You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2021 > 18-05-2021

Sittings of the Chamber of Deputies of May 18, 2021

29. Supunerea la votul final:  
  29.9 Propunerea legislativă privind modificarea OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România (Pl-x 163/2019) (respinsă);
 
see bill no. 163/2019

 

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

  ................................................

Trecem la punctul 9.

9. Propunerea legislativă privind modificarea OUG a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România; Pl-x 163/2019; lege ordinară.

Comisia pentru muncă și Comisia pentru apărare propun respingerea.

Vot, vă rog.

Rezultatul votului: prezenți - 306, pentru - 306.

Propunerea legislativă a fost respinsă.