Plen
Ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2020
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.66/06-07-2020

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-09-2022
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2020 > 24-06-2020 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 24 iunie 2020

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 (PL-x 348/2020). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 348/2020

 

Domnul Florin Iordache:

  ................................................

27. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020; PL-x 348/2020; procedură de urgență.

Raport din partea Comisiilor pentru buget și Comisiei pentru tehnologia informației.

Doamna deputat... Domnișoara deputat Ionela Dobrică, vă rog, prezentați raportul comun. Poate o facem doamnă până termină mandatul, da!

Doamna Ionela Viorela Dobrică (de la tribună):

Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în ședința din data de 3 iunie 2020.

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, cu observații și propuneri.

Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020.

Prin proiect se propune, în principal, ca, începând cu data de 1 iunie 2020, autoritățile de management, organismele intermediare și beneficiarii proiectelor de finanțare din fonduri europene structurale și de investiții ale Programului Operațional Infrastructură Mare, Programului Operațional Capital Uman, Programului Operațional Competitivitate, Programului Operațional Regional, Programului Operațional Capacitate Administrativă, Programului Operațional Pescuit și Afaceri Maritime, Programului Operațional Asistență Tehnică, precum și Autoritatea de Management și beneficiarii proiectelor cu finanțare din Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate să emită, să primească și să prelucreze documentele aferente apelurilor de proiecte, contractelor de finanțare/ordinelor/deciziilor de finanțare, actelor adiționale la acestea, cererilor de rambursare, cererilor de prefinanțare, cererilor de plată, dosarelor achizițiilor publice, rapoartelor de progres, precum și a altor categorii de documente care stau la baza implementării proiectelor numai prin intermediul sistemului informatic SMIS2014, MySMIS2014.

Potrivit prevederilor art. 61 și art. 63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, examinarea proiectului de lege a avut loc în ședințe online separate.

Membrii Comisiei pentru buget, finanțe și bănci au examinat proiectul de lege mai sus-menționat, în ședința online din data de 23 iunie 2020.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 27 deputați, din totalul de 27 de membri.

Comisia pentru tehnologia informației și comunicațiilor și-a desfășurat lucrările în ședința online din 22 iunie 2020.

Din numărul total de 15 membri ai comisiei, au participat la ședință 13 deputați.

În urma examinării proiectul de lege, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a proiectului de lege cu amendamentele admise prezentate în Anexă.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Începem dezbaterile generale.

Grupul PNL...

Nu, mai faceți o precizare!

Doamna Ionela Viorela Dobrică (de la tribună):

O precizare! Lăsăm la aprecierea Departamentului Legislativ dacă este nevoie să facă anumite corelări.

Domnul Florin Iordache:

Nu e aprecierea, e obligația Departamentului Legislativ.

Domnul deputat Moldovan, de la Grupul PNL, la dezbateri generale.

Domnul Sorin-Dan Moldovan (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Guvernarea digitală sprijină procesele administrative, îmbunătățește calitatea serviciilor și sporește eficiența internă a sectorului public.

Sistemul informatic, care asigură colectarea, înregistrarea și stocarea în format electronic a datelor referitoare la fiecare operațiune, are ca element central Sistemul Unic de Management al Informației SMIS 2014+, împreună cu aplicația My SMIS 2014, sisteme dezvoltate de către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în colaborare cu Serviciul Român de Informații și Ministerul Fondurilor Europene.

Schimbările, pe care prezentul proiect de lege le aduce, urmăresc îmbunătățirea sistemelor deja existente, astfel încât să se asigure un acces rapid la informații, atât la nivelul tuturor instituțiilor implicate în procesul de gestionare și control a instrumentelor structurale, cât și la nivelul beneficiarilor.

Astfel, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal va vota pentru prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Dacă alți colegi, de la alte grupuri parlamentare, doresc să intervină? Nu mai doresc.

Avem 17 amendamente admise.

Dacă la titlul legii, intervenții?

La articolul unic, intervenții? Nu.

De la 3 la 17?

Rămâne la votul final. Caracter ordinar.

Și ultimul proiect pentru astăzi.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti luni, 3 octombrie 2022, 14:01
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro