Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.172/26-11-2010

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
27-09-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2010 > 16-11-2010 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 16, 2010

13. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000. (PL-x 228/2010) (rămas pentru votul final)
 
see bill no. 228/2010

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Intrăm în Proiectul de Lege pentru modificarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.

Dacă din partea inițiatorilor? Domnul deputat, vă rog.

Domnul Toader Stroian:

Doamna președinte,

Domnilor colegi,

Mă numesc Toader Stroian și reprezint zona Sighișoara. O spun aceasta în mod intenționat, fiindcă Sighișoara a dat, în echipa de aur a handbalului masculin românesc, trei mari nume: Radu Voina (pe care cei din Râmnicu-Vâlcea îl cunosc foarte bine), Mircea Grabovschi și Roland Gunesch.

Ideea acestui proiect de lege vine din partea unuia dintre ei și are ca obiect de reglementare extinderea ariei de acordare a rentei viagere sportivilor care au obținut medalii de argint la jocurile olimpice.

Permiteți-mi, stimați colegi, pentru o înțelegere mai ușoară a acestui obiect de reglementare, să vă prezint parțial, atipic, acest proiect de lege.

După o partidă de tenis, avută cu unul din acești sportivi, stând la o masă, sunt întrebat: "Toadere, ți se pare normal ca eu, campion mondial și vicecampion olimpic să am o rentă viageră mai mică decât un campion mondial și unul european? Toadere, ți se pare normal ca mie să mi se ia în calcul - că am câștigat de două ori medalia de argint la jocurile olimpice - să mi se ia în calcul doar o singură medalie, iar altui sportiv, care a fost de două ori câștigător al unui campionat european să-i ia în calcul ambele medalii?" Sincer să fiu, n-am știut ce să-i răspund, fiindcă n-am cunoscut legea, dar, mergând acasă, am intrat imediat pe textul de lege, precum voi face și acum.

Potrivit Legii nr.69/2000, Legea educației fizice și sportului, Capitolul protecția socială a sportivilor de înaltă performanță, art.64: "Medaliații cu aur, argint și bronz la jocurile olimpice, campionii mondiali și europeni beneficiază, la cerere, de o rentă viageră. Renta viageră a unui campion olimpic este mai mare decât cea a unui campion mondial, care, la rândul ei, este egală cu cea a unui vicecampion olimpic și mai mare decât cea a unui campion european."

Dacă se interpretează acest alineat, alin.a) din cadrul art.64, am putea spune că legiuitorul face, de fapt, și o ierarhizare a performanțelor sportive. Adică: 1. campionul olimpic; 2. campionul mondial pe aceeași treaptă cu vicecampionul olimpic; 3. campionul european. Până aici, aparent, lucrurile stau bine - să zicem.

Intervin problemele la lit.b). La cea de-a doua medalie se ia în calcul de către legiuitor doar campionul olimpic, campionul mondial și campionul european.

Ce se întâmplă în fapt? Când se stabilește renta viageră, renta viageră a unui campion european va fi mai mare decât cea a unui vicecampion care a câștigat de două ori medalia de argint la jocurile olimpice, ceea ce consider eu că este o eroare, însăși făcând legătură cu lit. a) art.64.

La cumul de medalii - este vorba de alin.(6), legiuitorul vede o schemă foarte simplistă: campion olimpic cu campion mondial, campion olimpic - campion european și campion mondial - european. Dar cu toate că performanța sportivă a vicecampionului olimpic, stabilită la lit. a) este mai mare decât cea a unui campion european, nu este luat în calcul, ceea ce consider că este o altă eroare.

Eu consider că aceste erori trebuie îndepărtate din lege și cred că veți adopta acest proiect de lege, fiindcă, repet, cum am spus și în comisia de fond, avem de-a face cu oameni care, de multe ori, ne-au adus lacrimi de bucurie în casele noastre.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Olar, în calitate de inițiator.

Domnul Corneliu Olar:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Este normal să susținem colegul nostru, mai ales modul cum a pledat aici, în fața Parlamentului și trebuie să-l felicit pe domnul fost primar că a devenit, dintr-un om de administrație, un om politic.

Este normal să-l susținem pentru inițiativa avută și mai ales că - să fiu lipsit de modestie - am jucat și eu cândva handbal într-un campionat republican doar.

Succes și vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Punctul de vedere al Guvernului. Raportul comisiei, vă rog.

Domnul Kőtö Iosif:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Împărtășesc și eu însuflețirea colegului inițiator, dar eu trebuie să citesc un text administrativ, deci voi fi mai puțin însuflețit.

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere și avizare în fond Proiectul de Lege pentru modificarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000.

Pentru întocmirea raportului, comisia a analizat avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, avizul Consiliului Legislativ, precum și punctul de vedere al Guvernului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000, cu modificările și completările ulterioare, în sensul extinderii ariei de acordare a rentei viagere sportivilor care au obținut medalii de argint la jocurile olimpice.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au fost prezenți 24 de deputați din totalul de 31 de membri ai comisiei.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, și art.92 alin.(9) din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, Camera Deputaților este Cameră decizională.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege în ședința din 26 aprilie 2010.

În urma dezbaterii, în ședința din 26 octombrie 2010, comisia a propus cu 21 de voturi pentru și trei abțineri adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise din anexă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc pentru intervenție.

Vă rog.

Domnul Valentin Rusu:

Grupul Partidului Democrat Liberal susține, bineînțeles, inițiativa colegului nostru și ni se pare normal ca acești mesageri ai României peste hotare să simtă din partea noastră recunoștința și prețuirea pe care le merită. (Aplauze.)

Doamna Roberta Alma Anastase:

Mulțumim mult.

Intrăm, dacă nu mai sunt alte intervenții, în cadrul dezbaterilor generale. Intrăm în dezbaterea amendamentelor admise.

Titlul legii: "Lege pentru modificarea art.64 din Legea educației fizice și sportului nr.69/2000".

Dacă sunt observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 2, observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 3, observații? Nu sunt. Adoptat.

La punctul 4, observații? Nu sunt. Adoptat.

Punctul 5, observații? Nu sunt. Adoptat.

Urmează votul final.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie dimanche, 2 octobre 2022, 9:40
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro