Plen
Sittings of the Senate of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 12, 2009

10. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008 (L508/2009)
 
see bill no. L508/2009

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

................................................

Trecem la punctul 8 din ordinea de zi, Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008.

Din partea inițiatorilor participă doamna secretar de stat Mariana Nedelcu.

Din partea comisiei participă domnul senator Cordoș Alexandru.

Vă rog, doamna Nedelcu. Microfonul 8.

Doamna Mariana Nedelcu - secretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale:

Mulțumesc.

Bună ziua!

Prezentul proiect de lege are ca obiect ratificarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale, semnat la Seul la 11 septembrie 2008.

Acordul dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale respectă principiile fundamentale ale coordonării sistemelor de securitate socială.

Acordul reglementează acordarea pensiilor și se aplică oricărei persoane care este sau a fost supusă legislației oricărei părți contractante, persoanelor dependente și urmașilor acestei persoane, în înțelesul legislației fiecărei părți contractante.

Este prevăzută egalitatea de tratament între cetățenii unei părți contractante care au domiciliul pe teritoriul celeilalte părți contractante și cetățenii acestei din urmă părți contractante, precum și posibilitatea exportului prestațiilor de securitate socială.

Pentru acordarea prestațiilor, are loc totalizarea perioadelor de asigurare realizate conform legislațiilor ambelor țări.

Totodată, este prevăzută și totalizarea perioadelor de asigurare realizate pe teritoriul unui stat terț cu care ambele părți contractante au încheiat instrumente juridice internaționale de securitate socială.

Față de cele prezentate mai sus, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale supune plenului adoptarea acestui proiect de lege.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc foarte mult.

Din partea Comisiei pentru muncă, familie și protecție socială participă domnul Alexandru Cordoș.

Domnule senator, aveți cuvântul.

Domnul Alexandru Cordoș:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum s-a menționat aici, proiectul de lege are ca obiect ratificarea Acordului dintre România și Republica Coreea în domeniul securității sociale.

Am primit aviz favorabil de la Comisia pentru politică externă și de la Consiliul Legislativ.

În ședința din 6 octombrie 2009, în prezența reprezentanților Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Comisia pentru muncă, familie și protecție socială a luat în dezbatere proiectul de lege și a hotărât, cu unanimitate de voturi, să adopte raport de admitere.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare și urmează să fie dezbătut de Senat în calitate de Cameră decizională.

Mulțumesc.

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt întrebări sau intervenții la dezbateri generale?

Dacă nu sunt, stimați colegi, voi supune la vot.

Raportul comisiei este un raport de admitere, fără amendamente, și vom da un singur vot, pentru raport și pentru proiectul de lege.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, proiectul de lege a fost adoptat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 23 january 2022, 10:21
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro