You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 21-02-2017

Sittings of the Chamber of Deputies of February 21, 2017

5. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (Pl-x 200/2016). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 200/2016

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

53. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, Pl-x 200/2016.

Dacă din partea inițiatorilor...? Nu.

Comisiile? Juridică sau pentru finanțe.

Domnul Badea.

Video in format Flash/IOS

Domnul Leonardo Badea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Avem un aviz negativ al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.

În ședințele reunite care au avut loc, în urma examinării Propunerii legislative pentru modificarea art. 5, cele două comisii au hotărât cu majoritate de voturi să supună plenului Camerei Deputaților respingerea acesteia, deoarece modificările propuse nu sunt conforme cu principiile care au stat la baza elaborării Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar, privind introducerea sistemelor moderne de plată, și anume, acelea de întărire a disciplinei financiare și de combatere a evaziunii fiscale.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Dezbateri generale? Nu sunt.

Raport de respingere. Inițiativa merge la votul final.