You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-01-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997

3. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile:Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996;

Domnul Ion Diaconescu:

................................................

Vă prezentăm acum o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente și care vor fi, sigur, trimise la aceste comisii.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun împreună cu Comisia pentru buget și finanțe a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci de la Cameră, iar pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii , Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, adoptat de Senat în ședința din ziua de 16 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.330 din Codul de procedură civilă, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, văd că nu s-a trimis la nici o comisie.

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, adoptat de Senat în ședința din ziua de 16 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996, adoptat de Senat în ședința din ziua de 15 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Deci, iată încă o justificare a acestei sesiuni extraordinare, o serie de legi proaspăt venite, pe care le putem dostribui comisiilor să le ia în dezbatere, în analiză.