You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2014 > 16-09-2014

Sittings of the Chamber of Deputies of September 16, 2014

11. Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale (Pl-x 267/2014). (rămasă pentru votul final)
 
see bill no. 267/2014

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 15 avem Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale.

Dacă din partea inițiatorilor dorește cineva să ia cuvântul? Nu dorește nimeni.

Din partea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport?

La punctul 15 de pe ordinea de zi, domnul Tîlvăr. Modificarea și completarea Legii nr.1/2011.

Video in format Flash/IOS

Domnul Angel Tîlvăr:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

În baza prevederilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaților, cu adresa nr.Pl-x nr.267 din 17 iunie 2014, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit, spre dezbatere în fond, Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2011 a educației naționale.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în sensul ca instituțiile de învățământ superior să organizeze departamente autonome care să gestioneze programe de studii pentru domenii noi, multidisciplinare, sau al căror profil poate fi utilizat în cadrul mai multor facultăți, în scopul adaptării rapide a absolvenților pe piața muncii și evitarea unor cheltuieli suplimentare determinate de multiplicarea structurilor administrative interne.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

Camera Deputaților este primă Cameră sesizată, iar, în urma dezbaterii, comisia a propus respingerea propunerii legislative.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Video in format Flash/IOS

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc și eu. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Propunerea legislativă trece la votul final.