You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

8. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății (Pl-x 205/2019) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 205/2019

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

8. Propunerea legislativă pentru completarea art. 320 din Legea 95/14.04.2006 privind reforma în domeniul sănătății; Pl-x 205/2019.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru sănătate și familie, prezentarea raportului, vă rog.

Comisia pentru sănătate și familie?

 

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Treci peste punctul acesta!

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Dacă sunt intervenții la dezbateri generale?

 

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Treci peste punctul acesta!

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Nu.

Mă gândeam că, până atunci, poate...

(Domnul deputat Ovidiu Victor Ganț solicită să ia cuvântul.)

Domnul Ovidiu Victor Ganț:

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 320 din Legea 95 privind reforma în domeniul sănătății.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins această inițiativă.

Legea este o lege ordinară.

Iar Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

Nefiind intervenții, proiectul de lege rămâne la votul final.