You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Pl-x 666/2018) (rămasă pentru votul final).
 
see bill no. 666/2018

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Bine.

Punctul 5, Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Pl-x 666/2018.

Din partea comisiei sesizate în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, domnul președinte Bogdan Huțucă.

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

Bună ziua, domnule președinte de ședință!

Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl reprezintă scutirea de la plata impozitului pe venit pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat cu entități nonprofit și/ sau unități de cult care sunt furnizori de servicii sociale, acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

În urma examinării propunerii legislative și a opiniilor exprimate, deputații prezenți la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de respingere, deoarece potrivit art. 1 al Legii nr. 34/1998, asociațiile și fundațiile care înființează și administrează unități de asistență socială pot primi subvenții alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru acordarea de servicii de asistență socială. De asemenea, prin Legea nr. 79/2017, art. 1 al Legii 34/1998 a fost completat, astfel încât să beneficieze de aceste subvenții și cultele recunoscute în România. În plus, conform art. 681 alin. (7) din Codul fiscal, contribuabilii pot redirecționa 3,5% din impozitul pe venit către organizațiile și cultele care oferă servicii de asistență socială. De asemenea, potrivit art. 138 alin. (5) din Constituția României: "Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanțare".

Vă mulțumesc.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Vă mulțumesc și eu.

La dezbateri generale? Nu.

Propunerea rămâne la votul final.