin de domeniul legilor ordinare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, propunerea dumneavoastră care ar fi? Vă rog, spuneți la microfon, ca să se audă!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

În concluzie, propun să considerăm că această lege are caracter ordinar, că ea trebuie votată cu numărul de voturi prevăzut de art. 74 alin. 2, adică cu majoritatea membrilor prezenți, sub condiția existenței, bineînțeles, a cvorumului de 172 în sală.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doresc să vă spun că ea a fost adoptată în acest fel în Camera Deputaților, ca lege cu caracter ordinar și nu cu caracter organic.

Sunt obligat, conform regulamentului, să vă supun propunerea făcută de comisie la nr. crt. 53, și anume textul Senatului: "lege cu caracter organic", și numai dacă această propunere a comisiei cade, vă voi spune cealaltă propunere, făcută de domnul deputat Acsinte Gaspar.

Deci, la nr. crt. 53, voturi pentru "caracter organic"? Vă rog să numărați, dacă sunt! Nu sunt. Așadar, propunerea comisiei de mediere nu poate să treacă.

Vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Acsinte Gaspar, ca să rămânem pe textul camerei: "lege cu caracter ordinar".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Deci, noi am păstrat caracterul ordinar al acestei legi.

Îmi permiteți să vă supun spre aprobare întregul raport al comisiei de mediere, cu amendamentele pe care le-am aprobat aici.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate.

 
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul Legii minelor.

Continuăm cu raportul comisiei de mediere la proiectul Legii minelor. Din partea comisiei, dacă sunt aici domnii deputați, îi rog să poftească pe băncile comisiei! Vă mulțumesc.

O să citesc numărul, aștept un pic și dacă nu sunt intervenții îl supun la vot.

Nr. crt. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 3, primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Al doilea alineat. Aici sunt o mulțime de definiții, care sunt trecute în varianta Senatului, adică la alte puncte. Eu v-aș propune să le votăm pe toate în bloc, pentru că nu modifică textul, ci numai locul unde sunt poziționate.

Pentru cele la care se modifică doar ordinea în text, vă supun spre aprobare propunerea comisiei de mediere.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este, în schimb, un punct la care apare și o modificare de text, și anume, la "Administrare", la pag. 11, unde s-a propus textul Senatului în unanimitate. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare, în continuare, la pag. 12, la "Producție minieră", textul Camerei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare, în continuare, denumirea la "Cadastrul minier", pag. 15 jos.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pe pag. 16, "Pilier de protecție", textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pe pag. 18, denumirea de "Mediu", textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Restul textelor sunt ale Camerei, dar reașezate ca ordine.

Vă supun spre aprobare nr. crt. 3, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 5, primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2, text comun.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 5, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 6, referitor la alin. 2 lit. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 7, preambulul alin. 3 rămâne același de la Cameră.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. d).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 7, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 9, alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 9, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 12, alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 12, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 13, alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 14, textul Senatului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 15, preambulul alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit. b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art. 15, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin. 3, varianta Senatului, și anume eliminarea textului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 16, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 17.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr. crt. 18.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. crt. 19, este aceeași problemă: la Cameră a fost adoptată ca lege cu caracter ordinar, iar la Senat, ca lege cu caracter organic.

Onorata comisie, vă rog să-mi spuneți de ce a fost adoptată diferit în varianta Senatului față de varianta Camerei, adică lege cu caracter organic față de lege cu caracter ordinar. Vă rog, domnule deputat Dumitru Popescu.

 

Domnul Dumitru Popescu:

Am avut în vedere că art.1 al legii spune: "Resursele minerale situate pe teritoriul și în subsolul țării și ...".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte. Reglați microfoanele, pentru că nu se aude absolut nimic.

 
 

Domnul Dumitru Popescu:

"...delimitate conform principiilor dreptului internațional și... Convenției... la care România este parte fac obiectul exclusiv al proprietății publice și aparțin statului român".

S-a socotit că...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu, vorbiți în microfoane, că nu se aude pentru stenogramă.

 
 

Domnul dumitru Popescu:

S-a socotit că aceasta este o problemă de reglementare a proprietății și, prin urmare, este o lege organică.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar menține această propunere, pe care a făcut-o și la proiectul de lege anterior, ca să se păstreze caracterul de lege ordinară pentru acest proiect de lege.

Eu vă supun spre aprobare, în primul rând, textul propus de comisie, și anume ca acest proiect de lege să devină lege cu caracter organic.

Voturi pentru? Vă rog să numărați câte voturi sunt pentru. Sunt 18 voturi pentru, insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare propunerea făcută de domnul deputat Acsinte Gaspar, să rămânem pe textul Camerei Deputaților, adică lege cu caracter ordinar.

Voturi pentru?

Voturi împotrivă? Voturi împotrivă sunt? Nu mai sunt.

Abțineri?

Cu 2 abțineri și nici un vot împotrivă a fost adoptat textul Camerei Deputaților, la nr.crt.19.

În continuare, vă supun spre aprobare raportul de mediere, cu amendamentele adoptate de noi aici.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat în unanimitate.

 
Dezbaterea, în proiect, a ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 16-20 februarie 1998.

În continuare, înainte de a trece la următorul proiect de lege, vă voi supune spre aprobare ordinea de zi și programul pentru săptămâna viitoare.

Dacă la ordinea de zi sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La programul de lucru de săptămâna viitoare dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului Comercial și de Cooperare Economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București la 4 iulie 1996.

Continuăm cu proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului comercial și de cooperare economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela, semnat la București la 4 iulie 1996.

Din partea Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, dacă este cineva, să vină să ocupe locul în banca comisiei. Deci, din partea comisiei. Sunteți din partea comisiei, da?

Din partea inițiatorului dacă dorește să ia cineva cuvântul? Da, o să-i dăm cuvântul domnului secretar de stat. Vă rog.

 

Domnul Eugen Clinciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La data de 4 iulie 1996 a fost semnat la București Acordul comercial și de cooperare economică între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela. Acest acord conține reactualizarea și concentrarea într-un singur act a două acorduri mai vechi, semnate între cele două guverne. Este vorba de Acordul comercial din 1983 și de Acordul de cooperare economică și industrială din 1973.

Principalele prevederi ale acestui acord se referă la: acordarea reciprocă a tratamentului națiunii celei mai favorizate; efectuarea plăților între agenții economici între cele două țări, în devize liber convertibile; protejarea reciprocă a mărcilor comerciale și de fabrică; sprijinirea organizării de târguri, expoziții și reprezentanțe comerciale; facilitarea contactelor între agenții economici dintre cele două țări.

Acest acord se înscrie pe linia bunelor relații existente între Guvernul României și Guvernul Republicii Venezuela și, de asemenea, într-un context mai larg, în reactualizarea acordurilor similare cu toate statele din America Latină.

Având în vedere toate aceste elemente, vă rugăm să acordați votul dumneavoastră favorabil acestui proiect de lege. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, din partea comisiei sesizată în fond. Da, o să vă rog să susțineți punctul de vedere al comisiei.

 
 

Domnul Constantin Băbălău:

Comisia este de acord și vă rugăm să votați pentru.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege cu caracter ordinar. O supun spre aprobare prin vot deschis, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptată.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar nr.18/1991.

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1998 pentru modificarea articolului 9 din Legea fondului funciar, nr.18/1991.

Rog comisia să-și ocupe locurile. Acest proiect se dezbate în procedură de urgență și aș dori, din partea comisiei, propunerile de timpi pentru luările de cuvânt pe articole și pentru dezbaterea întregului proiect. Vă rog.

 

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cred că veți fi de acord, ținând cont nu numai de procedura de urgență, dar și de implicațiile directe ale acestei legi, vă propun deci pentru discuții generale maximum 5 minute, iar intervențiile să nu depășească 2 minute de grup.

La cererea specială, domnule președinte, 10 minute pentru discuții generale și 5 minute pentru fiecare grup.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, 10 minute pentru dezbaterea întregului proiect și 5 minute pe articole.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Au fost adoptați în unanimitate timpii.

Amendamente respinse la titlul legii. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amendamente respinse la titlul ordonanței. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Amendamente respinse la articolul unic al legii. Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic al legii. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege ordinară, se adoptă cu votul majorității. V-o supun spre aprobare în ansamblul ei prin vot deschis.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehicolelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ (Retrimis comisiei.)

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.91/1996 cu privire la asigurarea facultativă a autovehiculelor Camerei Deputaților, Senatului, Curții Constituționale, Curții de Conturi și Consiliului Legislativ. Acest proiect de lege este în procedură de urgență și invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe, bănci, sesizată în fond, să poftească în bănci și să facă propuneri pentru timpi. Da, vă rog, domnul deputat...

Onorați colegi,

E o greșeală de tipar care a apărut la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.1/1998 pentru modificarea art.9 din Legea fondului funciar, nr.18/1991. Această lege are un caracter organic și domnul deputat Acsinte Gaspar mi-a atras atenția, e corectă observația dumnealui. O resupun spre aprobarea dumneavoastră în ansamblul ei, ca lege cu caracter organic.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate ca lege cu caracter organic.

Continuăm deci cu proiectul de Lege pe care l-am propus adineauri privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/1997. Comisia buget-finanțe. Domnul deputat Remeș, vă rog să propuneți timpii pentru dezbaterea acestui proiect de Lege privind asigurările facultative ale autovehiculelor Camerei Deputaților...

 

Domnul Decebal Traian Remeș:

Propun 3 minute pe intervenție, 15 minute în total.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, 3 minute pe intervenție, 15 minute în ansamblul legii.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptați timpii în unanimitate.

Amendamente respinse la titlul legii nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul ordonanței. Deci, la titlul ordonanței amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.I al ordonanței, amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Este vorba de art.I. Deci, la art.I aveți vreo intervenție? La I, da?

 
 

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Domnule președinte,

De altfel, este un singur articol, este vorba de art.I, care are două puncte: pct.1 și pct.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

I are două puncte. Dumneavoastră aveți vreo...

 
 

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Eu am la pct.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Atunci, trecem la articolul I preambul. Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.1 de la art.I, amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o intervenție la nr.crt.2, la pct.2 de la art.I. Se pare că a scăpat o chestiune și poate e bine s-o corectăm totuși. Vă rog, domnul deputat Mândroviceanu.

 
 

Domnul Vasile Mândroviceanu:

Domnule președinte,

Într-adevăr, este vorba de o chestiune care a scăpat inițiatorului. Din dorința de a face o ordonanță unitară și, la prima vedere, ușor de aplicat, în final s-a dovedit a fi deosebit de greu de aplicat. Observațiile sunt de felul următor:

În primul rând, la pct.2 de la acest articol se specifică că Ministerul Finanțelor, împreună cu Secretariatul General al Guvernului selectează societățile de asigurare pentru organizarea licitațiilor. Dar având în vedere faptul că asigurările se fac pe perioade de un an, dar nu se fac de la aceeași dată toate asigurările, ci ele decurg, sunt în curgere de la 1 ianuarie și până la 31 decembrie, având în vedere faptul că ordonanța a fost completată, deci pe lângă autoturismele Camerei Deputaților, Senatului și altor instituții centrale, și cu cele legate de judecătorii, de tribunale și chiar de primării, eu consider că Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor nu-și pot permite să organizeze servicii speciale pentru organizarea licitațiilor și pentru alegerea firmelor de asigurare și, ca atare, am o propunere. Deci, textul pe care îl propun ar trebui să sune cam în felul următor: "Asigurarea facultativă a autovehiculelor deținute de autoritățile prevăzute la alin.1 se încheie anual, la o societate de asigurare cu sediul în România, în conformitate cu prevederile legale privind regimul achizițiilor publice".

De ce spun aceasta? Deci, subliniez încă o dată, nici Ministerul Finanțelor, nici Secretariatul General al Guvernului nu se pot ocupa pe pacursul întregului an de desfășurarea licitațiilor și de alegerea societăților de asigurare pentru toate autoturismele cuprinse în această ordonanță. Și mai mult, noi am specificat, suntem adepții descentralizării și, ca atare, este bine ca răspunderea fiecărei instituții să se vadă și prin modul de desfășurare a acestor licitații. Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Acsinte Gaspar. E o chestiune care într-adevăr tehnic trebuie să se și poată realiza. Vă rog frumos să vă spuneți punctul de vedere.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Având în vedere amendamentul care a fost făcut aici de domnul deputat Mândroviceanu, pe care-l consider un amendament de fond, vă propun să remitem la comisie acest amendament, ca să fie văzut și să ni se prezinte un punct de vedere pentru ședința viitoare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este o propunere justificată. Deci, la pct.2 de la art.I ne vom opri cu dezbaterile aici. Eu vă supun spre aprobare propunerea făcută de domnul deputat Acsinte Gaspar, să retrimitem la comisie acest alin.2 al pct.2 tocmai pentru ca textul să fie clar și să îl votăm ca atare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, retrimitem acest proiect de lege la comisie și continuăm dezbaterea proiectului de lege în ședința noastră următoare.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice (Amânarea dezbaterilor.)

Continuăm cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.61/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței nr.44/1995 privind îmbunătățirea impunerii activităților producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere și din lucrări literare, de artă și științifice. Acest proiect de lege însă, și joia trecută, când am ajuns la el, s-a cerut să fie dezbătut după ce va fi corelat cu raportul privind Ordonanța de urgență nr.85/1997, care a apărut la sfârșitul anului și, ca atare, vă supun spre aprobare această chestiune, să fie dezbătute împreună cele două proiecte, acesta, împreună cu Ordonanța nr.85.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbateri asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998. Rog comisia să-și ocupe locurile în bancă.

Din partea inițiatorului, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Domnul secretar de stat Dobrescu, vă rog, de la Ministerul Agriculturii.

 

Domnul Adrian Dobrescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit programului actual de guvernare, în bugetul pe 1997 al Ministerului Agriculturii și Alimentației s-a prevăzut suma de 1.400 miliarde lei, ce s-a utilizat pentru instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori. Beneficiarii cupoanelor pentru agricultură, proprietari de terenuri, în majoritatea lor, s-au orientat pentru cumpărarea de îngrășăminte chimice, sămânță certificată, motorină și plata lucrărilor mecanice de arat și semănat.

Pentru anul 1998 se propune alocarea în bugetul Ministerului Agriculturii și Alimentației a sumei de 3.200 miliarde în vederea finanțării agricultorilor. În proiect sunt definite categoriile de beneficiari ai cupoanelor și anume: persoane fizicie, cărora li s-au eliberat și înmânat titlul de proprietate, cele cărora li s-a eliberat proces-verbal de punere în posesie sau adeverință, titularii dreptului de proprietate pentru terenuri din foste zone necooperativizate sau moștenitorii acestora, categorii de persoane fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acționar în baza prevederilor art.36 din Legea nr.18/91 și care au optat pentru calitatea de locator, instituțiilor de învățământ și instituțiilor de cult recunoscute de lege.

Beneficiarii acestor cupoane primesc cupoane pentru terenuri agricole deținute în proprietate de minimum 0,5 ha și până la 10 ha inclusiv. Se acordă, o singură dată, două tipuri de cupoane cu valori diferite și anume: pentru campania agricolă de primăvară-vară a anului 1998 și a doua categorie, pentru campania agricolă de toamnă.

Se menține același sistem de întocmire a listelor cu beneficiarii de cupoane, distribuție și decontarea cheltuielilor.

Valoarea cupoanelor va fi stabilită prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii și Alimentației și cu avizul Ministerului de Finanțe.

Mecanismul acordării, distribuției și utilizării de decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum și plata comisioanelor va fi stabilit prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului.

În acest sens, am întocmit prezentul proiect de ordonanță pe care-l supunem spre aprobare. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Vă rog.

 
 

Domnul Victor Neagu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Exprim punctul de vedere al comisiei și anume acela că, luând în dezbatere acest sistem de finanțare prin cupoane, adăugăm faptul că la fiecare articol în parte s-au făcut o serie de propuneri, unele dintre ele au fost acceptate în cadrul comisiei, altele au fost respinse, ele v-au fost prezentate dumneavoastră. Comisia și-a dat avizul și este de acord și vă supune atenției dumneavoastră și rugămintea, totodată, să votăm și acest proiect de lege. Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu vă întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Da, vă rog.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Grupul parlamentar PDSR precizează de la bun început că va vota această ordonanță de urgență. Așa cum am spus-o și altă dată, orice intrare de resurse în agricultură este o acțiune benefică. Va trebui însă practic să avem în vedere în continuare dacă vom merge în același sistem, considerăm că nu este binevenit, pentru că nu susține... sistemul acesta într-adevăr susține o agricultură de subzistență, nu susține performanța. Cele 1.400 de miliarde date în toamnă, aproximativ 10 milioane de cupoane care au fost acoperite, și acum 3.200 de miliarde lei, reprezintă sume destul de mari dacă avem în vedere că nu se mai întorc la buget. Deci, este o sumă care, practic, este fără returnare. Indirect, putem să spunem că se returnează prin aspectele benefice ale producției.

În legătură cu aceasstă sumă, trebuie să precizăm că reprezintă numai 10-12% din cheltuiala unui hectar pentru lucrările din primăvară. Deci, reprezintă totuși puțin, dacă avem în vedere de ceea ce are nevoie agricultura.

Un aspect benefic al ordonanței este că s-a extins sfera beneficiarilor, având în vedere faptul că au fost cuprinși acționari care au opționat cu drept de locator, instituțiile de învățământ și instituțiile de cult recunoscute la nivel național.

Mi-aș permite însă să rețin atenția dumneavoastră în legătură cu un element discriminator considerat de noi la ora aceasta vizavi de acționarii care n-au opționat pentru statutul acesta de locator. Aceștia, de regulă, sunt reprezentați de persoane în vârstă, oameni care locuiesc la oraș și care nu au posibilitate să efectueze lucrările agricole și, atunci, aceștia se regăsesc cu suprafețe la unități în calitatea de acționar. Cred că era normal să cuprindem și această categorie. La ora aceasta, nici locatorii nu și-au luat pământul și este lucrată suprafața respectivă tot la nivelul IAS-urilor.

De asemenea, mi-aș permite să consider că finanțarea aceasta pe care o facem noi la ora actuală trebuie să fie gândită de minister în perspectivă și să pornim în gândirea aceasta de la performanță și de la cuprinderea tuturor producătorilor și societăților agricole din țară. În ultima perioadă, foarte mult se vorbește de aceste unități, societăți cu capital de stat. Dacă ar depinde, din partea multora, ar trebui să le desființăm imediat. Să nu uităm că ele reprezintă totuși un segment care poate să dea o siguranță agriculturii, lăsând la o parte unele aspecte pe care putem să le criticăm la ora aceasta prin condiția de management care se realizează la nivelul unor unități, prin aspectul performant care este legat la ora aceasta de lipsa de fonduri și de capitalizarea pe care am reușit să o realizăm de-a lungul timpului.

Aceste societăți, în perioada imediat următoare, vor trebui să realizeze toată cantitatea de sămânță a Țării Românești, așa cum am spus, împreună cu unitățile de cercetare. De aceea, consider că Ministerul Agriculturii trebuie să le ia în considerare, pentru că așa cum am mai remarcat și altă dată, Ministerul Agriculturii este Ministerul Agriculturii Țării Românești și se ocupă și de agricultura societăților de stat și a tuturor producătorilor individuali, care, într-adevăr, reprezintă peste 85%. Chiar și pentru această categorie de producători individuali, producători care reprezintă peste 85% va trebui să gândim mult mai bine funcționalitatea pentru că trebuie să-i aducem la nivel de performanță, pentru că numai așa agricultura țării noastre va putea să fie eficientă, va putea să facă față aspectului concurențial care este un element al economiei de piață.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Lăpușan.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Eu am o problemă de mare fond și aș vrea să o pun cu toată seriozitatea cu atât mai mult cu cât poziția grupului nostru parlamentar ați auzit-o, atât timp cât este vorba ca românul, țăranul român să primească ceva, vom fi de acord. Sigur că vom dori ca să ameliorăm această propunere genereală și să primească cu precădere cei care lucrează în agricultură, care lucrează eficient în agricultură și așa mai departe.

Subiectul, însă, este altul. În decembrie, în Camerele reunite, Guvernul, la investitură a prezentat un program - "Programul de bază de macrostabilizare și de dezvoltare a României până în anul 2000". Sigur că această hotărâre a Parlamentului în ansamblul lui este importantă pentru că prin acest vot s-a investit, s-a primit încrederea Guvernului Ciorbea pe baza acestui program de guvernare și, sigur, a programului pe termen scurt.

Problema se pune în felul următor: la pag. 53, acolo unde se discută despre agricultură, Guvernul subliniază că "în mod special susținerea agricultorilor privați va avea în vedere performanța și competitivitatea". Deci, este un citat din programul de bază de macrostabilizare și dezvoltare a României până în anul 2000.

Problema este dacă această ordonanță, această inițiativă legislativă a Guvernului se încadrează strict în performanță și competitivitate. Pentru că dacă nu se încadrează în aceste principii de bază, eu cred că Parlamentul, prin votul pe care îl va da în favoarea acestei ordonanțe, va fi pus în situația de a da un vot de neîncredere Programului Guvernului Ciorbea, ceea ce nu mi se pare foarte corect în momentul acesta.

Deci, eu cred că reprezentanții Ministerului Agriculturii au suficiente argumente să demonstreze că această inițiativă nu înseamnă bani aruncați de-a valma în agricultură și nu numai în agricultură și o să ne spună câteva, sau toate elementele de performanță, care stau la baza distribuirii acestui ban public.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Alte intervenții? Domnule deputat Berci înainte și pe urmă domnul deputat Neacșu. În ordinea în care ați fost.

 
 

Domnul Vasile Berci:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi deputați,

Doresc să aduc în discuție pe fond un singur aspect, care mi se pare extrem de important. Nu știu în ce măsură este relevant pentru sudul țării sau pentru partea Moldovei, dar în Ardeal, în mod sigur și inclusiv în județul Maramureș, din partea căruia vorbesc.

S-au făcut extrem de multe tranzacții cu terenuri, cu scrisuri sub semnătură privată, deci, în prezența martorilor, între cei care au fost și au avut vocația de proprietar, dețin fie adeverință, în virtutea Legii 18, fie titluri de proprietate, or, legea la art. 1, alin. 3 prevede foarte clar...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Un moment, domnule deputat! Am o rugăminte. Vă rog frumos să fiți atenți cu toții, inclusiv cei de la comisie, de ce se discută aici, pentru că vor fi anumite voturi și vă rog să fiți atenți la ce se discută ca să putem să votăm în cunoștință de cauză.

Vă rog, domnule deputat.

 
 

Domnul Vasile Berci:

Deci, această ordonanță prevede foarte clar cine sunt cei care au dreptul la aceste cupoane, cei care dețin titluri de proprietate sau adeverințe în virtutea Legii 18/1991. În Ardeal și în Maramureș s-au făcut acele tranzacții de care vorbeam anterior în procent de 25-30%. Au vândut, au înstrăinat terenuri cu înscrisuri sub semnătură privată, de regulă ,orășeni. Au fost cumpărate de către gospodarii care sunt cu vocația și selecționați. Deci, gospodăriile țărănești puternice, dar din păcate cupoanele ajung la cei care sunt proprietari de drept, nu proprietari de fapt. Cel care a înstrăinat și nu mai posedă efectiv teren primește cuponul, iar cel care a cumpărat, având terenul în folosință, deci, dreptul de folosință și înscris în registrul agricol, nu primește aceste cupoane. Mi se pare incorect. Pe moment se refac până la sfârșitul acestei luni registrele agricole și firesc ar fi ca aceste cupoane să ajungă la cei care au înscris terenul în registrele agricole și îl lucrează efectiv.

Este un lucru extrem de important și trebuie gândit. Nu este firesc să obțină 5 cupoane, în valoare de poate 2 milioane și ceva, cel care, de fapt, efectiv, nu mai deține nici un metru pătrat de teren. Terenul a fost înstrăinat cu înscrisuri sub semnătură privată, va intra în circuitul normal în virtutea legii circulației juridice a terenului, dar ar trebui să gândim foarte bine la acest aspect.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Neacșu din partea Grupului Partidului România Mare.

Vă rog.

 
 

Domnul Ilie Neacșu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Considerăm benefică Ordonanța privind finanțarea prin cupoane pentru că ea vine pentru prima dată să ofere adevăratului proprietar de teren ceva, chiar dacă aceasta nu satisface în totalitate sau în mare parte necesitățile fiecărui gospodar. Vreau să vă spun că noi suntem, totuși, de părere ca aceste cupoane să se extindă și asupra terenurilor agricole și ale unor societăți agricole, cum sunt - dacă vreți - IAS-urile sau stațiunile de cercetări, sau acele asociații ale agricultorilor și, probabil, în perioada următoare Guvernul se va gândi și la acest aspect. Suntem de acord că această ordonanță lărgește gama beneficiarilor față de data trecută și, de asemenea, se lărgește și gama serviciilor aferente.

Grupul parlamentar PRM va vota pentru această ordonanță.

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Neculai Popa. Pe urmă, domnul deputat Tabără. Vă rog.

 
 

Domnul Neculai Popa:

Domnilor colegi,

Eu n-aș fi atât de optimist ca domnul Neacșu pentru că această ordonanță poate fi pusă în discuție și are foarte multe imperfecțiuni. În primul rând, nu aș vrea să critic sistemul, pentru că acest sistem de cupoane de finanțare a agriculturii se practică și în alte state din lume, dar aș vrea să vă spun de la bun început că suma alocată pentru finanțarea unui hectar de cultură este foarte mică - 220.000 de lei - în condițiile în care trebuie să finanțeze și campania de primăvară și campania de toamnă. De fapt, pentru campania de toamnă s-au alocat numai o treime din această sumă, ceea ce ar reprezenta cam 66.000 de lei. Ce înseamnă această sumă? Așa cum spunea și domnul deputat Lăpușan, eu nu merg la 10%, eu merg la 8% din cheltuielile care se realizează pe hectar.

De asemenea, aș vrea să vă spun că o altă imperfecțiune a legii, a acestei ordonanțe, și anume că în loc să se finanțeze producătorul, se finanțează proprietarul. Mai mult, foarte multe cupoane din anul trecut, care au fost acordate în campania de toamnă, pentru că au mers la proprietari, care nu cultivă cele necesare pentru alimentația publică, au vândut aceste cupoane pe fel de fel de alte servicii - zahăr, ulei și alte produse - care nu au nimic de a face cu imputurile care trebuie să participe la realizarea culturii respective. Deci, din acest punct de vedere, trebuie avut în vedere pe cine finanțăm și de ce aven nevoie.

În al treilea rând, s-a văzut foarte clar că acest sistem de cupoane nu a dat rezultate. În toamna anului trecut, știți foarte bine și dumneavoastră ați fost informați prin presă, că foarte mulți producători agricoli au rămas cu producția de grâu și de porumb în stoc neputând să o vândă, sau stau cu ea în chirie la COMCEREAL-uri. Deci, statul trebuie să se preocupe nu numai să dea acești bani să producem, dar statul trebuie să vină și să spună:"Domne, să asigurăm un preț minim și în același timp trebuie să vedem ce facem pentru achiziționarea acestei producții de cereale pe care o producem". Pentru că s-a mai discutat aici o imperfecțiune foarte mare a acestei ordonanțe și pe care o discutam și cu domnul ministru, care este de față aici, și anume ce facem cu acționarii din IAS-uri. Pentru că spunea cineva aici, un coleg de-al nostru, că s-au încheiat, conform Legii 16/1994 contracte de locație cam 25% din cei care sunt locatori. Eu vreau să vă spun, să infirm acest procent, că nu s-a realizat decât 1%. Din ce cauză? Din două motive: în primul rând, că a venit PROPACT-ul, "domne nu încheiați aceste contracte că veți primi pământul înapoi"; al doilea aspect este cel legat de faptul că nu s-a ajuns la înțelegere câtă cantitate de grâu trebuie să-i dea proprietarului de teren care este locator în cadrul IAS-ului respectiv.

Punem în pericol însăși producția anului 1998 pentru că vor rămâne nelucrate 350.000 de hectare care aparțin acestor locatori și mai sunt 800.000 de hectare care aparțin statului, care este în posesia acestor IAS-uri. Ordonanța nu prevede așa ceva. Deci, v-aș ruga pe dumneavoastră, în spiritul de a realiza ceva în agricultură, să modificăm această ordonanță și să fie incluși și locatorii și terenurile IAS-urilor și ale stațiunilor de cercetare care produc produse agricole. Pentru că nu se poate face așa ceva, deci, o asemenea eliminare și să punem în pericol însăși securitatea alimentară a țării. Pentru că se poate realiza acea situație și se poate corecta prin faptul că toți acționarii din IAS-uri figurează în lista 19, în anexa 19, la Legea 18 - anexă care se găsește și în cadrul IAS-urilor și la primării. Nu este nici un fel de impediment să rezolvăm această chestiune.

Din acest punct de vedere, eu aș dori ca dumneavoastră care sunteți în sală astăzi aici, care mai suntem, să avem foarte mare grijă, să fim foarte atenți atunci când aprobăm această ordonanță, pentru că trebuie să includem în sistemul de finanțare întreaga suprafață a țării și, de asemenea, trebuie să includem marile exploatații, care produc cam 80% din producția de cereale a anului 1998.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Așa cum am mai spus-o și altă dată, cred că orice element de sprijin pentru sectorul fundamental al economiei României și, mai ales, ca bază, sau de bază al reformei, este foarte bine venit.

Cred, însă, sincer că aceste sisteme care stau la baza unei politici agrare coerente și, mai ales, care să determine progres în sector să ne apropie de ceea ce înseamnă performanță și de ceea ce înseamnă integrare europeană este și trebuie să fie mai bine gândit.

De la început o spun că nu cred că sistemul acesta de cupoane este cel care va rezolva problema politicii agrare în România pe termen lung. Și, am în vedere, dacă vreți, exemplul din toamna trecută și, probabil, el se va confirma în această primăvară. Părerea mea este că circa 30% din valoarea acestor cupoane nu ajuns acolo unde trebuia, în producția agricolă. Și, mai mult, această chestiune nelegându-se direct și cu ceea ce înseamnă valorificarea și sprijinul pentru crearea adevăratei piețe agricole în România, de valorificare și, mai ales, de protecție a producției și a rezultatului investiției cu surse importante de bani, este sortită eșecului. Ele ar fi trebuit să fie însoțite și de alte măsuri.

Pe de altă parte, cred că trebuie să avem grijă de ceea ce v-a insemna fermierul viitorului, cel pe care îl chemăm să facă competiție, cel pe care l-am lăsat la voia unei piețe draconice și mai mult decât liberale. Este acea mișcare browniană, care efectiv nu va duce nicăieri în politica agricolă românească. Și, repet, această sursă de circa 3 sau 4.600 de miliarde de lei practic nu va duce nicăieri și mai ales la ceea ce înseamnă producție stabilă în România.

Stimați colegi,

În primul rând, cred că se face o departajare absolut nejustificată față de cei care au dreptul să primească aceste cupoane. În al doilea rând, cred că trebuie să dăm o libertate mai mare de utilizare a lor. Și, aici este vorba și de a permite cumularea unor cupoane pentru acele asociații și pentru acei producători agricoli care ar dori să le utilizeze, de pildă, pentru cumpărare de tractoare și de mașini agricole. Este, de altfel, amendamentul pe care l-am propus.

Dacă dorim - și vreau să închei - dacă dorim să ajutăm zonele unde practic nu se cultivă pământul și să ajutăm cu cereale, atunci cred că am găsi o altă bonificație pentru cetățenii din aceste zone (și mă refere la zonele de munte) decât să investim direcționat și să spunem "spre agricultură" dar, de fapt, aceste cupoane să ajungă în altă parte. Este ceea ce susțin.

Încă o dată cred că sistemul este bine venit din punct de vedere electoral, dar nu pentru ceea ce înseamnă o politică agrară de fond și, mai ales, de perspectivă.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Valeriu Gheorghe, din partea Grupului PNL.

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

Doamnelor și domnilor,

Scopul distribuirii acestor cupoane. Scopul acestei ordonanțe este, în primul rând, ca să ajungă la micul producător și pentru a înființa culturile de primăvară și de toamnă. Nu pentru a face investiții în agricultură. Este foarte adevărat că politica Guvernului în agricultură, pentru performanță, este pe termen mediu și pe termen lung. Dar, pentru ca să poți să faci o politică performantă în agricultură trebuie ca în această perioadă de timp producătorul agricol să fie sprijinit cu aceste cupoane - lucru care până acum nu s-a făcut.

Și, este bine că cei care în trecut n-au reușit să facă așa ceva, acum dintr-o dată și-au dat seama că producătorul agricol trebuie ajutat. E foarte adevărat, în prima fază, cupoanele care s-au distribuit anul trecut și pentru o anumită campanie care s-a dus împotriva lor, în primă fază, spun, s-au distribuit greu și au luat și o destinație, o parte dintre ele, un procent destul de mic, nu către sectorul agricol, către producția agricolă. Pentru că o parte dintre oameni nu au avut încredere. Acum, când au văzut că, într-adevăr, este un real ajutor pentru ei, fiți siguri, că toți își vor folosi cupoanele pentru a-și lucra pământul. Când vor vedea că, într-adevăr, cuponul valorează 220.000 de lei nu îl va mai vinde cu 40-50 sau 60.000 de lei. Din acest motiv cred că acest subiect este închis.

Grupul Partidul Național Liberal va vota pentru această ordonanță, cu amendamentele care au fost propuse în comisie și pe care le vom discuta în curând.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă rog. Domnul deputat Chiriac.

 
 

Domnul Mihai Chiriac:

Partidul Democrat va fi de acord cu această lege, cu această ordonanță, chit că are o serie de hibe. Nu vreau să le discut pe toate. Au fost păreri de ce nu se dau prin primării și se dau direct, au fost păreri de ce să se dea la locatori și să nu se dea la cel care lucrează pământul, au fost păreri de ce nu se dă și la acționari.

Orișicum, la momentul actual este singura formă. Pe anul viitor este în Comisia pentru agricultură un proiect de lege care va mai fi modificat într-o serie de puncte, în care se elimină aceste cupoane.

Eu vreau să vă dau o explicație. La art. 3, am venit cu o propunere, un amendament, comisia și l-a însușit și vreau să vă mulțumesc că veți fi și dumneavoastră de acord și să vă explic de ce, pentru că a fost și o serie de întrebări. În zona de munte, nu numai în județul Suceava de unde sunt, ci în toată țara, parte din deținătorii terenurilor au pășuni-fânețe, și arabil au foarte puțin, 10-15 sau 20 de ari, pe care le lucrează cu calul. Rămânând fără această propunere de modificare a art. 3, omul nu are ce face cu cuponul acesta pentru că nu are ce ara cu tractorul, îngrășăminte chimice nu ajung pentru toată suprafața, sau chiar dacă ar ajunge, azotat dat pe zona de munte la pășuni-fânețe, fără fosfor, duce la distrugerea compoziției și acidificarea solului. De aceea, la art. 3 am venit cu o propunere în continuare în care se spune: "... și pentru procurarea de medicamente în vederea combaterii bolilor parazitare și de reproducție".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul deputat Neacșu are o replică.

 
 

Domnul Ilie Neacșu:

Colegul Popa a făcut afirmația că sunt prea optimist în legătură cu aceste cupoane. Noi suntem cei mai vehemenți critici ai actualului Guvern, mai ales în domeniul agriculturii, dar în condițiile în care se vine cu o măsură în întâmpinarea producătorului agricol, o primim cu bunăvoință, votăm pentru ea, mai ales că este pentru prima data - și repet - când un Minister al Agriculturii, din întreaga perioadă post-revoluționară, vine cu o asemenea inițiativă solicitând să votăm sprijinirea producătorului agricole. Deci, din aceste motive, sigur, nu ne facem iluzia că aceste cupoane vor rezolva problemele agriculturii românești. Dar, decât nimic mai bine ceva.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Alte intervenții? Nu mai sunt. Deci, vom trece la dezbaterea proiectului de lege.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Trebuie să răspundă la întrebarea domnului deputat Lăpușan.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Domnul deputat Lăpușan a cerut ministerului o serie de lămuriri privitoare la acest proiect de lege. Sper că domnul secretar de stat a fost atent și că va putea să răspundă.

Vă rog, domnule secretar de stat, să răspundeți întrebărilor pe care le-a pus domnul deputat Alexandru Lăpușan.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Da.

Referitor la întrebarea dumneavoastră, domnule deputat, vă voi oferi în mod personal programul pe toate termenele și cu toate....

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan (din sală):

Îl am în față...

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Poftiți?!..

Vi-l ofer și vă stau la dispoziție pentru orice întrebare și oricând.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan (din sală):

Doriți să repet întrebarea?

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Poftiți.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da, vă rog, domnul deputat Lăpușan.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Deci, eu sunt convins că emoțiile acum au pus un pic stăpnire pe domnul ministru, dar o să-și revină.

Problema este în felul următor: noi avem programul de guvernare aprobat în ședință comună a Parlamentului, la investitura Guvernului și am citat unul din elementele de bază ale acestui program, care este trecut la "Obiective" și anume: "În mod special susținerea agricultorilor privați va avea în vedere performanța și competitivitatea". Și am spus următoarea chestiune: "Probabil..." - am spus probabil - dar sunt sigur că domnul ministru va veni cu argumente ca să demonstreze că această inițiativă legislativă se bazează pe niște elemente prin care competitivitatea este cea care dictează că banul public va fi folosit sau nu va fi folosit într-un sector, în altul, cineva va primi sau nu va primi.

De ce spun acest lucru? Pentru că în cazul în care și noi suntem de acord, să votăm această lege pentru că dă ceva agricultorului român. Și este pentru a doua oară, nu pentru prima dată, că este a doua experiență.

Deci, suntem de acord să o votăm, însă, în momentul în care am vota-o și nu ar fi o lege care să dea bani pe criterii de performanță și competitivitate, vreau să vă spun că, indirect, noi invalidăm cel puțin o parte din programul Guvernului Ciorbea. Și, a invalida cel puțin o parte dintr-un program al unui Guvern înseamnă să invalidezi Guvernul și ajungem la o situație catastrofală, fără să dăm moțiuni, fără să vrem să dăm moțiuni. Am sprijinit Guvernul, că ați văzut la vot ce număr mare a ieșit pentru, și așa mai departe, și ne trezim acum că votând legea asta, dacă domnia sa nu o să ne aducă - dar eu sunt convins că ne aduce suficiente argumente - vom vota împotriva Guvernului. Și noi nu vrem treaba asta.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog ,domnule secretar de stat Dobrescu, să răspundeți acestei întrebări.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Consider că nu este o contradicție, ci prin faptul că agricultorul român primește aceste cupoane, pe care le-a dorit și în toamnă și le dorește foarte mult și acum, prin ceea ce primește sămânță certificată, motorină și servicii, material, îngrășăminte, pesticide - aceste toate elemente pe care le primește țăranul de la bugetul de stat - îl face pe acesta să fie competitiv în tehnologiile agricole pe care le adoptă.

Deci, toată lumea care primește aceste cupoane, prin înlesnirile pe care le primesc, vor deveni în mod cert competitivi, aplicând tehnologia culturilor de la A la Z.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Bălăeț. Vă rog.

 
 

Domnul Dumitru Bălăeț:

Faptul că nu este așa, cum susține reprezentantul ministerului, îl dovedește prezența mea în satele din Bărăgan - județul Ialomița - unde sunt deputat și unde, în Călărași, sigur, o parte din Bărăgan, la Dragalina, vreau să-i atrag atenția domnului reprezentant al ministerului, că am întâlnit - adică existau - două camioane puse unul lângă altul, acolo, în comuna asta nenorocită, supusă inundațiilor de sol, un camion cu porumb și unul cu cartofi. Porumbul se vindea cu 350 de lei kg. și cartoful cu 4.000. Care era paritatea între aceste două produse ale agriculturii noastre și cum putem noi să spunem că susținem performanța în agricultură prin cupoane.

Vreau să vă atrag atenția că am întâlnit grămezi de porumb încă stând în ploaie și zăpadă, la porțile oamenilor, chiar în stradă. Am întâlnit și am discutat cu oameni care au mărturisit că în loc să pună lemne pe foc sau alte lucruri, pun porumb. De ce? Pentru că nu este sprijinită recolta. Statul nu dă bani pentru cei care produc realmente porumb și grâu.

Asta este dezastrul și paradoxul cuponiadei. Cum putem noi să spunem? Domnul deputat Lăpușan avea perfectă dreptate. Guvernul se contrazice, domnilor. Guvernul nu aplică sistemul de performanțe, ori performanța este în produs, nu în ceea ce vrem noi să facem cu aceste cupoane care se dau - să spunem - pentru lucrări, care se vor face, ci trebuie să dăm pentru ceea ce s-a făcut, realmente, și în felul acesta respectăm și legile economiei de piață.

Această intervenție cu cupoanele este absolut împotriva economiei de piață, domnilor, împotriva produsului care, într-adevăr, trebuie să realizeze ceea ce s-a introdus în produs, adică să se facă plățile ca atare și un profit pentru producători care să permită investirea în sumele viitoare. Aceste cupoane permit unor intermediari să se îmbogățească pe seama bugetului statului.

Sigur că noi, Partidul România Mare, cum a spus domnul Neacșu, decât nimic pentru agricultori, acceptăm ceva, dar principiul, domnilor, este greșit. Și este clar că Guvernul se contrazice și că situația concretă ne va duce la un dezastru și mai mare în agricultură și în loc să sprijinim producătorul direct pentru ce produce, pentru performanță, sprijinim pe intermediarii aceștia, căpușele care se îmbogățesc chiar și pe tipărirea acestor cupoane, așa cum s-au îmbogățit unii pentru acele plăcuțe Băsescu cu drumurile publice. Aceasta este drama și nenorocirea, ați înlocuit un sistem productiv cu unul birocractic și care, într-adevăr, nu va duce la ceea ce se presupune pentru agricultură.

Mulțumesc.

Vă propunem să regândiți problemele, domnilor, în ansamblu, dacă vreți să mergeți cu astea, cu ceea ce ne propuneți, este o soluție minimală și pe care noi o acceptăm pentru că ceva va ajunge la agricultori, dar nu tot ceea ce trebuie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Neculai Popa, după care urmează domnul deputat Munteanu, tot o replică.

 
 

Domnul Neculai Popa:

Îl respect și am o considerație deosebită pentru domnul deputat Neacșu, dar mie mi se pare o atitudine păguboasă și dăunătoare și anume că decât deloc e bun și ăsta.

Domnilor,

Noi n-am plecat de pe un teren sterp, de undeva de nicăieri. Deci, noi am avut o Lege 83/93. Sigur, ea nu era perfectă, deci, nu era adaptată la condițiile reale, dar să venim acum și să anulăm Legea 83/93, unde erau totuși prevăzute facilități foarte multe pentru agricultor, respectiv credite pentru utilaje, prime, alocații ș.a.m.d., venim acum cu acest sistem de cuponiadă și ne lamentăm, cică: "dom'le decât deloc, mai bine acest sistem". Nu, noi trebuie să venim să punem în locul unui sistem, dacă l-am considerat perimat, un alt sistem mai bun, mai productiv și mai eficient.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Munteanu. Vă atrag atenția că din partea Grupului P.N.Ț. a mai vorbit și domnul deputat Berci înainte. Vă rog!

 
 

Domnul Mircea Mihai Munteanu:

Mulțumesc, domnule președinte pentru această bunăvoință.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu, de fapt, nu vroiam decât să subliniez că am ajuns într-un moment de divagare de fapt. La urma urmelor, tot ceea ce s-a prezentat sau aproape tot ce s-a prezentat de către colegii ce au luat cuvântul se referă la considerații mai mult sau mai puțin personale referitoare la optica fiecăruia dintre dumnealor sau a grupurilor pe care le reprezintă în legătură cu o poziție foarte concretă, o tentativă de a ajuta atât cât se poate, într-un moment dat, producătorul agricol într-o manieră directă.

Ei bine, această propunere care se găsește în ordonanța pe care încercăm să o tranformăm acum în lege, contrar celor afirmate de unii dintre colegii ce au luat cuvântul, a fost bine recepționată de către producătorul mai mult sau mai puțin sărac și eu cred că trebuie, de fapt, să încercăm să continuăm în a ajuta în mod nemijlocit pe acest producător, încât eu fac sugestia ca, trecând de la divagații la analiza concretă a proiectului de lege, să permiteți, domnule președinte, desfășurarea lucrărilor în acest sens.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, dacă mai sunt alte intervenții din partea altor grupuri? Nu mai sunt.

Vom trece la dezbaterea proiectului de lege. Începem cu titlul legii. Intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem pe textul ordonanței. Titlul ordonanței. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 al legii. Pe alineate, vom trece pe alineate și dacă sunt probleme, la fiecare alineat ne vom opri și vom dezbate.

La primul alineat, intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2 domnul deputat Valeriu Gheorghe. Vă rog.

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În urma discuției care a avut-o comisia cu inițiatorul, la alin.2, facem următoarea propunere pentru o mai bună înțelegere a acestei ordonanțe și anume: "Cupoanele reprezintă bonuri de valoare care acordă cu titlul gratuit agricultorilor, persoanelor fizice care exploatează terenurile agricole individual sau în asociere, în societăți comerciale și agricole - și aici intervine modificarea, - societăților comerciale cu profil agricol pentru persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea de acționar..." și textul curge în continuare.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Stați puțin! Dumneavoastră spuneți așa: "...agricultorilor, persoane fizice care exploatează terenurile agricole individual sau în asociere, ...

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

...în asociere cu societăți comerciale și agricole, societăți comerciale cu profil agricol,

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, virgulă.

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

...societăților, comerciale cu profil agricol, pentru persoanele fizice cărora li s-a...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...societăților deci, comerciale.

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

...cu profil agricol.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...cu profil agricol, pentru...

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

...pentru persoanele fizice...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...pentru persoanele fizice, cărora le-a fost stabilită calitatea de acționar...".

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

Și merge textul în continuare, da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Mai sunt alte amendamente la alin.2? Da, vă rog.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

În finalul acestui alineat, domnule președinte, doamnelor și domnilor, sintagma "inclusiv și peste" și "peste" încurcă lucrurile, deci, vă propunem eliminarea. Ne-a scăpat și nouă în comisie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dar spuneți-mi unde este?

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Deci, pe pagina 2 domnule președinte, dacă vreți să dați pagina, este finalul alin.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

"...de până la 10 ha inclusiv și...".

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

...inclusiv și punct. Atât.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...inclusiv.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Punct. Și "peste" se taie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, propuneți eliminarea... sintagmei "și peste".

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Exact, eliminarea sintagmei "și peste". Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog inițiatorul să-și spună punctul de vedere cu privire...

Dacă mai sunt alte amendament în primul rând? Nu mai sunt. La primul amendament propus de domnul deputat Valeriu Gheorghe.

Deci, este vorba... Guvernul este de acord cu amendamentul propus de domnul deputat Valeriu Gheorghe cu precizarea: "societăți comerciale pe acțiuni, societăți comerciale cu profil agricol pe acțiuni pentru...".

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

De acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, să se introducă și "pe acțiuni".

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Da, adică fostele IAS-uri.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Privind eliminarea sintagmei "și peste" de la sfârșitul acestui alineat?

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

De acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Popa Neculai.

 
 

Domnul Neculai Popa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La alin.2, de fapt n-am rezolvat nimic prin introducerea acestei sintagme și anume pentru că din continuarea textului rezultă că nu vor benefcia de aceste cupoane decât cei care au optat pentru calitatea de locator și...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O secundă! Vă rog foarte mult inițiatorii și comisia... vă rog foarte mult să fiți atenți! Vă rog foarte mult, domnul deputat Gheorghe, vă rog frumos să fiți atenți la ce amendamente se propun, ca să puteți să răspundeți la ele!

 
 

Domnul Neculai Popa:

Vă spuneam că prin introducerea acestei sintagme nu s-a realizat mare lucru pentru că textul, în continuare, a rămas același.

Deci, "Nu pot beneficia de aceste cupoane decât acționarii care au optat pentru calitatea de locatori și care au încheiat contracte de locație". Părerea mea este ca să beneficieze acționarii din IAS-uri; trebuie să revenim la acest text, să spunem: "care au optat sau nu au optat pentru calitatea de locator" și eliminăm textul "și care au încheiat contracte de locațiune potrivit art.25 din Legea arendării nr.16/1994", ca să beneficieze acționarii din IAS-uri, dacă vreți să facem ceva.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul secretar de stat Dobrescu, vă rog să răspundeți și pentru acest amendament.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Noi nu suntem de acord cu acest amendament. (Vociferări.)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să fiți atenți!

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Deci, nu suntem de acord cu acest amendament, acționarii nu sunt proprietari în primul rând, în al doilea rând, așa după cum s-a afirmat anterior de unii domni deputați, suma este mică și ar însemna să o facem și mai mică pe cupon. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia? Vă rog!

 
 

Domnul Victor Neagu:

Concluzia a fost aceea care a tras-o domnul ministru și anume că banii sunt aceștia care sunt și atunci, decât să împărțim puțini la foarte mulți, mai bine împărțim să ajungă cât de cât.

Deci, împărtășim punctul de vedere al Guvernului.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

În privința amendamentului propus de domnul deputat Valeriu Gheorghe și de... Vă rog să vă spuneți punctul de vedere!

 
 

Domnul Victor Neagu:

Suntem de acord cu cele două amendamente la acest alin.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă voi supune spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Valeriu Gheorghe, introducerea în text, deci, după "în asociere în societăți comerciale și agricole, societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol pentru persoanele fizice cărora..." și urmează textul în continuare.

Voturi pentru acest amendament? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu un vot împotrivă a fost adoptat.

Amendamentul al doilea de eliminare a sintagmei "și peste" de la sfârșitul acestui al doilea alineat, amendament cu care este de acord și inițiatorul și comisia.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă voi supune al treilea amendament spre aprobare, amendament propus de domnul deputat Neculai Popa, care prevede de fapt eliminarea sintagmei "care au optat pentru calitatea de locator și care au încheiat contract de locațiune potrivit art.25 din Legea arendării..." pentru că, de fapt aceasta înseamnă că toate persoanele fizice care sunt acționari ar trebui să primească.

Deci, vă rog frumos să fiți atenți la ceea ce voi supune la vot.

Vă supun spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Neculai Popa de eliminare din text a unei părți a textului și care eliminare nu este agreată nici de inițiator și nici de comisie.

Deci, voturi pentru această eliminare?

Sunt 2 voturi pentru, este insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin.2 cu cele două amendamente acceptate.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Unul.

Abțineri? O abținere.

Cu 1 vot împotrivă și o abținere a fost acceptat alin.2.

Alin.3, dacă sunt amendamente? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

(Domnul deputat Lăpușan dorește să intervină.)

Scuzați! Nu v-am văzut. La alin.3 suntem.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan (din bancă):

...3 a), b)...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

A, bun, deci, aveți pe anumite litere, da? Deci, eu voi citi literele și mă voi opri la literele la care sunt amendamente. La lit.a) sunt? Nu sunt. Lit.b) sunt? Stați puțin! Aveți dumneavoastră la lit.b)? Bun. (Se adresează domnului deputat Lăpușan.)

Atunci vă supun spre aprobare preambulul alin.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.a) la care nu sunt amendamente?

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.b), domnul deputat Lăpușan are un amendament. Vă rog.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Acest amendament a fost făcut și la comisie și dacă nu este în toate xerocopiile care s-au făcut după raport, cred că nu este vina noastră a celor care stăm acum în sală și discutăm pe baza raportului comisiei.

Deci, la lit.b) am următoarea propunere: să excludem de la dreptul de a primi cupoane și respectiv bani publici persoanele care în momentul acesta nu sunt în nici o relație cu terenul, respectiv drumul pe care-l parcurge, drumul juridic pe care-l parcurge o persoană până în momentul în care i se înmânează titlul de proprietate este: adeverință de proprietate, proces-verbal de punere în posesie, după care i se înmânează titlul de proprietate. Or, abia din momentul în care o persoană a primit procesul-verbal de punere în posesie i s-a înmânat acest act, abia din momentul acela i se recunoaște că are în exploatare un teren și acest lucru îi conferă anumite drepturi și obligații față de terenul respectiv.

În momentul acesta, domnilor colegi, numărul total de cupoane care se are în vedere a se înmâna este de 10.542.160 bucăți. Sigur, este cu un plus-minus 10% probabil. Total plafon aprobat inițial în ședință de Guvern și transmis publicului era de 3.000 de miliarde de lei. În momentul acesta vedem că în nota de fundamentare este vorba numai de 2.800 de miliarde de lei, atâta poate Guvernul, asta este situația. Ceea ce revine pe un set de cupoane, 265.000 lei. Având în vedere că sunt trei cupoane la set, un cupon valorează în jur de 88.533 lei. Repet, cu plus-minus oarece diferență, pentru că este posibil ca Guvernul să vină cu mai mulți bani.

Situația la zi în aplicarea Legii 18, respectiv titluri de proprietate înmânate celor în drept și procese-verbale de punere în posesie reprezintă aproximativ 80% din suprafața totală, respectiv 9,3 milioane de ha reprezintă suprafața totală care face obiectul Legii 18, inclusiv modificate, și 7,4 milioane de hectare este suprafața care a intrat în posesia acelor în drept prin intermediul titlurilor sau numai a proceselor-verbale de punere în posesie. Asta înseamnă că aproximativ 2 milioane de hectare, mai precis 1,9 milioane de hectare nu au fost puse în posesie și diferiți posesori ai adeverinței de proprietate sunt în orice altă relație cu terenul respectiv, dar nu în cea de exploatatori direcți, de administratori direcți. Probabil că ei locuiesc la diferite etaje, în diferite orașe ale țării și vor primi prin poștă această adeverință, care, ne îndoim că... având în vedere și experiența exemplului anterior, pentru că este al doilea, a doua încercare prin astfel de cupoane, foarte multe din astfel de cupoane se vor valorifica în altă parte decât agricultura. Sunt exemple când îngrășăminte chimice cumpărate au luat alte destinații decât agricultura românească, când motorina a fost preluată și a umplut rezervoarele suplimentare ale unor tiruri care traversau România și nu numai ale celor care traversau România și ale celor care umblau prin România ș.a.m.d. Noi am dori ca acești bani puțini să aibă o singură destinație, agricultura românească.

Cele 2 milioane de hectare care reprezintă suprafața aferentă celor care au primit numai certificate de proprietate și nu sunt în nici o relație, repet, cu terenul respectiv, reprezintă aproximativ 2,2 milioane de cupoane. Problema se pune în felul următor: dacă vom împărți suma aceasta, care și așa este foarte mică, la un număr mai mic de cupoane cu 2,2 milioane va reprezenta o sumă mai mare care va reveni pe cupon și o sumă mai mare care va reveni agricultorilor adevărați, care lucrează pământul în momentul acesta. Vreau să vă spun că datele acestea statistice sunt preluate de la Ministerul Agriculturii și eu nu comentez și nu contest că ele ar putea să fie eronate. Ceea ce ar putea să ducă la o creștere considerabilă cu cel puțin 100.000 lei per setul de cupoane în condițiile plafonului alocat pentru agricultor. Oare nu trebuie să ajungă la agricultorii adevărați banii aceștia? Dacă nu se dorește să ajungă la agricultorii adevărați, facem o propunere Guvernului, să-i dea la sănătate, pentru că, evident, sănătatea are nevoie de bani, am văzut, justificate sunt cerințele lor, însă, noi credem că puținii bani, ăștia care îi alocăm și îi putem aloca agriculturii, trebuie să ajungă la ținta lor, la agricultorul adevărat care are pământ și vrea să facă agricultură și de aceea, domnule președinte, propunerea mea este ca la lit.b) de la rândul 3, după posesie, să se elimine "sau cărora li s-au eliberat adeverințele pentru dovedirea dreptului de proprietate" și atât. Și în aceste condiții vor primi cupoane mai puțini oameni, cei care sunt într-o relație directă cu pământul, banii care-i vor primi vor fi mai mulți și sigur că bucuria lor va fi mai mare și mulțumirea noastră că banii merg în agricultură și nu în altă parte va fi și mai mare. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Inițiatorul, domnul secretar de stat Dobrescu, vă rog să vă spuneți punctul de vedere asupra acestui amendament de eliminare a unei părți din textul de la lit.b). Vă rog!

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Inițiatorul nu este de acord cu amendamentul adus de domnul deputat Lăpușan. Aș vrea să vă spun că o foarte mare parte din oameni, din agricultori lucrează în fapt terenul de câțiva ani de zile pe baza unor adeverințe prin care comisiile... deci, nu este vina lor că unele comisii comunale nu au grăbit înmânarea documentelor care se cheamă "titlu de proprietate" sau "proces-verbal de punere în posesie", au adeverințe, li s-a atestat un drept după care ei au înceut să-și lucreze pământul, aceștia sunt o mare parte din adevărații țărani, deci lucrători, și în consecință, consider că dacă s-ar lua în considerație acest amendament, am face în mod voit o discriminare și am lipsi pe acela care, în drept, lucrează pământul de primirea acestor cupoane. Inițiatorul este contra acestui amendament. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, Guvernul nu este de acord. Din partea Comisiei, domnul deputat Valeriu Gheorghe. Vă rog, punctul de vedere al Comisiei!

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

Nici Comisia nu este de acord, dar totuși suntem impresionați de... (Rumoare.)

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog frumos să fiți atenți!

 
 

Domnul Valeriu Gheorghe:

Comisia nu este de acord, pentru că, Comisia și-a spus punctul de vedere, dar totuși suntem impresionați de zelul pe care-l dați dumneavoastră pentru agricultură din noiembrie 96 mai ales, dar nu vă putem ajuta de data aceasta.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan (din bancă):

Nici nu aveți cum.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, vă voi supune spre aprobare amendamentul propus de domnul deputat Lăpușan pentru eliminarea textului care prevede să li se elibereze cupoane celor cărora li s-au eliberat adeverințele pentru dovedirea dreptului de proprietate, amendament respins atât de inițiator care consideră că s-ar face o discriminare față de ceilalți și nu este vina celor care nu au primit titluri de proprietate sau procese-verbale din cauza autorităților și respins și respins și de comisie.

Domnul deputat Lăpușan, vă rog.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule președinte,

Am o mică intervenție și vă mulțumesc mult pentru faptul că ne oferiți posibilitatea să ne spunem punctul de vedere cât mai pe larg, pentru că așa este normal într-o democrație, să încercăm și noi, cei care suntem în Opoziție, să aducem amendamentele pe care le considerăm necesare unor proiecte de legi.

Intervenția mea se bazează pe afirmația reprezentantului Ministerului Agriculturii care a făcut următoarea constatare, probabil din informațiile care le vin din teritoriu, și anume că, datorită comisiilor locale, unii n-au reușit să intre până în momentul de față în posesia titlului de proprietate sau măcar a procesului-verbal de punere în posesie. Eu vreau să vă spun că situația stă puțin altfel. De o bună bucată de timp...

 
 

Domnul Barbu Pițigoi (din bancă):

Nu este altfel.

 
 

Domnul Alexandru Lăpușan:

Domnule deputat, lăsați-mă să-mi... că eu oricum o să-mi spun punctul de vedere.

Deci, de o bună bucată de timp, Legea fondului funciar a fost blocată în România, ceea ce dumneavoastră știți, și acest fapt se datorează Legii 169 de modificare a unor condiții în legătură cu prezumtivul, în momentul de față, drept, pentru că până în momentul acesta anumiți cetățeni mai au dreptul să facă cerere, deci, până în momentul acesta pot să facă cerere. Sigur, am amânat termenul până la care pot depune aceste cereri.

Problema este că cei care au adeverințe sau au procese-verbale de punere în posesie - și vreau să vă spun că numai în județul Cluj numărul acestora depășește 500 - stau la prefectură și nu li se înmânează titlurile de proprietate.

Deci, nu este vorba de comisiile acelea locale care nu lucrează cu inginerii, cu primarii ș.a.m.d., este vorba despre autoritatea locală, deci, de prefectură care nu înmânează titlurile de proprietate.

Deci, doamnelor și domnilor, cum poate un Guvern să judece dreptul de proprietate când, în momentul în care trebuie să-i dea titlul de proprietate, îl amână, punând prezumtiv ideea că nu ar avea dreptul să primească acest titlu de proprietate și în același timp, același Guvern vine și spune: dom'le, chiar dacă ai numai adeverință, îți putem da bani publici. Este o judecată diferită, rezultate diferite pe același fond al problemei.

Deci, părerea mea este că, în momentul acesta, cei care au numai adeverințe, foarte mulți dintre ei vor ajunge în final în situația de a nu li se recunoaște total sau parțial dreptul de proprietate sau este foarte posibil să se întâmple așa. De ce nu așteptăm ca ei să intre în posesia terenului, efectiv, printr-un act, că noi am stabilit această filieră, adeverințe, procese-verbale și titluri de proprietate. Dacă omul nu a intrat în posesia terenului, cred că se justifică, în momentul de față, să nu trimitem bani publici către o țintă care nu are în momentul de față o relație directă cu terenul. Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat, ați susținut acest amendament, deci, eu o să vă supun spre vot acest amendament de eliminare care însă nu este agreat nici de inițiator, nici de comisie și vă supun spre aprobare amendamentul de eliminare a acestei părți din text.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

23 de voturi pentru, este insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare alin.b), de la alin.3, lit.b).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere a fost adoptat.

Lit.c).

Dacă sunt amendamente?

Eu voi citi literele următoare.

Lit.c), lit.d), lit.e).

Poftiți?

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Lit.e) trebuie să fie corelată cu ceea ce s-a votat înainte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci la lit.c) și d) nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.e)...

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Deci lit.e) trebuie să fie corelată cu ceea ce s-a votat înainte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci este nevoie de o corelare.

Vă întreb la lit.f), g) dacă sunt amendamente. Nu sunt.

Vă supun spre aprobare lit.f) și g).

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.e) dacă aveți de făcut vreo corelare.

Vă rog.

 
 

Domnul Victor Neagu:

Da, domnule președinte.

Este de făcut o corelare față de amendamentul care s-a făcut la un alineat precedent. Și anume: în fața alin.e) se introduce "...societăților comerciale pe acțiuni, cu profil agricol, pentru...", și textul curge "...persoanele fizice cărora le-a fost stabilită calitatea..."

Deci, pentru corelare cu ceea ce s-a votat mai înainte.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci se reia textul care a fost adoptat la alin.2 pentru corelare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci și lit.e) a fost adoptată.

Alin.3 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4. Amendamente? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 în ansamblul lui.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2.

Dacă sunt amendamente la vreunul din alineate? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, nr.1 din raport.

Dacă sunt amendamente de propus?

Da. Domnul deputat Groza, vă rog.

 
 

Domnul Nicolae Groza:

Domnule președinte,

Art.3 arată pentru ce poate fi folosit cuponul și, în special, el este pentru tehnologia agricolă - verigile tehnologice la principalele culturi. Și, de aceea, citesc articolul de la "...beneficiarii acestora pot achita contravaloarea seminței certificate materialului de plantat pomicol și viticol certificat, seminței certificate de cartofi, îngrășămintelor chimice, pesticidelor, motorinei, lucrărilor mecanice de arat, grăpat, discuit, semănat, de întreținere a culturilor..." și aici adaug "...de irigat și de recoltat..." și, după aceea, inclusiv celelalte.

Mi se pare foarte importantă lucrarea de irigat, ca să nu fie cuprinsă în aceste verigi tehnologice.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Este corect.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte amendamente?

Domnul deputat Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Aș aduce o completare, de altfel, la un amendament care a fost acceptat în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Tot la alin.1, și anume "...efectuate pe pășuni și fânețe, a materialului seminal congelat produs de societățile comerciale SEMTEST S.A.", după care urmează amendamentul pe care l-a propus domnul deputat Chiriac.

Deci, este vorba de utilizarea materialului seminal. Și noi ne referim la producătorii agricoli care cresc și vaci de lapte nu numai pentru lucrările agricole, practic pentru producția vegetală și cea horticolă. Cred că este normal să fie așa.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci: "...a materialului seminal congelat produs de societățile comerciale SEMTEST S.A."

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Da, este material produs în țară. Deci este vorba de manopera utilizată.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Unde doriți să fie introdus?

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Imediat după "...inclusiv cele efectuate pe pășuni și fânețe..."

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci este completarea la sfârșit.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Deci: "... a materialului seminal congelat produs de SEMTEST și a manoperei utilizate".

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...Și a manoperei aferente? Dar aceasta nu este gratis? De obicei aceasta parcă era gratis.

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Nu.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Manopera se plătește de către producătorul agricol.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, materialul seminal este gratis sau nu? Ministerul Agriculturii?

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Nu.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu este. Bun.

Manopera este sau nu gratis?

 
 

Domnul Florin Scrieciu:

Nu.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Nu. Bun.

"...și a manoperei aferente.", da?

Acesta este amendamentul dumneavoastră, da?

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Voi interveni și pentru un alin.2.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Puteți să faceți propunerea completă, pentru ca să le supun la vot pe rând.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Este vorba de un amendament care a fost respins la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

...care se află la pct.3 la cele respinse.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Deci, alin.2: "Prin cumulare cupoanele pot fi folosite pentru cumpărarea de tractoare și mașini agricole." Este vorba de o solicitare care vine din partea unor asociații familiale din foarte multe comune ale județelor Bistrița, Sălaj și așa mai departe.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este în regulă.

Domnul deputat Berci.

Rog comisia și inițiatorul să fie foarte atenți la toate aceste amendamente, pentru că eu le cumulez.

Și vă rog să nu părăsiți sala de ședințe, pentru ca să nu rămânem sub cvorum.

Vă rog.

 
 

Domnul Vasile Berci:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Un prim aspect și o primă propunere: la acest articol subscriu la ceea ce a propus domnul Tabără. Efectiv, acest sistem de reproducție, respectiv materialul seminal congelat este o problemă în rural și reflectă o necesitate strictă pentru sectorul respectiv. Deci este un amendament corect.

Aduc și eu o propunere, în sensul de a introduce, tot la acest sistem de produse și servicii de care se poate beneficia în virtutea acestor cupoane "...transportul pe calea ferată a cerealelor pentru țăranii din zonele de deal și de munte". Motivația sau argumentul: în Maramureș și în general în zonele de deal și de munte există o migrație a forței de muncă spre bazinele cerealiere. Trebuie să înțelegem că prin cumulare de cupoane trebuie să dăm șansa pentru a-și realiza transportul de produse pe calea ferată, pentru că de fapt contravaloarea transportului de multe ori este egală cu valoarea produselor pe care le dobândesc, muncind fie în Banat, fie în Dobrogea, fie în Bărăgan. Este o treabă care mi se pare corectă și aș solicita să fie aprobată.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Ana Gheorghe, vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Stimați colegi,

Eu v-aș propune ca, în ceea ce privește materialul seminal, să nu nominalizăm furnizorul, fiindcă mâine putem vorbi de furnizori. Adică în textul pe care îl luăm în considerare acum este vorba de o societate care prelevează, conservă și livrează materialul seminal.

Eu aș spune să facem în text precizarea că este vorba de un furnizor autorizat. Și este firesc să fie autorizat, nu o societate anume.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Am o rugăminte: toți cei care au făcut amendamente, deci eu le notez, eu sunt foarte atent aici, dar aș dori să vină să ia formulare și să le treacă pe aceste formulare pentru a scrie amendamentele ca atare, pentru că este mai simplu. Sunt multe amendamente. Eu voi încerca să le trec pe toate, să vi le supun în ordine spre aprobare.

Da, domnul deputat Șteolea.

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Luarea mea de cuvânt este în a susține amendamentul propus de domnul deputat Groza Nicolae, în sensul în care o destinație de utilizare poate fi și aceea de a face plăți în ceea ce înseamnă prestația de irigat. Fiindcă, trebuie să recunoaștem că o parte din ceea ce înseamnă irigațiile, cheltuiala pentru irigații este într-adevăr suportată de către producătorul agricol. În acest sens, cred că sunt pe aceeași lungime cu domnul secretar de stat Dobrescu, care vine din același domeniu de activitate și știe că acele cheltuieli de reparații și întreținere a instalațiilor de pompare, deci a stațiilor de pompare a aducțiunilor, vin și se răsfrâng asupra a ceea ce înseamnă tariful de prestații a lucrărilor de udări efective.

Deci, susțin acest punct de vedere, ca și adăugarea cuvântului ca destinație "irigat" să fie introduse în acest alineat al textului de lege.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci dumneavoastră susțineți introducerea irigatului, da?

Domnul deputat Valeriu Tabără are de făcut o precizare la amendamentul propus. Vă rog.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Deci am ținut să fie nominalizate unitățile producătoare de material seminal pentru zootehnie, pentru că este foarte bine controlat în ceea ce privește proveniența, adică este vorba de un material de calitate care provine de la tauri atestați și prin care, în timp, se face și ameliorarea raselor de taurine sau a celorlalte specii de animale. Aceasta este motivația, pentru că la această dată există foarte mulți speculanți în acest sector. Avem semnale că se importă material seminal și nu întotdeauna de cea mai bună calitate și mai ales în ceea ce înseamnă obiective pentru ameliorarea vacilor de lapte sau a altor rase de animale. Aceasta a fost motivația nominalizării societăților comerciale.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai sunt alte amendamente?

Dacă nu mai sunt, atunci voi ruga inițiatorul să-și spună punctul de vedere. Deci, vă rog să poftiți la microfon. Eu vă voi supune amendamentele pe rând și dumneavoastră veți răspunde pentru fiecare în parte. Pe urmă vom face la fel și cu comisia.

Deci, primul amendament privitor la introducerea irigatului, dacă sunteți de acord sau nu.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Nu suntem de acord, deoarece irigațiile sunt organizate în România într-o regie națională și, conform Legii nr.50 de înființare a acestei unități, acestei instituții, irigațiile beneficiază de subvenții importante din partea statului, privind întreținerea și repararea amenajărilor și energiei electrice la pomparea apei.

Deci nu suntem de acord.

 
 

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Aplicarea udării se plătește.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Aplicarea udărilor o plătește acela care udă, dar nu într-o valoare extraordinar de mare, deoarece în general irigatul, eu nu sunt contra, sunt pentru irigat - v-aș ruga să înțelegeți, dar statul subvenționează sub ale forme activitatea în plenitudinea sa - activitatea de irigații și desecări.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu privire la amendamentul propus de domnul deputat Tabără, și anume introducerea sintagmei la sfârșit "...a manoperei de utilizare și a materialului seminal congelat produs de S.C. SEMTEST S.A."

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

"Material seminal congelat", da. "Manoperă", nu.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, tot la acest punct domnul deputat Ana Gheorghe a propus să nu se treacă în clar "...societățile comerciale SEMTEST S.A.", ci să se treacă "...societăți comerciale autorizate".

Ca este punctul de vedere al Guvernului?

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

SEMTEST-ul.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Al treilea amendament, cel propus de domnul deputat Vasile Berci, este introducerea după "...pășuri și fânețe, a transportului de cereale pe calea ferată, pentru agricultorii din zonele de munte care au lucrat în zonele de câmpie".

Vă rog să vă spuneți punctul de vedere.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Aceste cupoane se dau pentru lucrări agricole. Transportul este alt tip de lucrare, alt tip de operațiune. Ea nu este o lucrare agricolă și, de aceea, punctul de vedere este că nu suntem de acord.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci nu sunteți de acord.

Cu privire la introducerea unui alin.2, ca din aceste cupoane, prin cumulare, este vorba de un amendament respins de comisie, făcut de domnul deputat Valeriu Tabără, și anume alin.2: "...prin cumulare, cupoanele pot fi folosite pentru cumpărarea de tractoare și mașini agricole".

Vă rog.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Mașinile agricole și tractoarele sunt foarte importante pentru agricultură, dar cu ele avem alte programe în anul 1998. Dacă am introduce și aceste elemente, ar însemna să diminuăm mai mult din procurarea altor materii și materiale.

În consecință, nu suntem de acord cu acest amendament.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, pentru acest amendament există un program special sau o lege specială care urmează?

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Nu, există niște programe cu aprovizionarea atât de la intern, cât și din programe speciale venite din exterior de mașini agricole, tractoare și instalații pentru irigat.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun, deci nu sunteți de acord. Vă mulțumesc.

Comisia. Vă rog, tot așa pe rând.

Primul amendament cu privire la irigat.

 
 

Domnul Victor Neagu:

Da.

Eu nu aș vrea să fiu acuzat că susțin Guvernul, dar sunt obligat însă să vă reamintesc, stimate domnule Șteolea, că dumneavoastră ați ridicat această chestiune: cupoanele servesc aceste campanii de primăvară și nu știu dacă avem nevoie de irigații acum. Așa că mai ținem cont de faptul că va mai fi un rând de cupoane pentru toamnă și atunci, probabil, că pentru acele cupoane...

 
 

Domnul Petru Șteolea (din bancă):

Dar plata în avans?

 
 

Domnul Victor Neagu:

Dar noi vorbim acum de campania de primăvară. Haideți să împărțim banii pe cupoanele care sunt acum.

Deci, susțin și suntem și noi de acord, pentru că am discutat între noi, ca să nu se includă și acțiunea de irigat.

În legătură cu SEMTEST-ul, dacă îmi îngăduiți...

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, în legătură cu amendamentul propus de domnul deputat Tabără.

 
 

Domnul Victor Neagu:

Cred că este corect să ne adresăm, cu riscul de a nominaliza, dar este unitatea care asigură material de calitate și omologat și nu trebuie să facem o discriminare, într-adevăr, chiar dacă o facem, dar este material garantat pentru o zonă de utilizatori care pot fi ușor păcăliți de impostori.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu privire la ceea ce a spus inițiatorul pentru "material", de acord, pentru "manoperă", nu.

Deci dumneavoastră sunteți de acord cu "material" și cu menționarea în clar a SEMTEST-ului.

Și în privința chestiunii cu "manopera".

 
 

Domnul Victor Neagu:

Da, sigur.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Adică sunteți de acord să fie inclusă sau nu?

 
 

Domnul Victor Neagu:

În clipa când suntem de acord ca să utilizeze materialul așa cum este și, în final, amendamentul comisiei, precum și medicamentele și așa mai departe, este evident că ne însușim implicit și operațiunea manoperei.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Amendamentul domnului deputat Berci, privind transportul de cereale?

 
 

Domnul Victor Neagu:

Este complet altceva și nu face obiectul campaniei de primăvară și al acestor cupoane. Vom vorbi la toamnă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, nu sunteți de acord.

Comisia a respins amendamentul privind un alineat suplimentar nr.2, făcut de domnul deputat Valeriu Tabără.

Vă mențineți punctul de vedere? cel referitor la tractoare și mașini agricole?

 
 

Domnul Victor Neagu:

Deci ne-ar trebui prea mulți bani pentru repararea utilajelor.

Dacă m-ați întreba pe mine personal, nu mai avem timpul să mai discutăm în comisie, dar eu aș fi de acord să folosim o parte din cupoane pentru reparare. Mai avem atâtea de arat și de făcut în primăvara aceasta, încât cred că mult mai util ar fi să reparăm tractoarele și utilajele. Deci, nu cred că vor ajunge banii.

Comisia nu este de acord cu acest amendament.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, comisia nu este de acord.

Domnul deputat Valeriu Tabără.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Cred că că s-a înțeles greșit ceea ce înseamnă cumulul de cupoane și nu de aducere a unor lucrări în plus. Este vorba de utilizarea cupoanelor cu aceeași valoare, deci nu o folosește pentru, știu eu, lucrări. Unii și-au rezolvat problemele din toamnă, alții au o altă structură de culturi în primăvară și repet: nu este o propunere care vine de la mine, ci efectiv din sectorul particular, acolo unde sunt asociații familiale care funcționează foarte bine. Este vorba de a-și aduna cupoanele și de a merge și de a cumpăra o grapă cu discuri, de a cumpăra un tractor și așa mai departe, pe care să-l utilizeze. Deci, repet: nu este vorba de a diminua valoarea cupoanelor, ci de a le cumula și de a le utiliza într-o anumită direcție care cred că este necesară.

Este excelent dacă se vine cu o lege pentru susținerea cumpărării de mașini agricole. Dar eu cred că, dacă se poate rezolva și prin această problemă, și sunt chestiuni sau lucrări agricole care au fost rezolvate, culturi care sunt realizate din toamnă care nu mai au nevoie acum de investiții, să putem să dăm dreptul acestui cumul. Nu este o reducere de valoare, nu este ceva în plus prin care se poate deconta un tractor poate într-un an de zile, care prinde foarte foarte mult în anumite zone. Și eu dau aici exemplu, dacă vreți, zona de deal a județului Bistrița Năsăud de unde practic am preluat o astfel de inițiativă și practic la o zonă care a fost foarte puțin cooperativizată înainte de 1989.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Șteolea.

După această intervenție voi supune la vot pe rând cele patru amendamente.

Vă rog.

 
 

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte,

Și domnului ministru mă adresez,

Eu sunt surprins de această poziție, în sensul de a nu susține acest amendament. Adică utilizarea pentru ceea ce înseamnă irigații. Cupoanele sunt într-adevăr pentru ceea ce înseamnă campania de primăvară, dar udările efective se fac începând din luna mai și, probabil, până aproape în august și septembrie, după câte cunosc și după câte cunoaștem toți.

Iar contractele cu cei care solicită aplicare udărilor se fac încă din această perioadă, din perioada de primăvară. Contractele fiind încheiate este posibilă și plata în avans. Și multă lume, dacă acest lucru se va accepta, va face aceste plăți în avans.

De ce de exemplu, Regia Autonomă de Îmbunătățiri Funciare are încă de anul trecut mari datorii? Mari datorii din neîncasări, din neîncasări atât de la proprietari individuali de teren, de la asociații agricole și așa mai departe, cât și de la unități cu capital parțial sau majoritar de stat, foste IAS-uri.

Am elimina această stare de îndatorire a Regiei Autonome de Îmbunătățiri Funciare și, mai mult, având în vedere la cât se ridică un hectar irigat o udare sau până la trei udări, după câte cunosc, de la 80 până la 120 de mii de lei pe hectar de ce să nu dăm dreptul ca și o asemenea utilizare să poată fi făcută de către cel care intră în posesia cuponului?

Eu zic că este absolut normal și faptul că, chiar dacă este parțial subvenționată de către stat această irigație, este logic ca și această destinație de utilizare să o poată avea proprietarul de teren.

Eu vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gheorghe Ana.

Și cu aceasta încheiem intervențiile.

Vă rog.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am intervenit și am rugat ca în text să apară noțiunea de "furnizor autorizat" și nu de "societatea X". În condițiile în care inițiatorul și comisia consideră că totuși textul trebuie să rămână în felul în care este așezat acum acolo, dați-mi voie să cred că avem încă o viziune monopolistă, unitaristă în legătură cu dispersia de activități și nu avem deloc o poziție mai liberală, mai către economia de piață în ceea ce privește specializarea și dispersia.

Împiedică pe cineva să se constituie într-o societate care să recolteze, să conserve și să distribuie prin vânzare material seminal dacă are autorizația organelor competente ale statului? Eu zic că nu. Și atunci, nu văd de ce să luăm ca unitate singulară în textul acestei legi, chiar dacă legea este temporară, o unitate existentă și nu un furnizor autorizat, așa cum am solicitat.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, inițiatorul, vă rog.

Domnul secretar de stat.

 
 

Domnul Adrian Dobrescu:

Deci, ca să nu fie o discriminare, corectez în felul următor: tot ce înseamnă societate comercială autorizată pentru acest scop.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Deci dumneavoastră ați fi de acord să apară "...vândut de societăți comerciale autorizate în acest scop".

Domnule deputat Tabără, au fost de acord ca să se introducă "societăți comerciale autorizate în acest scop" și, ca să fie totuși clar, eu vă întreb dacă n-ar fi bine, într-o paranteză, să trecem "SEMTEST S.A. etc.", pentru că poate mai sunt și altele.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Sunt pentru economia de piață, pentru concurență, dar aici, în sectorul respectiv, nu avem voie să ne jucăm.

Atunci când eram ministru am fost atenționat inclusiv de colegi de-ai mei care erau miniștri în jurul țării noastre, în câteva țări asociate la Comunitatea Europeană. Am fost atenționat că se importă material de categoria a doua și a treia, care venea prin unități autorizate. Or, cele mai autorizate la această dată și așezate, zic eu, într-un făgaș normal - și îl cunoaștem toți, sunt aceste unități SEMTEST. Și dorința este să transmitem efectiv material fără prea mari presiuni pe crescătorul de animale român pentru ameliorarea efectivă în timp a raselor de animale, și în special a vacilor de lapte.

Este extrem de important acest lucru, și nu-l putem face decât prin cele câteva SEMTEST-uri pe care le mai avem și care rezistă în țară.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Eu voi începe să vă supun aceste amendamente pe rând.

Deci, cel cu privire la introducerea irigatului în utlizarea acestor cupoane cu care, însă, inițiatorul și comisia nu au fost de acord, amendament făcut de domnul deputat Nicolae Groza, susținut de domnul deputat Șteolea.

Voturi pentru?

Vă rog să numărați. Sunt 31 de voturi pentru.

Este insuficient pentru a trece. Însă, sunt obligat să constat că în momentul de față noi nu mai avem cvorumul de lucru și, ca atare, fiind ora 12 și un sfert, voi proceda la oprirea lucrărilor de astăzi, urmând să continuăm lucrările de la art.3, de unde am rămas, cu amendamentele acestea, săptămâna viitoare.

Eu vă mulțumesc celor care ați rămas până la ora asta și, fiind o lege foarte importantă, sper să putem s-o încheiem cât se poate de repede, dar cu luarea în considerare a tuturor aspectelor pozitive.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 12,15.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 19 janvier 2022, 22:14
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro