Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.80/31-05-2021

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

9. Dezbaterea Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate (PL-x 694/2015) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 694/2015

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

Punctul 9, Proiectul de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate; PL-x 694/2015.

Din partea comisiilor sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități, vă rog, prezentarea raportului suplimentar comun.

Da, poftiți, vă rog.

Domnul Andrei-Răzvan Lupu:

În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, plenul Camerei Deputaților a hotărât retrimiterea Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei juridice, de disciplină și imunități, în vederea examinării și depunerii unui nou raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul negativ al Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere negativ al Guvernului.

Proiectul de Lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare limitarea plafonului maxim până la care creanțele cesionate pot fi recuperate de către deținătorul creanței, stabilindu-se ca orice tip de creanță sau drept litigios să poată fi valorificat până la maximum dublul sumei din valoarea de cesiune prevăzută în contract, fără a putea depăși valoarea debitului principal restant, recuperarea efectivă a creanței putându-se realiza și în rate, conform negocierii dintre debitor și creditorul cedent, respectiv cesionarul.

În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, deputații celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților menținerea raportului comun inițial de respingere a Proiectului de Lege privind reglementarea creanțelor cesionate.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc.

La dezbateri generale? Nu.

Rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 1:46
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro