Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2020
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.46/09-06-2020

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2020 > 20-05-2020 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2020

2. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar (PL-x 157/2020). (rămas pentru votul final.)
 
see bill no. 157/2020

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

  ................................................

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar; PL-x 157/2020; amendamente admise - 7; caracter ordinar; procedură de urgență.

Dacă din partea inițiatorilor?

Din partea inițiatorilor, de la Guvern, vă rog.

Nu, merge dacă vă apropiați.

Domnul Nicolae Dragoș Garofil (secretar de stat, Ministerul Sănătății; de la tribună):

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență nr. 40/2020 privind...

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Dacă....

 

Domnul Nicolae Dragoș Garofil (de la tribună):

... întărirea...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Am o rugăminte. Dacă doriți să vă prezentați...

Domnul Nicolae Dragoș Garofil (de la tribună):

Dragoș Garofil, secretar de stat la Ministerul Sănătății.

Ordonanța nr. 40/2020 vine să reglementeze mai multe aspecte prevăzute în Decretul prezidențial nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, determinată de pandemia cu SARS-CoV-2.

Având în vedere necesitatea absolută a intervențiilor concertate, unitare, coordonate, la nivelul tuturor unităților sanitare cu paturi, pe perioada stării de urgență, prin prezenta ordonanță, spitalele din subordinea autorităților locale trec în coordonarea Ministerului Sănătății, care devine astfel autoritate exclusivă pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 19 din Decretul prezidențial.

Totodată, se creează cadrul legal, astfel încât rezidenții aflați în ultimul an de stagiu, care finalizează stagiul de rezidențiat în perioada stării de urgență, să poată rămâne integrați prin prelungirea contractelor de muncă până la 31 octombrie 2020.

De asemenea, ordonanța vine să rezolve nevoia acută de resursă umană în sistemul de sănătate, în această perioadă, prin crearea cadrului legal ca, în perioada stării de urgență, posturile vacante sau temporar vacante, inclusiv funcțiile de conducere din cadrul Ministerului Sănătății și unităților sanitare aflate în subordonare, coordonare sau sub autoritatea Ministerului Sănătății, să poată fi ocupate și de personal contractual, fără concurs, în mod direct, prin numirea de către ordonatorul de credite, raporturi juridice care vor înceta de drept la 45 de zile de la încheierea stării de urgență.

Ministerul Sănătății susține adoptarea în forma inițială, fără amendamente care să transforme aceste posturi ocupate în starea de urgență, pe perioadă determinată, fără concurs, în posturi pe perioadă nedeterminată, nici direct, precum amendamentul de la Senat, nici indirect, prin crearea unor portițe legislative în acest sens.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și noi vă mulțumim, domnule ministru.

Din partea Grupului PSD, doamna deputat Dinu Elena? (Vociferări.)

Sau domnul...?

Sau domnul Buicu? (Vociferări.)

Raportul.

Domnul Buicu sau doamna Dinu? (Vociferări.)

Cu raportul, da?

Doamna Cristina-Elena Dinu (de la tribună):

Domnule președinte,

Raportul, da.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar.

În temeiul dispozițiilor art. 94 și ale art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar a fost trimis, în procedură de urgență, Comisiei pentru sănătate și familie, cu adresa PL-x 157/2020, din data de 27 aprilie, în vederea examinării și întocmirii unui raport.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege.

Potrivit dispozițiilor art. 75 din Constituția României, republicată, și ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaților, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, avizul negativ al Comisiei pentru muncă și protecție socială.

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri, în scopul întăririi capacității administrative a sistemului sanitar, pe perioada stării de urgență determinate de virusul COVID-19.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei, republicat, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă, prin mijloace de comunicare la distanță.

La votul final asupra proiectului au participat deputați conform listei de prezență.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul face parte din categoria legilor ordinare.

În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate și familie a hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020 privind întărirea capacității administrative a sistemului sanitar, cu amendamentele cuprinse în anexă.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Da?

Din partea Grupului, da?

Domnul Corneliu-Florin Buicu (din sală):

Da.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă rog, domnule președinte.

Domnul Corneliu-Florin Buicu (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

PNL guvernează prost și dă ordonanță de urgență scrisă pe genunchi.

Și o să vă explic.

Spune foarte frumos, în nota de fundamentare, că se gândește la rezidenți. Dar uită de rezidenți!

Și pot să vă spun că cei care - rezidenții - care aveau examen de specialitate în martie, au fost uitați în acest text al ordonanței, astfel încât rezidentul care și-a încheiat stagiul în perioada 1 ianuarie - 15 martie, până la debutul stării de urgență, era pe nicăieri.

Parlamentul a modificat aceste lucruri și aduce practic această reparație unei ordonanțe scrise pe genunchi.

De asemenea, tot prin această ordonanță, Guvernul, așa, repede, repede, dă drumul la angajări și amestecă posturile vacante cu cele temporar vacante, astfel încât, de exemplu, pentru un post temporar vacant, ocupat de o persoană, vacantarea postului făcându-se practic pentru un concediu de maternitate, o mămică care s-ar întoarce la serviciu, și-ar fi găsit postul ocupat. Și acest lucru l-am reparat prin această modificare a ordonanței de urgență a Guvernului Lucovid.

Și am mai modificat ceva. Am modificat dorința arzătoare, a PNL, de a schimba oamenii, nu de la PSD, oameni de peste tot.

Așa că, stimate Guvern LuCOVID, guvernează, nu mai mima guvernarea! Și ocupă-te de interesul oamenilor, nu de interesul chelnerilor și al celor care conduc firme de pompe funebre, puși manageri la spitale!

Vom vota această variantă a ordonanței de urgență, modificată corect de către Parlament.

Iar Guvernului îi spun atât - guvernează pentru oameni, nu pentru PNL! (Aplauze.)

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vreau și eu cu domnul deputat Stamatian Florin, din partea Grupului PNL, online.

Vă rugăm, domnule deputat.

Domnul Vasile-Florin Stamatian (prin audioconferință):

Alo!

Bună ziua, domnule președinte!

Stimați colegi,

Stau și ascult și rămân siderat că în această situație Guvernul nu face nimic, numai opoziția face.

Sunt bucuros că ordonanța de urgență a fost modificată în Comisia pentru sănătate, unde toți ne-am adus contribuția. Și nu există nicio lege perfectă, care, prin aplicare, să nu își evidențieze unele lipsuri. Bine că le-am putut corecta înainte.

Inițiativa legislativă, pe care PNL o va vota astăzi, reprezintă o intervenție imperativă pentru asigurarea personalului necesar în actuala situație medicală de urgență.

Decizia de prelungire a contractelor de muncă ale medicilor rezidenți vine să completeze o mare lipsă de cadre medicale, lipsa de profesioniști care pune în dificultate lupta cu provocările acestui inamic medical invizibil.

Acești oameni lucrează deja în acest sistem, s-au obișnuit cu ce au de făcut, s-au perfecționat pe parcurs, pentru că au fost luați, cum s-ar spune, virgini, din diverse specialități, să ajute ca lucrurile să meargă bine.

Totodată, prin această inițiativă, se asigură în mod concret prezența personalului calificat în diversele structuri cheie și poziții de management, de la Ministerul Sănătății până la nivelul spitalelor, indiferent de modul de subordonare.

Necesitatea și oportunitatea acestui proiect legislativ sunt dictate și de politicile de resurse umane deficitare, derulate până în prezent în domeniul sănătății, în ansamblul său, de diferitele guvernări.

Sper că măcar acum, într-o situație fără precedent, care trebuie administrată coerent și corect, decidenții vor realiza că în domeniul strategic al sănătății nu poate fi aplicată și nu funcționează decizia bazată pe principiul "o angajare la 7 posturi vacante". Nu așa se pune problema în mod corect, iar în acest domeniu, responsabilitatea aflată pe umerii profesioniștilor este asigurarea și păstrarea stării de sănătate a întregii populații a României.

Vă rog să vă aduceți aminte ce înseamnă scoaterea posturilor la concurs. Am avut cel puțin 4-5 colegi, pe care am încercat să-i aduc în sistemul nostru de sănătate, care au stat pe marginea drumului luni de zile, ca să vină aprobarea de la minister, de la direcția spitalului, de la publicare, care după ce au așteptat luni de zile și-au făcut bagajul și au plecat. Și pot să am exemple concrete.

Acest gen de hotărâri luate de-a lungul anilor au condus la situația cu care ne confruntăm astăzi, în stare de criză, când trebuie găsite soluții imediate pentru completarea echipelor responsabile cu realizarea anchetelor epidemiologice, cu depistarea cazurilor de infectare.

La Cluj, spre exemplu, aceste echipe au fost insuficiente. Pentru gestionarea situației de criză a fost nevoie de detașarea a 14 persoane din alte structuri către direcția de sănătate publică, pentru a face față valului de persoane ce trebuiau supuse triajului epidemiologic. În aceeași situație s-au găsit și secțiile de terapie intensivă, secțiile de pneumologie, secțiile de boli infecțioase.

Astăzi nu este deloc prea devreme pentru ca noi, cei responsabili, să ne gândim la ce trebuie făcut concret, dar și eficient, pentru reorganizarea în mod real a sistemului de sănătate. Iar un prim pas îl reprezintă regândirea clară a politicilor de resurse umane în acest sector.

Medicina nu se poate face cu economie.

Medicina nu se poate face cu reducere de posturi.

Medicina nu se poate face în aceste situații.

Trebuie regândit, și trebuie întreg Parlamentul, nu un partid sau un guvern. Să regândim serios la o restartare a sistemului de sănătate românesc!

Vă mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului USR, domnul deputat Emanuel Ungureanu.

USR este online.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (prin audioconferință):

Bună ziua!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă ascultăm.

Bună ziua!

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (prin audioconferință):

Am ascultat cu stupoare luările de cuvânt ale reprezentanților PNL și festivalul extraordinar al ipocriziei, cum că ar fi interesat PNL să administreze mai bine spitalele.

De aceea au pus de la Alba, atenție! - nu știu dacă ați auzit despre acea persoană care este foarte vocală în Parlament...

Și dacă DNA ar putea să ne explice cine de la PNL a făcut trafic de influență la minister, pentru ca la Spitalul Câmpeni din Alba să fie pus un manager care avea pe Facebook, la școală, la studii, "școala vieții", și care a fost în viața lui ospătar - o meserie OK, ca oricare alta, dar care nu are nimic de-a face cu ceea ce înseamnă management în sistemul sanitar.

Pot să continui cu numiri politice făcute de PNL la Deva sau la Piatra Neamț, unde au pus, în mod macabru, în plin focar COVID, manager, un șef de la o firmă de pompe funebre.

Ce poate fi mai malefic, mai ticălos, mai mizerabil decât să vorbești despre depolitizarea sistemului sanitar și tu să dai 3 ordonanțe de Guvern în care spui - vrem să administrăm mai bine sistemul sanitar, vrem să luăm de la autoritățile locale incompetente controlul spitalelor, să-l manageriem noi, centralizat, de la nivelul ministerului.

Golănie mai mare decât ce face PNL în această perioadă - și n-am crezut că o să spun asta în viața mea - n-am văzut nici măcar la PSD. Adică, să profiți de pandemie și să pui manager care, la înțelegerile cu UNIFARM, prin achiziții făcute fără respectarea legii, să furi din bani publici niște sume colosale, și apoi să le speli în chip interlop și să livrezi în Moldova - în Moldova pe care o plângem patriotic - tot felul de indivizi cu batistuțe, de la PNL, au lacrimi în ochi și sufletul zdrobit. Și, atenție!, tone de materiale de proastă calitate, din China, spălate de către UNIFARM, sub blânda și complicea formă de furt pe care a gândit-o PNL, s-au scos, atenție!, tone, tone de echipamente cumpărate cu milioane de euro de UNIFARM către Republica Moldova, ca donație, pentru ca să spele bani niște indivizi fără scrupule, clanuri, atenție, care sunt mufate la interesele PNL.

Și, dacă ne tot invita un antevorbitor la reflecție, eu vă spun așa, domnilor de la PNL!

Zilele acestea am dus la DNA, acolo, locul acela, drag, unde îi trimiteați voi pe PSD-iști... am trimis mai mulți PNL-iști la DNA, să vedem acolo cât de complice este această guvernare care s-a vrut, în antiteză cu PSD, model de corectitudine.

Și o să facem într-o lună de zile recensământul managerilor numiți de voi sub pretextul pandemiei COVID, doar ca să vă mufați la banul public, exact ca PSD-iștii pe care i-ați înlocuit din funcții.

Să vă fie rușine!

Și, vă spun, dincolo de vorbe, vin faptele, vin cifrele și vin dosarele penale pentru voi!

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Avem o solicitare pe procedură, nu, domnule lider al PNL?

Domnule Roman, doriți să interveniți pe procedură? Vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doar câteva cuvinte colegului care a vorbit anterior. Sper să devină și el client al Direcției Naționale Anticorupție, pentru că oamenii vechi, oamenii noi cu năravuri vechi trebuie să dea socoteală și să știe că atunci când te duci la un ministru să faci trafic de influență pentru a numi oameni în Consiliul de administrație, de exemplu la Spitalul Cluj, sau când te duci să faci trafic de influență pe lângă miniștrii pe care-i aștepți să iasă de la "Ora Guvernului", ca să te duci să soliciți și să faci un trafic de influență pe transplant, nu îmi vorbiți mie de golănie.

Eu mi-am dorit - asta am și spus - ca DNA-ul să lucreze pentru tot. Și nu vă mai dați că sunteți imaculați, că nu sunteți! Și, cu timpul, vom vedea, pentru că noi chiar credem că procurorii trebuie să-și facă treaba.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Domnule Roman, dacă cumva dețineți informații concrete, vă rog frumos să le puneți la dispoziția autorităților, deoarece, pe urmă, încălcați Codul penal.

Am vrut să vă fac această specificare. Dacă dețineți informații neapărat!

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

Mulțumesc, domnule președinte.

De studiu, am dat cazul Consiliului de administrație Cluj și discuția despre transplant. Dezvoltăm, niciun fel de problemă...

 

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Ați vorbit niște lucruri...

Domnul Florin-Claudiu Roman (de la tribună):

..., și sper ca miniștrii să fie chemați și să fie întrebați cine face trafic de influență și cine nu, pe lângă ei, pe foarte multe chestiuni, plecând de la numiri, plecând de la multe alte lucruri în sistemul sanitar.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Tot ceea ce ați spus dumneavoastră sunt infracțiuni prevăzute în Codul penal și vă rugăm frumos să informați autoritățile dacă aveți elemente.

PRO România. Vă rog frumos, doriți să interveniți la proiect? Nu.

Din partea Grupului UDMR, vă rog.

Domnul Vass Levente.

Domnul Vass Levente (prin audioconferință):

Bună ziua, stimați colegi.

Ordonanța de urgență era binevenită la început de lună aprilie, și pentru acest lucru eu felicit Guvernul și colegii liberali.

La fel, votul Parlamentului vine într-un moment oportun și în termen, lucru foarte important, pentru că astfel amplifică efectele benefice ale ordonanței și în starea de alertă, dar și ulterior.

Foarte important acest aspect, domnule secretar de stat, și degeaba cereți votul formei inițiale, pentru că acea formă este o formă greșită.

Și, în al treilea rând, poate cel mai important aspect al votului nostru de astăzi, în plenul Parlamentului, vine să demonstreze și la propriu importanța expertizei comisiilor parlamentare de specialitate, atât în Senat, cât și în Camera Deputaților, prin contribuția majoră la îmbunătățirea și aplicabilitatea reglementărilor.

Astfel, cadrele medicale curajoase, medicii rezidenți curajoși, angajați în cursul stării de urgență, vor avea posibilitatea de a rămâne la unitatea sanitară angajatoare, prin aprecierea serviciilor aduse în timp de criză, printr-un concurs de angajare legal organizat și cu mândria și posibilitatea de a se mândri, într-adevăr, numai și numai datorită unui lucru bine făcut, domnule secretar de stat.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Și eu vă mulțumesc.

Din partea Grupului minorităților, dacă este cineva?

Dacă nu, din partea Grupului PMP, celebrul domn deputat Movilă. De la Iași, nu?

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Partidul Mișcarea Populară va vota acest Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2020.

Completările aduse în Comisia pentru sănătate sunt completări bune, sunt completări binevenite. De altfel, nu este singura ordonanță a unui Guvern, fie că vorbim de actualul Guvern. De-a lungul timpului au fost nenumărate guverne care au emis ordonanțe proaste, incomplete, ordonanțe care au fost validate în forma lor, ordonanțe care au fost completate sau ordonanțe care au fost anulate complet, ca celebra ordonanță din 2008, când s-a dorit vânzarea a 30 de hectare din terenul Spitalului Fundeni, și Parlamentul, la acea vreme, a anulat complet acea ordonanță, a respins-o.

Revenind la proiectul de lege care este în dezbatere... Are trei puncte importante, pe care colegii din Comisia pentru sănătate și le-au asumat în totalitate, primul se referă la preluarea în coordonarea Ministerului Sănătății a spitalelor care se află în subordinea, în coordonarea administrațiilor locale, și aici clar este important - și eu mă alătur tuturor colegilor mei - că trebuie să existe responsabilitate, iar în funcții publice trebuie să fie numiți manageri oameni pentru care locul lor poate fi, ca manager de spital, de instituție publică, din subordinea, coordonarea Ministerului Sănătății.

A doua temă din această ordonanță se referă la medicii rezidenți. Și este corectă completarea pe care a făcut-o Comisia pentru sănătate, în sensul că sunt integrați și medicii rezidenți care și-au finalizat stagiul de rezidențiat în anul 2020, până la decretarea stării de urgență, precum și rezidenții care finalizează stagiul de rezidențiat după încetarea stării de urgență, până la 31 octombrie 2020.

Și, la fel, e o prevedere foarte importantă referitoare la faptul că pot fi angajați pentru perioada stării de urgență, perioada stării de alertă, în cadrul aparatului Ministerului Sănătății, structurilor din subordine, coordonare, deci poate fi angajat inclusiv personal contractual, și corecția comisiei - completarea este corectă - "acolo unde se fac angajări pe locuri vacante, contractul de muncă rămâne valabil până la scoaterea postului respectiv și ocuparea acestuia prin concurs".

Deci Partidul Mișcarea Populară va vota pentru.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă mulțumesc.

Doriți un drept la replică, domnule Movilă?

 

Domnul Petru Movilă (din sală):

Pentru cine?

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Privind acuzațiile că ați numit pe cineva de la pompe funebre la Piatra Neamț.

Din partea partidului, dacă doriți? Eu, când doriți, vi-l dau.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Domnule președinte,

Vreau să fac câteva clarificări...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Vă rog.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

... pe această temă. Nu este treaba mea, dar, la Piatra Neamț, persoana respectivă a fost aproape un an de zile membru PMP, și-a dat demisia, a fost exclusă... Restul nu este problema noastră, așa că cei care au făcut ceea ce au făcut ...

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Mă bucur pentru această precizare.

Domnul Petru Movilă (de la tribună):

Nu, dar e o precizare importantă și e important, dincolo de aceste numiri, ca spitalele să funcționeze, personalul medical să aibă satisfacția profesională corectă și să poată asigura asistență medicală pentru cetățenii României.

Mulțumesc.

Domnul Ion-Marcel Ciolacu:

Nu, dar plana această suspiciune asupra partidului pe care-l reprezentați și e bine că ați făcut această precizare.

Dacă la titlu sunt intervenții?

Dacă la amendamentele admise, de la 1 la 7, intervenții?

Proiectul de lege rămâne la votul final.

Vă rog, din partea Grupului PRO Europa. Da?

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 18 january 2022, 2:51
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro