Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 7 februarie 2017
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.17/16-02-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2017 > 07-02-2017 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 7 februarie 2017

2. Dezbaterea Proiectului Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 (PL-x 8/2017). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 8/2017

   

- După pauză -

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Stimați colegi, vă rog să luăm loc în bănci.

Liderii grupurilor parlamentare, să vă invitați colegii în sala de ședință.

Stimați colegi, reluăm ședința cu dezbaterea Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Din partea Guvernului, are cuvântul doamna ministru Lia- Olguța Vasilescu.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La construcția Bugetului pe anul 2017 s-a avut în vedere aplicarea prevederilor legislației din domeniul pensiilor și asigurărilor sociale și ale programului de guvernare pe anii 2017 - 2020.

Pentru fundamentarea bugetului în domeniul asigurărilor sociale de stat și al asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 s-au avut în vedere următoarele: majorarea cu 5,25% a valorii punctului de pensie începând cu luna ianuarie 2017, respectiv 917,5 lei; majorarea valorii punctului de pensie de la 1 iulie 2017 la 1.000 lei; acordarea, începând cu anul 2017, luna ianuarie, a unui indice de corecție de 1,14 și de 1,5 începând cu 1 iulie 2017; încadrarea cheltuielilor bugetare în cadrul fiscal bugetar din strategia fiscal bugetară a Guvernului pentru perioada 2017 - 2019; creșterea câștigului salarial mediu brut în anul 2017 la 3.131 lei, față de 2.815 lei estimat pentru anul 2016 și 2.555 lei realizat în anul 2015; scăderea numărului de șomeri înregistrați cu 42.000 de persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2017 la 387 de mii de persoane, de la 429 de mii de persoane estimat pentru finele anului 2016; scăderea ratei șomajului înregistrat la finele anului 2017 la 4,3%, față de 4,8% estimată pentru finele anului 2016.

Venituri:

În anul 2017 veniturile bugetare estimate sunt în sumă de 57 de miliarde 87 de mii, din care 75,1% urmează să se încaseze din contribuțiile pentru asigurările sociale ale sistemului public de pensii, 0,2% din veniturile nefiscale și 24,7% subvenții primite de la Bugetul de stat.

Veniturile Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 au fost stabilite avându-se în vedere următoarele: cotele de contribuții reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, astfel: 16,2% cota medie datorată de angajatori pentru toate condițiile de muncă - normale, deosebite, speciale și alte condiții de muncă; 10,5% cota datorată de angajați; 0,23% cota medie datorată de angajatori pentru sistemul asigurărilor de accidente de muncă și boli profesionale; eliminarea plafonului maxim de cinci câștiguri salariale medii brute la calculul contribuției de asigurări sociale datorate de salariați și angajatorii acestora, reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015.

Cheltuieli. În anul 2017 cheltuielile totale ale Bugetului asigurărilor sociale de stat au fost estimate la 56 de miliarde 805,5 milioane lei, din care 56 de miliarde 675,4 milioane lei pentru sistemul public de pensii (99,8%) și 130,1 milioane lei pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale (0,2%).

Fondurile destinate plății pensiilor din sistemul public de pensii pentru anul 2017 sunt în sumă de 55 de miliarde lei, reprezentând 6,7% din PIB. La stabilirea necesarului de fonduri pentru plata pensiilor s-a avut în vedere o pensie medie lunară de 990,7 lei.

Bugetul asigurărilor sociale de stat este programat pentru anul 2017 cu un excedent în sumă de 281,6 milioane lei, care reprezintă rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Bugetul asigurărilor de șomaj.

Venituri:

În anul 2017 veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj au fost estimate la 2 miliarde 182,5 milioane lei, din care 82,9% vor proveni din contribuții ale sistemului de asigurări de șomaj, 16,8% din contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, 0,3% din venituri nefiscale.

Sistemul asigurărilor de șomaj este programat în anul 2017 cu un excedent de 694,3 milioane lei.

Din totalul veniturilor bugetare, un miliard 811,7 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj (83%) și 370,8 milioane lei aferente fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 17%.

Veniturile pe anul 2017 sunt stabilite avându-se în vedere cotele de contribuție reglementate de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, astfel: o cotă de contribuție datorată de angajator de 0,5%; o cotă individuală de contribuție de asigurări de șomaj de 0,5%; o cotă de contribuție datorată de angajator fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale de 0,25%; o cotă de contribuție de 1% datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru șomaj.

Sistemul asigurărilor pentru șomaj este programat în anul 2017 cu un excedent de 694,3 milioane lei.

Cheltuieli. Pentru anul 2017, prin bugetul asigurărilor pentru șomaj s-a prevăzut finanțarea unor cheltuieli în sumă totală de un miliard 140,9 milioane lei, din care un miliard 117,4 milioane lei sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj (97,9%) și 23,5 milioane lei fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (2,1%).

Astfel, în anul 2017 se va asigura finanțarea măsurilor pasive constând în plata indemnizațiilor de șomaj, a indemnizațiilor absolvenților instituțiilor de învățământ, a veniturilor de completare, precum și a contribuțiilor sociale aferente acestor drepturi, în limita sumei de 555 de milioane 730 mii lei, reprezentând 48,70% din bugetul total.

În anul 2017 se înregistrează o scădere a numărului de șomeri înregistrați cu 42 de mii de persoane, ajungându-se astfel la finele anului 2017 la 387 de mii de persoane, de la 429 de mii, estimat pentru finele anului 2016.

Finanțarea măsurilor active constând în formarea profesională a șomerilor și stimularea ocupării forței de muncă în limita sumei de 262.176 de mii de lei, reprezentând 22,98% din bugetul total pentru formarea profesională a șomerilor, stimularea ocupării forței de muncă prin combaterea marginalizării sociale, stimularea angajatorilor care angajează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ, stimularea angajatorilor care încadrează șomeri aparținând unor categorii defavorizate, încadrarea în muncă a șomerilor pe o perioadă mai mare de trei luni, prima de activare, simularea mobilității forței de muncă, stimularea încadrării în muncă la o distanță mai mare de 50 de kilometri față de localitatea în care își au domiciliul, prima de relocare, prima chirie, stimularea creării de locuri de muncă, burse ale locurilor de muncă și consultanță și asistență pentru afaceri, stimularea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă.

În ceea ce privește proiectele implementate din fonduri externe nerambursabile, se are în vedere punerea în aplicare a planului de implementare "Garanția pentru tineri 2017 - 2020", ucenicie și stagii pentru tineret, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă absolvenți ai instituțiilor de învățământ și tineret, stimularea angajatorilor care încadrează tinerii în risc de marginalizare socială, încadrarea în muncă a șomerilor tineri pe o perioadă mai mare de trei luni, prima de activare, stimularea mobilității forței de muncă, prima de încadrare și prima de instalare, formare profesională, evaluare de competențe dobândite în sistem nonformal și informal, consiliere pentru tineri profilați cu nivel greu și foarte greu ocupabil.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc, doamnă ministru.

Pentru prezentarea raportului comun al comisiilor de specialitate, dau cuvântul domnului deputat Badea, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, pentru a prezenta raportul comun al Comisiilor pentru buget.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Leonardo Badea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017:

În conformitate cu prevederile articolului 21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Comisiile reunite pentru buget, finanțe, activități bancare au fost sesizate de către Birourile permanente reunite în vederea dezbaterii și elaborării raportului comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017.

Proiectul de lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole, subcapitole și cheltuielile pe destinațiile pentru Bugetul asigurărilor sociale de stat, Bugetul asigurărilor pentru șomaj, Bugetul fondurilor externe nerambursabile, Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2017.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social.

Comisiile pentru muncă din Senat și Camera Deputaților au avizat proiectul de lege favorabil.

De asemenea, Consiliul Fiscal a elaborat o opinie preliminarie, iar la data de 3 februarie a elaborat o opinie completă.

Proiectul de lege este însoțit de declarația de conformitate care atestă că Proiectul de buget pentru anul 2017 și perspectiva 2018 - 2020 sunt elaborate pe baza informațiilor fiscal bugetare furnizate de către factorii implicați în procesul bugetar.

Întrunite în ședințe comune, pe parcursul mai multor zile de dezbatere, membrii comisiilor au adoptat un raport de admitere fără amendamente.

Supunem spre dezbatere și aprobare plenului Parlamentului raportul de admitere și proiectul de lege.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Dezbateri generale? Nu.

Da? Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc, domnule președinte.

Onorat prezidiu,

Onorat Guvern,

Doamnelor și domnilor,

Din respect pentru românii deserviți prin acest buget, Partidul Național Liberal s-a aplecat cu toată atenția să studieze cifrele prezentate.

Concluzia noastră este aceea că previziunile bugetare sunt într-atât de optimiste, încât îmi permit în fața dumneavoastră să le numesc hazardate.

Ați construit, stimată doamnă ministru, un sofism perfect, o construcție logică pe baze false, și dați-mi voie să vă expun următorul raționament: fondurile destinate plății pensiilor din sistemul public pentru anul 2017 sunt de circa 55.000 milioane de lei, adică 6,7% din PIB. La stabilirea acestui necesar s-a luat în calcul o pensie medie lunară de 990,7 lei.

Conform datelor publicate de Consiliul fiscal, valoarea medie a punctului de pensie pentru 2017 ar fi de 958,8 lei, corespunzătoare unor niveluri de 917,5 lei în perioada ianuarie - iulie 2017, respectiv de o mie de lei în perioada iulie - decembrie 2017, ceea ce implică o majorare cu aproximativ 10%, comparativ cu valoarea punctului de pensie din 2016, care este de 871,7 lei, cum bine știți.

În ipoteza unui număr relativ constant de pensionari de asigurări sociale de stat, considerăm că aveți o subevaluare de 680 de milioane de lei în Bugetul asigurărilor sociale de stat.

Nu-mi vine să cred că ați corelat cifrele acestui buget cu scăderea drastică a cheltuielilor de capital din bugetul de sănătate și ați prins în prognoza dumneavoastră un număr sensibil mai mic de pensionari care ies din sistem pe cale naturală, deși cifrele bugetului de stat pe care ni l-ați prezentat duc în această direcție în foarte multe din punctele lui.

Vă mai atrag atenția asupra unui lucru: Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane din sistemul public de pensii, respectiv posibilitatea ca oamenii să cumpere vechime, este bugetată în bugetul dumneavoastră, doamnă ministru, cu 56.614 mii de lei, o altă cifră hazardată și mult prea optimistă. Cine a avut de cumpărat vechime a cam cumpărat anul trecut și s-au înregistrat 24.394 de mii de lei.

Stimați colegi,

Constatăm cu amărăciune, noi, liberalii, care suntem partid național liberal și nu ne putem imagina o națiune puternică atâta vreme cât ea este îmbătrânită, că dat fiind faptul că, uite, copiii nu votează, și dat fiind faptul că părinții de copii sunt din ce în ce mai puțini în România, n-aveți prevederi legate de alocația copiilor.

Vă reamintesc că în mandatul trecut un amendament liberal a dus la dublarea alocațiilor copiilor și vă avertizăm că nu vom abandona această temă, chiar dacă suntem în opoziție.

Stimată doamnă ministru,

Stimați colegi,

Constatăm că bugetul asigurărilor sociale de stat este ca o brânză Schweitzer și că în procesul execuției bugetare, unora dintre români le vor reveni găurile.

Acuzându-vă de lipsă de sinceritate față de cei care v-au transformat în depozitarii încrederii și speranțelor dumneavoastră, vă anunțăm că noi, liberalii, nu vom vota acest buget.

Vă mulțumesc. (Rumoare. Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Doamna Rovana Plumb.

Video in format Flash/IOS

Doamna Rovana Plumb:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte de ședință,

Doamnă ministru,

Partidul Social Democrat și-a asumat în fața românilor măsuri care să conducă la ridicarea nivelului de trai, la o viață mai bună pentru fiecare dintre categoriile sociale.

Bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și bugetul aferent Ministerului Muncii răspund întru totul nevoilor românilor, de la mic la mare, pentru anul 2017 și așa vom proceda și în continuare. (Aplauze.)

Urmărim reducerea șomajului, creșterea numărului de locuri de muncă, pensii decente pentru toți cei care au muncit o viață întreagă și salarii care să corespundă muncii fiecăruia dintre cei care participă la creșterea economică din România.

Suntem în momentul în care avem nevoie de stabilitate, de rațiune și cred că orice acțiune politicianistă nu face altceva decât să facă rău românilor.

Așa că susținem bugetul pentru Ministerul Muncii, bugetul asigurărilor sociale, în așa fel încât să ne respectăm promisiunile pe care ni le-am asumat în fața românilor și ca într-adevăr România să intre într-o stare de normalitate, să se mențină pe creștere economică, dar să asigurăm și creșterea venitului fiecăruia dintre români.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Borza.

Vă rog să închideți și să deschideți microfonul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Indiscutabil salut luarea de poziție a doamnei deputat Rovana Plumb. Este o datorie de conștiință, este o datorie de onoare a fiecăruia dintre noi, parlamentarii României, să facem acel minim act de reparație morală sau de dreptate socială pentru milioane de români care au construit România până în 1989, și noi, ceilalți, așa, într-un elan și într-o întrecere, n-aș spune socialistă, am scos-o la mezat.

Spuneam încă de ieri, sunt peste 3 milioane de pensionari care au o pensie sub 1000 de lei și vreo 700.000 de pensionari care au acea pensie minimă de 400 de lei.

Sunt părinții noștri care au muncit din greu ca să construiască fabrici, uzine, baraje, centrale și tot ceea ce a avut România până în 1989; și astăzi evident că mai avem doar o mică parte în mâinile noastre, ale românilor și ale statului român.

Sigur, aici sunt de acord și cu îngrijorările exprimate de colegii de la PNL. Dintotdeauna... dintotdeauna... în ultimii 7-8 ani de zile avem o problemă serioasă și care se acutizează cu fiecare an. Și mă refer la deficitul fondului național de pensii. Din 2008-2009 încoace înseamnă cam un 2,6-2,7 deficit din PIB-ul României. Asta înseamnă undeva peste 4 miliarde de euro. Am ajuns la 31 decembrie 2016 să avem un deficit de 87 de miliarde de lei la fondul național de pensii. Asta înseamnă vreo 17 miliarde de euro.

Iarăși e datoria noastră, a parlamentarilor, să facem legi bune care să stimuleze, să încurajeze inițiativa privată, să relaxeze cadrul fiscal pentru mediul antreprenorial și de business și este datoria și obligația Guvernului să creeze mai multe locuri de muncă.

Sigur, am văzut acel angajament din programul de guvernare, de a crea, în 2017, 204.000 locuri noi de muncă.

Da, iarăși este o realitate, 5,2 milioane de pensionari, la 4,7 milioane de români angajați, contributori în sistemul asigurărilor sociale de stat. Trebuie evident să egalizăm raportul dintre numărul de salariați sau angajați și numărul pensionarilor. Și de aici rezidă acea obligație ca într-un efort comun, Parlament și Guvern, să creăm cadrul legislativ, să creăm cadrul economic care să permită libera inițiativă, care să încurajeze capitalul românesc și să întărească clasa antreprenorială românească.

Pe de altă parte, trebuie să ieșim din acea mentalitate în care de foarte mulți ani unii compatrioți de-ai noștri stau cu mâna întinsă la pomana statului.

Din păcate, mulți compatrioți au dezvoltat o mentalitate de asistați, de a sta cu mâna întinsă la pomană, de a sta - pară mălăiață în gura lui Nătăfleață.

Trebuie într-adevăr să creăm locuri de muncă, dar trebuie să descurajăm frauda și implicit hoția. Sunt foarte mulți posesori, titulari de certificate de handicapat, deși sunt oameni în putere. (Aplauze.) Și aici evident că ar trebui să avem controale - Ministerul Muncii și celelalte instituții. Vorbim de o fraudă de ordinul sutelor de mii de astfel de certificate de handicapat și ei sunt bine-mersi. Și ne rugăm să fie sănătoși în continuare.

La fel, să descurajăm acele ieșiri anticipate la pensie, cu 5 ani sau 7 ani de zile, pe tot felul de certificate medicale care nu atestă starea reală de sănătate.

Evident că trebuie să încurajăm oamenii muncitori, oamenii responsabili, oamenii care generează performanță și plusvaloare și competență. Și sigur, să fim mai zgârciți când vorbim de miliardele de euro pe care le aruncăm pe tot felul de stimulente și ajutoare sociale. (Rumoare.)

Sigur, astăzi avem, într-adevăr, în jur de 400.000 de șomeri, rezonabil, în jur de 4-4,3%, dar să creăm premise reale să avem 200.000 de șomeri, pentru că sunt foarte multe - și eu vin din economia reală - foarte multe zone, regiuni - Timișoara, Arad, Brașov, Sibiu - în care ne confruntăm cu un deficit de personal, și mai ales cu un deficit de personal calificat. Pentru că, din păcate, învățământul românesc a scos pe bandă rulantă doar intelectuali - avocați, juriști, economiști. Nu mai găsești un lăcătuș, nu mai găsești un mecanic, nu mai găsești un turnător. (Rumoare.) A, sigur că în sens larg, putem spune că suntem o națiune de turnători, dar din păcate la șaibă, la mine la uzină, nu mai găsești meseriași.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Încheiați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

Învățământul trebuie să redobândească această componentă tehnică...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Încheiați, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

Cu alte cuvinte, Grupul ALDE (Rumoare.)... sigur, Grupul ALDE va vota Legea privind bugetul asigurărilor sociale de stat, cu încurajarea pentru Guvern de a face, pe de o parte, și un act de reparație.

Și nu pot decât să salut majorarea pensiei minime de la 400 la 520, care e tot un fleac. Eu stau și mă gândesc și probabil ar trebui să ne gândim cu toții cum poate un cetățean, un român să trăiască...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Încheiați, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

...într-o lună cu 400 de lei. (Rumoare.)

Salut majorarea, iarăși, a punctului de pensie de la 870 la 1000 de lei, majorarea salariului minim pe economie...

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Remus-Adrian Borza:

Dar trebuie să ne îngrijim să creăm și premise reale pentru o dezvoltare organică și sustenabilă a economiei românești.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule deputat. (Aplauze.)

Dacă mai sunt intervenții la dezbateri generale?

Vă rog, domnule deputat.

    ................................................
Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Continuăm dezbaterile generale.

Vă rog.

Din partea Grupului UDMR.

Video in format Flash/IOS

Doamna Csép Éva-Andrea:

Domnilor președinți de ședință,

Stimată doamnă ministru,

Doamnelor și domnilor,

Iată-ne în fața Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, un buget generos, care acoperă din punct de vedere financiar măsuri generoase. Astfel, creșterea cu 8,83% față de anul trecut asigură aplicarea măsurilor privind majorarea punctului de pensie, a nivelului pensiei minime și a programelor pentru combaterea șomajului și creșterea gradului de ocupare.

Trebuie să subliniez faptul că aceste măsuri sunt în concordanță cu obiectivele UDMR de asigurare a unui trai decent pensionarilor și în același timp pot fi aplicate măsuri eficiente pentru cei rămași fără un loc de muncă.

Estimările pentru anii viitori arată creșteri considerabile ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cu 11,57% pentru 2018 și cu 6,25% pentru 2019, față de 2018, ceea ce asigură marja necesară punerii în practică a măsurilor prevăzute în programul de guvernare - pensia minimă de la 520 de lei în acest an la 640 în 2018, precum și creșterea graduală a valorii punctului de pensie.

În afară de majorarea veniturilor și a bugetului acordat protecției și asistenței sociale, poate ar trebui să ne concentrăm mai mult asupra echității sistemului și a rigurozității cheltuirii fondurilor disponibile.

UDMR consideră că este deosebit de important ca finanțele publice să fie cheltuite în mod corect și justificat, acolo unde este nevoie, de cine are nevoie și în cuantumul optim.

Trebuie să-i susținem pe toți cei care din anumite motive rămân fără loc de muncă și devin șomeri. Ei trebuie ajutați să-și caute un loc de muncă, însă trebuie să-i ajutăm să-l găsească.

Din acest punct de vedere, avem obiecții față de neaplicarea art. 86 și 161 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu privire la împrumuturile acordate șomerilor pentru înființarea sau dezvoltarea de mici afaceri și acordarea de fonduri nerambursabile agenților economici care asigură locuri de muncă.

În acest context, ar fi oportun să revenim asupra legislației în domeniu. Legea nr. 76/2002 a suferit aproximativ 25 de modificări, unele deosebit de consistente.

Este timpul să dezbatem și să adoptăm o lege modernă, un cadru potrivit pentru aplicarea prevederilor Uniunii Europene în domeniul forței de muncă, pentru stimularea ocupării, mai ales în perspectiva atingerii unui plafon de 70% la gradul de ocupare a forței de muncă până în anul 2020.

De asemenea, trebuie să oferim sprijin celor care ajung în stare de invaliditate și poate ar trebui să analizăm și posibilitatea aplicării de soluții integrate pentru recuperarea capacității de muncă, implicând și resursele medicale existente în stațiunile balneoclimaterice.

Astfel, pe lângă faptul că asiguraților li s-ar putea oferi o șansă de însănătoșire și prin resursele naturale de care dispune țara și prin infrastructura de sănătate, în prezent în stare de degradare sau risipite, acestea ar putea fi puse în valoare.

Nu cred că este nevoie să detaliez beneficiile sociale și economice ale unor astfel de măsuri.

În concluzie, UDMR va susține prin vot un buget care asigură resursele pentru creșterea veniturilor pensionarilor și pentru implementarea de măsuri active de combatere a șomajului, invitând totodată colegii din toate partidele politice parlamentare la dezbateri privind echitatea, transparența și eficiența sistemului de asigurări sociale de stat.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul Bichineț.

Video in format Flash/IOS

Domnul Corneliu Bichineț:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Din punctul meu de vedere, acest buget al asigurărilor sociale de stat este la fel de important sau poate mai important decât bugetul pe care l-am dezbătut ieri și astăzi.

Am studiat cu foarte mare atenție și mă bucur că pentru pensionari este o perioadă de relaxare, pentru cei cu venituri mici, însă problema nr. 1 a țării acum cred că este crearea de locuri de muncă. De asemenea, redefinirea a ceea ce înseamnă șomer.

Noi suntem într-o eroare. Predau economia la copii și știu ce înseamnă șomer - cel care a avut serviciu, nu mai are și primește o indemnizație.

În satele noastre, din nefericire, jumătate din populație nu are loc de muncă. Și cred că suntem poporul ales. Jumătate din poporul nostru nu face nimic și fiecare element din cealaltă jumătate face fiecare ce vrea.

De asta am așteptat azi discursul Președintelui, să fie un discurs unificator. Nu mi s-a părut această treabă. N-am bătut din palme, de asemenea, n-am bătut din palme nici când au plecat colegii noștri.

În încheiere, vreau să îmi exprim câteva scuze față de colegii de la USR.

Mulțumesc.

În ce sens? Am spus că să li se taie ceva din indemnizație. Eu, dimpotrivă, spun că acum este foarte bine să primească și diurnă și nocturnă.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnul profesor Oprea de la PNL.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dumitru Oprea:

Da, este cuvântul comun buget. Și în cazul bugetelor, mi-aduc aminte că pe vremuri se făceau bugete prin două metode: prin acronimele lor, CSP sau CSB. CSP-ul era Comitetul de Stat al Planificării, care raporta bugetele, așa cum voiau Măria-Sa poporul, și conducătorul. CSB erau cifre scoase din burtă.

A dispărut CSP-ul, se pare că i-a luat locul Comisia Națională de Prognoză, care, la comandă, alcătuiește date tip CSB. Este motivul pentru care Partidul Național Liberal a avut intervenții și o să aibă, pentru că... pentru că există o metodă în prelucrarea datelor care se numește garbage in, garbage out - gunoi bagi, gunoi scoți.

Dacă datele de pornire în bugetele prezentate spre analiză sunt eronate, toate construcțiile ulterioare sunt eronate. Motiv pentru care Partidul Național Liberal, nu numai bugetele discutate acum, dar pe întregul buget, va avea vot împotrivă. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule profesor.

Încheiem aici dezbaterile generale.

Doamna ministru, două minute, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Lia-Olguța Vasilescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Voi răspunde punctual antevorbitorilor mei.

Valoarea punctului de pensie nu are legătură cu valoarea pensiei medii. Totdeauna s-au făcut rectificări în funcție de numărul de pensionari, care fluctuează, dar aș vrea să nu se facă aici vreo confuzie, avem prevederi și în bugetul de stat pentru pensionarii agricultori. Și e vorba de peste 500.000 de persoane care vor avea pensia plătită din bugetul de stat.

Noi considerăm că bugetul asigurărilor sociale este suficient pentru a acoperi plata pensiilor.

În ceea ce privește cumpărarea de vechime, aceasta este valabilă până la 27 aprilie și sunt încă solicitări la casele de sănătate, în acest sens.

Fondurile alocate plății pensiilor sunt cu 9% mai mari față de anul 2016 și avem și noi în calcul să modificăm Legea nr. 76 care să permită stimularea ocupării.

Aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care veți vota acest buget, pentru o categorie atât de importantă de români care așteaptă de la noi o viață mai bună.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, doamnă ministru.

Birourile permanente și liderii grupurilor parlamentare au decis să propună ca pentru această dezbatere să fie alocate 30 de minute, ca și la bugetele anterioare.

Obiecții? Nu.

Vot pentru această propunere. Cine este pentru? Unanimitate.

Mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă? Nu.

Mulțumesc.

Propunerea a fost aprobată.

Începem dezbaterile.

La titlul proiectului de lege. Dacă sunt observații? Nu.

Supun votului titlul proiectului de lege. Cine este pentru? Cine este pentru, că nu înțeleg ce se întâmplă aici? 270.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu votați? Nu. (Vociferări.)

Nu, nu, nu știu ce vor.

La titlul Capitolului I. Dacă sunt observații?

Vot pentru titlul Capitolului I. Pentru? 270.

Împotrivă? 23.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

La denumirea Secțiunii 1. Dacă sunt observații?

Vot pentru denumirea Secțiunii 1? 273.

Împotrivă?

Abțineri?

Nu votează?

La art. 1, dacă sunt observații? Dacă nu sunt, supun votului art. 1, integral. Cine este pentru? 189.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

La denumirea Secțiunii a 2-a. Dacă sunt observații? Vot pentru denumirea Secțiunii a 2-a? 273.

Împotrivă? 23.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

La art. 2, dacă sunt observații?

Vot art. 2, integral. Cine este pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 3, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului art. 3, integral. Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu.

La denumirea Secțiunii a 3-a. Dacă sunt observații? Nu.

Vot pentru denumirea Secțiunii a 3-a? 270.

Împotrivă? 23.

Abțineri? Nu.

La art. 4, dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului art. 4, integral. Cine este pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Mulțumesc.

La art. 5, dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului art. 5, integral.

Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Mulțumesc.

La titlul Capitolului II, dacă sunt observații?

Vot pentru titlu? 270.

Împotrivă? 23 împotriva titlului.

Abțineri?

Mulțumesc.

La denumirea Secțiunii 1. Dacă sunt observații?

Vot pentru denumirea Secțiunii 1? 270.

Împotrivă? 20.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 6. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului art. 6, integral. Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 7, dacă sunt observații?

Dacă nu sunt, supun votului art. 7, integral.

Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 8, dacă sunt observații?

Dacă nu, supun votului art. 8, integral.

Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu.

Mulțumesc.

La art. 9, dacă sunt observații?

Dacă nu, supun votului art. 9, integral.

Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 10, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului articolul 10, integral.

Vot pentru? 190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La denumirea Secțiunii a 2-a, dacă sunt observații?

Supun votului denumirea Secțiunii a 2-a.

Vot pentru? 270.

Împotrivă? 20.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 11, dacă sunt observații?

Supun votului articolul 11, integral.

190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 12, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului articolul 12, integral.

190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 13, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului articolul 13, integral.

190.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 14, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului art. 14, integral.

Vot pentru? 193.

Împotrivă? 96.

Abțineri? Nu sunt.

La art. 15, dacă sunt observații?

Supun votului art. 15, integral.

Vot pentru? 193.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La titlul Capitolului III, dacă sunt observații?

Supun votului titlul Capitolului III.

270.

Împotrivă?

Abțineri?

La art. 16, dacă sunt observații? Nu.

Dacă nu sunt, supun votului art. 16, integral.

Cine este pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La art. 17, dacă sunt observații?

Dacă nu sunt, supun votului art. 17, integral.

Cine este pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La art. 18, observații? Nu.

Supun votului art. 18, integral.

Cine este pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 20, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului art. 20, integral.

Pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

La art. 21, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului art. 21, integral.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La art. 22, dacă sunt observații?

Supun votului art. 22, integral.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La art. 23, dacă sunt observații?

Dacă nu sunt, supun votului art. 23, integral.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 97.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La art. 24, dacă sunt observații?

Vot pentru art. 24, integral? 194.

Împotrivă? 98.

Abțineri? Nu.

Adoptat.

La art. 25, dacă sunt observații? Nu.

Supun votului art. 25, integral.

Vot pentru? 194.

Voturi împotrivă? 98.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptat.

Anexă. Trecem la dezbaterea și adoptarea anexelor.

Anexa 1/03 - Sinteza veniturilor și cheltuielilor pe surse și pe titluri pe anii 2015-2020.

Observații? Nu sunt.

Supun votului Anexa 1/03.

Cine este pentru? 194.

Împotrivă? 98.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Anexa 2/03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Observații? Nu sunt.

Supun votului Anexa 2/03.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 98.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Anexa 3/03 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din fonduri externe nerambursabile.

Observații? Nu sunt.

Supun votului Anexa 3/03.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 98.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Anexa 4/03 - Programul de investiții publice.

Observații? Nu sunt.

Vot pentru Anexa 4/03.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 98.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa 4/03 adoptată.

Anexa 4/03/01 - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dotări independente.

Observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră Anexa 4/03.

Vot pentru? 194.

Împotrivă? 100, că au mai venit aici doi.

Abțineri? Nu.

Adoptată.

Anexa nr. 1/04 - Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2015-2020.

Observații? Nu sunt.

Vot pentru Anexa 1/04? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Anexa 2/04 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Observații? Nu sunt.

Vot pentru? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Anexa 3/04 - Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2015-2020, sume alocate din fonduri externe nerambursabile.

Observații? Nu sunt.

Vot pentru Anexa 3/04?

Pentru? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa 3/04 adoptată.

Anexa 4/04 - Programul de investiții publice.

Observații? Nu.

Vot pentru Anexa 4/04? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Adoptată.

Anexa 4/04 - Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții - achiziții de imobile.

Observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră Anexa 4/04/01.

Cine este pentru? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa 4/04 a fost adoptată cu majoritatea.

Anexa 5/04 - Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2015-2020.

Observații? Nu sunt.

Supun votului Anexa 5/04.

Cine este pentru? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Anexa 5/04 adoptată.

Dezbaterile fiind încheiate, proiectul de lege rămâne pentru votul final. (Vociferări.)

Potrivit programului de lucru, urmează să procedăm la votul în ansamblu asupra celor două proiecte de lege.

În temeiul art. 45 din Regulamentul activităților comune, vă propun să folosim votul deschis, prin ridicarea mâinii.

Cine este pentru această propunere?

Pentru? 195.

Împotrivă? 100.

Abțineri? Nu sunt.

Cu majoritate de voturi această modalitate de vot a fost aprobată.

Supun votului Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017, în ansamblul său.

Cine este pentru?

Voci din sală:

Nu sunt membrii Guvernului!

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog! Sunt aici, urmează să vină!

Vă rog, doamnă deputat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Raluca Turcan:

Domnule președinte de ședință,

Dragi colegi parlamentari,

Vă rog să respectăm instituția Parlamentului.

Votul final pe bugetul de stat se dă în prezența reprezentanților Guvernului, se dă cu o mobilizare a tuturor parlamentarilor, astfel încât să tratăm cu demnitate, cu responsabilitate sursa de finanțare pentru dezvoltarea României în următorul an de zile.

Vă solicit, așadar, să faceți o pauză de cinci minute, să vină reprezentanții Guvernului, să fie parlamentarii în sală și votul să fie unul reprezentativ și în respect față de fiecare dintre noi, în special față de instituția Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Vă rog, domnule Márton Árpád.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Eu sunt de acord întru totul cu intervenția dinainte, adică Parlamentul, instituția Parlamentului, trebuie să fie respectată atât de Guvern, cât și de Președintele României.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti vineri, 19 august 2022, 7:18
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro