You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 16-09-2014

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2014

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European (PL-x 132/2014). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 132/2014

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

În continuare, la poziția 11 de pe ordinea de zi, avem Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.122/2006 privind azilul în România și a Ordonanței Guvernului nr.44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecție sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și spațiului economic european.

Din partea Guvernului? Vă rog, doamnă secretar de stat.

Video in format Flash/IOS

Doamna Irina Alexe (secretar general adjunct, Ministerul Afacerilor Interne):

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Venim în fața dumneavoastră cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2014. Prin această ordonanță, au fost transpuse în legislația națională modificările aduse la nivel european prin Directiva nr.95/2011 în materie de azil.

Astfel, a fost modificată... s-a propus modificarea și completarea Legii nr.122/2006, în sensul redefinirii conceptului de formă de protecție, definirii conceptului de beneficiar al protecției internaționale. De asemenea, a fost modificată perioada de valabilitate a permiselor de ședere eliberate străinilor beneficiari ai protecției subsidiare, respectiv de la unu la doi ani, în conformitate cu prevederile Directivei, și au fost modificate dispozițiile referitoare la clauzele de excludere de la statutul de refugiat sau de la scopul clarificării acestora și asigurării concordanței atât cu dispozițiile Directivei, cât și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

De asemenea, în mod similar, au fost introduse modificările în Ordonanța Guvernului nr.44/2004.

În cadrul dezbaterilor din comisie noi am venit cu un amendament și suntem de acord cu toate amendamentele formulate de comisie, numai că, între timp, de la data depunerii raportului, adică din iunie 2014 și până astăzi, unul dintre texte a fost deja modificat prin ordonanța emisă în temeiul legii de abilitare, nr.22/2014. Și o să vă rog, dacă sunteți de acord, doar pentru numărul curent 2, punctul 1 din raport, să fiți de acord cu eliminarea, întrucât există deja reglementare.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Domnul Răducanu, din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională. Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ion Răducanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, împreună cu Comisia juridică, de disciplină și imunități au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a proiectului mai sus amintit.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în 18 martie.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

De asemenea, au avizat favorabil Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Guvernul României a transmis Comisiei juridice, de disciplină și imunități un amendament formulat de Ministerul Afacerilor Interne, la prezentul proiect de lege, amendament aprobat de Guvern în ședința din 16 aprilie 2014.

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a dezbătut proiectul și l-a aprobat cu majoritate de voturi.

De asemenea, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au dezbătut proiectul și au aprobat în unanimitate acest proiect.

În urma dezbaterii, membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunități au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților un raport de adoptare a Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea actelor normative în domeniul migrației și azilului.

Membrii celor două comisii sesizate în fond au hotărât împreună prezentarea acestui raport, cu propunerea de adoptare.

Așa cum a spus doamna secretar de stat, având în vedere că, în timpul vacanței parlamentare, Guvernul a emis Ordonanța nr.22 din august, prin care a modificat art.17 alin.(1) lit.a), modificarea propusă de comisie, ca amendament, la nr.2 din raport nu se mai justifică.

Ca atare, solicităm eliminarea sa din raport.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul Nica, din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Vă mulțumesc frumos, domnule președinte.

Comisia juridică, de disciplină și imunități este de acord cu eliminarea textului menționat de doamna chestor Irina Alexe, deoarece riscăm să avem o dublă reglementare, pentru că Guvernul deja a dat o ordonanță. Prin urmare, suntem de acord cu eliminarea textului din anexă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Dacă mai aveți alte observații? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis, așa cum a fost el prezentat. Vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS Respingerea lui, iertați-mă. Este bine, domnule Scutaru. Vă mulțumesc.

Cu 106, 5 voturi împotrivă... 5 abțineri, 15 împotrivă, amendamentul a fost aprobat.

Vă mulțumesc. Proiectul de lege trece la votul final.