You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-01-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997

5. Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României pe de o parte și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996.

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Punctul 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles, la 4 martie 1996.

Da, domnule director Ene, aveți cuvântul de prezentare.

Domnul Constantin Ene:

Domnule președinte, v-aș ruga să-mi permiteți, având în vedere că cele stipulate în acest acord, clauzele sunt asemănătoare cu cele din acordul precedent, să nu mai prezint structura acordului, ci să prezint numai câteva elemente referitoare la acest acord. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Economice Belgo-Luxemburgheze a fost semnat la București, la 4 martie 1996. După intrarea în vigoare a acordului, care se va produce la o lună după ce părțile își schimbă instrumentele de ratificare, acest acord va rămâne în vigoare pe o perioadă de 15 ani.

Referitor la investițiile din Uniunea Belgo-Luxemburgheză pot să vă informez că într-un clasament neoficial, investitorii din Luxemburg se află pe locul 9, investind în România 93 de milioane de dolari, iar cei din Belgia au investit 11 milioane de dolari.

Mulțumesc.

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Vida, din partea comisiei.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte, nu mai revin la motivația propunerii acestui proiect de lege fiindcă sunt identice motivațiile cu proiectul care a fost dezbătut anterior.

Proiectul încurajează intrarea capitalului străin din această țară în România, fapt pentru care comisia l-a avizat favorabil și îl propune spre dezbatere și aprobare de către plenul Camerei Deputaților.

Domnul Ion Diaconescu:

Dacă pentru discutii generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu este nici o solicitare. Atunci, mai întîi titlul: "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de alta parte..." cum am citit.

Dacă are cineva de făcut observații asupra titlului? Nici o observație.

Supun la vot titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Titlul a fost aprobat.

Articolul unic - privind ratificarea acestui acord de lege. Există vreo obiecție, vreo propunere? Nefiind, supun la vot articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Articolul unic a fost adoptat.

Acum, legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această lege.