Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 04-02-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of February 4, 1997

3. Adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea articolului 3301 din Codul de procedură civilă.

Domnul Vasile Lupu:

................................................

Conform ordinii de zi aprobate, trecem la dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea art. 3301 din Codul de procedură civilă. Guvernul este prezent prin persoana ministrului justiției, care, ca inițiator, are cuvântul.

Domnul Valeriu Stoica: (ministrul justiției)

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În numele și din însărcinarea Guvernului României, îmi revine onoarea de a vă prezenta proiectul de Lege pentru modificarea dispozițiilor art. 3301 din Codul de procedură civilă.

După cum vă este cunoscut, prin Legea nr. 59/1993 au fost aduse ample modificări Codului de procedură civilă, ținându-se seamă de introducerea noului sistem juridicar prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească. Între modificările aduse Codului de procedură civilă, prin articolele de la 330 până la 3304, a fost reglementat recursul în anulare, ca o cale extraordinară de atac ce se poate exercita în anumite condiții de către procurorul general, din oficiu sau la cererea ministrului justiției, împotriva hotărârilor judecătorești irevocabile.

Întrucât, potrivit art. 3301 din Codul de procedură civilă în redactarea actuală, este prevăzut că recursul în anulare se poate declara oricând, în practică și în doctrina juridică s-a ridicat problema conform căreia această reglementare este de natură să conducă la perpetuarea incertitudinilor cu privire la raporturile juridice civile ce decurg din hotărârile irevocabile pronunțate de instanțele judecătorești.

Pe de altă parte, prin această prevedere a Codului de procedură civilă este încălcat în mod grav principiul consacrat în art. 6 al Convenției europene pentru drepturile omului și libertățile fundamentale, precum și în art. 14 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, care garantează dreptul persoanei de a-i fi examinată cauza într-un termen rezonabil.

În vederea eliminării acestei cauze de instabilitate a situațiilor juridice consacrate prin hotărâri intrate în autoritatea lucrului judecat, s-a elaborat alăturatul proiect din lege, prin care se prevăd termenele în care se poate declara recursul în anulare. De altfel, menționăm că prevederea unui termen pentru introducerea recursului în anulare se înscrie în sistemul celorlalte căi de atac, ordinare și extraordinare, prin care se tinde la retractarea sau reformularae hotărârilor pronunțate, dar numai dacă sunt introduse într-un anumit termen. Astfel, pentru a cita numai un exemplu, în cazul reviziurii pentru motivul condamnării unui judecător pentru o infracțiune săvârșită în legătură cu hotărârea pronunțată, motiv similar cu cel prevăzut pentru recursul în anulare la art. 3302, termenul este de o lună, cu mult mai mic decât termenul pe care vi-l propunem prin proiectul de lege pe care vă rugăm să-l adoptați.

Vă aduc la cunoștință că acest proiect a fost avizat inițial de Consiliul Legislativ, el a fost deja adoptat de către Senat și a fost avizat de Comisia juridică a Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc și eu, domnule ministru.

Solicităm părerea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, reprezentată prin domnul președinte, deputat Emil Popescu. Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Emil Teodor Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Foarte pe scurt, vă învederez, respectuos, că membrii comisiei au examinat cu atenție acest proiect și au constatat că el se încadrează în prevederile legale, nu încalcă nici o regulă constituțională, dimpotrivă, rezolvă o lacună care a provocat multe necazuri în aplicarea practica a acestui text, și comisia v-a făcut un raport favorabil, în scris. Vă propun și eu să fiți de acord cu adoptarea acestui text.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale, reprezentanți ai grupurilor parlamentare doresc să ia cuvântul? Nu avem nici o solicitare, trecem la dezbaterea propunerii legislative.

Dacă asupra titlului există comentarii? "Proiect de Lege cu privire la modificarea art. 3301 din Codul de procedură civilă". Nici un comentariu.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Avem articol unic, așa cum a fost susținut de inițiator și de președintele comisiei. Dacă sunt intervenții din sală? Nu sunt.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În aceste condiții, vă consult cu privire la procedura de vot? Domnul deputat Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș ruga ca înainte de a fi stabilită modalitatea de vot să aveți în vedere dispozițiile art. 64 din Constituție, potrivit cărora Camera Deputaților adoptă legi în prezența majorității deputaților. Pe de altă parte, art. 74 alin.1 din Constituție stipulează că legile organice, cum este cea de față, se adoptă cu votul majorității deputaților. Vă rog să constatați dacă în sală există majoritatea deputaților, deci, cel puțin 172, ca să fie cvorumul necesar. Totodată, ca această lege să fie adoptată, ea să întrunească 172 de voturi.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat, aceasta era și intenția noastră. Am contactat telefonic biroul chestorilor, îi invităm și de la tribună să-și intre în atribuții și să poftească distinșii deputați în sală. Altfel, vom fi nevoiți să trecem fie la apelul nominal, fie la votul nominal.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Amânați votul mai târziu!

Domnul Vasile Lupu:

Rugăm secretarii să numere participanții la dezbateri, pentru a verifica cvorumul necesar unei legi organice atât de importante.

Domnul Acsinte Gaspar:

Aveți și această posibilitate, să consultați plenul Camerei și să amânați votul pentru ora 11,30, când probabil vor veni mai mulți deputați, și să treceți la următorul proiect de pe ordinea de zi.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul ministru al justiției solicită o intervenție.

Domnul Valeriu Stoica:

Este o chestiune privind caracterul de lege organică al acestui cod și l-aș ruga pe domnul Gaspar să spună care este dispoziția din Constituție pe care o are în vedere când spune că e vorba de o lege organică?

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule ministru,

Vă rog să observați că Senatul...

Din sală:

Lasă Senatul, domnule, vedeți ce este în Constituție!

Domnul Acsinte Gaspar:

...a adoptat acest proiect de lege și vă citesc: "Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 1 din Constituția României." Deci, la Senat, dacă ați fost acolo și ați prezentat, înseamnă că v-ați însușit acest punct de vedere. Dacă dumneavoastră considerați că acest proiect de lege are caracterul unei legi ordinare, urmează ca plenul, Comisia juridică să se pronunțe și, după aceea, intrăm în divergență și mergem la mediere cu Senatul.

Domnul Valeriu Stoica:

Nu cred că este vorba de o divergență, faptul că Senatul a adoptat această lege cu un cvorum și cu un număr de voturi cerute pentru legea organică înseamnă că oricum acel cvorum și acel număr de voturi sunt valabile și pentru legea ordinară. Deci, sub acest aspect, nu este nevoie de o reluare a procedurii.

Din sală:

Dar nu mai scria: "Conform art. 74"!

(Rumoare, vociferări ale opoziției.)

Domnul Valeriu Stoica:

În ceea ce privește caracterul acestei legi, urmează să aprecieze Camera Deputaților dacă este vorba sau nu este vorba de o lege organică.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul Gavra solicită cuvântul.

Domnul Ioan Gavra:

Domnilor colegi,

Sigur că va exista o dispută pe care trebuie probabil, să o rezolve comisia noastră de specialitate, Comisia juridică. Pentru a nu întârzia lucrările, mai avem încă dezbateri serioase pentru ziua de astăzi programate, domnule președinte, comisia să analizeze, să vină cu un punct de vedere - dar nu acum, pe loc, deci se poate retrage - și noi să ne continuăm dezbaterile, așa cum sunt ele înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaților.

Domnul Vasile Lupu:

Doamnelor și domnilor,

Propun să amânăm votul cu jumătate de oră, chestorii sunt rugați sa anunțe deputații rătăciți prin această clădire a Parlamentului nostru și Comisia juridică, de disciplină și imunități să lămurească problema caracterului organic sau ordinar al proiectului de lege. Într-adevăr, trimiterea pe care ne-o face Senatul nu este un argument absolut pentru a face dintr-o lege ordinară una organică, după părerea mea. Deci, votul final asupra acestui text va avea loc la ora 11,00 sau chiar mai devreme, imediat ce parcurgem următorul text din ordinea de zi aprobată de plenul Camerei Deputatilor.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 23:01
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro