You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 15-12-2021

Sittings of the Chamber of Deputies of December 15, 2021

3. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-x 232/2021) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 232/2021

 

Doamna Ana-Maria Cătăuță:

  ................................................

Intrăm în dezbateri.

Punctul 6, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă; PL-x 232/2021.

Proiectul se află în procedură de urgență.

Avem 6 amendamente admise și două respinse.

Dacă din partea inițiatorului, Guvernul României, vrea cineva să ia cuvântul?

Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul...

Dorește cineva să ia cuvântul.

Vă rog să vă prezentați.

Mulțumesc.

Domnul George Cătălin Șerban (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Bună ziua!

George Șerban, secretar de stat în Ministerul Justiției.

Legat de Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, Ministerul Justiției vine cu precizări suplimentare privind amendamentul formulat în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități a Camerei Deputaților, cu referire la art. 2 din proiectul de lege, punctul 5 din Anexa nr. 1 la raport. Și menționăm că amendamentul propus a intenționat extinderea câmpului de acțiune al principiului aplicării imediate a legii noi la contestațiile formulate anterior datei intrării în vigoare a legii noi, desigur, în procese pornite anterior aceleiași date și nefinalizate până la această dată.

Cu toate acestea, în realitate, textul propus cu titlu de amendament lasă în afara sferei sale de aplicare contestațiile formulate după data intrării în vigoare a legii noi, în procese pornite anterior acestei date, care vor rămâne supuse legii vechi, doar acestea din urmă fiind luate în considerare prin textul în forma propusă de Guvern și adoptată de Senat.

Considerăm că este o chestiune de opțiune legislativă, însă opinăm că o soluție preferabilă de reglementare, negeneratoare de complicații, inclusiv din punctul de vedere al aplicării în practică, este păstrarea textului inițial propus de Guvern și adoptat de Senat, în lipsa configurării unui regim juridic complet pentru contestațiile aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a preconizatei reglementări.

Vă mulțumesc.

Doamna Ana-Maria Cătăuță:

Mulțumesc și eu, domnule secretar de stat.

Dau cuvântul reprezentantului Comisiei juridice, de disciplină și imunități, pentru prezentarea raportului.

Domnul Ștefan-Ovidiu Popa:

Vă mulțumesc.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de lege.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 134/2010, în vederea reconfigurării instituției contestației privind tergiversarea procesului, în vederea punerii în acord cu Decizia Curții Constituționale nr. 604 din 16 iulie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Avem și punct de vedere din partea Consiliului Superior al Magistraturii.

Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat favorabil.

Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a avizat favorabil.

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de lege.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, inițiativa legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Doamna Ana-Maria Cătăuță:

Mulțumesc și eu.

Vă rog să propuneți și timpul pentru dezbateri.

Domnul Ștefan-Ovidiu Popa:

3 minute.

Doamna Ana-Maria Cătăuță:

Mulțumesc.

Supun votului, 3 minute pentru dezbateri. Cine este pentru?

Din 159 de colegi și colege prezenți/prezente, 158 - pentru, unul - contra, 0 abțineri, 0 - "nu votez".

A fost aprobat.

Invit la dezbateri din partea grupurilor parlamentare.

Văd că, din online, este domnul George-Cătălin Stângă. (Vociferări.)

Domnule Stângă, se pare că ați greșit butonul. Da.

Dacă mai sunt alți colegi care doresc?

Nu mai este nimeni.

Așa, trecem la dezbaterea... trecem la dezbaterea pe amendamente.

Sunt...

Dacă are cineva obiecții la titlu? Nu.

De la punctul 1 la punctul 6? Nu. Nu sunt.

Trecem la amendamente respinse. Sunt două amendamente respinse.

Dacă din amendamentele respinse?

Vă rog, doamna Murariu.

Doamna Oana Murariu:

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Este vorba de marginal 2 de la amendamente respinse.

Este vorba despre un amendament adoptat la Senat, care nu are absolut nicio legătură cu proiectul de lege.

În esență, proiectul de lege vizează contestația pentru tergiversarea procesului, la care se adaugă un amendament privind paternitatea stabilită pe calea judecătorească și o modalitate de a reinterveni în procese soluționate definitiv.

În Comisia juridică am propus un amendament de eliminare a acestui articol, art. III, care nu are nicio legătură cu proiectul și care face, de altfel, articolul neconstituțional.

Din păcate, în comisie s-a respins, însă eu cred că la plen putem să avem mai multă chibzuință și să îndreptăm acest viciu de neconstituționalitate.

Vă mulțumesc.

Doamna Ana-Maria Cătăuță:

Mulțumesc și eu.

Nu mai văd alte cereri pentru a...

Supun votului, atunci, includerea amendamentului susținut de doamna Morariu.

Cine este pentru?

Din 168 de colegi prezenți, 80 au votat pentru, contra - 82, abțineri - 6.

Amendamentul nu a trecut.

Dacă nu mai sunt intervenții, proiectul rămâne la votul final.

Mergem mai departe.