Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2012
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.32/03-05-2012

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
20-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2012 > 23-04-2012 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 23, 2012

11. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 675/2011). (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 675/2011

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 10 liderii de grup au convenit asupra faptului că va intra mâine în dezbatere.

Și atunci trecem la punctul 11 - Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Guvernul, ca inițiator, punctul de vedere, vă rog.

Domnul Dragoș Doroș (secretar de stat, Ministerul Finanțelor Publice):

Bună ziua!

Proiectul de act normativ propus spre aprobare are în vedere revizuirea unor texte în vederea eliminării posibilităților de interpretare și pe această bază asigurarea unor aplicări unitare ale textului de lege.

De asemenea, o altă categorie de modificări se referă la îmbunătățirea procedurilor de administrarea creanțelor fiscale în scopul creșterii eficienței activității de administrare.

Sunt iarăși o serie de măsuri care se referă la sprijinirea mediului de afaceri, la armonizarea Codului de procedură cu Codul fiscal, precum și unele modificări rezultate din recomandările Fondului Monetar Internațional.

Aș vrea să fac o ultimă mențiune referitor la acest act normativ, referitor la amendamentele aduse la alin.(1) și (3) ale art.113. Ministerul Finanțelor Publice susține în numele Guvernului aceste amendamente deoarece facilitează încheierea unor acte notariale eliminând obligația contribuabilului de a se deplasa la organele fiscale din cadrul autorităților administrației publice locale în vederea obținerii certificatului de atestare fiscală, pe de o parte, iar pe de altă parte, au fost armonizate prevederile Codului de procedură fiscală cu dispozițiile Codului fiscal care prevăd data la care se schimbă calitatea de contribuabil în cazul transferului dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil pentru care se datorează impozitele și taxele locale.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Raportul comisiei. Domnul secretar Pardău va prezenta raportul.

Domnul Dumitru Pardău:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

La întocmirea acestui raport s-au avut în vedere avizele Consiliului Legislativ, Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a Consiliului Economic și Social.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 17 deputați dintr-un total de 33 ai comisiei.

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din data de 21 noiembrie 2011.

Potrivit prevederilor constituționale, acest proiect de lege este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, în urma ședinței din 18 aprilie 2012, comisia propune supunerea spre dezbaterea și aprobarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate în anexă.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumesc.

Intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt.

Intrăm în dezbaterea amendamentelor.

Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul rămâne la votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 26 september 2022, 19:27
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro