Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/26-06-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 03-06-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 3, 2020

20. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale (PL-x 184/2020) (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 184/2020

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

  ................................................

20. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale; PL-x 184/2020; amendamente admise - 10; caracter ordinar.

Dacă dintre inițiatori dorește cineva să ia cuvântul?

Dacă nu, doamnă deputat Fădor, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului, vă rog.

Doamna Angelica Fădor (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a fost sesizată, cu dezbatere și avizare pe fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Consiliul Legislativ avizează favorabil proiectul de lege.

Consiliul Economic și Social avizează favorabil proiectul de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 421/2002.

Potrivit expunerii de motive, inițiativa vizează modificarea și completarea definiției termenului "vehicule fără stăpân", pentru a include și acele vehicule înmatriculate în străinătate, deoarece au fost semnalate autoturisme de acest fel care nu au putut fi ridicate, din simplul motiv că nu au numere de înmatriculare românești. Se scurtează, de asemenea, de la 1 an la 6 luni, perioada în care vehiculele pot rămâne neutilizate în parcările publice, se introduce dovada de achitare a taxelor auto, a amenzilor și dovada efectuării ITP-ului de către proprietar sau deținătorul legal, în termen de 5 zile de la primirea somației.

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a examinat proiectul de lege în ședința online din 26 mai 2020.

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă din partea grupurilor parlamentare...?

Doriți?

Domnule Leoreanu, vă rog.

Suntem la poziția 20 pe ordinea de zi.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (de la tribună):

Grupul Partidului Național Liberal din Camera Deputaților va vota în favoarea acestui proiect de lege.

Este un proiect de lege care, și prin modificarea definiției "vehicule fără stăpân, poate să aducă un plus în măsurile pe care poliția locală poate să le ia.

Știm cu toții că există probleme în acest sens.

Ca fost primar, vă spun că, într-adevăr, mașinile abandonate pe domeniul public sau în parcări au creat probleme și dificultăți în circulația autovehiculelor, în ordinea și disciplina în parcări, dar și un element de poluare, pentru că abandonarea acestor mașini care nu sunt folosite - iată, e bine că s-a redus și termenul, de la un an la 6 luni -, sigur, creează disfuncționalități majore.

Așa încât, noi credem că această măsură este una care sprijină administrația publică locală, poliția locală, aducând mai multă ordine, mai multă disciplină și eliminând, iată, și un element de poluare în comunitățile noastre.

Așadar, vom susține acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă mai dorește cineva? Intervenții?

La titlu?

La articole? Nu.

Proiectul de lege rămâne la ședința de vot final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 19 january 2022, 12:19
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro