Plen
Sittings of the Senate of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 12, 2009

11. Dezbaterea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului (L533/2009); (votul final se va relua în ședința din 13 octombrie a.c.)
 
see bill no. L533/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Vă propun să trecem la punctul 9 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Stimați colegi, Raportul comisiei este un raport de respingere a proiectului de lege.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Senatul este primă Cameră sesizată.

Din partea inițiatorilor participă domnul secretar de stat Valentin Iliescu.

Din partea Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări este prezent domnul președinte Toni Greblă.

Dau cuvântul domnului secretar de stat Iliescu. Microfonul nr. 10, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Guvernul României, la inițierea acestei ordonanțe de urgență, a plecat de la ideea că Președintele României a demarat procedura pentru organizarea și desfășurarea referendumului național pentru organizarea în România a unui parlament unicameral, prin anunțul făcut public în cadrul ședințelor reunite din 24 septembrie 2009, ceea ce impune Guvernului urgentarea luării unor măsuri legale și tehnice pentru a se organiza condițiile optime pentru această consultare a electoratului.

Guvernul a hotărât, în baza hotărârii legate de desfășurarea alegerilor pentru Președinția României, că se impune desfășurarea simultană a celor două procese electorale, ceea ce va determina o reducere a cheltuielilor aferente cu aproximativ 15 milioane de euro.

Dintre măsurile preconizate de Guvern în textul acestei ordonanțe, în primul rând, se dorește crearea cadrului legal pentru desfășurarea referendumului național odată cu scrutinul pentru alegerea Președintelui României în data de 22 noiembrie.

Un al doilea obiectiv urmărit în textul acestei ordonanțe de urgență este completarea Legii nr. 3/2000 cu norme care să înlocuiască textele declarate neconstituționale prin Decizia Curții Constituționale nr. 392/2007.

În al treilea rând, Guvernul a considerat că este necesară stabilirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la solicitarea președintelui, în care Parlamentul urmează să-și exprime punctul de vedere.

Nu în ultimul rând, a pus în operă o decizie a Comisiei europene pentru democrație prin drept.

Este vorba de Comisia de la Veneția.

Motiv pentru care vă adresăm rugămintea de a aproba ordonanța de urgență.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc, domnule secretar de stat Iliescu.

Îl invit pe președintele Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, domnul Toni Greblă, să ne prezinte raportul, despre care am înțeles că este un raport de respingere. Microfonul 7, vă rog.

Domnul Toni Greblă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un raport de respingere adoptat în ședința din 7 octombrie 2009, al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, cu majoritate de voturi.

Prin ordonanța de urgență pe care suntem chemați astăzi să o confirmăm, se solicită modificarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului.

Ceea ce a spus reprezentantul Guvernului este exact în ceea ce privește scopurile urmărite de Guvern.

În cursul dezbaterii în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări s-au ridicat mai multe lucruri legate de constituționalitatea ordonanței de urgență și de conformitatea ei cu prevederile Comisiei de la Veneția din 2006 privind referendumul european.

O primă observație ridicată de colegii din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări - și eu n-am să-i nominalizez - este legată de prevederile art. 115 punctul (6) din Constituție, citez: "ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituționale, drepturilor electorale" și așa mai departe.

Este discutabil, și în practică s-a mai uzitat să reglementeze în domeniul legilor organice, noi urmând să confirmăm ordonanța tot prin procedura adoptării legilor organice, dar Guvernul nu poate să reglementeze prin ordonanță de urgență în domeniul drepturilor electorale.

Referendumul este considerat de Comisia europeană pentru democrație prin drept, denumită sau cunoscută sub denumirea de Comisia de la Veneția, că face parte din patrimoniul electoral european, astfel încât este clar că noi suntem în prezența unor drepturi electorale pe care Guvernul le-a reglementat prin ordonanță de urgență, ca urmare a faptului că un articol din Legea nr. 3/2000 a fost declarat neconstituțional, și Guvernul a vrut să umple acest gol, din păcate, folosind o procedură de legiferare care este neconstituțională.

Colegii din Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări au invocat Comisia de la Veneția, care, într-adevăr, recomandă stabilirea unui termen rezonabil în care Parlamentul să se pronunțe asupra solicitării privind organizarea unui referendum, dar Guvernul a uitat să observe și să pună în operă întreaga declarație a Comisiei de la Veneția, în sensul în care, prin această comisie, și cu asta închei, stimați colegi... (Rumoare în sală.)

Eu citesc din dezbaterile care au avut loc în comisie...

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule președinte, vă rog să nu dialogați cu sala și vă rog să concluzionați avizul dumneavoastră privind raportul, dacă este de admitere sau de respingere.

Vă mulțumesc.

Domnul Toni Greblă:

Drept urmare, în raportul Comisiei de la Veneția este recomandat ca, un an de zile anterior organizării unui referendum, să nu fie modificată legea.

Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități a transmis, de asemenea, un aviz negativ.

În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de ordonanță face parte din categoria legilor organice și îl supunem spre dezbatere plenului Senatului, împreună cu raportul de respingere, având în vedere că Senatul este prima Cameră sesizată.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raportul este un raport de respingere, adoptat cu 6 voturi la 3, după cum am văzut în raportul comisiei.

Vă invit acum la dezbateri generale.

Dacă sunt întrebări adresate inițiatorilor, respectiv Guvernului, sau comentarii.

Vă rog, domnule senator Iulian Urban. Microfonul 2.

Domnul Iulian Urban:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Eu nu mă voi referi la oportunitatea realizării referendumului și nu o să intru în considerente de ordin politic, însă eu vreau să vă spun care a fost modalitatea în care s-a adoptat acest raport de respingere în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, pentru că, așa cum ne spunea domnul președinte Mircea Geoană când am reluat lucrările în această sesiune a Parlamentului, probabil că noi vom sta aici încă trei ani de zile, timp în care este posibil ca mai multe guverne să vină și să plece, însă, în momentul în care noi am început să dezbatem acest proiect de lege, la mapa noastră, la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, exista doar avizul Consiliului Legislativ.

Am constatat, ulterior, în raportul cu care a fost sesizat plenul Senatului, că ar fi existat un aviz negativ de la Comisia pentru drepturile omului, culte și minorități, de asemenea, știm că s-a dat un aviz de la Comisia pentru administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului, despre al căror conținut noi nu am știut absolut nimic.

Referitor la avizul Consiliului Legislativ, vreau să vă spun că, în primul și în primul rând, se menționează în cadrul acestuia că proiectul de lege nu ar fi fost însoțit de avizul de oportunitate al Departamentului pentru Relația cu Parlamentul.

Poate nu ar fi rău ca să-i rugăm pe colegii noștri din PSD să solicite domnului Ponta să-și aducă aminte că a semnat un asemenea aviz, astfel încât Consiliul Legislativ ne-a indus în eroare în momentul în care în raport a spus că nu există acest aviz.

De asemenea, în avizul Consiliului Legislativ se face vorbire de două decizii ale Curții Constituționale, pe care, iarăși, nu am avut posibilitatea să le consultăm, însă uitându-ne ulterior și analizând aceste decizii constatăm, pe de o parte, faptul că ordonanța în cauză nu încalcă Decizia Curții Constituționale nr. 392/2007, pentru că vine doar să completeze locul lăsat liber de declararea neconstituțională a alin. (3) al art. 11, întrucât, la acest moment, art. 76 alin. (2) din Constituție spune foarte clar că hotărârile Parlamentului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.

De asemenea, dacă veți avea ocazia, și trebuie să facem acest lucru înainte de a da un vot în plenul Senatului, să citim și dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 567 din 2006, unde vom vedea, de asemenea, că această ordonanță nu încalcă nici aceste dispoziții menționate în avizul Consiliului Legislativ.

Având în vedere faptul că - eu vorbesc aici de încălcarea unor proceduri parlamentare - acest raport a fost dat în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări fără să avem la îndemână acele elemente care sunt instrumentele pe baza cărora își desfășoară activitatea un parlamentar al oricăreia dintre comisiile din Parlament, vă fac, pe această cale, solicitarea de a se retrimite, în vederea elaborării unui raport suplimentar, acest act normativ la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Mai sunt alte intervenții? Vă rog, domnule senator Ioan Chelaru. Microfonul 3.

Domnul Ioan Chelaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Eu aș încerca să înțeleg iritarea unor colegi din sală cu privire la această ordonanță și am să dau câteva explicații ca membru al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și ca membru prezent la analiza ordonanței sus-menționate în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări.

Sigur, oricât am fi de înțelepți, oricât drept constituțional sau parlamentar am cunoaște, oricât am fi de implicați politic, nu putem înțelege modul în care Guvernul actual slujește, clădește cu disperare la statuia actualului președinte.

Colegii noștri, distinși parlamentari ai puterii, oricât veți încerca să ne convingeți, să ne păcăliți, de fapt să tragem mâța de coadă cu această ordonanță, nu aveți nicio șansă.

Am fost prezent în Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, toate documentele necesare dezbaterii unei ordonanțe de urgență date pe picior nu contează, nu înseamnă că Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări trebuie să o analizeze tot pe picior.

Am stat câteva ceasuri și, într-o proporție de 7 la 3, nu 6 la 3, cum se precizează în raport, s-a votat un raport negativ, un raport nefavorabil pe o problemă esențială: neconstituționalitatea ordonanței de urgență.

Dragi colegi, Guvernele vin și pleacă.

Este adevărat, și parlamentele vin și pleacă.

Astăzi, pentru interesul politic al unui guvern șchiop, chiar vă bateți joc de puterea pe care v-a dat-o electoratul și vreți să votați cu dinadinsul o ordonanță neconstituțională, spusă deschis.

Înțelegem că, uneori, ne mai scapă texte pe care, ulterior, Curtea Constituțională le consideră că sunt împotriva Constituției sau aduc atingere prevederilor Constituției, dar aveți curajul și uitați-vă în obrazul dumneavoastră, și știți foarte bine, și simțiți foarte bine, nu numai constituționaliștii, că această ordonanță de urgență - dată în condițiile precare, ca să nu spun mai mult, în care a fost dată, dată în condițiile în care se dorește, să-mi fie scuzat termenul neacademic, încălecarea de către un guvern înjumătățit a Parlamentului, în integralitatea sa - nu are cum să primească votul nostru, pentru că, în afară de faptul că este împotriva Constituției, este și împotriva conștiinței noastre, nu de oameni politici, ci de cetățeni.

Fără să intru în foarte multe detalii, am discutat la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și, dacă vreți, discutăm ceasuri întregi în plenul Senatului.

Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC va vota raportul de respingere, pentru că este o ordonanță neconstituțională.

Nu mi se pare firesc, oricât de partinici am fi unii sau alții, să votăm deschis împotriva Constituției.

Dacă o faceți, sigur că fiecare dintre dumneavoastră vă asumați și riscul public, și personal.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Stimați colegi,

Vă rog să ne limităm la o prezentare a poziției fiecărui grup și încă un coleg, eventual, care să vorbească din cadrul aceluiași grup.

Domnul senator Țuțuianu și-a manifestat dorința, dar e ultimul de la PSD.

De asemenea, domnul senator Igaș și-a manifestat dorința, este ultimul vorbitor din partea Grupului parlamentar al PD-L, domnul senator Berca, Grupul parlamentar al PNL, și domnul senator Cseke, din partea Grupului parlamentar al UDMR, după care voi supune la vot propunerile așa cum au fost făcute, inclusiv propunerea formulată de domnul senator Urban.

Vă rog, domnule senator Țuțuianu. Microfonul 3.

Domnul Adrian Țuțuianu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Vreau să fac câteva scurte comentarii legate de această ordonanță de urgență.

Evident, este neconstituțională, și pentru cei care au avut curiozitatea să citească avizul Consiliului Legislativ - chiar dacă au avut eleganța să spună "avizează cu următoarele observații" -, toate acele observații privesc chestiuni de neconstituționalitate și, practic, avizul Consiliului Legislativ este negativ.

Eu felicit Consiliul Legislativ că astăzi a avut curajul și a avut atâta grijă legată de încălcarea Constituției, încât s-a exprimat ferm, neechivoc, pentru că nu putem să permitem ca Parlamentul să fie pus din nou între paranteze de un guvern care, de un an de zile, nu a făcut - e drept, uneori și cu acceptul nostru - decât să sfideze Parlamentul.

Și vă rog să observați că această ordonanță de urgență nu face decât să vină în continuarea continuei asumări a răspunderii.

Ce spune, pe scurt, această ordonanță? Ca Parlamentul să se pronunțe în termen de 30 de zile cu privire la solicitarea președintelui pentru referendum și, în același timp, noi să nu mai decidem cu privire la nimic legat de modul în care ne desfășurăm activitatea.

De asemenea, vine cu lucruri care nu sunt în regulă.

Amestecă procedurile de alegere de la Camera Deputaților, de la Senat, cu procedurile de alegere a consiliilor locale, a președintelui consiliului județean și cu procedurile de alegere de la europarlamentare.

Toate acestea sunt argumente bine analizate de noi și, de aceea, nu vreau decât să spun că este cazul să respingem ferm această inițiativă a Guvernului, repet, care dorește să încorseteze Parlamentul și să-l transforme într-o anexă a Executivului.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnul senator Igaș, aveți cuvântul. Microfonul 2.

Domnul Traian Constantin Igaș:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Cu tot respectul pe care îl port față de colegii antevorbitori, cred că intervențiile lor erau bine-venite la declarațiile politice.

Cred că acum suntem la dezbaterea unei ordonanțe și ar trebui să discutăm strict pe această ordonanță care, din punctul nostru de vedere, nu știu de unde reiese că ar fi neconstituțională atâta timp cât Curtea Constituțională nu s-a pronunțat în acest sens.

Din punctul meu de vedere, este o ordonanță așa cum trebuia să fie întocmită, doar că raportul pe care l-a întocmit Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări nu este un raport așa cum trebuia să fie întocmit.

Așa cum s-a mai propus și aici din partea unui coleg din Grupul parlamentar al PD-L, solicit retrimiterea acestei ordonanțe la Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și întocmirea unui raport suplimentar așa cum se cuvine.

Vă mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul senator Berca. Microfonul 2.

Domnul Gabriel Berca:

Domnule președinte,

Sincer să fiu, aș fi dorit să spun altceva, dar la intervenția colegului meu, domnul senator Igaș, se pare că punem între paranteze toate instituțiile României și punem între paranteze și Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, nu mai dăm niciun fel de crezare nimănui și încercăm să găsim soluții pentru a adopta ordonanțe chiar fără avizul unor instituții abilitate în a-și spune punctele de vedere, chiar dacă avizele sunt consultative.

Spuneam cândva că acest Guvern și-a început activitatea printr-un act neconstituțional.

Se pare că își va încheia această activitate tot printr-un act neconstituțional.

Mă gândesc la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2009, care a produs atâtea efecte în structura administrativă din teritoriu, ca, ulterior, Guvernul să vină cu o soluție foarte rapidă cu o zi înainte de a se pronunța Curtea Constituțională.

Eu cred că ar trebui să fim mult mai atenți.

Avem o responsabilitate în acest Parlament și în acest Senat și trebuie să fim mult mai atenți atunci când se ridică probleme de neconstituționalitate.

De prea multe ori ne ducem la Curtea Constituțională ca să dea răspunsurile incapacității noastre de a ne asculta unii pe alții.

Cred că această ordonanță merită foarte multă atenție din partea noastră și, dacă această Comisie juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, bună, rea în componența ei, cu o majoritate s-a pronunțat din acest punct de vedere, avem datoria în plen să luăm act de acest lucru și să ne comportăm ca atare.

Aș mai vrea să pun o întrebare reprezentantului Guvernului:

Care sunt acele măsuri care generează o economie la bugetul statului, știind foarte bine că în 2007, atunci când am avut referendumul, am discutat despre două secții de votare, am discutat despre două comisii electorale în paralel și așa mai departe și am discutat despre bugete separate? Care este economia care se face prin organizarea referendumului în aceeași zi cu alegerea Președintelui României?

Și încă ceva, stimați colegi, haideți să fim foarte sinceri unii față de alții, este un interes politic aici și trebuie să-l luăm ca atare.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Domnul senator Cseke Attila. Microfonul 2.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Imediat vă dau cuvântul, domnule senator Daea, dacă sunteți împotriva, dacă aveți altă opinie decât cea exprimată de grup.

Domnul Petre Daea (din sală):

O să vă spun!

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Da, domnule senator Daea.

Imediat, dar o să vă rog să fiți foarte scurt. Un minut.

Domnul senator Attila Cseke.

Vă rog, domnule senator.

Domnul Cseke Attila Zoltán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Sigur, eu m-am referit la această problemă în declarația mea politică de astăzi și nu vreau să reiterez toate argumentele enunțate acolo.

Foarte pe scurt, într-adevăr, există un document al Comisiei de la Veneția.

Problema este că Executivul n-a luat în considerare de acolo decât o singură propoziție, pe care a interpretat-o cum a dorit el.

Toate celelalte reglementări care trebuie supuse atenției opiniei publice și care se referă la însoțirea întrebării supuse referendumului de un raport explicativ cu păreri pro și contra, pentru ca cetățeanul să poată decide în cunoștință de cauză, prevederea ca acest raport explicativ să fie publicat în "Monitorul Oficial", să fie expediat tuturor cetățenilor cu drept de vot, ca acest raport explicativ să fie accesibil în toate limbile minorităților naționale, toate aceste prevederi care se regăsesc în același document din care s-a inspirat Guvernul, din păcate, în ordonanța de urgență nu se mai regăsesc.

Or, dacă Executivul era corect, prevedea toate aceste reglementări.

Principala noastră problemă cu această ordonanță, din punctul nostru de vedere, al Grupului parlamentar al UDMR, este faptul că se încalcă principiul separației puterilor în stat.

Conform Constituției României, Parlamentul României are drept de control asupra Guvernului.

Acest lucru impune și următoarea posibilitate: ca Parlamentul să modifice sau să instituie reguli de organizare și funcționare a Guvernului, aparatului de lucru al Guvernului sau a ministerelor. Și totuși, în ultimii ani, indiferent de mandat, Parlamentul, indiferent de conținutul lui, s-a cam abținut de a reglementa excesiv sau de a interveni în organizarea și funcționarea Guvernului și a ministerelor.

A lăsat Guvernului și ministerelor această posibilitate, pentru a-și organiza ele structura lor proprie.

În schimb, invers, Guvernul nu are drept de control asupra Parlamentului și nu are dreptul de a institui reguli de organizare și funcționare a Parlamentului.

Instituirea unui anumit termen fără consultarea Legislativului, din punctul nostru de vedere, încalcă acest principiu al separației puterilor în stat.

Drept pentru care, cu toată buna-credință, noi, Grupul parlamentar al UDMR, nu putem susține această ordonanță.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule Daea, vă rog respectuos, un minut.

Dacă aveți o poziție dizidentă față de cele exprimate de domnul senator Chelaru și de domnul senator Țutuianu, puteți vorbi mai mult.

Dacă nu, o să vă rog să încercăm să ne limităm.

Domnul Petre Daea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dizidența nu mă încălzește, și nici nu mă caracterizează.

Cei care fac dizidență se cunosc, se știu.

Eu vreau doar să fac o pledoarie pentru un act normativ suficient de rău făcut ca să îl putem vota. Și vă dau doar un exemplu: cred, și toți suntem convinși, că referendumul se face în România, toți suntem convinși că el se face în teritoriile administrative cunoscute, toți suntem convinși că se face după reguli juridice.

Nu pot să cred că două ministere foarte importante, responsabile de buna guvernare, nu semnează această ordonanță.

Ministrul justiției și libertăților cetățenești nu semnează, ministrul administrației și internelor nu semnează și ordonanța de urgență trece fără semnăturile acestor importante persoane, membri ai Guvernului, în dezbaterea Senatului.

Senatul nu poate vota decât respingerea unui asemenea act normativ.

Vă mulțumesc.

Iată dizidența mea! (Aplauze).

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Eu vă mulțumesc foarte mult.

Raportul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări și avizul Consiliului Legislativ consemnează faptul că niciunul dintre titularii de portofolii nu a semnat-o.

Stimați colegi, Vom proceda în felul următor: domnul senator Berca a adresat o întrebare inițiatorului, Guvernul, deci o să-i dau cuvântul domnului secretar de stat Iliescu, pentru a răspunde, după aceea, dacă domnul senator Greblă dorește să facă anumite comentarii, iar apoi intrăm în procedură de vot.

Domnul secretar de stat Iliescu. Microfonul 10, vă rog.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Mulțumesc.

Înainte de a-i răspunde domnului senator Berca - și apreciez foarte mult dorința sinceră a dânsului pentru a drămui cât mai bine banul public -, aș vrea să le spun doamnelor și domnilor senatori că această ordonanță a fost aprobată în data de 30 septembrie în Guvernul României, atunci când din echipa guvernamentală făceau parte și reprezentanții PD-L și PSD.

În al doilea rând, pentru a completa spusele domnului senator Daea, doresc să afirm că această ordonanță are avizul favorabil al Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești.

În al treilea rând, Guvernul a considerat că, fără să imixtioneze activitatea Parlamentului, pe un text al Legii nr. 3/2000 a referendumului, asupra căreia Curtea Constituțională s-a pronunțat încă din anul 2007 că anumite texte sunt neconstituționale și că a rămas un vid legislativ, e bine și corect să vină și să pună niște texte pe care dumneavoastră, ca și Cameră legislativă, să le luați în discuție.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule Iliescu, mă scuzați, o să vă rog să reveniți la întrebare, pentru că ceea ce spuneți nu este răspuns la ceea ce s-a întrebat.

S-a vorbit de faptul că nu a fost semnată de titularii portofoliilor.

Aceasta spune avizul Consiliului Legislativ.

Haideți să revenim la întrebare.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Referitor la întrebarea domnului senator Berca, cu cheltuielile, nota de fundamentare spune că prin reunirea acestor comisii într-una singură, care să gestioneze și problema alegerilor prezidențiale, și problema referendumului, se face o economie de 15 milioane de euro.

Eu îndrăznesc să spun că este un lucru firesc.

Nu pun la îndoială cifra.

Nu am argumente, cum nu aveți nici dumneavoastră, dar este firesc că, fiind o singură secție în care se gestionează cele două probleme, lucrurile nu pot fi decât așa.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc.

Domnule senator Berca, sunteți satisfăcut de răspuns?

Vă mulțumesc.

Doamna Lia Olguța Vasilescu, procedură.

Mă scuzați, domnule senator Greblă.

Vă rog să luați loc. Microfonul 4.

Doamna Lia Olguța Vasilescu:

Domnule președinte și stimați colegi,

Eu înțeleg că acest Guvern a rămas șchiop și că nu mai are miniștri, și că din această cauză trebuie să fie câte un ministru pe două portofolii, dar nu înțeleg de ce au aceeași problemă cu secretarii de stat, pe care poate să-i numească premierul, pentru că văd că în Parlamentul României nu vine decât un singur secretar de stat, care, se pare, le știe pe toate.

Domnul secretar de stat pentru relația cu Parlamentul, îi cer scuze, îl simpatizez, mi-e amic, dar, cu toată condescendența noastră, cred că nu poate să le știe pe toate.

La ceea ce se refereau colegii mei, că cei care conduceau portofoliile la administrație și interne și chiar la justiție, la vremea respectivă, nu au avizat această ordonanță de urgență, deci, din acest punct de vedere, nu este acoperită de lege această ordonanță de urgență.

Pe viitor, solicit Guvernului să trimită aici măcar secretarii de stat de la ministerele respective.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc și eu doamnei senator Olguța Vasilescu.

Îl rog pe domnul secretar de stat Iliescu să reînnoiască apelul pe care l-am făcut la Guvern privind participarea la dezbaterile din Senat la nivel de secretar de stat.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul senator Greblă. Microfonul central.

Domnul Toni Greblă:

Numai două minute, stimați colegi.

Vreau să reiterez faptul că am examinat cu toată atenția și cu toată bunăvoința acest text al ordonanței de urgență.

El nu poate fi adoptat din mai multe puncte de vedere.

Primul se referă la o prevedere constituțională expresă în materia drepturilor electorale și, prin modul în care modifică Legea de organizare a referendumului, Guvernul reglementează prin ordonanță de urgență.

Conform art. 115 alin. (6), prin ordonanță de urgență nu pot fi reglementate drepturi ce țin de domeniul electoral, deci, din acest punct de vedere, nici nu încape îndoiala că ordonanța este în afara sferei de competență pe care putea să o reglementeze Guvernul.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule președinte, mă scuzați, v-ați mai referit la acest lucru și noi am luat notă de el.

O să vă rog să sintetizați.

Vă mulțumesc.

Domnul Toni Greblă:

Două argumente vă mai dau: tot Comisia de la Veneția recomandă ca, în cazul chestiunilor tehnice sau în cazul chestiunilor ce țin de subiecte care sunt controversate chiar între specialiști și a căror tehnicitate dă prea multă dificultate de înțelegere, recomandă să nu se uziteze calea referendumului, pentru că, dacă pe același subiect nu se înțeleg specialiștii între ei, ce să mai vorbim de populație?! Și atunci ar trebui și tematica un pic regândită.

Ultimul argument - și cu asta închei -, ordonanța de urgență a fost reglementată în grabă, și vă dau un singur exemplu: pentru că s-a zis "folosim aceeași infrastructură și aceleași reguli de la alegerea președintelui, profitând de acest fapt, organizăm și un referendum".

Deschiderea și închiderea scrutinului, în cazul alegerilor, acestea se desfășoară între orele 7.00 și 21.00, în timp ce referendumul, potrivit art. 34 din textul de lege, rămas nemodificat, referendumul se desfășoară între orele 8.00 și 20.00.

Faceți dumneavoastră analiza, să vedeți dacă nu cumva această ordonanță a fost expediată de către Guvern imediat după un discurs considerat foarte important și după un mesaj considerat foarte important în Parlament.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc domnului senator Greblă.

Declar închise dezbaterile generale pe marginea proiectului de lege.

Înainte de a trece în procedura propriu-zisă, avem o solicitare din partea Grupului parlamentar al PD-L, făcută de domnul senator Urban și sprijinită de domnul senator Igaș, privind retrimiterea la comisie a raportului, pentru elaborarea unui raport suplimentar.

Înainte de a intra pe procedura de vot pentru proiectul de lege, supun votului dumneavoastră propunerea Grupului parlamentar al PD-L privind retrimiterea raportului la comisie.

Vă rog să votați.

Cu 41 de voturi pentru, 57 de voturi împotrivă și nicio abținere, propunerea a fost respinsă.

În consecință, vom proceda la adoptarea raportului.

Stimați colegi, raportul este de respingere.

Supun votului dumneavoastră raportul și vă informez oficial că, pentru a fi adoptat, raportul are nevoie de 69 de voturi pentru, proiectul de lege având caracter de lege organică.

Supun votului dumneavoastră raportul de respingere.

Vă rog să votați.

Cu 59 de voturi pentru, 37 de voturi împotrivă și o abținere, raportul a fost respins.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră proiectul de lege pentru respingerea ordonanței. (Discuții în sală.)

Vă cer scuze.

Întrucât raportul de respingere nu a fost adoptat, supun votului dumneavoastră proiectul de lege privind adoptarea ordonanței, așa cum este.

Vă rog să votați.

Cu 40 de voturi pentru, 58 de voturi împotrivă și nicio abținere, proiectul de lege a fost respins.

Înțeleg că s-au cerut liste.

Vă rog, liste pentru grupurile politice.

În aceste condiții, vă propun transformarea Proiectului de lege de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 într-un proiect de lege pentru respingerea ordonanței de urgență a Guvernului, pe care vi-l supun votului.

Va trebui să votați dacă sunteți de acord cu respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009, Proiectul de lege care se referă la respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009, sau dacă votați împotriva acestui proiect de lege care, în esență, respinge ordonanța de urgență a Guvernului.

Vă rog să votați.

Nici Proiectul de lege de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2009 nu a trecut, întrucât a întrunit 58 de voturi pentru, 40 de voturi împotrivă și o abținere.

La cererea Grupului parlamentar al Alianței politice PSD+PC, vă rog, liste pentru toate grupurile politice.

Stimați colegi,

În condițiile în care nici proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nu a întrunit 69 de voturi pentru și nu a putut fi adoptat, nici proiectul de lege pentru respingere nu a întrunit 69 de voturi pentru a putea fi adoptat, vă rog să-mi permiteți să prezint Biroului permanent al Senatului propunerea de reprogramare a acestui proiect de lege într-o ședință ulterioară.

Vă mulțumesc.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie lundi, 24 janvier 2022, 18:51
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro