Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2014
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.95/23-09-2014
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 16-09-2014 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2014

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 65/2012). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 65/2012

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 17 avem Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Din partea inițiatorilor? Nu dorește nimeni.

Suntem la altă lege.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ioan Adam:

Domnule președinte, propun întoarcerea la comisie, pentru o săptămână, a acestui proiect de lege pentru niște coordonări.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Trebuie să ceară acest lucru doar liderul de grup. Nu puteți dumneavoastră.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marian Neacșu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș dori, pentru a putea să ne edificăm, să vedem care este punctul de vedere al inițiatorului și respectiv al Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Și putem rediscuta retrimiterea la comisie înaintea începerii dezbaterilor generale la proiect.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Nica. Vă rog.

Punctul de vedere al comisiei.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Domnule președinte, ne menținem punctul de vedere, să citim raportul și să trecem la dezbateri generale.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Din partea inițiatorilor, încă o dată vă întreb dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, domnul Nica. Aveți cuvântul.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Ciprian Nica:

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa legislativă în ședința din 2 aprilie 2012, în condițiile art.75 alin.(2) teza a treia din Constituția României.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin.(5) al art.21 din Legea nr.10 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că, până la soluționarea procedurilor administrative și, după caz, judiciare, generate de aplicarea prevederilor acestei legi, sub sancțiunea nulității absolute, sunt interzise numai înstrăinarea, concesionarea, locațiile de gestiune, asocierea în participațiune ipotecară, schimbarea destinației, precum și grevarea sub orice formă a bunurilor imobilelor notificate potrivit prevederilor legii, cu excluderea închirierii sau subînchirierii în beneficiul unui nou chiriaș.

Consiliul Legislativ, prin avizul nr.1090 din 14 octombrie 2011, a avizat favorabil inițiativa legislativă.

Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative.

În ședința din data de 8 mai 2012, Camera Deputaților, în temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, a hotărât retrimiterea proiectului legislativ comisiei sesizate în fond, în vederea examinării și depunerii unui nou raport.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, raportul de adoptare a Proiectului de Lege privind modificarea și completarea alin.(5) al art.21 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv.

În raport cu obiectul și conținutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul la dezbateri generale? Nu dorește nimeni.

Dacă aveți observații la amendamentele admise de la pct.1 la pct.4?

Nu sunt observații.

Proiectul de lege trece la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 19 august 2022, 16:49
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro