Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 13-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 13, 1997

  1. Adoptarea proiectului de Lege privind Codul circulației rutiere.

Ședința a început la ora 9,10.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Miron Tudor Mitrea, secretari.

*

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 241; participă la alte acțiuni parlamentare un număr de 26 de deputați, iar 102 sunt absenți. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Reluăm dezbaterile la proiectul de Lege privind Codului circulației rutiere. Aș vrea să vă aduc la cunoștință că inițiatorul împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități au reexaminat unele articole pe care noi am decis să le remitem comisiei pentru a găsi o soluție mai potrivită, precum și eventuale alte chestiuni pe care le-au mai ridicat deputații în fața inițiatorului și a comisiei în ziua de ieri. Pe această bază s-au întocmit niște propuneri pe care o să le luăm la rând și o să le supunem votului dumneavoastră. La ora 10,00 o să realizăm votul final la această lege, care are caracter organic, este necesar un număr de cel puțin 172 de voturi pentru, de aceea rog șefii grupurilor parlamentare și pe toți ceilalți colegi, pe domnii chestori, care din nou se remarcă prin absență...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Este prezent un chestor!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu dumneavoastră, chestorii de serviciu! Este vorba de domnii Ciontu și Mureșan.

Comisia juridică, de disciplină și imunități, împreună cu inițiatorul, au examinat amendamentele formulate de domnii deputați Acsinte Gaspar, PDSR, Panteliuc Vasile , Afrăsinei Viorica, PDSR, și Ioan Sonea, PUNR, și, de asemenea, articolele care au fost remise comisiei. La dezbateri au participat, în afară de reprezentanții Ministerului de Interne, reprezentanți de la Ministerul Transporturilor, de la Registrul Auto Român, de la Automobil Clubul Român, precum și de la Federația sindicatelor șoferilor din România. Și, bineînțeles, domnul Ioan Bivolaru de la Comisia pentru industrie și servicii, care a avut de realizat avizul pentru această lege.

La pct. 18 din raport, care se referă la art. 12, se propune introducerea sintagmei "precum și a vehiculelor cu tracțiune animală", în rândul. 2, după cuvântul "mașinile". Supun votului dumneavoastră art. 12 cu acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La pct. 228 este vorba de Titlul VI; Capitolul I, care va avea următorul conținut:: "Consiliul Național pentru Siguranță Rutieră", astfel se va numi acest organism. Supun votului dumneavoastră titlul anunțat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat.

Domnul Ioan Bivolaru:

Este Consiliul Interministerial!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Mi-ați dat o hârtie, domnule Bivolaru! Atunci, vă rog să verificați dacă a înțeles bine dactilografa ce s-a dictat.

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a dactilografiat greșit, noi am terminat aseară la ora 20,00 și dactilografierea s-a făcut după aceea.

Practic, se modifică conform pct. 1 de la art. 229: Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră, acesta este titlul care se modifică. Nu "național".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Revenim la votul titlului de la Capitolul I pct. 228, care va fi: Consiliul interministerial pentru Siguranță Rutieră. Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat.

Pct. 229, referitor la art. 177 (vedeți, că ați scris 117!) se reformulează, cuprinzând în alin. 2 prevederea preluată de la art. 178. Deci, alin. 1 va avea următoarea formulare: "Coordonarea, într-o concepție unitară, a siguranței rutiere se realizează de către Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră, organ consultativ al Guvernului."

Domnul Ioan Bivolaru:

Și, domnule președinte, dacă permiteți, să punem virgulă și să precizăm în continuare, pentru a prelua din HG-ul respectiv (și e bine așa): "..., ministrul transporturilor având calitatea de președinte." A fost și în proiectul inițial această precizare și e bine să o preluăm și acum.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Alin. 2 are următorul conținut: "Regulamentul de organizare și funcționare, componența și atribuțiile Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră se stabilesc prin hotărâre de Guvern." Iar alin. 3: "Consiliul Interministerial pentru Siguranță Rutieră emite recomandări care pot deveni obligatorii numai prin hotărâre de Guvern."

Supun votului dumneavoastră art. 177, cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 233, referitor la art. 180, lit. c) se modifică, la rândul 3 cuvintele: "alin. 1 lit. d)" se înlocuiesc în "art. 179 alin. 1 lit. e)", pentru corelarea dintre cele două chestiuni.

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 180.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 239, referitor la art. 186, reformularea propusă sună în felul următor, alin. 1: "Societățile de asigurare vor elibera autorizații de reparație conducătorilor de vehicule care în condițiile art. 36 lit. b) au convenit asupra vinovăției privind producerea accidentului." Alin. 2: "De asemenea, acestea vor comunica trimestrial situația accidentele de circulație pe care le-au constatat potrivit dispozițiilor art. 36 lit. b) inspectoratelor de poliție de la locul de domiciliu al conducătorilor de autovehicule vinovați." Deci, art. 186 are două alineate, pe care le-am citit în noua formulare a comisiei și a inițiatorului.

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 240, care se referă la art. 187, se propune reformularea alin. 1, după cum urmează: "În limita competențelor legale, consiliile județene, municipale, orășenești sau comunale au , după caz, și următoarele atribuții:" La lit. a), se menține textul propus în raport: "iau măsurile ca drumurile pe care le administrează să fie menținute permanent în stare tehnică bună." La lit. b) este un text reformulat: "asigură, cu avizul poliției rutiere, instalarea și aplicarea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței rutiere, precum și întreținerea acestora." La lit. c), se elimină de la rândul 2 și 3 al textului propus în raport sintagma "pentru localitățile urbane", deci lit. c) urmează să sune astfel: "întocmesc și actualizează planurile de organizare a circulației și iau măsuri pentru realizarea lucrărilor ce se impun în vederea asigurării fluenței și a siguranței traficului, precum și a reducerii nivelului de emisii poluante." Lit. d) se menține cea din raport, la fel, lit. e). La lit. f) se adaugă în final, față de ceea ce este propus în raport, de către comisie, înțeleg: "înființează sau aprobă, după caz ș.a.m.d." și, la sfârșit: "publice centrale și nici pe străzi cu sens unic, fără a stânjeni circulația". Iar la lit. g), textul propus este următorul: "autorizează, împreună cu poliția rutieră,. în condițiile legii, efectuarea lucrărilor pe drumurile pe care le administrează și urmăresc realizarea semnalizării acestora conform standardului național", nu "prin standardul național".

Vă rog!

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor invitați,

La lit. f), unde s-a arătat că, în final, se va introduce: "fără a stânjeni circulația", suntem de acord, dar nu în finalul articolului respectiv, ci la mijlocul lui, acolo unde se spune: "depozitarea autovehiculelor indisponibilizate, în condițiile legii, fără a stânjeni circulația". Și, în continuare, se taie: "Parcările cu plată nu pot fi amplasate pe drumurile publice, în fața spitalelor, a ministerelor și altor autorități publice centrale și nici pe străzi cu sens unic."

Domnul Radu Mircea Berceanu:

E în regulă!

V-am prezentat toate propunerile referitoare la art. 187, supun votului dumneavoastră art. 187 cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 242, care era referitor la art. 189, la alin. 1, cuvântul "organizeze" ni se propune să se schimbe prin cuvântul "realizeze": "care vor să realizeze pe drum concursuri", iar în finalul articolului se înlocuiește Ministerul Transporturilor cu Regia autonomă "Administrația națională a drumurilor". De asemenea, sintagma "de interes republican" se înlocuiește prin "drumurile naționale".

În aceste condiții, art. 189 alin. 1 ar suna așa: "Federațiile și cluburile sportive, Automobil Clubul Român, precum și orice alte organizații care vor să realizeze pe drum concursuri, antrenamente sau manifestații sportive, culturale sau de altă natură sunt obligate să solicite cu cel puțin 7 zile înainte aprobarea Inspectoratului general al poliției și a Regiei autonome "Administrația națională a drumurilor" pentru drumurile naționale." Și mai este o chestiune mică de redactare la alin. 3.

Domnul Ioan Bivolaru:

Și scuza este tot graba cu care s-a lucrat.

La alin. 2 se implică Automobil Clubul, Inspectoratul general și Regia aceasta a drumurilor, pentru că la alin. 3 toate aceste organizații trebuie să ia măsuri: "pentru deplasarea în siguranță și pentru acordarea asistenței tehnice". Ca să ne lămurim totuși că nu toate trei concură identic pentru acest lucru, să introducem: "vor lua măsuri, după caz, pentru deplasarea în singuranță a concurenților" - și în loc de "și" - "sau pentru acordarea asistenței." Sunt activități deosebite și trebuie tratate, după caz, de fiecare în parte.

Domnul Radu Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 189.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost aprobat în unanimitate.

La pct. 243, am mai votat o dată, dar e bine să fie foarte clar, e vorba de: "Atribuțiile poliției rutiere". Supun votului dumneavoastră acest titlu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

La pct. 244, unde este vorba de art. 190, se introduce un text nou, notat cu lit. h), care sună astfel: "eliberează autorizații de reparație, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 186" și mai urmează alin. 2.

Domnul Ioan Bivolaru:

Mai este o modificare, care nu a fost prinsă: la lit. c) să se introducă cuvântul "înmatriculate".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Pe aceea am discutat-o: "înmatriculate, radiază și eliberează plăci de..."

Mai e și la lit. a): "persoanele juridice", fără "fizice", ș.a.m.d.

Supun votului dumneavoastră art. 190, cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 246, e vorba de titlul capitolului. Practic, tot capitolul acesta se elimină. De altfel, era un capitol cu un singur articol, ceea ce era ciudat. Supun votului dumneavoastră eliminarea acestui titlu: "Dispoziții generale".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră eliminarea art. 191.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum, vă supun la vot renumerotarea tuturor celorlalte articole care urmează, pentru că s-a eliminat acest art. 191.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

Capitolele următoare se renumerotează.

Și atunci, Capitolul II devine Capitolul I: "Răspunderea contravențională", deci, se modifică acest titlu. Supun votului dumneavoastră această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 196, la pct. 253. Se menține propunerea de eliminare, întrucât numărul de puncte de penalizare, corespunzătoare unor contravenții, se poate modifica mai dinamic prin hotărâre de Guvern. Așadar, art. 196 se propune să fie eliminat și, bineînțeles, să urmeze și de aici încolo o renumerotare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

Articolul a fost eliminat și, în consecință, articolele următoare vor fi renumerotate.

La art. 202, se menține propunerea comisiei. Acest articol are un text care este pe coloana 1, textul inițiatorului, pe care îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Se propune să se introducă un nou articol, după acest art. 202 în numerotarea actuală, care probabil că va fi diferită, care are textul prevăzut pe coloana 3: "Săvârșirea de către conducătorul de autovehicol..." Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră și renumerotarea care va surveni de la aceste articole încolo, prin introducerea articolului nou de după 202.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu sunt abțineri.

A fost adoptat în unanimitate.

Pct. 256 art.198 lit. c). După cuvintele: "încredințarea cu știință a conducerii autovehicolului unei persoane" se intercalează sintagma: "care nu posedă permis de conducere", textul urmând apoi în continuare.

Vă rog!

Domnul Dumitru Ciobotea:

Tot la acest punct, s-a propus eliminarea sintagmei: "sau unui minor", pentru că, implicit, dacă vorbim de persoane care nu posedă permis de conducere, se înțelege că nici minorii nu posedă.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"...a unei persoane care nu posedă permis de conducere, bolnavă mintal, aflată în stare de ebrietate sau sub influența unor produse sau substanțe stupefiante și care conduce pe drum autovehiculul încredințat."

La art. 198, domnul Mitrea avea depusă la comisie o chestiune, v-aș ruga să ne spuneți și ce hotărâre ați luat în privința ei.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Da, și mi-o mențin. Ținând seama de tot articolul cred că pct. e) nu are ce căuta în articol, pentru că diferența dintre faptele de la pct. a), b), c), d) și e) este foarte mare, mai ales că la pct. e) este foarte greu de stabilit dacă a fost cu intenție sau fără, intenție în împiedicarea circulației, iar în cazul în care este vorba de un autovehicul, este foarte ușor de stabilit cine a făcut acest lucru, dacă este vorba de alt obiect este foarte greu de stabilit. Și cred că acest punct este extrem de subiectiv, creează o mare subiectivitate aplicarea lui.

Deci, propun eliminarea paragrafului e).

Domnul Ioan Bivolaru:

Singura rațiune a acestui articol, ca să fie "încălcarea" constituită infracțiune, este dovedirea acestei intenții.

Deci, este un astfel de caz, în care, dacă se dovedește că împiedicarea s-a făcut cu intenție, rezultând, bineînțeles, din această cauză accidente foarte grave, aceste intenții, trebuie constituite în infracțiuni. Nu este, într-adevăr, ușor de a dovedi intenția. Asta sunt de acord. Deci, nu trebuie să se gândească vreun conducător auto că ar putea să cadă în această incidență, că e greu de dovedit intenția.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Dar apare: "dacă circulația vehiculelor a fost întreruptă". Deci, este vorba de intenție și de întreruperea circulației. Sunt cazuri foarte bine delimitate.

Domnul Ioan Bivolaru:

S-a discutat pe marginea acestor cazuri de terorism care se pot realiza sau se realizează în această manieră, prin blocarea circulației "cu intenția". Așa s-a găsit aici această soluție.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Dacă e vorba de terorism, să menționăm că este vorba de acte de terorism, pentru că altfel blocarea, întreruperea circulației cu intenție este pusă pe același nivel de pedeapscă cu conducerea în stare de ebrietate, cu conducerea fără carnet, deci, cu acte extrem de grave.

De aici nu rezultă că este vorba de un accident, iar parcarea pe drumurile publice nesemnalizată, care produce accidente, o avem la alte articole.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnule Mitrea, dar nici la conducerea în stare de ebrietate nu se arată nicăieri că se produc accidente...

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Nu, dar eu nu cred că a întrerupe circulația, lăsând un obiect, un vehicul pe drum, cu intenție sau fără, că spun că acest lucru este greu de dovedit, este la fel de grav cu a conduce în stare de ebrietate.

Nu cred, să poată fi pedepsit cu închisoare de la 1 an la 3 ani, pentru că cineva lasă un obiect în drum și se întrerupe circulația, iar dovedirea intenționalității în acest caz este foarte subiectivă. Deci, eu îmi păstrez propunerea de eliminare a paragrafului e).

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Vă rog să-mi permiteți să dau o explicație, de ce inițiatorul a avut în intenții introducerea acestui paragraf. Pentru că în activitatea practică ne confruntăm de multe ori cu situații când între diferiți parteneri la trafic există anumite răfuieli de ordin personal, bineînțeles, și intervin, apoi, acele șicane. Îi blochează drumul și cu ocazia asta toată circulația din artera respectivă se întrerupe sau, ce știu eu... Sau intervin între ei diferite divergențe familiare și atunci îi blochează drumul și am spus că nu este el stăpânul drumului să-și facă dreptate cu mașina sau să pună nu știu ce pomi pe drum, de-a curmezișul și să nu mai poată circula nici autovehicul.

Aceasta a fost rațiunea.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Bun. Pentru că la lit. e) există o propunere de eliminare, supun mai întâi votului dumneavoastră eliminarea lit. e).

Cine este pentru? 32 de voturi.

Insuficient pentru adoptare.

Supun votului dumneavoastră art. 198 cu toate literele.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva? O abținere.

Cu majoritate de voturi a fost adoptat art. 198 în această formă.

La art. 202 din actuala numerotare, pe care l-am votat, ni se mai propune și înlocuirea cuvântului "unor" din rândul 2 prin cuvintele "mai multor", "uneia sau mai multor contravenții atrage".

Supun votului dumneavoastră art. 202, cu acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art.203 alin. 3 se elimină textul final "fără valabilitate, sau, după caz, cu valabilitate limitată de circulație".

Cu această eliminare supun votului dumneavoastră art. 203.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 206, la alin. 1, la lit. a) și b) cifra "10"se inlocuiește cu "15" pentru corelare cu art. 203. Și la alin. 2, termenul de "5 zile" se inlocuiește cu "10 zile" pentru a asigura timpul necesar pentru a se prezenta la poliția rutieră.

Supun votului dumneavoastră art. 206.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 207 alin. 1 rândul 2, după cuvântul "suspendă" se introduce cuvântul "motivat" pentru reducerea gradului de subiectivism în aprecierea suspendării.

Deci, cu această modificare, supun votului dumneavoastră art. 207.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

La art. 209, după acest articol se propune să se introducă un nou articol, care va avea un cuprins pe care ni-l va prezenta domnul colonel Ciobotea.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Vă rog să mă scuzați, dar nu despre aceasta era vorba. La art. 207, unde s-a arătat că "permisul de conducere se suspendă motivat" s-a introdus "motivat", și la art. 208 se arată: "Permisul de conducere se suspendă motivat". Deci, se propune introducerea cuvântului "motivat". Asta era.

La art. 209 este o altă problemă pe care probabil o să....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Atunci, supun votului dumneavoastră art. 208 cu această modificare "motivat".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat cu majoritate.

După art. 209 se introduce un nou articol, care va avea două alineate. Alin. l: "În cazul absolvenților școlilor sau cursurilor de calificare a conducătorilor de autovehicule pentru transporturile publice de mărfuri sau persoane, permisul de conducere constituie și act doveditor al calificării profesionale".

Alin. 2 :"În cazul suspendării temporare a dreptului de a conduce, se menține calificarea profesională a titularului, atestată de permis, fără ca pe perioada suspendării să poată exercita dreptul de a conduce".

Îl reiau, fiindcă eu am citat așa, foarte rar, că m-am gândit că poate unii doresc să-și noteze. Deci: "În cazul suspendării temporare a dreptului de a conduce, se menține calificarea profesională a titularului, atestată de permis, fără ca pe perioada suspendării să poată exercita dreptul de a conduce".

În timpul în care el are o problemă din aceasta foarte obișnuită la conducătorii auto, rămâne cu calificarea profesională. Ridicarea dreptului de a conduce nu înseamnă și ridicarea calificării profesionale, dreptului de calificare profesională pe acea perioadă.

Vă rog... (Discuții la masa prezidiului).

Păi, nu, atunci vă rog să vă utiați și la context, că e alin. 2 de la un articol care are și alin. 1 și care...

Domnul Dumitru Ciobotea:

Se punea problema, dacă în perioada când permisul de conducere se suspendă conducătorilor auto profesioniști - că despre ei este vorba - aceștia pot să exercite o altă meserie. Bineînțeles că aceștia pot să exercite o altă meserie, în măsura în care sunt calificați. Cum am arătat, ei pot să fie mecanici auto, lăcătuși, electricieni auto și așa mai departe.

Deci, calificarea respectivă rămâne. Asta se propune. Iar având calificarea s-a mai pus problema că , domnule, s-ar putea că pe mine, patronul, având permisul suspendat să mă dea afară și atunci, patronul, îi găsește un alt loc de muncă, asemănător cu cel pentru care a fost calificat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Domnul Ionescu.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am impresia că domnul colonel vine cu o idee ambiguă. Noi trebuie să lămurim clar. Se cere ca cei care au obținut permisul de conducere și au făcut un curs de calificare să aibă și o calificare după ce li se pierde dreptul de a conduce. Și, atunci, noi articolul trebuie să-l dirijăm în acest sens, nu cum spune domnul colonel, pentru că aia e treaba la îndemâna unității respective. Dacă el este electrician sau electromecanic sau altceva, nu mai e nevoie să-i spunem noi în lege ce trebuie să faca unitatea cu el.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, domnule Ionescu, este vorba de suspendarea temporară...

Domnul Gheorghe Ionescu:

Temporară, da, da, temporară.

Deci, eu am înțeles că în economia legii s-a prevăzut posibilitatea pentru cei care fac un curs de calificare pentru conducătorii auto să fie și un curs de calificare ca mecanic auto.

Despre aceasta este vorba și eu zic...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, e vorba de de altă problemă. Există sau exista o practică ca dacă unui șofer i se ridica permisul două luni, perioada aia să fie plătit ca muncitor necalificat.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Păi, dacă are calificare...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Păi, tocmai asta scrie în articolul ăsta și anume că ridicarea temporară a permisului nu înseamnă și pierderea calificării, ci înseamnă o interdicție de a face....

Domnul Gheorghe Ionescu:

... de a conduce...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De a conduce pe o anumită perioadă, dar nu și pierderea calificării profesionale și, deci, cu alte cuvinte măsuri de natură administrativă.

Domnul Gheorghe Ionescu:

Am înțeles. Am înțeles. Însă, totuși în sală colegii nu au fost lămuriți.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, poate fiindcă am citit eu, așa, mai repede.

Vă rog. Domnul Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Pentru șoferii profesioniști ale căror drepturi noi le-am votat la art. 272, adică se referă la acei conducători participanți la transportul public de mărfuri sau persoane, e vorba numai de această categorie. Acestora, prin art. 272, noi le-am conferit această și obligație, dar și drept de a face niște cursuri de pregătire profesională mai deosebite. În acest context, permisul lor de conducere reprezintă ceva mai mult decât numai dreptul de a conduce. În actuala, încă, legislație se menține acest drept al aceluia căruia i s-a suspendat permisul, pierzând, deci, dreptul de a conduce, să poată profesa la locul de muncă în formă calificată o anumită activitate, ca să nu rămână muritor de foame, adică, efectiv, șomer.

De asemenea, se pune problema acestor profesioniști. Este singurul lor act de calificare. Poate fi sancționat prin a i se reduce pe o perioadă temporară dreptul de a conduce, dar, efectiv i se ridică această calificare, care, de regulă, în alte meserii nu se produce. Și, în condițiile acestea, prin textul acesta, se dorește să se specifice, ca să se înțeleagă, - nu e problema pentru Ministerul de Interne sau pentru ceilalți controlori de trafic -, să se înțeleagă că în momentul când i s-a suspendat permisul i se suspendă numai dreptul de a conduce. Celelalte drepturi care revin din acest act de calificare trebuie să-i rămână intacte. Și este corect așa. S-a intervenit ieri, au venit și sindicatele acestor conducători auto, care se ridică la circa 1 milion de șoferi profesioniști la ora aceasta în România, au susținut și au dorit foarte mult să-i sprijinim pentru a nu li se ridica odată cu dreptul de a conduce și dreptul de a profesa meseria respectivă de mecanic, electrician și așa mai departe, care este conținută în actul respectiv, pentru că este o școală profesională sau o școală de pregătire mai deosebită față de celelelate școli care sunt, știu eu, la B, la A și așa mai departe.

În consecință, rugămintea întregii comisii este să fiți de acord cu acest text.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră articolul acesta nou, așezat după art. 209 din numerotarea actuală și, bineînțeles, cu renumerotarea tuturor celorlalte articole care urmează.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu este nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Acum referitor la... Mai e vreo chestiune? (Discuții la masa prezidiului).

Păi, unde sunt? Pe hârtiile mele nu mai sunt. Mi-ați dat niște hârtii incomplete.

Domnul Ioan Bivolaru:

Domnule președinte,

Acordați-ne prezumția de cinste, ca să zicem așa...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, vă rog.

Domnul Ioan Bivolaru:

Dactilografierea s-a oprit la art.209, când n-a mai fost timp.

Deci, la art. 210 alin. a), se dorește eliminarea sintagmei "eludate de către titular" și introducerea cuvântului "încălcate".

Deci, "la data susținerii examenului au fost încălcate dispozițiile art. 30".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art. 210 cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Art. 211.

Domnul Ioan Bivolaru:

Art. 211 este în legătură cu imobilizarea unui vehicul și s-a constat că noi n-am definit în acest cod ce înseamnă imobilizarea vehiculului. Și la art.211 s-a introdus un nou alin. 1, actualul alineat devenind 2. Deci, acest alin 1, de fapt, este o definiție și anume:"Imobilizarea unui vehicul constă în scoaterea acestuia în afara părții carosabile și reținerea certificatului de înmatriculare".

Aceasta este definiția imobilizării.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Și, apoi, alin. 2....

Domnul Ioan Bivolaru:

Alin. 2 cu o mică modificare, și anume: "Imobilizarea unui vehicul se dispune..." și aici se introduce "...prin proces-verbal", ca să nu fie o imobilizare făcută numai așa...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"... prin proces-verbal..."

Domnul Ioan Bivolaru:

"... prin proces-verbal..." Și textul curge.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră art. 211 cu acest conținut.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Domnul Florin Rădulescu (reprezeentantul inițiatorului):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă îmi permiteți, la alin. 2, deci fostul art. 211 din variantă inițială, la lit. a), după cuvântul "indicii", în al doilea rând, se introduce "temeinice".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Sunt "indicii temeinice"...

Domnul Florin Rădulescu:

"... temeinice sau...."

Aceeași completare și la lit. b): "...indicii temeinice că face obiectul unei infracțiuni".

Și se mai introduce un alin. 3, cu următorul conținut: "În situațiile prevăzute la alin. 2 lit. b) , d) și e) se retrag și plăcile cu numere de înmatriculare sau înregistrare".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Cu aceste modificări supun votului dumneavoastră art. 211.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Care este următorul articol la care...

Domnul Ioan Bivolaru:

Art.212, în loc de "agent de circulație", "polițistul rutier".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La art.212, în loc de "agent de circulație" - "polițistul rutier".

Supun votului dumneavoastră acest articol, cu această modificare.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva?

A fost adoptat în unanimitate.

În cuprinsul acestui articol peste tot se înlocuiește cu "polițistul rutier".

Mai departe, care e? Art.213.

În afară de pct. a), "polițiștii rutieri", ce mai e?

Domnul Dumitru Ciobotea:

La lit. d) unde spunem "gabarite și mase", "gabarite sau mase".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"... gabarite sau mase"... De acord.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Și, în loc de "mărfuri periculoase", finalul lit. d), "produse periculoase".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Așa, am mai modificat în mai multe locuri.

Domnul Dumitru Ciobotea:

La pct. 2, "Amenzile se aplică persoanei fizice sau juridice care a săvârșit contravenția, ori, după caz, (se introduce acest "ori, după caz") proprietarului vehiculului în situația ( în loc de "cazul") în care conducătorul...." și curge mai departe "... nu este de față sau nu a oprit la comanda regulamentară a polițistului rutier".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 213.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Cât? Art.217 a fost votat. Și e vreo modifcare sau ceva la art.217? Nu, s-a votat art.217.

Art.219 mai era. Deci, în loc de "10", "15 puncte" la pct. 1. Atât.

Supun votului dumneavoastră art. 219.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat. (Discuții la masa prezidiului).

Da, asta am votat. Păi, am și notat aici. "Termenul de suspendare"... S-a făcut... Da, la art.222 este cu "polițistul rutier". Mai e ceva la art.222 ?

Domnul Dumitru Ciobotea:

La art. 222 pct. 1), deci, "polițistul rutier".

La pct. 2: "Pe timpul imobilizării, vehiculul rămâne în paza conducătorului sau deținătorului", în locul "proprietarului".

Pct. 3: "Incetarea imobilizării..." am dorit un termen imperativ nu "poate fi dispusă", "se dispune de polițistul rutier (în loc de "agentul") care a luat această măsură, dacă se mai află la locul imobilizării, sau de unitatea de poliție din care face parte acesta, de îndată ce, (în loc de "proprietarul") deținătorul sau conducătorul vehiculului justifică încetarea împrejurării ce a impus imobilizarea".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu aceste modificări, supun votului dumneavoastră art. 222.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Mai e ceva, până la sfârșitul legii? (Discuții la prezidiu).

Măi, fraților, dar pe astea le-am mai votat odată. Nu mă întoarceți la toate articolele că v-ați mai adus aminte ceva ! Spuneți!

Domnul Ioan Bivolaru:

La art.225, la alin.2 se introduce sintagma "în termen de 1 an".

Deci, "Vehicul reținut, neridicat de proprietar în termen de 1 an, trece în proprietatea statului".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun... Da.

Domnul Acsinte Gaspar:

Acest amendament a fost făcut de mine....

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La microfon, domnule Gaspar, tare...

Domnul Acsinte Gaspar:

Deci, acest amendament a fost făcut de mine. Înțeleg că în discuțiile din cadrul comisiei a fost acceptat, dar parțial, și v-aș propune ca, totuși, să fie completat "...Vehiculul reținut neridicat de proprietar în termen de 1 an de la data când a avut loc reținerea".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"... de la data reținerii..."

Deci: "Vehiculul reținut, neridicat de proprietar în termen de 1 an de la data reținerii, trece în proprietatea statului, în condițiile legii".

Supun votului dumneavoastră art. 225 cu aceste modificări.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 1 vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Anexa.

Deci, avem trei articole la Capitolul "Dispoziții finale și tranzitorii". (Discuții la masa prezidiului).

Domnule Ianculescu, ați fost la comisie ieri? Și amendamentul dumneavoastră a fost respins. Ce mai doriți?

Bine. Am să vă dau cuvântul.

Domnule colonel, vă rog să dați citire titlului capitolului cu dispozițiile.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Capitolul este "Dispoziții tranzitorii". N-am formulat capitolul.

Deci, una din aceste dispoziții. Era vorba...

Domnul Radu Mircea Berceanu:

A, stați puțin! E vorba de Titlul VIII "Dispoziții finale și tranzitorii" și aveți niște articole noi, cele care trebuiau reformulate.

Vă rog să le dați citire pe rând.

Primul.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Era vorba de limita admisă, de până la 0,30 la mie, alcoolemia și am convenit să vă propunem următoarele: "Limitele admise, prevăzute la art. 41 lit. a) și art.211, intră în vigoare începând cu data de 31.XII.1998, până la acea dată limita fiind de 0 grame alcool pur în litru de sânge sau în aerul expirat", deci ceea ce avem la ora actuală.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Ăsta ce articol e, nou?

Domnul Dumitru Ciobotea:

Articol nou, da.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

E articol nou. Deci, după 233.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Da

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Dacă se abține cineva?

Domnul Dumitru Ciobotea:

Un alt articol s-a referit la persoanele care trebuie, pentru ca să obțină permis, categoriile C1, C, D1, D sau troleibuze, să aibă 1 an de zile permis categoria B și se punea problema ce facem cu cei care au deja aceste categorii C1, C, D1, D sau troleibuze și nu au categoria B. Și am formulat următorul articol: "Persoanele care posedă permis de conducere, categoriile C1, C, D1, D sau troleibuze și nu au categoria B, se pot prezenta la examen în vederea obținerii acestei categorii, fără a efectua o formă de pregătire a conducătorilor de autovehicule, în termen de 1 an de la intrarea în vigoare a prezentei legi".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest articol nou, care ar fi 235, după numerotarea actuală.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat în unanimitate.

Următorul.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Un alt articol. Noi am stipulat în Cod că acei conducători de vehicule cu tracțiune animală nu pot circula pe drumurile naționale, autostrăzi, drumuri internaționale și am formulat următorul articol: "Interdicția prevăzută la art. 160 alin.1 lit. a) intră în vigoare pentru drumurile naționale în termen de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, perioadă în care Ministerul Transporturilor și consiliile locale vor amenaja căi laterale sau rute ocolitoare pentru circulația vehiculelor cu tracțiune animală".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului dumneavoastră acest articol.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptat.

Deci, în acest fel, toate articolele au fost parcurse. Trecem la ...

Mai e vreo problemă? Da, vă rog.

Domnul Dumitru Ciobotea:

S-a mai ridicat problema că polițiștii rutieri, în exclusivitate execută atribuțiuni de îndrumare, supraveghere și controlul circulației. S-a pus problema ce se face într-adevăr în comune și în satele îndepărtate.

Dacă dumneavoastră o să aprobați, noi am formulat un articol: "Polițiștii de la posturile comunale de poliție pot exercita atribuțiile polițiștilor rutieri numai cu privire la participanții la trafic ce își au domiciliul sau sediul în raza lor de competență", adică numai la localnici - căruțași, bicicliști, pietoni și cei din comuna respectivă nu cel care-l tranzitează sau să iasă la drumul internațional.

Domnul Ioan Bivolaru:

Este un amendament care s-a făcut acum, ca o completare.

Domnule colonel, părerea ar fi ca această activitate, până când se intră în normalitate, să aibă și ea o limită. Dumneavoastră ați promis că pe parcursul trecerii vremii, în continuare în următorii ani, veți califica, pentru ca la fiecare post de poliție, unul din polițiști să aibă și această calitate de polițist rutier.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci, chestiunea n-a fost discutată ieri. Se reia la Senat. Chestiunea asta n-o putem discuta acum, pe loc, așa! Mulțumesc, domnule Bivolaru.

Domnul Ioan Bivolaru:

Parțial se poate discuta și aici la noi la Cameră.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Nu, nu! Trebuia discutată ieri, cu toată lumea.

Anexa. Dacă la anexă este vreo chestiune. Vă rog!

Domnul Florin Rădulescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

La Anexă, sunt câteva modificări legate de schimbarea definițiilor și a unor norme din cod.

Respectiv, la pag.1 din Anexă, nu la pag.5, mă scuzați, la rândul 2, indicatoarele de la pozițiile 3 și 4, cuvântul "autotrenurilor" se inlocuiește cu "ansamblurilor de vehicule".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Florin Rădulescu:

La aceeași pagină, rândul 3, primul indicator - în loc de "autobuze", definiție pe care am eliminat-o, se înlocuiește cu "automobilelor destinate transportului de persoane având cel puțin 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.7, rândul 2, poz.2, în loc de mărfuri" să introducem "produse".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.11, rândul 2, poz.2, la fel, în loc de "autobuz" - "automobil destinat transportului de persoane având cel puțin 16 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.17, primul indicator din stânga sus, limitele care sunt înscrise, în loc de "50" - cum s-a votat, "60" iar în loc de "110", "120".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Domnul Florin Rădulescu:

La pag.28, rândul 1, poz.2, în loc de "autotrenuri", "ansamblurile de vehicule".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Domnul Florin Rădulescu:

Iar la al treilea text după primul rând să introducem "mașinile autopropulsate pentru lucrări", deci cuvântul "autopropulsate", iar la ultima pagină, pagina 29, în loc de "comenzile agentului de circulație militar și agent de cale ferată", "comenzile polițistului rutier și ale agentului militar și de cale ferată".

La fel, "agentul de circulație", se înlocuiește cu "polițistul rutier" în textul de jos.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, asta am votat că se înlocuiește peste tot în lege.

Domnul Florin Rădulescu:

Atât. Mulțumesc!.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Supun votului Anexa și-i dau dumnealui cuvântul.

La Anexă mai are cineva ceva? Da, vă rog!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

La pag.8, lit.d) - "Indicatoare de obligare", am în vedere indicatorul de pe primul rând, numărând de la stânga spre dreapta, indicatorul 4 - este "obligatoriu înainte sau la dreapta" nu "și la dreapta".

Domnul Radu Mircea Berceanu:

De acord.

Domnul Acsinte Gaspar:

La pag.11, primul rând de indicatoare, al treilea indicator. Vă rog să vedeți, apare litera "P" - parcare și după aceea "Metrou". Explicația, însă, nu mai corespunde, "Parcare având legătură cu o linie de transport public de persoane"; transportul public de persoane se realizează și cu autobuzul, și cu troleibuzul și cu tramvaiul. Trebuie clarificat aici. Indicatorul se referă numai la metrou, vă rog să vedeți și pe urmă explicația se referă la cu totul altceva.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

La care pagină vă referiți?

Domnul Acsinte Gaspar:

Pag.11, al treilea indicator de pe primul rând.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

"Parcare având legătură cu o linie de transport public de persoane".

Domnul Acsinte Gaspar:

Și sus zice "P Metrou", deci parcare metrou. Înțeleg că indicatorul se referă la o stație unde am metrou. Ori, când se vorbește despre transportul public de persoane, transportul public se poate realiza și cu tramvaiul, și cu autobuzul și cu troleibuzul, cu tot ce vedeți.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Cu o linie de metrou. De acord.

Mai este vreo chestiune la Anexă?

Da, vă rog! Dar, ieri la comisie de ce n-ați fost să le explicați aceste lucruri, că așa s-a... De formă. Vă rog!

Domnul Grigoraș Neculai:

Deci, la pag.6, la rândul 2 de indicatoare, acolo unde este vorba de" accesul interzis vehiculelor având masa în sarcină de..." cred că este o omisiune sintagma "...mai mare de", deci "având masa în sarcină mai mare de 7 tone", că alt fel se înțelege că cel cu 6,9 sau de la 7 în sus poate circula.

Și la pag.8, indicatorul care semnifică sfârșitul de viteză minimă obligatorie, cred că trebuie să aibă și marcajul diagonal de sfârșit de viteză, altfel se confundă cu cel de viteză minimă obligatorie.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, sunt identice, sigur că da. De acord.

Mai este vreo chestiune la Anexă?

Supun votului dumneavoastră Anexa.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă e cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Nu se abține nimeni.

A fost adoptată în unanimitate.

Un coleg de-al nostru a avut un amendament respins. Vă rog să-l prezentați.

Domnul Marian Ianculescu:

Domnule președinte,

Distinși deputați,

Domnilor inițiatori,

Vin cu un amendament în fața dumneavoastră care nu a fost acceptat de comisie dar care acum sunt convins că pe ultima sută de metri comisia înclină să-l accepte precum și inițiatorul, în special în persoana domnului colonel Ciobotea, care este un amendament menit să rezolve o problemă foarte gravă la ora actuală.

La art.132, printre persoanele abilitate să oprească conducătorii de autovehicule să fie incluși și agenții silvici care poartă uniformă, și am amendamentul formulat și vin cu următorul argument.

În prezent, agenții silvici, pentru controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice și altor produse ale pădurii, iau obligatoriu cu dânșii în teritoriu câte un polițist pentru a avea abilitare să oprească acești conducători auto. Ori, consider că nu este bine ca să dizlocăm agenții de poliție din cadrul comunității locale pentru că de foarte multe ori acest control se desfășoară la distanță mare de comunitățile locale. Și ca să corelăm prevederile acestei legi cu prevederile Codului silvic, Cod silvic ale cărui prevederi nu sunt cunoscute de către conducătorii auto, vin cu următorul amendament ca la penultimul alineat, în loc de alin.g), alin.g) să devină alin.f) și în loc de alin.g) să se includă: "Agenții silvici pentru controlul circulației materialului lemnos și altor produse ale pădurii".

Vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Inițiatorul. Să vedem dacă o să avem înțelegerea asta.

Domnul Dumitru Ciobotea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În primul rând că dacă silvicultorul respectiv ar merge singur eu garantez că n-o să oprească conducătorul auto, mai ales că știe că este în defect cu ceea trebuie, adică transportul ilegal, mărfurile respective. Dar, presupunând că se dă acest drept domnilor din silvicultură, noi la data când am inițiat acest text ne-am gândit că pe parcurs o să apară și alte persoane care sunt stabilite de lege să oprească autovehicule, de aceea am introdus lit.g) - alte persoane stabilite de lege. Pe noi nu ne deranjează dacă se introduce ceea ce a zis domnul deputat, dar considerăm că ar putea să între la aceste persoane, că pe parcurs poate c-or să mai apară și alte persoane care vor fi abilitate să oprească vehicule.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da.

Domnul Vasile Stan:

Să mă ierte domnul colonel, dar de unde știe șoferul că agentul silvic face parte din alții stabiliți de lege? Noi, care trăim într-o zonă în care furtul de lemne din pădure este ceva obișnuit și văi întregi din județul Argeș, la poartă sunt lemne de pe sute de hectare de pădure, o parte din ele dobândite legal da o parte, după părerea mea, dobândite ilegal, trebuie să stopăm acest jaf.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da, da. Bun, dar n-are legătură cu Codul circulației rutiere, problema asta, în orice caz.

Supun votului dumneavoastră articolul propus prin amendamentul respins.

Cine e pentru? Vă rog să numărați. Vă rog să fiți și atenți nu numai să ...

63 de voturi. Insuficient pentru a fi adoptat.

Am încheiat dezbaterile pe articole.

Conform Regulamentului, supun votului dumneavoastră modalitatea de vot. Vă propun votul deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă? Nu e nimeni împotrivă.

Dacă se abține cineva? Se abține o persoană.

Domnul Miron Mitrea dorește să facă o declarație în numele Grupului parlamentar P.D.S.R.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Grupul parlamentar P.D.S.R., ținând seama de importanța socială a acestui act normativ și de munca care a fost depusă în această perioadă în Cameră pentru adoptare, va vota pentru, deși vreau să se consemneze că avem rețineri mari în ceea ce privește unele dintre soluțiile adoptate. Mă refer în primul rând la subiectivismul unora dintre articole care nu clarifică anumite situații care vor apare în trafic și care pot să creeze probleme asemănătoare celor care existau în defunctul Decret 328, sper, după votul din Senat.

Fac referire în special la art.198, lit.e) care, cum spuneam mai devreme, aduce pe picior de egalitate infracțiuni cu contravenții și asupra faptului că un lucru foarte important din lege și anume stabilirea punctelor de penalizare care se atribuie conducătorilor auto nu este stabilit în cadrul codului ci este lăsat la latitudinea unei Hotărâri de Guvern.

Deci, vă rog să se consemneze aceste rețineri pe care le avem vizavi de proiectul de lege spunând din nou că grupul va vota din motivele pe care le-am menționat.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Da. Domnul Furo.

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Grupul parlamentar al Partidului "România Mare" va vota această lege ținând seama de importanța sa deosebit de mare pentru îmbunătățirea circulației rutiere pe teritoriul României.

În același timp, însă, adresăm rugămintea colegilor din Senat ca în momentul dezbaterii legii să aibă în vedere propunerile făcute de către sindicate, ca acele propuneri care nu au putut fi incluse în textul legii pe parcursul dezbaterii în Camera Deputaților să fie incluse, contribuind astfel la îmbunătățirea calitativă a conținutului legii.

Vă mulțumesc.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Deci a fost adoptată votarea prin vot deschis.

Supun votului dumneavoastră Legea privind Codul circulației rutiere.

Cine este pentru? Vă rog să numărați! Deci, domnul Mitrea, de aici în colo, minus rândul central.

Domnilor colegi, votăm! V-aș ruga dacă vreți să votați legea să ridicați mâna!

Din sală:

Și dumneavoastră!

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Eu mă adaug la sfârșit, așa e...

227 de voturi pentru.

Cine este împotrivă? Un vot împotrivă.

Dacă se abține cineva? 2 abțineri.

Cu majoritatea necesară pentru o lege organică, legea a fost adoptată.

Luăm o pauză de o jumătate de oră, după care vom continua cu punctele de pe ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:55
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro