Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 20-01-1997 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of January 20, 1997

Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru sesiunea extraordinară 20-24 ianuarie 1997.

Ședința a început la ora 16,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Ion Diaconescu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Sorin Victor Lepșa și Ioan Gavra, secretari.

 

Domnul Ion Diaconescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Deschidem ședința noastră, din această sesiune extraordinară a Camerei, cu un număr de 285 de deputați prezenți, 58 - absenți. Cvorumul de lucru fiind de 172, acesta este îndeplinit. Sperăm că cei care și-au anunțat prezența sunt prezenți efectiv și în sală și deci putem să ne desfășurăm lucrările.

Pentru început, aveți în față proiectul ordinii de zi și al programului de lucru al Camerei pentru această săptămână.

Dacă la ordinea de zi sunt observații sau comentarii?

Da. Domnul deputat Lupu.

 
 

Domnul Vasile Lupu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Într-o bună tradiție parlamentară, discutam, lunea, ratificările și aprobarea ordonanțelor. De aceea, îngăduiți-mi să propunem spre atenția Camerei și spre supunere la vot ca, după Informarea cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent, să fie trecute punctele privind ratificările și aprobările de ordonanțe , de la 4 până la 14, după care să urmeze Statutul personalului didactic și Codul circulației rutiere. Astfel, vom avea continuitate, începând cu ziua de mâine, asupra Statutului personalului didactic, ce presupune o dezbatere mai amănunțită și, evident, mai de durată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc. Cine mai are de făcut o observație?

Domnul deputat Dan Ioan Popescu.

 
 

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Așa cum se prevede în Constituție și în regulamentele parlamentare, cele două Camere legislative se pot întruni, în afara sesiunilor ordinare, și în sesiuni extraordinare.

Caracterul special al unor astfel de sesiuni rezultă cu limpezime chiar din art.63 alin.2 din Constituție, text reluat și în art.76 alin.2 din Regulamentul Camerei Deputaților, care prevede faptul că Senatul și Camera Deputaților se întrunesc și în sesiuni extraordinare la cererea președintelui României, a Biroului permanent al fiecărei Camere, ori a cel puțin o treime din numărul deputaților sau al senatorilor.

Cererea de convocare a sesiunii trebuie să fie motivată, însă, de apariția unor situații excepționale, a căror soluționare rapidă revine competenței exclusive a forului legislativ.

Dacă se preferă convocarea unei sesiuni extraordinare fără un motiv temeinic justificat și care să aibă un caracter excepțional, însăși ideea sesiunilor extraordinare se banalizează, iar o asemenea practică are ca rezultat modificarea de facto a Constituției și instituirea unei sesiuni anuale neîntrerupte, în realitate o ședință continuă.

Actuala sesiune extraordinară a Camerei Deputaților nu respectă nici legea, nici spiritul Constituției, nici litera Constituției. Ea a fost convocată pentru a relua dezbaterea a două inițiative legislative, respectiv propunerea legislativă privind statutul personalului didactic și proiectul de Lege privind Codul circulației rutiere, a căror urgență sau caracter excepțional sunt greu de spus.

Celelalte puncte înscrise pe ordinea de zi pentru sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților din 20-24 ianuarie ‘97 nu justifică nici ele caracterul excepțional al unei astfel de sesiuni.

Evident, motivația reală a convocării Camerei Deputaților în sesiune extraordinară este una politică și vizează inducerea în eroare a opiniei publice căreia actuala majoritate parlamentară intenționează să-i ofere imaginea unui Parlament productiv care se preocupă de satisfacerea intereselor social-economice, politice, culturale ale electoratului.

Cum interesele și nevoile materiale și economice ale acestuia sunt altele și nu au nici o legătură cu reglementarea circulației rutiere, convocarea Camerei în sesiune extraordinară rămâne ceea ce și-au dorit inițiatorii săi - un instrument postelectoral, care să eludeze realele nevoi de legiferare ale cabinetului aflat la guvernare.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Fac observația că în legislatura trecută, aproape în cursul tuturor vacanțelor au fost convocate sesiuni extraordinare, fără să fie o situație extraordinară, fără să fie niște legi așa de importante.

În ceea ce privește sesiunea extraordinară actuală s-a convocat în ideea în primul rând ca noi să epuizăm de pe ordinea de zi o serie de legi începute de atât timp, care toate au urgența lor, în așa fel ca atunci când vom intra în sesiune extraordinară să avem degrevat oarecum acest program, această ordine de zi a Camerei cu cât mai puține datorii vechi. În același timp, ideea de bază este acum, când avem acest plen, înseamnă că vor fi aici toți reprezentanții, toți membrii comisiilor. Vor veni în cursul acestei săptămâni o serie de inițiative parlamentare din partea Guvernului, pe care dumneavoastră le veți putea primi - comisiile - și vă veți aranja, în cunoștință de cauză, în așa fel ca să rezolvați o parte, să treceți prin comisii o parte din aceste legi, tot în această idee, ca la 3 februarie, când începe sesiunea ordinară, să fim în situația de a trece efectiv la muncă.

Deci, au fost motive suficiente pentru convocarea acestei sesiuni extraordinare - mult mai multe decât în legislatura trecută, în condițiile pe care eu vi le-am spus adineauri.

Mai are cineva de făcut observații în legătură cu aceasta? Vă rugăm.

 
 

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu vin cu o propunere de completare a ordinii de zi, având în vedere tot o lege complementară, și anume, alături de Statutul cadrelor didactice, să fie adusă pe ordinea de zi și Legea privind Agenția de Dezvoltare Rurală.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Păi, ordinea de zi ...?! Propunem alta?!

Are voie ..., dar ni s-a spus, examinându-se în Biroul permanent toate aceste aspecte, că noi nu putem pune pe ordinea de zi decât acele legi pentru care am convocat această sesiune. Adică, nu avem o sesiune normală, în care putem schimba ordinea de zi. Este o sesiune excepțională, în care trebuie să ne ținem de acele subiecte, de acele legi pe care le-am prevăzut în convocare.

Poftiți.

 
 

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dacă vă uitați în art.76 al Regulamentului, se spune clar că neaprobarea de către Cameră a ordinii de zi solicitate, deci care a fost solicitată prin scris la convocarea sesiunii, împiedică ținerea sesiunii extraordinare. Deci nu se poate introduce un alt punct pe ordinea de zi. Acesta este Regulamentul.

Pe de altă parte, vreau să vă spun că Legea privind statutul cadrelor didactice are și prevederi care ating bugetul. Or, noi dorim ca în februarie și martie să discutăm cât mai rapid bugetul de stat.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mai este vreo observație?

În condițiile acestea, supun la vot ordinea de zi așa cum a propus domnul deputat Lupu, adică, simplu, aceleași subiecte pe ordinea de zi, dar inversate, începând întâi cu acele ratificări, ca de mâine să începem cu legile importante.

Cine este pentru aprobarea acestei ordini de zi? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Numărați, vă rog. 12 voturi împotrivă.

Cine se abține?

Cu 12 voturi împotrivă și 56 de abțineri se aprobă ordinea de zi.

Doriți să numărăm și voturile pentru? Vă rugăm, Opoziția, doriți și voturile pentru? (Rumoare)

Spuneți clar. Domnul lider de grup, un lider de grup, doriți și voturile contra? Da?

 
 

Domnul Adrian Năstase (din sală):

Nu.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Nu. Nu se dorește. Mulțumim.

Deci, în ceea ce privește ordinea de zi.

În ceea ce privește programul, s-au făcut ... poate că dumneavoastră ați primit prima variantă. Față de acea variantă, în Biroul permanent s-au făcut două mici rectificări. Anume: se pusese pentru ziua de miercuri și o oră de discuții în plen, intervenții din partea domnilor deputați. Până la urmă, am constatat că nu avem dreptul să modificăm ordinea de zi și aceste intervenții vor intra în sesiunea ordinară.

Și, al doilea, s-a avut în vedere pentru ziua de joi numai până la 16,00 programul, pentru că va fi pe urmă, în continuare, ședința de Birou permanent. Deci, o anunțam de pe acum: joi, la ora 16,00, ședință cu Biroul permanent și liderii grupurilor parlamentare, de luat o serie de hotărâri pregătitoare pentru sesiunea ordinară care începe la 3 februarie.

Vineri, se lucrează în continuare, dar, ca să nu vă ținem vineri mai mult, poate unii vă grăbiți să prindeți avioane, trenuri, facem această prelungire joi.

În condițiile acestea, supun spre aprobare programul pe care-l aveți sau care a fost rectificat cum am anunțat.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă? Nimeni.

Cine se abține? Numărați. 17 abțineri .

În continuare, anunțăm că punem spre aprobare în plen cererea doamnei deputat Florica Raica privind trecerea sa de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale la Comisia pentru industrii și servicii.

Cu această mutare, de la o comisie la alta, nu se depășesc normele, limitele fixate prin votul nostru - limite pentru fiecare comisie a Camerei.

Deci, supun spre aprobare cererea doamnei Raica, privind mutarea de la o comisie la alta.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, cererea dânsei a fost aprobată.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare, vă informăm despre următoarele legi care au fost trecute prin Parlament, pentru a vă putea exercita dreptul de sesizare a Curții Constituționale.

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

  • Legea privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze în domeniul transportului rutier internațional de persoane și mărfuri și Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Libaneze privind transporturile maritime, semnat la Beirut, la 28 noiembrie 1965;
  • Legea pentru ratificarea Înțelegerii prin schimb de scrisori pentru modificarea Anexei nr.2 la Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze privind livrarea de către Partea chineză de mărfuri pe credit Părții române, semnat la 8 iulie 1991;
  • Legea pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord privind serviciile aeriene, semnat la Londra la 28 martie 1995;
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.19/1996 privind asigurarea rambursării împrumutului de stat și a dobânzilor aferente destinat continuării participării României la construirea Combinatului minier de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoirog, Ucraina;
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.37/1996 pentru modificarea și completarea reglementărilor privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului;
  • Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.6/1996 privind regimul reductibilității sumelor plătite cu titlu de salarii și alte drepturi salariale, adoptată în procedură de urgență;
  • Legea pentru ratificarea Convenției între Guvernul României și Guvernul Regatului Thailandei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la București la 26 iunie 1996.
Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile:Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996;

Vă prezentăm acum o informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de către comisiile permanente și care vor fi, sigur, trimise la aceste comisii.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.13/1996 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1996.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun împreună cu Comisia pentru buget și finanțe a Senatului, Comisia pentru buget, finanțe și bănci de la Cameră, iar pentru avize - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru industrii și servicii , Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățămînt, știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

2. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, adoptat de Senat în ședința din ziua de 16 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

3. Proiectul de Lege pentru modificarea art.330 din Codul de procedură civilă, adoptat de Senat în ședința din 16 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege a fost sesizată în fond Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize, văd că nu s-a trimis la nici o comisie.

4. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație, construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat, adoptat de Senat în ședința din ziua de 16 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Malaeziei privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 iunie 1996, adoptat de Senat în ședința din 15 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Proiectul de Lege privind ratificarea Convenției între România și Republica Uzbekistan pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București la 6 iunie 1996, adoptat de Senat în ședința din ziua de 15 ianuarie 1997.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Deci, iată încă o justificare a acestei sesiuni extraordinare, o serie de legi proaspăt venite, pe care le putem dostribui comisiilor să le ia în dezbatere, în analiză.

Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor semnat la București la 24 noiembrie 1994.

Intrăm, propriu-zis, în ordinea de zi, după aceste informări.

Prima, în ordine, din aceste toate acorduri care trebuia să fie ratificare ar fi proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei. Până la ora actuală, n-a apărut nimeni de la Ministerul Industriilor nimeni care să susțină proiectul de lege. De aceea o lăsăm în așteptare că, până terminăm cu celelalte, poate să apară cineva de la Ministerul Industriilor.

Trecem la punctul următor - pct.3 - proiectul de Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994.

Dau cuvântul, din partea inițiatorului, domnului Ene, ca să ne spună punctul de vedere al inițiatorului.

 

Domnul Constantin Ene:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Mă numesc Constantin Ene, sunt director general în Ministerul Finanțelor.

Foarte pe scurt, să vă prezint câteva elemente referitoare la Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor între România și Republica Arabă Egipt.

Acest Acord a fost semnat la 24 noiembrie 1994, cu ocazia vizitei oficiale efectuate în România de către președintele Republicii Arabe Egipt. Prin semnarea acestui Acord, s-a creat cadrul juridic propice pentru dezvoltarea investițiilor reciproce ale investitorilor din cele două țări.

Acordul cuprinde clauze uzuale cuprinse în acorduri similare încheiate de România cu alte state, precum și clauze cuprinse în Acordul general în acest domeniu.

Principalele prevederi ale Acordului se referă la acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate și clauzei naționale investițiilor efectuate de investitorii străini în România și de investitorii români în Egipt; acordarea de despăgubiri investitorilor străini, în speță egipteni, în caz de expropriere a investițiilor lor efectuate în România în interes public; garantarea transferului liber al veniturilor obținute din investiții, precum și produsul lichidării acestor investiții, dacă este cazul; modul de soluționare a eventualelor diferende care apar pe parcursul desfășurării acestor investiții în România.

Acordul se prevede să rămână în vigoare după ratificarea de parlamentele celor două țări, pe o perioadă de 10 ani.

Având în vedere cele de mai sus, am supus discuției dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Acordului privind promovarea și garantarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt.

Pentru informarea dumneavoastră, investițiile egiptene în România se ridică la 9,6 milioane dolari, ocupând în clasamentul investitorilor străini un loc, deci statistic vorbin, numărul 30, deci pe locul 30, iar investițiile române în Egipt se ridică la suma de 20 de milioane de dolari.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Din partea comisiei, domnul președinte Iuliu Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin semnarea acestui Acord s-a creat un cadru juridic bilateral pentru încurajarea realizării de investiții în România, în vederea atragerii de capital străin, cerință esențială pentru realizarea programului de redresare a economiei și a sistemului financiar. Apreciem că acest Tratat corespunde în totalitate cu practica internațională în acest domeniu.

Pentru motivele arătate, comisia a avizat favorabil în cadrul ședinței din 18 decembrie, fapt pentru care propun dezbaterea în plen și aprobarea acestui proiect de lege.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile generale privind acest proiect de lege? Nu este nici o solicitare.

Atunci, trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul: proiect de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 24 noiembrie 1994.

Are cineva ceva de obiectat asupra titlului? Nu are nimeni?

Supun la v ot titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, s-a aprobat titlul.

Articol unic privind aceeași lege anunțată.

La articolul 1, privind adoptarea proiectului de lege cu titlul anunțat, are cineva de făcut observații? Nu.

Supun spre aprobare articolul 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost aprobat art. 1.

Proiectul, în ansamblul lui, se supune iarăși la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Deci, în unanimitate, proiectul de lege anunțat a fost aprobat.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României pe de o parte și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles la 4 martie 1996.

Punctul 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de altă parte, privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Bruxelles, la 4 martie 1996.

Da, domnule director Ene, aveți cuvântul de prezentare.

 

Domnul Constantin Ene:

Domnule președinte, v-aș ruga să-mi permiteți, având în vedere că cele stipulate în acest acord, clauzele sunt asemănătoare cu cele din acordul precedent, să nu mai prezint structura acordului, ci să prezint numai câteva elemente referitoare la acest acord. Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Uniunii Economice Belgo-Luxemburgheze a fost semnat la București, la 4 martie 1996. După intrarea în vigoare a acordului, care se va produce la o lună după ce părțile își schimbă instrumentele de ratificare, acest acord va rămâne în vigoare pe o perioadă de 15 ani.

Referitor la investițiile din Uniunea Belgo-Luxemburgheză pot să vă informez că într-un clasament neoficial, investitorii din Luxemburg se află pe locul 9, investind în România 93 de milioane de dolari, iar cei din Belgia au investit 11 milioane de dolari.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Vida, din partea comisiei.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte, nu mai revin la motivația propunerii acestui proiect de lege fiindcă sunt identice motivațiile cu proiectul care a fost dezbătut anterior.

Proiectul încurajează intrarea capitalului străin din această țară în România, fapt pentru care comisia l-a avizat favorabil și îl propune spre dezbatere și aprobare de către plenul Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Dacă pentru discutii generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu este nici o solicitare. Atunci, mai întîi titlul: "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României, pe de o parte, și Uniunea Economică Belgo-Luxemburgheză, pe de alta parte..." cum am citit.

Dacă are cineva de făcut observații asupra titlului? Nici o observație.

Supun la vot titlul.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Titlul a fost aprobat.

Articolul unic - privind ratificarea acestui acord de lege. Există vreo obiecție, vreo propunere? Nefiind, supun la vot articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Articolul unic a fost adoptat.

Acum, legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi a fost aprobată și această lege.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996.

Sărim peste punctul 5, pentru că tot așteptăm să sosească delegatul de la Ministerul Industriei, și trecem la pct.6 - proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996.

Domnule Ene, din partea ministerului, aveți cuvântul.

 

Domnul Constantin Ene:

La data de 6 iunie 1996 a fost semnat la București Acordul privind promovarea și protejarea reciprocă a investiției între Guvernul României și Guvernul Statului Qatar.

Având în vedere potențialul economic al investitorilor din această țară sperăm că nu peste mult timp vor fi promovate investițiile din această țară în România. Acordul, după ce va fi aprobat de parlamentele celor două țări, va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 10 ani.

In momentul de față, investițiile din Statul Qatar sunt modeste în România, numai 20 de mii de dolari.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnul Vida, din partea comisiei.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Proiectul de lege pentru ratificarea acestui acord corespunde în totalitate cu cerințele economice și financiare ale țării, contribuie și urmează să contribuie la promovarea și aducerea capitalului străin în România, fapt pentru care comisia l-a avizat favorabil și îlpropune spre dezbatere și aprobare de către plenul Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim. Sunt doritori să ia cuvântul la dezbateri generale? Nu. Supunem spre discuție și votare titlul acestui proiect de lege: "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernului Statului Qatar privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 6 iunie 1996. Sunt ceva observații asupra titlului? Nu sunt. Nefiind observații, îl supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Titlul a fost aprobat cu unanimitate.

Articolul unic privind ratificarea acestui acord menționat în titlu. Este vreo observație?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Articolul unic a fost votat.

Legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Și acest acord a fost aprobat.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la București la 17 aprilie 1996.

Trecem la punctul 7, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 17 aprilie 1996.

Domnul Ene.

 

Domnul Constantin Ene:

Acordul privind protejarea și promovarea reciprocă a investițiilor între Guvernul României și Guvernul Canadei a fost semnat la 17 aprilie 1996 cu ocazia vizitei efectuate de primul- ministru al Canadei în România. Acordul, după intrarea în vigoare a acestuia, va fi valabil pe o perioadă de 15 ani.

Referitor la investițiile efectuate de investitorii canadieni în România, acestea se ridică la 53 de milioane de dolari, ocupând neoficial locul 14 între țările care au investit în România.

De asemenea, există și investiții românești în Canada, este vorba de o societate mixtă unde aportul de capital al părții române este de 83 de mii de dolari.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Da, vă mulțumesc. Domnul Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare în ședința din 18 decembrie analizând textul raportului constată că acesta respectă îndeaproape practica internațională în domeniu și dă expresie intereselor naționale în materie, fapt pentru care îl propunem spre dezbatere și aprobare.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă rog să vă pronunțați asupra titlului: "Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Canadei pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 17 aprilie 1996". Dacă sunt observații asupra titlului? Nu sunt.

Supun spre aprobare titlul acestui proiect de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi s-a aprobat titlul respectiv.

Articolul unic: "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Canadei..." Sunt observații?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, articolul unic a fost aprobat.

Legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Și legea aceasta a fost aprobată.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București la 25 aprilie 1996.

Punctul 8 - preoctul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 aprilie 1996.

Domnul Ene.

 

Domnul Constantin Ene:

Prin apariția pe harta lumii a noi state, mă refer la cele care au apărut după desființarea fostei Uniuni Sovietice, la 25 aprilie 1996 a fost semnat la București Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan. Toată lumea cunoaște bogăția în materii prime a acestei țări, și prin semnarea acestui acord se speră ca investitorii din România sa efectueze investiții în această țară, investiții care vor ajuta la aprovizionarea întreprinderilor din România cu materii prime din Kazahstan. Acordul rămâne în vigoare după aprobarea parlamentelor celor două țări pe o perioadă de 10 ani.

În momentul de față, investițiile din Kazahstan în România sunt foarte mici, iar din România în Kazahstan încă nu s-au efectuat astfel de investiții. După intrarea în vigoare a acestui acord de o importanță deosebită în garantarea investițiilor se speră că se vor efectua investiții reciproce de către investitorii din cele două țări.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim. Domnul Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect de lege privind ratificarea acordului, fapt pentru care îl propune spre dezbatere și aprobare.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Discuția generală asupra acestui proiect de lege. Cine dorește să ia cuvântul? Nu sunt amatori.

În ceea ce privește titlul legii: "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la București, la 25 aprilie 1996. Există vreo observație? Nu există. Supun la vot titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul a fost aprobat.

Articolul unic - "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea și protejarea investițiilor, semnat la București, la 25 aprilie 1996".

Observații? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

In unanimitate, și acest articol de lege a fost votat.

Acum, legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost votată.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito la 21 martie 1996.

În sfârșit, proiectul de Lege, de la poziția 9, pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996.

 

Domnul Constantin Ene:

Acest acord a fost semnat la Quito în 21 martie 1996 de ambasadorul României în această țară. Negocierile au fost efectuate la solicitarea părții ecuadoriene. Acordul, după intrarea în vigoare, rămâne valabil pentru o perioadă de 10 ani. Cu toate că se află la o distanță foarte mare de România, sunt totuși niște investiții efectuate de investitorii din Ecuador în România. Aceste investiții sunt totuși modeste și se ridică la suma de 300 de mii de dolari.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Mulțumim. Domnul Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect de lege, fapt pentru care propunem dezbaterea și aprobarea lui de către Camera Deputaților.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Discuția generală. Observații? Nimic.

Trecem la titlul legii - "Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, la 21 martie 1996. Ceva observații, comentarii? Nimic.

Supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul a fost aprobat.

Articol unic - "Se ratifică Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Ecuador privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor, semnat la Quito, 21 martie 1996".

Observații? Nefiind, supun la vot articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, articolul unic a fost votat.

Legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, și acest proiect de lege a fost adoptat.

 
Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție (Proiect privind reabilitarea Căilor ferate) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucției și Dezvoltare, semnat la București, la 23 iulie 1996.

Acum vreau să știu dacă au sosit reprezentantul Ministerului Industriei și Comerțului și reprezentantul Ministerului de Interne. Nu au sosit.

Facem așa. În ceea ce privește punctul 11, în ultimul moment ne-a solicitat Ministerul de Finanțe să-l amânăm de la discuție că vor să-l completeze. Or să vină cu un adaos la acesta și deci acel adaos va fi trecut din nou prin comisie și abia după aceea repus pe ordinea de zi.

La punctul 12 avem proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție (Proiect privind reabilitarea Căilor ferate) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și dezvoltare, semnat la București, la 23 iulie 1996.

Din partea Ministerului Finanțelor, doamna directoare Mohora. Poftiți, doamnă.

 

Doamna Veronica Mohora:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să-mi permiteți să prezint Ordonanța privind ratificarea Acordului de garanție dintre România și BERD aferent Acordului de împrumut dintre SNCFR și BERD în valoare de 72,6 milioane de dolari pentru finanțarea Proiectului de restructurare a Căilor Ferate din România.

Aș dori sa vă spun mai întâi că la solictarea Guvernului României și SNCFR-ului Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, precum și Comunitatea Europeană, prin programul PHARE și-au manifestat disponibilitatea de a participa la finanțarea proiectului de reabilitare a Căilor Ferate din România prin împrumuturi acordate Societății Naționale a Căilor Ferate Române cu garanția statului. Astfel BIRD-ul participă la finanțarea acestui proiect care are o valoare de circa 411 milioane de dolari cu un credit de 120 milioane de dolari, Comunitatea Europeană prin programul PHARE cu un credit nerambursabil în valoare de 52,5 milioane de ECU, iar BERD printr-un împrumut în valoare de 72,6 milioane de dolari.

În acest context, România, reprezentată prin Ministerul Finanțelor și Ministerul Transporturilor, a negociat cu BERD Acordul de garanție aferent Acordului de împrumut dintre BERD și SNCFR, acorduri care au fost semnate la București, la 23 iulie 1996. În principal, componentele Proiectului privind reabilitarea Căilor ferate vizează refacerea și menținerea căii de rulare, precum și mecanizarea lucrărilor pe liniile prioritare, realizarea unui sistem informatic integrat al transporturilor pe calea ferată, modernizarea sistemelor de semnalizare și telecomunicații, îmbunătățirea materialului rulant și de tracțiune, inclusiv asigurarea de echipamente pentru atelierele de întreținere amplasate în principalele noduri de transport, reabilitarea vagoanelor pentru transportul de pasageri și marfă, precum și achiziționarea de echipamente pentru o mai bună protecție a mediului.

De notat că acest împrumut se acordă pe o perioadă de 15 ani, din care 3 ani perioada de grație, cu o dobândă fixă - LIBOR - pentru 75 la sută din valoarea împrumutului și o dobândă variabilă LIBOR plus o marjă de 1 la sută pentru 25 la sută din valoarea împrumutului. Se va calcula un comision de angajament, aplicat asupra valorii împrumutului neutitlizat la un moment dat, în valoare de 1 la sută pentru 75 la sută din valoarea creditului, aferent unei dobânzi fixe, și 0,5 la sută aplicat tranșei de 25 la sută, aferent unei dobânzi variabile. Acestea au fost principalele elemente pe care am dorit să vi le prezint.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Din partea comisiei? Ce comisie a fost? Buget și finanțe. Adică a venit de la Ministerul Finanțelor și a trecut la Comisia pentru buget și finanțe.

Domnule deputat Ana, aveți cuvântul, din partea Comisiei buget-finanțe.

 
 

Domnul Gheorghe Ana:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Asupra acestui proiect de lege, Comisia pentru buget-finanțe, în componența din legislatura precedentă, s-a pronunțat și actuala comisie își menține opțiunea de a vota textele acordului și proiectul de lege, în forma în care a venit de la Senat.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Deci, o să procedăm în felul următor, fiind vorba de o ordonanță a Guvernului vom pune întîi spre aprobare ordonanța respectivă, după care articolul unic de aprobare a acestei ordonanțe: dar ordonanța având mai multe articole, este normal să fie supuse pe rând votului dumneavoastră.

"Ordonanța pentru ratificarea Acordului de garanție (Proiect privind reabilitarea Căilor Ferate) dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București, la 23 iulie 1996". Titlul acestei ordonanțe. Este vreo observație din partea dumneavoastră? Nu este nici o observație. Bun, atunci supun spre aprobare titlul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, titlul a fost adoptat.

Dacă sunt de făcut ceva comentarii - nu am întrebat, - poate, privind problema în general? Nu sunt.

Articolul 1 de la această ordonanță, dacă aveți de făcut observații asupra articolului 1. Nu e nici o observație.

Supun spre votare articolul 1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2. Observații? Nefiind, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. A fost aprobat și articolul 2.

Ordonanța în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Acum trecem la legea propriu-zisă, care are un articol unic. Dar întâi și ea are un titlu - "Lege pentru aprobarea Ordonanței nr. 31...."

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate, titlul legii a fost aprobat.

Conținutul legii. Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 31/1996 pentru ratificarea Acordului de garanție dintre România și BERD.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, articolul unic a fost aprobat.

Supun la vot în ansamblu această lege de aprobare a ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, și acest punct a fost adoptat.

Acum vom lua o pauză de 20 de minute, ca între timp să dăm telefoane la ministere, să vedem ce se întâmplă cu colegii care nu au sosit încă, și după aproximativ 20-30 de minute veți veni înapoi în sală.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspecte legate de Mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

- După pauză -

 

Domnul Ion Diaconescu:

Domnule Bivolaru, unde sunt reprezentanții comisiilor? Acum am adus reprezentanții ministerelor și pierdem reprezentanții comisiilior? Și apoi să se pregătească reprezentantul Comisiei pentru apărare.

Reluăm cu tratatele, acordurile care au fost, cu punctul 2, pe care adineauri l-am sărit, și anume: proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei, privind Eficiența Energetică și Aspectele legate de Mediu, încheiate la Lisabona, la 17 decembrie 1994.

Dau cuvântul reprentantului Ministerului Industriei și Comerțului, domnul ministru Liviu Marcu.

 
 

Domnul Liviu Marcu:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

Doamnelor deputate,

Este o mare onoare pentru mine să iau cuvântul în această seară, susținând un proiect de lege pe care Guvernul Văcăroiu l-a inițiat în luna septembrie 1996.

Și actualul Executiv susține proiectul de Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspecte legate de Mediu, încheiate la Lisabona în 17 decembrie 1994. Rugămintea Executivului adresată Camerei Deputaților este aceea de a-l aproba în forma în care comisia de specialitate din Camera Deputaților l-a adoptat în toamna anului 1996.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Reprezentantul Comisiei pentru industrii și servicii, domnul Popescu. Poftiți.

 
 

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu adresa nr. 188 din 9 octombrie 1966, Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în fond pentru dezbaterea și avizarea acestui proiect de lege , în conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților.

Urmare examinării acestui tratat, în ședința comisiei din 6 noiembrie 1996, s-au putut constata următoarele: prin acest tratat se stabilește cadrul juridic pentru promovarea cooperării pe termen lung în sectorul energetic, bazată pe complementarități și avantaje reciproce, în conformitate cu obiectivele și principiile Cartei Europene a Energiei, semnată de 49 de state, la Haga, la data de 17 decembrie 1991.

Potrivit anexei la art. 6 din tratat, România se angajează ca parte contractantă să adopte și să aplice legile necesare și adecvate pentru activitatea economică în sectorul energetic.

Protocolul Cartei Energiei, semnat de părți, definește principiile politice pentru promovarea eficienței energetice, ca sursă importantă de energie și pentru reducerea impactului negativ al sistemelor energetice asupra mediului.

Acest protocol are următoarele obiective: promovarea politicilor de eficiență energetică, crearea condițiilor-cadru care să determine producătorii și consumatorii să utilizeze energia în stil economic, eficient și benefic pentru mediu; încurajarea cooperării în domeniul eficienței energetice.

Prin negocierea acestor documente s-a instituționalizat pentru prima oară pe plan internațional dialogul dintre producătorii de energie, la care a participat și România, ca țară deținătoare de resurse energetice, țară care apelează la importuri în domeniu, țară producătoare de echipament și care oferă teritoriu de tranzit.

În acest context, Comisia pentru industrii și servicii, și în vechea componență, și în actuala componență, coinsideră că acest proiect se impune ca necesar și oportun promovării în această legislatură.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Da. Vă mulțumim.

La discuția generală, dorește careva să ia cuvântul? Nu sunt doritori.

Supunem spre dezbatere, mai întâi, titlul legii: Lege pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei și a Protocolului Cartei Energiei privind Eficiența Energetică și Aspecte legate de Mediu, încheiate la Lisabona la 17 decembrie 1994.

Are cineva de făcut obiecții asupra titlului? Nefiind obiecții, supun la vot.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul legii a fost aprobat.

Articolul unic: "Se ratifică Tratatul Cartei Energiei și Protocolul Cartei Energiei privind eficiența energetică..." etc.

Dacă cineva dorește să facă observații? Nefiind observații, supun la vot articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate a fost adoptat articolul unic.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, și acest punct de pe ordinea de zi a fost rezolvat.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București la 8 noiembrie 1995.

Punctul 5, care era iarăși ocolit adineauri: Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București, la 1 noiembrie 1995.

Din partea Ministerului Comerțului, domnul secretar de stat Mihai Belinde. Acum au venit doi reprezentanți ai ministerului...

Poftim.

 

Domnul Mihai Belinde:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vreau să precizez că acest acord s-a înscris în preocupările noastre privind refacerea cadrului juridic a relațiilor României cu țările terțe, tocmai ținând seama, pe de o parte, de transformările care au avut loc în România, iar pe de altă parte, de modificarea statutului României în organizațiile economice internaționale.

În acest context, Acordul comerciat care a fost negociat și cu Australia, prevede, între altele, aplicarea în relațiile comerciale bilaterale, a clauzei națiunii celei mai favorizate. Știți foarte bine că acest principiu înainte avea anumite limite în relațiile dintre state, tocmai ca urmare a statutului, oarecum deosebit, pe care România îl avea ca membru în cadrul GATT. Un al doilea element important care este prevăzut în acordul respectiv se referă la instituirea unui cadru de consultări reciproce în situația în care anumite probleme apar în relațiile bilaterale. De asemenea, acest cadru de consultări permite examinarea periodică a stadiului relațiilor comerciale bilaterale și, bineînțeles, identificarea acelor posibilități care să permită o dezvoltare mai puternică a schimburilor comerciale bilaterale. În al treilea rând, acordul respectiv conține și o serie de referiri cu privire la principalele domenii de interes în cooperarea economică bilaterală.

Deci, acestea au fost câteva elemente cu privire la conținutul acestui acord și care, așa cum spuneam, vine să reactualizeze, dacă se poate spune așa, și în relațiile cu Australia, cadrul juridic româno-australian.

Vă mulțumesc frumos.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

Din partea comisiei, domnul Iuliu Vida.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Comisia, în cadrul ședinței din 18 decembrie 1996, a vizat proiectul de Lege privind ratificarea Acordului încheiat cu Australia, avându-se în vedere că va contribui la lărgirea relațiilor comerciale și financiare între cele două țări.

Propun dezbaterea și aprobarea de către plen.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumim.

La discuția generală, dacă dorește cineva? Nu dorește nimeni.

Titlul: Lege privind ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Australiei privind comerțul și cooperarea economică, încheiat la București, la 8 noiembrie 1995.

Observații asupra titlului? Nefiind observații, supunem la vot.

Cine este pentru acest titlu? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, titlul a fost adoptat.

Articolul unic: "Se supune spre adoptare Acordul încheiat între Guvernul României și Guvernul Australiei, privind comerțul și cooperarea economică încheiat la București, la 8 noiembrie 1995".

Observații? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, articolul unic a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră legea în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Cine este împotrivă?

Cine se abține?

În unanimitate, și acest acord a fost aprobat.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

În sfârșit, la pct. 10 avem proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

Din partea Ministerului de Interne are cuvântul domnul colonel Chituc Constantin.

Așteptați un moment... Din partea comisiei? Da. Aveți cuvântul.

 

Domnul Chituc Constantin:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Convenția europeană pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg în 1977, a fost semnată de reprezentantul permanent al României pe lângă Consiliul Europei la 30 iunie 1995.

Fără a intra în detalii, motivul aderării țării noastre la o asemenea Convenție este acela al contribuției țării noastre la prevenirea și combaterea actelor de terorism.

Convenția conține un ansamblu de norme referitoare la un mijloc deosebit de eficace pentru combaterea terorismului, și anume extrădarea, care, în practica statelor care au aderat inițial la această convenție, a ridicat diverse probleme, ca urmare a unor considerente de ordin politic, religios și așa mai departe, care au constituit motive de refuz al extrădării.

În art. 13 paragraful 1 al convenției, este prevăzută posibilitatea efectuării unor rezerve cu privire la dreptul de a refuza extrădarea în condițiile prevăzute de text, rezerve care au fost formulate și de alte state, și aceeași propunere am făcut-o și noi.

În acest sens, deci, în spiritul Convenției, a fost întocmit și proiectul de lege care este supus atenției dumneavoastră cu rugămintea de a fi adoptat, având în vedere faptul că este benefică pentru rezolvarea unor probleme stringente, care constituie preocupări ale Ministerului de Interne în etapa actuală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

Din partea comisiei domnul Ioniță Mihail.

 
 

Domnul Mihail Ioniță:

Raport asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, prin adresa nr. 95 din 3 iunie 1996, a fost sesizată în conformitate cu prevederile art. 86 din Regulamentul Camerei Deputaților de către Biroul Permanent al Camerei Deputaților, cu examinarea și avizarea în fond a proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprinmarea terorismului, adoptată la Strasburg pe 27 ianuarie 1977.

La analiza proiectului de lege s-au avut în vedere avizele primite de la Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și avizul consultativ al Consiliului Legislativ.

În urma analizei proiectului de lege, comisia propune ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, cu următoarele amendamente:

1) Eliminarea art. 2 din proiectul de lege.

Motivare: prevederea din art. 2 este inutilă, deoarece atât practica legislativă, în acest sens, cât și prevederile art. 11 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor determină obligativitatea anexării și publicării textului documentului internațional care, prin ratificare, devine legislație internă.

2) Ca urmare a amendamentului anterior, art. 1 va deveni art. unic și comisia propune următoarea modificare în conținutul lui, eliminând caracteristicile infracțiunilor și sintagmele de început la pct. a), b) și c), astfel: Articol unic alin. 3:

România, în temeiul art. 13 paragraf 1 al Convenției europene pentru reprimarea terorismului, se angajează că va lua în considerație, în mod corespunzător, în momentul aprecierii caracterului infracțiunii, gravitatea deosebită a acesteia, și, mai ales dacă:

a) a creat un pericol colectiv pentru viața, integritatea corporală sau libertatea persoanelor, sau

b) a adus atingere unor persoane străine de mobilurile care au inspirat-o, ori,

c) s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru comiterea ei".

Motivare: termenii sau expresiile folosite în declarația formulată în alin. 3 al art. 1 din proiect nu sunt relevante în limbajul juridic românesc.

3. Comisia propune revederea traducerii textului Convenției.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Vă mulțumesc.

La observații generale, dacă sunt ceva comentarii? Nu sunt.

Trecem mai departe la titlul legii, titlul legii fiind: Lege pentru ratificarea Convenției europene pentru reprimarea terorismului, adoptată la Strasburg la 27 ianuarie 1977.

Are cineva de făcut observații? Dacă nu sunt observații, supun spre aprobare titlul legii.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Titlul legii a fost adoptat.

La comisie, avea prevăzut și un art. 2, iar comisia a propus eliminarea lui, un art. 2, care vorbea de anexe, despre care s-a socotit că nu mai este cazul să apară în redactarea. Deci, comisia a propus eliminarea art. 2 din proiectul de lege. Are cineva de făcut obiecții asupra acestui lucru? Neavând, supun la vot acest amendament al comisiei, de eliminare a art. 2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Deci, amendamentul comisiei, reprezentând eliminarea art. 2, a fost adoptat.

În aceste condiții, legea se reduce la un articol unic, art. 1 a devenit articol unic, pe care îl supunem spre aprobare. Dacă aveți obiecții asupra lui? Neavând obiecții, supunem spre aprobare art. l, devenit articol unic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă este cineva împotrivă?

Abțineri?

Deci, și acest articol unic a fost aprobat.

Legea în ansamblu, acum.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, și acest pct. 10 de pe ordinea de zi a fost aprobat.

Am vorbit deja de pct. 11, care a fost retras de Ministerul Finanțelor, care vrea să-i facă unele completări și, cu aceasta, am epuizat ordinea de zi pentru astăzi.

Sigur, au mers mai repede decât ne așteptam aceste lucrări, dar nu am prevăzut începerea astăzi a Statutului personalului didactic, pentru că, vă rugăm să veniți pregătiți cu legea respectivă și mâine la ora 9,00 ne vedem aici, în plen, și se va intra în ordinea de zi cu acest punct.

Vă mulțumim.

Ședința s-a încheiat la ora 18,43.

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 15 august 2022, 13:17
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro