Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.92/09-06-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 30-05-2017 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 30, 2017

14. Prezentarea solicitării nr.2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale împotriva domnului deputat Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în dosarul nr.237/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție.
- Prezentarea Raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități asupra cererii.
- Dezbaterea Proiectului de Hotărâre a Camerei Deputaților privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru Coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților. (PHCD 46/2017) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 46/2017

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

8. Stimați colegi, la punctul 8 al ordinii de zi avem Solicitarea nr. 2278/C/2016 a Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmăririi penale împotriva domnului deputat Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, în dosarul nr. 237/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție.

Raportul Comisiei juridice și Proiectul de Hotărâre au fost întocmite de către Comisie.

Biroul permanent și Comitetul liderilor propun următoarea procedură de desfășurare: citirea scrisorii Procurorului General; prezentarea raportului Comisiei juridice; prezentarea de către domnul deputat, dacă dorește, a punctului de vedere; dezbateri asupra scrisorii și asupra raportului, după care vom face vot cu bile, la votul final.

Dacă sunt obiecții la această procedură? Dacă nu sunt? Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

137 de voturi pentru, un coleg care nu... e împotrivă.

Începem desfășurarea procedurii.

Din partea Comisiei juridice? Domnul Dunava.

Citiți, vă rog, domnule deputat, scrisoarea domnului procuror, raportul și proiectul de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costel Neculai Dunava:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dau citire Scrisorii domnului procuror general Augustin Lazăr, nr. 2278/C/2016.

Stimate domnule președinte,

În temeiul art. 109 alin. (2) din Constituția României, al art. 12 și 19 din Legea nr. 115/1999, art. 305 alin. (4) Cod procedură penală, al Deciziei nr. 270/2008 a Curții Constituționale,

În vederea formulării cererii de efectuare a urmării penale față de Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și a art. 5 Cod penal.

Atașăm referatul întocmit de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, precum și copii ale materialului probator din Dosarul nr. 237/P/2015.

Cu deosebită considerație, procuror general Augustin Lazăr.

Domnului Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților.

Se va da citire raportului Comisiei juridice.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

Raport privind cererea de urmărire penală față de domnul Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Camera Deputaților a hotărât, în ședința din 4 aprilie 2017, retrimiterea solicitării nr. 2278/C/2016 a Procurorului General la Comisia juridică.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a decis să transmită comisiei scrisoarea domnului Augustin Lazăr, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

I. Prezentarea cazului

 1. Membrii comisiei au avut posibilitatea de a studia solicitările Parchetului, referatul probator și materialul probator, aflate la comisie. Parchetul General n-a depus un material probator sau acte noi.
 2. Domnul Bejinariu Eugen n-a mai formulat argumente noi în favoarea sa, astfel că rămân neschimbate argumentele invocate de acesta și de avocata sa, doamna Adina Manole, privind nevinovăția sa și faptul că a exercitat drepturi și obligații prevăzute de lege pentru funcția pe care a deținut-o în cadrul Guvernului.
 3. Faptele imputate domnului Bejinariu Eugen sunt anterioare datei de 2.12.2004, data intrării în vigoare a Legii nr. 521/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 78/2000 prin care se introduce art. 132 care prevede infracțiunea de abuz în serviciu, acea infracțiune de care dânsul a fost acuzat.

Potrivit art. 3 din Codul penal, Legea penală se aplică infracțiunilor săvârșite în timpul cât ea se află în vigoare. Adică această infracțiune nu era în vigoare la data la care s-au comis faptele respective.

II. Dezbateri

Membrii Comisiei, în cadrul dezbaterilor, au luat cuvântul, și-au exprimat opiniile cu privire la solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

III. Aprobarea prin vot a raportului

După finalizarea luărilor de cuvânt și a exprimării punctelor de vedere ale participanților la dezbateri, pe baza:

 1. referatului și materialului probator, puse la dispoziția comisiei de către Parchetul General;
 2. argumentelor invocate de domnul Bejinariu, privind nevinovăția sa, și faptul că a exercitat drepturi și obligații prevăzute de lege pentru funcția pe care a deținut-o în cadrul Guvernului.
 3. constatării că faptele imputate domnului Bejinariu Eugen sunt anterioare intrării în vigoare a art. 132 din Legea nr. 78/2000 pentru care s-a solicitat cererea de urmărire penală,

s-a trecut la procedura de vot secret, cu buletine de vot.

Rezultatul votului a fost următorul:

 • 7 voturi pentru aprobarea cererii de efectuare a urmării penale,
 • 16 voturi împotriva aprobării acestei cereri,
 • o abținere.

În urma numărării voturilor valabil exprimate, președintele de ședință a prezentat rezultatul votului deputaților prezenți.

IV. Motivarea raportului.

În conformitate cu raportul MCV care solicită ca aprobarea sau respingerea cererii de urmărire penală a unui fost ministru care are și calitatea de deputat să fie motivată, se precizează că motivele sunt cele prezentate la punctul III 2 și 3 din raport.

Având în vedere rezultatul votului, membrii Comisiei juridice au hotărât să înainteze Biroului permanent al Camerei Deputaților proiectul de hotărâre anexat, raportul Comisiei juridice prin care se propune plenului să nu ceară urmărirea penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent deputat în Parlamentul României, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și a art. 5 Cod penal.

Vă prezint, în continuare, proiectul de hotărâre.

După cum știți, atât în Regulament, cât și în obișnuința, în cutuma Camerei, se supune la vot o hotărâre, pe pozitiv. Dacă ea se aprobă înseamnă că se cere urmărirea penală. Dacă nu se aprobă înseamnă că s-a hotărât de către Cameră să nu ceară urmărirea penală.

Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților.

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind formularea cererii de urmărire penală față de domnul Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților, transmisă Camerei Deputaților cu adresa nr. 2278/C/2016 pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și a art. 5 Cod penal,

În temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituția României, republicată, și ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaților, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994,

Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre:

Art. unic - Camera Deputaților cere urmărirea penală a domnului Bejinariu Eugen, fost ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului în perioada 2003-2004, în prezent membru al Camerei Deputaților, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal și art. 309 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal și a art. 5 Cod penal, în Dosarul nr. 237/P/2015 al Direcției Naționale Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților, în ședința..., cu respectarea art. 76 alin. (2) din Constituția României. Adică trebuie să avem jumătate plus unu din numărul total de voturi, în condițiile de cvorum.

Acesta a fost și proiectul de...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Nicolicea:

... hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule deputat, doriți?

Video in format Flash/IOS

Domnul Eugen Bejinariu:

Mulțumesc.

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Sunt nevoit să mă adresez dumneavoastră referitor la solicitarea Parchetului, în ceea ce mă privește, dar resping categoric acuzația că aș fi comis vreun abuz în serviciu.

Am să fac o declarație cu privire la acuzații și la faptul că acestea sunt, în ceea ce mă privește, complet nefondate.

Și am trei idei principale să vă prezint.

 1. Nu sunt acuzat că aș fi săvârșit vreo infracțiune de corupție sau aș fi dobândit vreun folos necuvenit.
 2. Contractul este încheiat între Guvernul României și Microsoft Irlanda, este parte a unui act normativ adoptat de Guvernul României, iar semnătura mea, în numele Guvernului, a fost acordată în baza unui mandat imperativ al acelei hotărâri de Guvern, care a aprobat contractul și m-a desemnat explicit.
 3. Semnarea contractului între Guvernul României și Microsoft Irlanda a fost decisă prin adoptarea de către Guvern a unui act normativ, cu respectarea Legii privind achizițiile publice, și a avut toate avizele juridice și de conformitate, în toate etapele.

Am să explic.

1. Sunt acuzat că aș fi comis infracțiuni de serviciu, abuz în serviciu, prin inițierea a două proiecte de hotărâri de Guvern, respectiv prin semnarea contractului cu Microsoft Irlanda și a actului adițional, care ar fi adus folos necuvenit unei firme. Dar nicăieri în dosar nu este nici măcar un indiciu că am încălcat vreo lege sau vreun act normativ. Nu este niciun indiciu că aș fi făcut în mod ilegal vreun demers, în numele Guvernului României, cu știință, cu rea-credință sau interes subiectiv.

Înainte de momentul aprobării contractului, prin adoptarea unei hotărâri de Guvern, așa cum reiese și din dosar, eu nici nu-i cunoșteam, nici nu am avut vreo întâlnire sau discuție cu nimeni de la companiile implicate, cu niciun reprezentant sau intermediar, nici român, nici străin. Nu am avut nicio implicare sau participare de vreun fel la întâlniri sau negocieri oficiale sau neoficiale cu Microsoft sau Fujitsu, sau reprezentanți sau intermediari ai acestora.

De altfel, foarte important de precizat, nici nu am avut vreun fel de atribuții de negociere sau alte aspecte referitoare la acest contract.

2. Am dat mai multe declarații de martor în cadrul dosarului și am demonstrat procurorului de caz că deciziile legate de semnarea acestui contract au fost luate oficial cu mult înainte ca eu să fiu numit în Guvern.

Eu nu am inițiat nicio hotărâre de Guvern, am contrasemnat, în conformitate cu legea, inițierea unor proiecte de hotărâri de Guvern, venite de la alte două ministere, și care au avut avizele necesare, de legalitate, ale Ministerului Justiției și Consiliului Legislativ.

Contractul semnat de Guvernul României, prin mandatar, și Microsoft Irlanda, prin mandatar, a fost încheiat ca urmare a adoptării unei hotărâri de Guvern, respectiv în baza unui mandat expres, primit prin Hotărârea de Guvern nr. 470 din aprilie 2004, care stipulează explicit: art. 1 alin (1): "Se aprobă încheierea contractului comercial de închiriere de licențe în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre de Guvern".

Art. 1 alin. (3): "Se mandatează ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului să semneze în numele Guvernului României contractele prevăzute la alin. (1) și (2)".

Așadar, contractul între Guvernul României și Microsoft Irlanda a fost semnat în baza mandatului imperativ al unei hotărâri de Guvern, care mă obliga să semnez contractul așa cum fusese el negociat de cei în drept, așa cum a fost aprobat în ședința de Guvern, adoptat și publicat în Monitorul Oficial, ca parte integrantă a hotărârii de Guvern. Același lucru și în cazul actului adițional.

3. Contractul de licențe este semnat de Guvernul României și de Microsoft Irlanda, prin mandatari.

Guvernul României a mandatat, prin hotărâre de Guvern, ministrul pentru Secretariatul General al Guvernului, iar Compania Microsoft Irlanda a mandatat oficial un anume partener regional să semneze în numele ei. Nu eu am ales acel distribuitor.

Mai mult chiar, Secretariatul General al Guvernului, în mandatul meu, a solicitat motivarea scrisă pentru care apare firma Fujitsu Siemens Austria în ofertele comune transmise de Microsoft și Fujitsu către Ministerul Comunicațiilor și Ministerul Finanțelor.

Ca răspuns, am primit o adresă oficială, sub semnătura directorului general pentru Europa, în care se specifică faptul că Microsoft Irlanda a mandatat compania Fujitsu Siemens Austria să semneze în numele ei contractele pentru licențele produselor software oferite Guvernului României. Această împuternicire oficială este parte integrantă din contractul semnat și este document public.

În baza tuturor avizelor și documentelor, s-a derulat procedura legală a negocierii cu o singură sursă, respectiv compania Microsoft, care era deținătorul exclusiv al drepturilor pentru softuri, pe care instituțiile publice din România le utilizau ilegal la acea vreme. Procedură concretizată prin adoptarea unor acte normative și desfășurată cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizițiile publice - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 2001, art. 12 lit. a).

De-a lungul timpului, contractul inițial a fost completat cu acte adiționale subsecvente. La rândul lor, de fiecare dată, hotărârile de Guvern adoptate au avut aviz favorabil din partea Ministerului Justiției.

Pe durata contractului, au fost mai mulți miniștri în funcție la Ministerul Justiției - cu studii de specialitate, cu personal de specialitate și cu responsabilitatea legală a acestor decizii - care au avizat favorabil, fără excepție, repetat, procedura legală de încheiere sau de completare a acestui contract.

În aceste condiții, după aprobarea și adoptarea contractului prin hotărâre de Guvern, cu respectarea legii, după avizele de legalitate și conformitate a zeci de specialiști și miniștri ai justiției și altor instituții ale statului, competente să valideze procedura și fiecare document, după 13 ani, se invocă un posibil abuz în serviciu, legat strict de adoptarea acestui contract, prin act normativ emis de Guvernul României.

Absurd, stimați colegi.

Eu sunt un om corect, de bună-credință și tot ceea ce am făcut în activitatea mea a fost însoțit de grija și determinarea de a face bine, de a proceda onest și legal.

Niciodată nu m-am gândit că acțiunile mele profesionale corecte ar putea fi interpretate ca fiind activități ce depășesc cadrul legal.

Domnilor colegi, repet, nu există nici măcar o probă în dosar cu privire la faptul că aș fi comis vreo infracțiune, fie aceasta și infracțiunea de abuz în serviciu. În plus, în acest moment, există Decizia Curții Constituționale nr. 68 din 27 februarie 2017 care stabilește că adoptarea și conținutul unor acte normative în sine nu pot constitui subiect de cercetare penală.

Așadar, stimați colegi, v-am prezentat toate aceste argumente, astfel încât să votați și dumneavoastră, în cunoștință de cauză, conform propriei conștiințe și în acord cu legea.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat.

Intervenții?

Domnul Stelian?

Video in format Flash/IOS

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Vă mulțumesc.

Am ascultat mai devreme o apărare pe fondul cauzei, cum se spune în justiție, în avocatură.

Nu cred că era oportună o astfel de abordare. Ideea este una de principiu: nu suntem instanță judecătorească, să ascultăm argumentele juridice în amănunt, așa.

Acum trebuie să decidem dacă facem sau nu scut împotriva unui coleg acuzat de fapte grave, pentru că un prejudiciu de peste 60 de milioane de dolari, așa cum este prezentat în acuzația Parchetului, arată o faptă deosebit de gravă. Deci asta trebuie să decidem acum: Parlamentul lasă justiția să se pronunțe?

Înțeleg că sunt foarte multe argumente în apărare. De ce colegul nostru se ferește a le prezenta în fața instanței, care ar putea, evident, să-i dea o soluție de achitare și să scape fără aceste suspiciuni. Pentru că dacă vom hotărî că barăm accesul la justiție, va exista în continuare această suspiciune asupra Domniei Sale.

Nu avem nimic personal cu Domnia Sa, nici nu am apucat să ne cunoaștem foarte bine. Dar, repet, este o chestiune de principiu.

Acum, eu cred că trebuie să ținem cont de ceea ce s-a întâmplat în societate, în ultimul timp. Știți foarte bine povestea din februarie, lumea a ieșit masiv în stradă, inclusiv pentru ideea de a nu face scut pentru politicieni, atunci când există niște acuzații concrete la adresa lor.

Ar trebui să ținem cont de această solicitare a sute de mii de români. Eu zic că milioane de români.

Solicitarea către parlamentari, către colegii noștri, mai ales din PSD, este aceea de a-și aminti că în decembrie, în timpul campaniei electorale, într-o formă cât se poate de oficială, prin vocea secretarului general al Partidului, s-au delimitat de acest caz și au cerut colegului, domnului Bejinariu, să-și dea demisia din Parlament pentru a se pune la dispoziția justiției.

Au trecut câteva luni de zile, mai bine, de fapt, aproape jumătate de an, și se pare că acum își schimbă optica.

Vă rog să nu vă schimbați optica. Ați spus atunci că dacă domnul Bejinariu va câștiga un nou mandat, îi veți cere din nou demisia. Vă rog să exprimați prin vot această poziție care, de altfel, vă este și favorabilă. Ar da un semnal din partea Domniilor Voastre că v-ați schimbat optica, așa, față de justiție.

Eu aș zice să lăsăm binoamele și trinoamele pentru algebră și să nu le amestecăm cu ideea de justiție. (Aplauze.)

Ce aș mai vrea să spun este că votul sau propunerea din Comisia juridică a fost unul pur politic. Acolo, știți foarte bine că PSD plus ALDE aveți o mare majoritate, s-a decis politic.

Chichița avocățească - nu-mi place această expresie, pentru că sunt avocat și o detest cumva, dar efectiv asta s-a întâmplat acolo - e o chichiță avocățească, în sensul că s-a descoperit că ar fi oarece probleme legate de încadrarea juridică. Însă vă reamintesc că avem de a face cu o faptă. Cu o faptă penală. Și am verificat în Codul penal. Indiferent că vom considera că fapta a fost săvârșită înainte să intre în vigoare textul incriminator, avem alte texte incriminatoare decât cel din Legea nr. 78 din 2000, care arată că acea faptă era o faptă penală - abuz în serviciu. Există această faptă, indiferent că ne legăm de Legea nr. 78 din 2000 sau ne raportăm doar la Codul penal.

Așa că dacă Parlamentul este mai cunoscător în ale dreptului penal decât Parchetul General, decât DNA-ul, putea, în înțelepciunea lui, așa, să facă o încadrare corectă și să formuleze cererea în sensul unei încadrări corecte, aceea pe...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog să încheiați, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Stelian-Cristian Ion:

... aceea pe abuz în serviciu.

Așadar, acest argument, că nu există faptă și că nu avem cum să trimitem... să cerem urmărirea penală este doar o găselniță, este un pretext și nu este un element serios...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Stelian-Cristian Ion:

... care poate fi luat în considerare. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc.

Doamna Turcan.

Video in format Flash/IOS

Doamna Raluca Turcan:

Partidul Național Liberal va vota, consecvent cu deciziile sale anterioare, favorabil solicitării în cazul domnului Bejinariu și cu votul la vedere.

Menționăm lucrul acesta, întrucât Parlamentul nu este instanță de judecată, noi avem o solicitare de la Parchet care trebuie să ajungă în instanță. Nu este rolul Parlamentului României să analizeze pe fond. Nu stabilim nici vinovății, nici nevinovății. Dimpotrivă. Prezumția de nevinovăție este foarte importantă. Însă decizia trebuie să fie luată în instanță.

Rapoartele și analizele MCV arată că Parlamentul este în permanență sancționat pentru că prin vot politic nu se permite unor persoane, care stau ascunse sub apanajul politic, de a ajunge în instanță și de a beneficia de același tratament ca orice alt cetățean în fața legii.

Imunitatea parlamentarului este pe declarație și pe vot. În situația de față, solicitarea Parchetului nu vizează nicio declarație politică, niciun vot politic dat în Parlamentul României. Sunt niște suspiciuni care pot fi adevărate sau neadevărate, dar nu se dovedesc în Parlament, ci în instanță.

Cu alte cuvinte, orice vot dat împotriva solicitării Parchetului ar trebui să motiveze care este declarația politică sau votul politic pentru care este acuzat domnul Bejinariu. Și nu există lucrul acesta.

Solicităm, așadar, și celorlalți colegi parlamentari să țină cont de Constituția României, de echilibrul puterilor în stat și prezumția de nevinovăție pentru cei nevinovați să funcționeze până în justiție, acolo unde se ia decizia finală.

Așadar, votul Partidului Național Liberal va fi unul pentru solicitarea Parchetului, și la vedere, pentru a nu exista nicio suspiciune că obstrucționăm mersul justiției și egalitatea cetățenilor în fața legii.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Márton Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor,

Sunt vorbe frumoase, inclusiv trimiterea la Constituție și legile țării, care, printre altele, reamintesc colegilor noștri care eventual nu sunt juriști, sau cei care au uitat, nu permit pedepsirea unei fapte neincriminate la vremea la care a fost comisă - 1.

2. Avem și noi o lege, a noastră - Regulamentul Camerei Deputaților. Este o lege organică, aplicabilă nouă, care se votează cu majoritatea voturilor membrilor Camerei, care, printre altele, în astfel de cazuri, prevede un vot secret.

Dacă avem o astfel de prevedere de vot secret, ea este obligatorie. Votul la vedere este o încălcare a acestei legi, a noastră.

Eventual doriți să votăm la vedere și în cazul alegerilor parlamentare, prezidențiale?

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Dezbatere pe articole.

La titlu? Nu. Adoptat.

La preambul? Nu.

La articolul unic? Nu.

Votul secret cu bile va fi la finalul ședinței de vot final.

Mulțumesc.

Suspendăm ședința, pauză.

Vot final, la... 12,00.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 20 january 2022, 0:10
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro