Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 22, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.109/30-09-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 22-09-2020 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of September 22, 2020

  Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 491/2020, L 578/2020) (rămas pentru votul final).  

Ședința a început la ora 13,04.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Ion-Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, asistat de doamna deputat Lia Olguța Vasilescu, secretar al Camerei Deputaților, și de domnul senator George-Edward Dircă, secretar al Senatului.

Din prezidiu a făcut parte și domnul senator Robert-Marius Cazanciuc, vicepreședinte al Senatului.

   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Am o rugăminte la Grupul PNL.

Vă rog să rămână în sală parlamentarii.

Mulțumesc mult.

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului și vă anunț că, din totalul celor 465 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența, până în acest moment, 264.

Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru, precum și modalitatea de desfășurare a ședinței comune au fost stabilite de Birourile permanente ale celor două Camere, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, fiind afișate pe site-urile celor două Camere.

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi avem înscrise două proiecte de lege cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.

Programul de lucru va dura până la finalizarea ordinii de zi.

Reamintesc procedura votului electronic la distanță.

Exprimarea votului prin mijloace electronice se face în intervale de timp de minimum 5 minute alocate votării, anunțate de președintele de ședință, textul "puteți vota", fiind afișat pe ecranele dispozitivelor.

Deputatul sau senatorul are următoarele posibilități:

  • apăsarea tastei "da", caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat "prezent", cu opțiunea de vot "pentru";

  • apăsarea tastei "nu", caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat "prezent", cu opțiunea de vot "contra";

  • apăsarea tastei "ab", caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat "prezent", cu opțiunea de vot "abținere";

  • apăsarea tastei "nu votez", caz în care deputatul sau senatorul va fi înregistrat "prezent", în categoria celor care nu și-au exprimat nicio opțiune de vot.

În cazul în care nu apăsați nicio tastă, sunteți considerat absent la votul respectiv.

Rezultatul votului este contorizat sub fiecare buton de vot.

La închiderea votului, pe ecranul dispozitivului de vot va fi afișat textul "vot oprit".

1. La primul punct al ordinii de zi este înscris Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare; PL-x 491/2020, L 578/2020; lege ordinară.

 
     

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Procedură!

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Da. Întâi liderul UDMR.

Vă rog.

A ridicat primul mâna.

Domnule Benedek, vă rog.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Azi discutăm despre rectificarea bugetară pe 2020, ceea ce știm foarte bine că este extrem de importantă, atât pentru UAT-uri, cât și pentru toate instituțiile statului. Dar, așa cum a trecut această propunere legislativă prin comisiile reunite, există un nonsens. Pe de o parte se cer mai mulți bani, crește cheltuiala, pe partea cealaltă se limitează, se plafonează datoria publică.

Domnule președinte,

Cer să supunem la vot nr. crt. 12 de la "amendamente admise" și să eliminăm...

 
     

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Marginal?

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

... și să eliminăm acel amendament admis care sună în felul următor: "Plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene, pentru sfârșitul anului 2020, este de 40% din produsul intern brut".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog, pe procedură, și pe urmă supun votului propunerea.

Vă rog.

 
   

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

O primă precizare, domnule președinte.

Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul.

Ceea ce a spus liderul de grup al UDMR este o chestiune care se ridică în momentul dezbaterii pe articole. Nu am ajuns acolo.

Pe cale de consecință, am rugămintea să luați în considerare solicitarea Grupului PNL. Și această solicitare pe procedură o voi realiza în temeiul art. 42 alin. (3) din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului care arată că în situația în care un parlamentar constată o încălcare a Regulamentului are obligația să vină la microfon și să arate acea încălcare a Regulamentului.

În opinia Grupului parlamentar al PNL, este încălcat art. 63 alin. (1) din Regulamentul activităților comune, care dispune că cele două comisii sesizate în fond întocmesc un raport cu amendamente admise și respinse, cu o scurtă motivare a soluției adoptate.

Fiind vorba însă de o dispoziție specială referitoare la modul de adoptare a legilor bugetare, aceasta trebuie coroborată cu dispozițiile art. 111 alin. (1) și art. 138 alin. (5) din Constituție, care obligă legiuitorul ca atunci când adoptă legi cu impact bugetar să aplice principiul colaborării loiale între puterile statului și să solicite - atenție, procedură obligatorie! - întocmirea de către Guvern, prin Ministerul Finanțelor, a fișei financiare pentru fiecare amendament sau propunere care modifică conținutul bugetului de stat. Și cei care fac amendamente - spune, de asemenea, Constituția și legea pe care o voi invoca imediat -, deci cei care fac amendamente trebuie să prezinte o declarație conform căreia majorarea de cheltuială se încadrează în strategia fiscal-bugetară în vigoare.

În sensul acesta dispune art. 15 alin. (2) din Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, care arată - dați-mi voie să citez din lege - "În cazul propunerilor de introducere a unor măsuri, politici sau inițiative legislative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, inițiatorii au obligația să prezinte: a) fișa financiară prevăzută de art. 15 din Legea nr. 500/2002; b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele și prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară".

În același sens este și practica Curții Constituționale - și aici Decizia Curții Constituționale nr. 154/2020 este revelatoare. Spune această decizie... e recentă, din mai 2020: "În cadrul raporturilor constituționale dintre Parlament și Guvern este obligatorie solicitarea unei informări atunci când inițiativa legislativă afectează prevederile bugetului de stat". Această obligație a Parlamentului este în consonanță cu dispozițiile art. 138 alin. (2) din Constituție.

Parlamentul nu poate prestabili modificarea cheltuielilor bugetare fără să ceară Guvernului informare în acest sens. Asta spune Curtea acum: "...dat fiind caracterul imperativ al obligației de a cere informarea menționată, rezultă că nerespectarea acesteia are drept consecință neconstituționalitatea legii adoptate".

Conform fișei actului normativ de pe site-ul Camerei Deputaților, niciunul dintre documentele prevăzute de Constituție și de lege nu există, fapt pentru care este încălcat, așa cum am arătat, art. 63 din Regulamentul activităților comune.

Pe cale de consecință, în temeiul art. 104 din Regulamentul activităților comune, care dispune că prevederile Regulamentului activităților comune se completează, în lipsă de dispoziții, cu cele ale Regulamentului Camerei Deputaților, respectiv ale art. 15 alin. (3) lit. m) și ale art. 108 din Regulamentul Camerei Deputaților, vă solicităm retrimiterea proiectului de lege la comisiile comune sesizate în fond pentru refacerea raportului, după parcurgerea procedurii prevăzute de art. 15 alin. (2) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, cu termen de redepunere în 30 de zile.

Vă mulțumesc și vă rog să supuneți la vot propunerea noastră.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Pentru ce perioadă doriți retrimiterea?

 
   

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Potrivit Regulamentului, termenul urmează să-l stabiliți dumneavoastră, domnule președinte.

Noi vă propunem 30 de zile.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Liderii de grup prezenți în sală? (Consultări.)

Pregătiți-vă de vot. Supunem votului retrimiterea și pe urmă vom intra pe articole și vom supune votului propunerea de respingere a amendamentului admis, făcută de către Grupul parlamentar al UDMR. Da?

Liderii, anunțați la microfon cum votați. Așteptăm delay-ul de două minute. Dacă doriți! Dacă nu, pe grupurile dumneavoastră și să anunțați cum...

Da. Vă rog.

Domnul Andronache.

 
   

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupurile parlamentare ale PNL vor vota pentru, vor vota "da" pentru retrimitere.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă rog.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupul PSD va vota împotriva retrimiterii, deci "nu".

 
   

Domnul George-Edward Dircă (de la tribună):

Bună ziua, stimați colegi!

Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvați România din cele două Camere ale Parlamentului vor vota pentru retrimiterea la comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă rog.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupurile UDMR vor vota "nu", deci nu vor vota retrimiterea.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc.

Așteptăm două minute. Vă rog să porniți votul.

Da, s-a pornit votul.

(Vot electronic la distanță.)

Și-au exprimat votul 417 deputați și senatori. Pentru retrimitere - 175; împotrivă - 225; abțineri - 6; 11 nu și-au exprimat votul.

Dacă din partea Guvernului dorește cineva să ia cuvântul?

Nu.

Pentru prezentarea raportului, îi dau cuvântul doamnei deputat Ioana Bran, din partea Comisiilor pentru buget.

A fost respinsă retrimiterea.

 
   

Doamna Ioana Bran-Voinea (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare.

La dezbaterea online s-a ținut cont de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, punctele de vedere ale părților reprezentate în plenul Consiliului Economic și Social și opinia Consiliului Fiscal.

Potrivit art. 13 pct. 2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, membrii celor două comisii s-au întrunit în ședința comună online, în data de 16 septembrie 2020, și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare, cu amendamentele admise prezentate în Anexa A și amendamentele respinse prezentate în Anexa B.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituția României.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale?

Vă rog. Domnul Roman, nu? Din partea Grupului PNL. La celelalte grupuri... (Vociferări.)

Din partea Guvernului? Am trecut de... (Vociferări.) Pe cine? Am întrebat: din partea Guvernului dorește cineva să ia cuvântul? Nu mi-a spus nimeni nimic.

Poate sa ia cuvântul din partea grupului.

Domnule lider, vă ascultăm!

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (prin audioconferință):

Mulțumesc, domnule președinte.

Mă auziți?

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Perfect.

 
   

Domnul Florin-Claudiu Roman (prin audioconferință):

Bună ziua, domnule președinte!

Doamnelor și domnilor colegi,

Prin decizia pe care a luat-o PSD, astăzi, de a se opune retrimiterii la comisie, în condițiile în care colegul vicelider Gabi Andronache a prezentat pe larg, din punct de vedere constituțional, viciile de fond pe care le-am observat și le-am semnalat, sunt consternat de faptul că înainte cu câteva zile de campania electorală a alegerilor locale ați luat această decizie care aruncă în aer România.

Numele tău este "iresponsabilitate", Partidul Social Democrat!

Doriți să transformați România în Grecia, să o împingeți în pragul falimentului, iar apoi să țipați în gura mare că de vină sunt liberalii.

Este un demers politic iresponsabil, este un demers politic care nu are niciun fundament economic, este un demers politic care nu ține cont de faptul că România este în pandemie, nu ține cont de faptul că am avut cheltuieli enorme cu pandemia sanitară, având în vedere că dumneavoastră ați lăsat depozitele cu zero stocuri de materiale și medicamente, și, practic, aruncați o țară europeană la marginea prăpastiei doar pentru a obține câteva voturi în plus.

Așteptăm de la dumneavoastră rațiune, pentru că aici e vorba despre România, și nu despre campanie electorală sau de alegerile locale de duminică.

Ați demonstrat că nu vă pasă de România, nu vă pasă de oameni, nu vă pasă de viitorul acestei țări și sunt convins că românii vor plăti nota duminică, la alegerile locale, și ulterior la alegerile parlamentare.

Regret că rațiunea nu a învins. Mă așteptam, sincer, de la domnul Ponta, ca fost prim-ministru, să înțeleagă această decizie. Pentru agențiile care ne stabilesc ratingul de țară înseamnă doar ce e mai rău pentru România și regret că Partidul Social Democrat alege această cale de a pârjoli țara, înainte de a părăsi guvernarea.

Vom ataca la Curtea Constituțională cele două proiecte de rectificare a bugetului de stat și a bugetului de asigurări sociale și vom face tot ceea ce ține de noi pentru ca România să scape de PSD. Duminică, românii vor vota PNL pentru a scăpa de PSD.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă mulțumim.

Celelalte grupuri parlamentare?

Vă rog, la dezbateri.

Pe urmă o să dăm cuvântul și domnului ministru Cîțu, ca senator, să nu fie probleme.

Vreți să interveniți la dezbateri?

 
   

Domnul George-Edward Dircă (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de rectificare bugetară trimis de Guvern a fost înțesat cu amendamente de o majoritate toxică, de PSD-ALDE. A fost deturnat scopul acestei rectificări bugetare într-un act de populism ieftin și o dovadă crasă de iresponsabilitate, iar rezultatele amendamentelor depuse nu face altceva decât să arunce țara într-o criză economică pe care cu greu am reușit s-o evităm în această perioadă.

Prin urmare, Grupurile parlamentare ale Uniunii Salvați România nu vor vota rectificarea bugetară în forma amendată de Partidul Social Democrat și de ALDE.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Am înțeles. Deci, nu e criză! Ca să știm și noi. Mă duc acasă, la copil, să-i spun!

De la grupurile parlamentare, cine mai dorește să ia cuvântul?

Domnul Cîțu, da? Domnul senator. Domnul ministru.

Vă ascultăm!

 
   

Domnul Tánczos Barna (prin audioconferință):

Bună ziua!

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Bună ziua!

 
   

Domnul Tánczos Barna (prin audioconferință):

Este o intervenție ciudată. Nu știu dacă sunt în direct sau nu.

Sunt în plen, da?

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă ascultăm.

 
   

Domnul Tánczos Barna (prin audioconferință):

Mulțumesc.

Putem afirma fără exagerare că sunt cel puțin două elemente care lipsesc cu desăvârșire din politicile publice din România - predictibilitatea și consecvența.

Atât investitorii străini, cât și întreprinderile mici și mijlocii din România, profesorii sau părinții, angajații sau angajatorii deplâng de trei decenii lipsa proiectelor și politicilor publice gândite pe termen mediu și lung.

Și tema dezbaterii de astăzi este tocmai o temă de genul acesta. Nu este o simplă rectificare de buget. Miza votului de astăzi este majorarea pensiilor cu 40%, așa cum s-a stabilit printr-o lege, printr-un act normativ aprobat de Parlament, prin Legea nr. 127/2019 și respectarea unei decizii luate de Parlament, chiar dacă situația de astăzi este mult diferită de situația bugetară de atunci, situația bugetară din ziua sau momentul în care a fost decisă majorarea pensiilor cu 40%.

Deci miza votului nostru de astăzi este respectarea celor două principii - al consecvenței și al predictibilității.

Noi, cele două grupuri parlamentare ale UDMR din Senat și din Cameră, vom fi consecvente și astăzi și vom susține majorarea pensiilor cu 40%, așa cum am susținut de la bun început această decizie. Și susținem astăzi același lucru - punctul de pensie trebuie majorat, așa cum prevede legea modificată prin această rectificare bugetară.

Suntem conștienți de provocările crizei care a fost adusă, practic, de această pandemie, suntem conștienți de faptul că situația bugetară este mult diferită față de momentul luării deciziei de majorare a pensiilor, dar trebuie să căutăm și să găsim soluții împreună, astfel încât politicile publice din România să devină o dată pentru totdeauna consecvente și predictibile.

Cu siguranță, influența acestui grad de îndatorare, despre care se vorbește în amendamentele admise în Comisiile reunite de buget, finanțe, este una majoră asupra bugetului, și odată cu eliminarea acestei bariere, Guvernul va trebui să găsească o soluție.

Dacă consideră necesar, poate să vină înapoi în Parlament, ca decizia să fie luată împreună, în Parlament, să nu fie doar o decizie a Guvernului, doar o responsabilitate a ministrului de finanțe.

Dar susținem, în continuare, că majorarea pensiilor trebuie să aibă loc, cu procentul care s-a stabilit prin lege.

Nu putem continua la nesfârșit șirul acestor decizii prin care ne contrazicem din 6 în 6 luni, de la un an la altul și trebuie, o dată pentru totdeauna, să luăm decizii asumate, responsabile și să continuăm în această idee.

Drept urmare, senatorii și deputații UDMR vor vota pentru majorarea pensiilor, vor vota raportul de admitere și vor susține eliminarea acestei bariere de 40% a plafonului privind datoria publică.

Mulțumim.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul senator Cîțu?

Vă rog.

 
   

Domnul Florin-Vasile Cîțu (ministrul finanțelor publice; prin audioconferință):

Alo!

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Da, vă ascultăm, domnule ministru.

 
   

Domnul Florin-Vasile Cîțu ((ministrul finanțelor publice; prin audioconferință):

Mulțumesc.

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu-mi vine să cred că suntem astăzi aici și discutăm din nou despre acest lucru, după ce abia am trecut prin analiza Standard&Poor's, acum câteva luni de zile, și ați văzut ce greu a fost să menținem ratingul de țară.

M-am uitat la rapoarte - bineînțeles, m-am uitat ca senator și după aceea ca ministru al finanțelor publice - și am văzut că în raportul comun al celor două comisii nu există nici acum o sursă de finanțare, spusă, de unde să vină această creștere a banilor pentru punctul de pensie.

Am mers mai departe și am zis, OK, poate că era în legea originală. Și m-am uitat la Legea nr. 127/2019, și acolo se arată simplu - pentru anul acesta, de la buget trebuie alocate, dacă am fi mers pe varianta de 40%, 24,8 miliarde de lei ar fi trebuit alocate, și pentru anul viitor 58 de miliarde de lei. Nici aici nu scrie vreo sursă.

Și vă citez din lege - sumele necesare se asigură prin echilibrarea de la bugetul de stat, adică creșterea deficitului bugetar.

Legea a fost făcută fără sursă de finanțare.

Totuși, în aceste condiții, am reușit anul acesta să facem o creștere a pensiilor, cu cea mai mare sumă care s-a făcut până acum într-o perioadă de criză economică - 177 de lei, și am reușit să creștem și alocațiile cu 20%, chiar dacă nici acolo nu a fost prezentată nicio sursă de finanțare.

Dar, ca să demontăm ipocrizia care încă domnește în Parlamentul României, aș vrea să mergem la documentul prezentat de fostul ministru de finanțe în ședință de Guvern, în perioada Viorica Dăncilă, după întâlnirea - și atenție - după întâlnirea cu FMI, în care spune foarte clar că această creștere a punctului de pensie se poate face doar pe seama reducerii drastice a investițiilor publice. Deci pe seama reducerii investițiilor publice! Noi nu facem așa ceva.

Singurul mecanism la dispoziția autorităților române pentru încadrarea în limita de deficit - pentru că era o perioadă de creștere economică - îl reprezintă prevederea din Legea pensiilor, potrivit căreia prin Legea privind plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar se pot stabili majorări diferite pentru punctul de pensie.

Iar, la final, recomandarea ministrului de finanțe de atunci era următoarea: "Vă rugăm să dispuneți reanalizarea calendarului de implementare a prevederilor Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, în ceea ce privește creșterea pensiilor!".

Deci, într-o perioadă de creștere economică, nu se vedea nicio pandemie, Guvernul PSD, de atunci, știa că nu se poate să crească pensiile fără să creeze probleme.

Ceea ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României este un act de agresiune la stabilitatea economiei României.

Toată lumea se uită astăzi la noi - agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii -, toți se uită și ne judecă și văd cum o grupare vrea să arunce țara în aer.

Vom vota împotriva acestei rectificări bugetare, ne vom opune și le garantăm românilor că nu vom arunca țara în aer.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului PSD, domnul Simonis.

Vă rog.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Dezbaterea de astăzi a început cu mai multe afirmații făcute de viceliderul Grupului PNL, și anume, am înțeles de acolo că pentru a putea amenda bugetul de stat ai nevoie de un dosar întreg.

 
   

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Zice legea, îmi pare rău.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Așa ai nevoie. Ne spune partidul care a făcut mii de amendamente la fiecare buget, și de anii trecuți, fără să...

 
     

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Vă spune legea.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

... aibă vreun dosar.

Și ne spun reprezentanții unui Guvern care și-au asumat în Parlament răspunderea bugetului de stat. Aceștia ne țin morală.

Ați canalizat foarte multă energie în a bloca intrarea în vigoare a acestei legi.

Practic, de câteva luni de zile, asistăm cum v-ați luat la trântă, pur și simplu v-ați luat la trântă cu bătrânii României.

Ludovic Orban și Guvernul său în fiecare zi ne anunță cum dă bătălie după bătălie - e și mândru de asta! - pentru a nu intra în vigoare majorarea pensiilor cu 40%.

Bătrânii României - oamenii care au clădit această țară, părinții și bunicii noștri, oameni datorită cărora această țară e întreagă sau aproape întreagă, oameni care au muncit pe brânci pentru ca această țară să se dezvolte și să existe în forma în care există astăzi - au nevoie de apreciere, de dragoste, de recunoștință.

În alte societăți bătrânii sunt venerați, stimați membri ai PNL și ai USR, sunt apreciați, sunt îngrijiți de generațiile viitoare. Voi îi lăsați sau vreți să-i lăsați să se descurce singuri într-o epocă în care e din ce în ce mai greu să te descurci singur.

Zilele trecute, premierul Orban întreba o persoană cu dizabilități locomotorii, ce viteză prinde scaunul cu rotile al respectivului?

Este dovada, exemplul de cinism și de lipsă de empatie. E definiția perfectă a lipsei de empatie și a cinismului.

Cum să așteptăm de la un astfel de om și de la un astfel de Guvern să le pese de bătrâni, de oameni, de oameni care suferă?

Cinci milioane de oameni așteaptă dreptate!

Înainte de a veni la putere, ați anunțat și dumneavoastră, și Guvernul dumneavoastră, și președintele României, că veți susține și veți implementa această lege, până ați ajuns la putere, după care v-ați răzgândit.

Oamenii pe care dumneavoastră îi numiți asistați sociali - unii dintre ei probabil că mai au câțiva ani, poate luni de trăit.

Gândiți-vă la asta atunci când veți vota și veți încerca să blocați în continuare. Bunăstare măcar pentru câteva luni, ani pentru acești oameni!

Opriți-vă din furat dacă vreți să aveți bani! Opriți-vă din tunuri, opriți-vă din cheltuieli nejustificate și veți avea bani! E foarte simplu.

În concluzie, Partidul Social Democrat face ceea ce a anunțat în ultimii ani de zile. Și a demonstrat de fiecare dată că se ține de cuvânt atunci când a vorbit despre majorări de pensii, despre majorări de salarii, de alocații și de alte cheltuieli.

Astăzi e important să aflăm cine nu susține în Parlament această lege, și la finalul zilei vom trage concluziile, pentru că astăzi legea va trece de Parlamentul României. Partidul Social Democrat, împreună cu celelalte grupuri care susțin legea vor adopta această lege și veți fi obligați să majorați pensiile cu 40%, indiferent cât nu vă doriți asta!

Dar, la finalul zilei, vom vedea cine sunt cei care în afară de dumneavoastră, cei de la PNL, care vă mândriți că nu vreți bunăstare pentru români, în afară de cei de la USR, care nici nu sunt prezenți în sală, și ne spun și ei că nu trebuie majorate aceste venituri - vedem ce face PMP, vedem ce fac celelalte grupuri parlamentare -, pentru că e important ca, pe lângă PSD, ALDE, PRO România, UDMR și cine mai susține - ALDE am zis - PPU-SL și cine mai susține această lege, să vedem cine n-o susține. Doar așa, pentru a calcula la final! Pentru că legea va fi adoptată, iar pensiile vor fi majorate. (Aplauze.)

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc.

Domnul senator Călin Popescu...

Domnul președinte Călin Popescu-Tăriceanu.

 
   

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu (de la tribună):

Domnilor președinți,

Stimați colegi senatori și deputați,

Vreau să facem o mică recapitulare.

Deci, anul acesta, Legea bugetului de stat pentru 2020 a fost adoptată prin asumarea răspunderii. Nu s-au făcut dezbateri, nu au fost discuții, nu au fost amendamente, și, după cum știți, proiectul de lege adoptat prevedea majorarea pensiilor cu 40%.

Deci Guvernul a dat un semnal clar că dorește această majorare, dar, de fapt, nu era decât - îmi cer scuze pentru expresia neelegantă - un fel de praf în ochi, în ochii pensionarilor.

Ce s-a întâmplat ulterior știm cu toții, dar e bine să ne reamintim.

Guvernul s-a împrumutat anul acesta cu nu mai puțin de 100 de miliarde de lei, da?

Ce a făcut cu acești bani? 60 de miliarde am reușit să vedem pe unde s-au dus.

În orice caz, de acești bani au profitat clienții politici ai PNL, pentru contracte dubioase, în perioada stării de urgență și stării de alertă care a urmat, pentru achiziția de materiale sanitare, care n-au ajuns în final la cei care aveau nevoie de ele. Mă refer la categoriile defavorizate care așteptau măștile. Mă refer la profesorii și elevii care așteptau materialele de protecție, la începutul anului școlar. Mă refer aici, evident, și la cele 250.000 de tablete pe care Guvernul se angajase, pentru a facilita învățământul online.

Nu au ajuns acești bani. Dar, în schimb, sigur, premierul a făcut cum a trebuit ca să cumpere aleși locali, să cumpere primari. Și am văzut sumele care au fost date de la Fondul de rezervă al Guvernului. Nu mai puțin de două miliarde de lei.

Când eram prim-ministru, îmi făceam probleme când am pus la Fondul de rezervă al Guvernului vreo 170 de milioane de lei, comparativ cu două miliarde.

Și eu mă întrebam atunci, ce-o să zică presa? Pentru că Fondul de rezervă în mod normal este destinat pentru acțiuni în cazuri excepționale - inundații, incendii, secetă și așa mai departe.

Ei, nu! Banii au fost folosiți cu destinație clară - ca să racoleze aleși locali, care să le mărească scorul electoral.

Ce n-au mai înțeles Orban și Cîțu este că această majorare a pensiilor cu 40% are o dimensiune morală, pentru că pensionarii au reprezentat categoria care a suferit cel mai mult, după 1990, în privința puterii de cumpărare, care s-a erodat enorm din cauză că nu s-au făcut, așa cum era normal, indexările de pensii.

Dar majorarea pensiilor are și o dimensiune economică puternică de stimulare a consumului, pentru că cea mai mare parte din acești bani se vor întoarce în economie.

Se pare că domnul Cîțu și domnul Orban, în loc să privească la soluțiile pe care le adoptă celelalte țări europene, care au injectat lichidități masive în economiile lor pentru a le ajuta să iasă din starea de prăbușire, refuză să facă acest lucru dintr-un motiv pe care îl intuim. Și Orban, și Iohannis știu că pensionarii nu sunt cei mai entuziaști în a vota PNL la viitoarele alegeri locale și parlamentare, și atunci un calcul cinic îi îndeamnă să nu le dea decât o majorare de 14% și să-i lase în continuare să sufere.

I-aș ruga pe Iohannis, pe Orban, pe Cîțu să încerce să trăiască cu 1.000 de lei pe lună, așa cum au în ziua de astăzi 1,4 milioane de pensionari, pensii până într-o mie de lei pe lună, și să ne spună câte zile au rezistat. Dacă au rezistat 4 zile, 5 zile până li s-a terminat acea mie de lei. Probabil chiar și mai devreme...

Mi se pare degradantă această atitudine a guvernanților din ziua de astăzi, această atitudine de dispreț față de categoria pensionarilor.

Împreună cu colegii mei din ALDE nu vom avea nici cea mai mică ezitare să votăm pentru majorarea pensiilor cu 40%.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Doamna deputat Olguța Vasilescu.

Vă rog.

 
   

Doamna Lia Olguța Vasilescu (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc și Grupului PSD de la Senat care mi-a cedat acest timp pentru a putea lua cuvântul.

Comisiile de resort au aprobat rectificarea bugetară, dar cu câteva amendamente din partea PSD.

Și aș vrea să le reamintesc care sunt aceste amendamente.

Este vorba de suplimentarea bugetelor locale cu suma de un miliard de lei.

De ce? Pentru că autoritățile locale sunt singurele care s-au bătut cu această pandemie, care au investit bani și care la un moment dat trebuiau să-i primească înapoi. Tocmai pentru că vine sfârșitul anului și majoritatea dintre ei au luat din fondurile de salarii sau din alte cheltuieli absolut necesare.

Un alt amendament prevede majorarea salariilor profesorilor începând cu data de 1 septembrie, așa cum este în Legea salarizării, care a fost aprobată tot de Parlamentul României.

Apoi, suplimentarea bugetului pentru Start-up Nation și, nu în ultimul rând, majorarea cu 40% a punctului de pensie.

Eu aș vrea să le reamintesc domnilor din Guvern că nu respectă Legea pensiilor, și nu doar în ceea ce privește majorarea cu 40% a punctului de pensie, pentru că, începând cu data de 1 ianuarie 2020, ar fi trebuit să înceapă recalcularea tuturor celor 5 milioane de pensii, pe noua lege și aplicându-se noua formulă de calcul. Asta ar fi dus la rezolvarea inechităților din sistemul de pensii, și anume inechitățile dintre femei și bărbați. Așa cum știți și dumneavoastră, probabil, dacă două persoane de gen diferit, femeie și bărbat, au lucrat în aceleași condiții, același număr de ani și ies la pensie, femeia va ieși cu o pensie mai mare. Sigur că acest lucru se corectează prin Legea pensiilor.

Apoi, inechități între persoane de același gen, care, la fel, au lucrat același număr de ani, dar care au ieșit pe legislații diferite la pensie. Și, bineînțeles, este vorba de persoane care au lucrat și 40 de ani - poate între timp a aflat și ministrul muncii că la pensia minimă sunt și persoane care au muncit 40 de ani - și care, din păcate, primesc pensia minimă, ca alte persoane care au muncit sub 15 ani.

Deci toate aceste lucruri trebuiau să fie rezolvate prin noua lege și prin aplicarea noii formule de calcul.

Până la acest moment ar fi trebuit să se recalculeze aproximativ două milioane de dosare. Nu s-a recalculat nici măcar unul. Ceea ce ne face să credem că nu aveți de gând să aplicați Legea pensiilor nici pe viitor.

Aici nu e vorba de pandemie, de faptul că nu aveți bani, că este această pandemie, ci este vorba despre faptul că nu vreți să aplicați Legea pensiilor sub nicio formă.

Dacă ați fi vrut să aplicați Legea pensiilor, în mod clar nu ați fi luat 6,8 miliarde de lei din bugetul Ministerului Muncii ca să transmiteți acești bani către alte instituții, care știm că sunt foarte necesare în an electoral, dar, până la urmă, nu faceți altceva decât să furați un drept al pensionarilor, conferit de lege.

Veți spune că nu sunt bani, că suntem iresponsabili. Am auzit mai devreme ce spuneau cei de la PNL.

V-am dat soluții, în Parlament, de foarte multe ori. De 5 luni de zile vă repetăm același lucru, de unde puteți să luați banii.

Trec peste faptul că dacă ați fi completat cu 3,2 miliarde, ați fi avut banii de pensii, în loc să luați 6,8 miliarde.

Dar vă readuc aminte, noi am guvernat cu 26 de ministere și aveam la capitolul de bunuri și cheltuieli suma de 44 miliarde de lei alocate. Dumneavoastră aveți 15 ministere și la același capitol aveți 51 de miliarde alocate. Din start sunt 7 miliarde de lei în plus față de anul trecut.

Eu nu cred că era atât de necesar ca, anul acesta, cu pandemie și cu toate celelalte povești pe care ni le repetați dumneavoastră, să se schimbe mașinile la Poliție, să se cumpere mobilier și telefoane în ministere și toate lucrurile acestea pe care știți foarte bine că le-ați făcut.

Nu mai vorbesc de cât s-a furat în pandemie, că o știți foarte bine din raportul Curții de Conturi.

Apoi, ați pierdut, iarăși, suma de 3,5 miliarde de lei din impozitarea contractelor part-time.

O să-mi spuneți că nu era corect să se plătească la salariul minim pe economie un contract de part-time, dacă s-ar fi lucrat două ore.

Stimați colegi,

Știm cu toții că două ore sunt pe hârtie, dar 8 ore se lucrează în realitate.

Și mi-am dat seama de acest lucru pentru că, după ce am dat acea ordonanță de urgență, în nici două luni de zile, 200.000 de contracte de muncă au trecut de la gri la alb, în economie.

Nu faceți altceva decât să le reîntoarceți în economia gri!

Dar mai grav decât orice este faptul că acei oameni care muncesc 8 ore, dar sunt plătiți pentru două ore, când vor ieși la pensie, vor fi sub pragul pensiei minime, ceea ce nu este deloc în regulă pentru ei.

Deci, ceea ce spuneți dumneavoastră, că le-ați făcut un bine, de fapt le-ați făcut cel mai mare rău.

Apoi, iarăși, v-am atras atenția, în Parlament, că ați reinventat acele Unități Protejate Autorizate. De fapt, o sursă de jaf din banul public. Iarăși, acolo s-au pierdut două miliarde de lei.

Nu mai vorbesc de faptul că ați scutit de taxe băncile, corporațiile din energie, firmele de asigurări, adică exact acele entități care în pandemie și-au dublat profiturile.

Chiar în acest an, într-adevăr, destul de greu, nu aici ar fi trebuit să alocați scutirile, ci către mediul de afaceri, către HoReCa, către industriile care într-adevăr sunt în pericol să dispară în această pandemie.

Iarăși, nu trebuie să uităm faptul că ați împrumutat țara cu peste 10 miliarde de euro.

Ne reproșați nouă, atunci când guvernam, că o să plătească banii și nepoții noștri.

Să nu uitați că noi am scăzut datoria publică până la 35%. Ați adus-o, în 9 luni de zile, la peste 40%.

Să nu uităm faptul că vă împrumutați de 5 ori mai mult decât PSD și că acești bani nu se văd nicăieri. Nu se văd în investiții, n-ați început niciun proiect nou de autostradă, n-ați început construcția niciunui spital nou.

Vă spun doar ce ne reproșați dumneavoastră nouă!

Nu ați cheltuit bani în această pandemie, pentru că ați lăsat totul în sarcina autorităților locale.

Nu ați introdus bani în creșterea veniturilor românilor.

Mi-aduc aminte că ne spuneați în fiecare lună, și dumneavoastră, domnule actual ministru de finanțe, și președintele României, și alți comunicatori ai PNL, când noi anunțam creșteri de pensii și de salarii, pe care, atenție, le-am făcut matematic, când am anunțat că vor crește pensiile, la data respectivă au crescut pensiile. Și pe guvernarea noastră au crescut cu 60%. Și ne spuneați atunci, n-aveți bani de pensii și de salarii.

Nu era nicio pandemie, am guvernat bine, economia a crescut foarte mult și ne-am permis tot timpul să avem bani de pensii și de salarii. Dar ne repetați obsesiv acest lucru, ceea ce mă face să cred că dumneavoastră, chiar dacă în acest moment aveți bani de pensii și de salarii, pentru că v-am demonstrat mai devreme de unde să luați acești bani, pur și simplu nu vreți să-i dați. Preferați ca două milioane de români, care la acest moment au pensia sub 1.000 de lei, să trăiască în sărăcie, în loc să-și primească dreptul conferit de lege.

Am votat aceste amendamente în comisii, le vom susține și sper să înțelegeți că nu mai puteți să vă jucați cu drepturile oamenilor care le sunt conferite de lege.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Trecem la dezbaterea pe articole. Lucrăm pe raportul comisiilor.

Dacă la titlu, intervenții?

La amendamentele admise deja există solicitarea.

La marginal 12, da? 12.

Vă rog, faceți odată propunerea și să supunem votului.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Propunerea UDMR este ca de la marginal 12, amendamente admise, să renunțăm la art. 36 lit. f) care sună în felul următor: "plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârșitul anului 2020, este de 40% din produsul intern brut".

Vă mulțumesc.

Vă rog, supuneți votului.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Liderii de grup, dacă vreți să anunțați, să voteze colegii dumneavoastră.

 
   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Da, domnule președinte.

Domnilor președinți,

Grupurile parlamentare ale PSD susțin eliminarea acestui amendament.

Pentru a fi foarte clar ceea ce votăm. Votăm amendamentul admis, iar cei care doresc să fie eliminat acest amendament trebuie să voteze împotrivă.

Deci Grupul PSD va vota "nu".

Grupurile PSD vor vota "nu".

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Corect.

Grupul UDMR?

Ca procedură - "împotrivă". OK.

Dacă mai dorește cineva de la grup?

Vă rog, domnule Andronache.

 
   

Domnul Gabriel Andronache (de la tribună):

Da.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este corectă procedura detaliată de liderul Grupului PSD.

Și Grupul PNL va vota împotriva amendamentului admis.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mă bucur că o să avem unanimitate.

Vă rog, într-un minut, să porniți votul.

(Vot electronic la distanță.)

Cu 384 de voturi pentru, eliminarea acestui amendament admis, un vot împotrivă și două abțineri, a trecut.

Dacă la Anexa nr. 7 sunt intervenții?

La Anexa nr. 2, la amendamentele respinse? Nu.

Am încheiat dezbaterile.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (PL-x 492/2020, L 579/2020) (rămas pentru votul final).  

Urmează punctul 2 al ordinii de zi.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; PL-x 492/2020, L 579/2020; lege ordinară.

Raportul comun de adoptare al Comisiilor pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului,.

Pentru prezentarea raportului dau cuvântul doamnei deputat Ioana Bran.

   

Doamna Ioana Bran-Voinea (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Potrivit art. 13 pct. 2 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, membrii celor două comisii s-au întrunit în ședință comună online, în data de 16 septembrie 2020, și au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună spre dezbatere și adoptare plenului Parlamentului un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, cu amendamentul admis prezentat în Anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituția României.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă la dezbateri sunt intervenții?

Din partea Guvernului, doriți să interveniți?

Domnule ministru, doriți să interveniți din partea Guvernului? Nu. Nu dorește.

Intrăm la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlu? La fel, lucrăm pe raportul comisiilor. Sunt intervenții la amendamentele admise? Nu sunt.

Am încheiat dezbaterile.

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Vă rog să vă pregătiți pentru exprimarea votului electronic la distanță.

Începem cu primul proiect de pe lista de vot final.

 
Supunerea la votul final:  

Deci, intrăm în sesiunea de vot final.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare (PL-x 491/2020, L 578/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță);

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare; PL-x 491/2020, L 578/2020; lege ordinară; procedură de urgență.

Comisiile pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului propun adoptarea proiectului de lege.

Pregătiți votul.

Liderii de grup, doriți să anunțați cum se votează sau folosiți tehnica WhatsApp?

Vă rog.

   

Domnul Alfred-Robert Simonis (de la tribună):

Grupurile PSD vor vota "da" la ambele proiecte.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnul lider al UDMR? Domnul Benedek.

 
   

Domnul Benedek Zacharie (de la tribună):

Grupurile UDMR vor vota "da" la ambele propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mulțumesc.

Alte intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu.

Porniți procedura de vot.

Vot, vă rog.

(Vot electronic la distanță.)

242 de voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, 11 abțineri și un coleg care nu și-a exprimat votul - adoptat.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (PL-x 492/2020, L 579/2020) (adoptat prin vot electronic la distanță).

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; PL-x 492/2020, L 579/2020; lege ordinară; procedură de urgență.

Comisiile pentru buget ale celor două Camere ale Parlamentului propun adoptarea proiectului de lege.

Vot, vă rog.

(Vot electronic la distanță.)

Cu 246 de voturi pentru, 142 de voturi împotrivă, 16 abțineri - adoptat.

Declar închisă ședința de vot final. (Aplauze.)

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, a următoarelor legi: <BR>- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare; (PL-x 491/2020, L 578/2020) (adoptată în procedură de urgență); <BR>- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (PL-x 492/2020, L 579/2020) (adoptată în procedură de urgență).  

Vă informez că, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, astăzi, 22 septembrie 2020, s-au depus la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi adoptate de ambele Camere ale Parlamentului.

  1. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare; PL-x 491/2020, L 578/2020; procedură de urgență.
  2. Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020; PL-x 492/2020, L 579/2020; procedură de urgență

Termenul pentru sesizare este de două zile pentru legile adoptate în procedură de urgență, de la data depunerii, astăzi, 22 septembrie 2020.

Vă mulțumesc.

     

Ședința s-a încheiat la ora 14,28.

 
       

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 17 august 2022, 1:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro