Ovidiu Marian
Ovidiu Marian
Sittings of the Senate of October 12, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.129/22-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 12-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 12, 2009

  1. Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
  1.19 Ovidiu Marian (PD-L) - declarație politică intitulată "Măsurile anticriză ale Guvernului Boc încep să dea rezultate" (declarație politică neprezentată în plen);

Domnul Ovidiu Marian:

Declarația politică este intitulată "Măsurile anticriză ale Guvernului Boc încep să dea rezultate".

Măsurile anticriză luate de Guvernul Boc încep să dea rezultate, în pofida acțiunilor disperate de sabotaj ale PSD și PNL.

O simplă trecere în revistă a acestor măsuri ne arată că eforturile Guvernului Boc se regăsesc în stabilizarea economiei și chiar într-o relansare în anumite domenii:

A. Măsuri de stimulare a mediului de afaceri - Fiscalitate:

1. Menținerea cotei unice de impozitare la 16% - se menține și pentru anul 2010, coroborat cu o serie de măsuri de îmbunătățire a colectării.

2. În sensul majorării veniturilor aflate la dispoziția populației, se menține pentru anul 2010 deducerea personală care se acordă pentru persoanele fizice ce au un venit lunar brut de până la 1.000 de lei inclusiv.

3. Menținerea nivelul TVA-ului la 19% - Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2010 nu ia în calcul majorarea TVA-ului.

Reamintesc declarațiile ministrului finanțelor publice Gheorghe Pogea: "Bugetul pentru anul 2010 nu are în vedere majorarea TVA-ului, o astfel de măsură urmând să fie luată în funcție de evoluțiile ulterioare ale economiei și de sustenabilitatea deficitului bugetar.

Doar în acest context am spus că nu excludem și această variantă. (...)"

4. Aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru achiziționarea unei locuințe.

Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuințelor, ca parte a politicii sociale.

5. Deducerea suplimentară la calculul profitului impozabil, în proporție de 20%, a cheltuielilor pentru cercetaredezvoltare.

De asemenea, pentru aparatura și echipamentele destinate activităților de cercetare-dezvoltare, se poate aplica metoda de amortizare accelerată.

6. Se menține pentru anul 2010 regimul de amortizare accelerată.

7. Reducerea, prin eliminare sau comasare, a unui număr de 189 de taxe și tarife cu caracter nefiscal.

Se continuă procesul de evaluare a sistemului de taxe și tarife parafiscale din România, în scopul identificării de noi posibilități de reducere a numărului acestora.

8. Neimpozitarea profitului reinvestit, începând cu data de 1 octombrie 2009, și pentru anul 2010, conform pachetului de legi pentru care Parlamentul și-a asumat răspunderea.

Măsura încurajează investițiile în echipamente tehnologice, în vederea creșterii competitivității industriei autohtone.

9. De la 1 ianuarie 2010, evaluăm posibilitatea înlocuirii impozitului minim cu impozitul forfetar pentru activități în care evaziunea fiscală este greu de controlat.

Impozitul minim și-a atins scopul, și anume eliminarea de pe piață a acelor firme care erau folosite doar pentru a realiza intermedieri sau alte activități ilegale.

B. Măsuri pentru relansarea și stimularea creșterii economice:

10. Alocarea a 20% din totalul cheltuielilor bugetare pentru investiții pentru 2009, 7% din PIB.

Pe primele 8 luni ale anului curent, cheltuielile pentru investiții realizate reprezintă 20 de miliarde de lei, 4% din PIB.

În plus, cu ocazia rectificării bugetare din luna august 2009, a fost suplimentat bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii cu suma de 500 de milioane de lei pentru proiecte de infrastructură, iar 400 de milioane de lei au fost alocate pentru infrastructura de la nivel local.

11. Perfecționarea mecanismului de absorbție a fondurilor comunitare.

La data de 25 septembrie 2009 România are aprobate de către Comisia Europeană un număr de 14 proiecte majore, dintre care 12 sunt în domeniul mediului (infrastructură de alimentare cu apă, tratarea apelor uzate, managementul deșeurilor) și două în domeniul transporturilor (infrastructură rutieră).

Valoarea celor 14 proiecte depășește 1,26 miliarde de euro.

Potrivit unei statistici elaborate de Comitetul bugetar al Consiliului UE, privind stadiul aprobării proiectelor majore la data de 7 septembrie 2009, România ocupă locul întâi în ceea ce privește numărul de proiecte majore aprobate de Comisia Europeană.

Pe locul 2 se situează Ungaria, cu 11 proiecte aprobate, urmată de Germania, cu 4 proiecte.

Până în prezent, România a transmis Comisiei Europene, spre analiză și aprobare, un număr de 20 de proiecte majore, dintre care 6 proiecte sunt în curs de analiză (4 proiecte în domeniul transporturilor, un proiect în domeniul mediului și un proiect în domeniul energiei).

12. S-a majorat plafonul maxim de acordare a prefinanțării către beneficiari de la 15% la 30% pentru proiectele cu finanțare din instrumente structurale și la 50% pentru beneficiarii FEADR.

13. Operaționalizarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și înființarea Fondului de Contragarantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a preluat riscul valutar, în condițiile în care circa 40% din portofoliul de garanții este aferent garantării creditelor în valută.

Se garantează în procent de sută la sută, în baza protocolului încheiat cu "EximBank", creditele acordate IMM-urilor de către băncile comerciale pentru implementarea proiectelor prioritare.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/11.03.2009 a fost aprobată înființarea Fondului Român de Contragarantare a Creditelor pentru IMM-uri (FRCGCIMM) și prin aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2009 s-a realizat capitalizarea acestuia cu suma de 105 milioane de lei.

14. Alocarea prin bugetul de stat cel puțin a aceluiași volum de fonduri alocat pentru promovarea exporturilor ca în anul 2008 - s-a realizat prin adoptarea Legii nr. 18/2009 a bugetului de stat pe anul 2009 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiare.

15. Continuarea și extinderea Programului "Rabla":

 • intrarea în program a mașinilor mai vechi de 10 ani, cu doi ani mai "tinere" decât cele admise până anul trecut;
 • majorarea sumei acordate de la 3.000 de lei la 3.800 de lei, precum și finanțarea în limita a 60.000 de vehicule, față de 40.000 în 2008;
 • extinderea Programului "Rabla" pentru mașini agricole.

16. Sprijinirea IMM-urilor prin acordarea de ajutoare de stat în valoare de maximum 200 de mii de euro (ajutoare de minimis).

Până la data de 2 octombrie 2009 au fost emise 82 de acorduri, în valoare aproximativă de 9 milioane de euro.

Ajutorul de minimis este solicitat pe o perioada de trei ani (2009-2011).

17. Modificarea tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare publice, având ca indicatori de referință tona/kilometru transportat.

18. Accelerarea procedurilor de expropriere în interes public.

Au fost deja demarate exproprieri în valoare de 1,606 milioane de lei.

C. Măsuri pentru finanțarea economiei și creșterea lichidității:

19. În trimestrul I al anului 2009, Ministerul Finanțelor Publice a asigurat plata tuturor facturilor restante ale administrației publice centrale.

20. Eliminarea blocajelor financiare de la nivel central și local.

Cu ocazia rectificării bugetare din luna august au fost alocate următoarele sume pentru stingerea arieratelor:

 • 120 de milioane de lei bugetelor locale pentru plata facturilor restante la utilități;
 • 110 milioane de lei pentru CET-uri;
 • 218 milioane de lei către RAAN și SNLO pentru plata datoriilor;
 • 365 de milioane de lei subvenții la CFR pentru plata datoriilor către agenții economici;
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări de sănătate pot să contracteze suplimentar în anul 2009 servicii medicale în limitele sumei de 2.800 de milioane de lei.

Până la sfârșitul anului sunt asigurate toate resursele financiare pentru serviciile medicale și pentru medicamente.

În perioada imediat următoare, în baza unei analize făcute de instituțiile responsabile de asigurarea energiei termice, vor fi identificate soluțiile necesare pentru ca în iarna 2009-2010

să poată fi asigurate stocurile necesare de combustibil termic pentru încălzirea populației din orașe și municipii.

21. Un miliard de euro, din cadrul celor 19,95 miliarde de euro reprezentând pachetul de finanțare externă, sunt sume disponibile în cadrul unor facilități oferite de către BEI și BERD pentru finanțarea sectorului privat prin intermediul instituțiilor financiare românești.

22. Accelerarea rambursării TVA către companii.

În luna septembrie anul curent s-au soluționat, prin restituire, deconturile a căror vechime era de până la 18.07.2009, iar pentru compensările totale sau parțiale s-au soluționat toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare.

Pentru sumele de restituit, care totalizează 543,96 milioane de lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

 • tranșa I (7 septembrie): 20%, respectiv 103,73 milioane de lei. Din această sumă s-a restituit efectiv suma de 93,84 milioane de lei și s-a compensat cu obligații bugetare restante în sumă de 48,88 milioane de lei;
 • tranșa a II-a (24 septembrie): 30%, respectiv 159,37 milioane de lei. Din această sumă s-a restituit efectiv suma de 152,60 milioane de lei și s-a compensat cu obligații bugetare restante în sumă de 118,94 milioane de lei;
 • cumulat, la primele două termene s-a restituit efectiv suma de 246,44 milioane de lei și s-au compensat obligații bugetare restante în sumă totală de 167,82 milioane de lei;
 • la data de 29 septembrie anul curent, a fost programată spre rambursare suma de 280,86 milioane de lei, ceea ce reprezintă 50% din suma totală aprobată pentru restituire în luna septembrie 2009.

23. Compensarea TVA-ului de recuperat cu TVA-ul de plătit sau cu alte impozite datorate bugetului de stat.

S-a realizat un sistem informatic care gestionează situația deconturilor cu sume negative în curs de soluționare.

Prin acest sistem s-a standardizat procedura de stabilire a deconturilor ce se vor lichida prin compensare și plată, situație în care se vor reanaliza obligațiile de plată ale debitorului, constituite în afara termenului de 45 de zile, și se vor face compensările corespunzătoare, după caz.

24. Amânarea la plată a obligațiilor restante ale agenților economici afectați de criza economico-financiară.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2009 a fost aprobată amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei financiare pentru toți contribuabilii care în septembrie 2008 nu înregistrau obligații restante și care la data depunerii cererii de amânare aveau îndeplinite obligațiile declarative, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal și în cazul cărora nu s-a atras răspunderea potrivit Legii nr. 85/2006 privind insolvența sau Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Amânarea acordată își păstrează valabilitatea atâta timp cât contribuabilii își achită la scadență obligațiile fiscale curente și dacă depun garanțiile cerute de lege.

25. Capitalizarea "EximBank".

Capitalizarea "EximBank"

prin utilizarea dividendelor cuvenite statului pentru majorarea capitalului social s-a adoptat prin decizia AGA "EximBank", conform căreia 70% din profit rămâne nerepartizat, urmând a fi utilizat pentru majorarea capitalului social al băncii.

26. Programul "Prima casă".

Garanții acordate până la 2 octombrie 2009 în valoare de 167 de milioane de euro.

27. Adoptarea legislației privind parteneriatul public-privat, în vederea creșterii dinamicii investițiilor private în infrastructură. "Ghidul pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice și servicii în România" a fost aprobat prin Ordinul comun al ministrului finanțelor publice și al președintelui Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice nr. 1.517/9.574 din 16 iulie 2009, fiind promovat ca legislație terțiară în domeniu prin publicarea în "Monitorul Oficial al României", Partea I, nr. 512/27.07.2009, și pus la dispoziție gratuit tuturor celor interesați (autorități publice, operatori economici, firme de consultanță etc.) la sediul Unității Centrale pentru Coordonarea Parteneriatului Public-Privat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și în format electronic pe site-ul instituției www.mfinante.ro.

În acest mod, cadrul legal în domeniu a fost completat și definitivat.

28. Instituirea mecanismului de funcționare a certificatelor de depozit "Primul siloz".

S-au acordat, până la 30 septembrie, 158 de licențe pentru 87 de operatori economici, cu o capacitate de depozitare de 3.452.140 tone, s-au tipărit 10.000 de certificate de depozit și s-au distribuit din acestea 150 de certificate de depozit depozitarilor licențiați.

S-a încheiat Convenția dintre MAPDR și FGCR - IFN - SA pentru alocarea sumei de 42.000 de mii de lei, în scopul asigurării resurselor schemei, și este în curs transferul efectiv al acestei sume.

29. Facilitarea accesului la credite al producătorilor agricoli și procesatorilor de produse agricole prin asigurarea de la buget a surselor necesare pentru creșterea procentului de garantare practicat de fondurile de garantare de la 50% la 80% din valoarea creditului, în contul FGCR - IFN - SA.

Prin pachetul de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea, s-au aprobat măsurile necesare asigurării accesului la finanțare al beneficiarilor de credite din sectorul agricol și alimentar.

30. Diminuarea cheltuielilor primăriilor comunale ocazionate de obținerea finanțării pentru realizarea proiectelor de investiții cofinanțate prin FEADR.

S-a aprobat Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2009, prin care fondurile de garantare vor acorda garanții în favoarea APDRP pentru beneficiarii publici ai FEADR.

Sunt în curs de aprobare Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2009.

FGCR - IFN - SA a luat măsurile necesare pentru înscrierea în obiectul de activitate și comunicarea la BNR a acestei completări.

31. Majorarea plafonului la garanții publice la 7,7 miliarde de lei în 2009 (+ 400 de milioane de euro) și la 8,6 miliarde de lei în 2010 (+ 200 de milioane de euro).

S-au demarat deja procedurile necesare pentru acordarea de garanții la:

 • Renault/sector auto - garanție în valoare de 66,4 milioane de euro. Status: memo-acord de principiu pentru emiterea garanției, aprobat de Guvern; în prezent, se așteaptă aprobarea CIFGA și se pregătește notificarea către Comisia Europeană;
 • Ford/sector auto - garanție în valoare de 320 de milioane de euro. Status: în perioada imediat următoare se așteaptă decizia comisiei de autorizare a garanției, urmând să se prezinte Guvernului rezultatele negocierilor asupra documentației contractuale;
 • Rafo Onești/sector petrochimic - garanție în valoare de 264 de milioane de euro. Status: s-a obținut acordul de principiu al Guvernului pentru garantarea investiției, urmând ca Ministerul Finanțelor Publice să solicite "EximBank" efectuarea analizei de risc a companiei.

32. Începând cu data de 1 ianuarie 2009 sunt calificate ca venituri neimpozabile veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele bancare și/sau instrumentele de economisire realizate de persoanele fizice, indiferent de data constituirii depozitului sau de data realizării dobânzii aferente instrumentului de economisire.

Prevederile privind neimpozitarea veniturilor din dobânzi pentru depozitele bancare și/sau instrumentele de economisire se aplică și în 2010, ca atare veniturile din dobânzi la depozitele bancare ale persoanelor fizice sunt neimpozabile și în anul 2010.

D. Măsuri sociale:

33. Acordarea pensiei sociale pentru pensionarii cu venituri mici în două tranșe, prin acoperirea diferenței dintre nivelul actual al pensiei și plafonul de 350 de lei: până la 300 de lei de la 1 aprilie 2009 și diferența până la 350 de lei de la 1 octombrie 2009.

34. Compensarea cu 90% din prețul de referință pentru medicamentele din lista B pentru pensionarii cu pensii de până la 700 de lei.

35. Majorarea venitului minim garantat.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009, venitul minim garantat a fost majorat cu 15% și este suportat în întregime de la bugetul de stat.

36. Indexarea pensiilor cu 3% de la 1 aprilie 2009 și cu 2% de la 1 octombrie 2009.

37. Asigurarea fondurilor necesare plății pensiilor și ajutoarelor de șomaj pentru anul 2009.

Prin rectificarea bugetară aprobată de Executiv în data de 29 august 2009, s-a suplimentat cu 500 de milioane de lei bugetul de pensii.

Prin rectificarea bugetară aprobată de Executiv în data de 29 august 2009, s-a suplimentat cu 864 de milioane de lei subvenția pentru bugetul de șomaj.

38. Reducerea prețului gazelor pentru populație.

Prețul gazelor la consumatorul final a fost redus cu 3% la 1 mai 2009 și cu încă 5% la 1 iulie 2009.

39. Tratarea veniturilor în perioada de șomaj tehnic (maximum trei luni) după cum urmează: din punct de vedere al angajatului - ca venituri de natură nonsalarială și aplicarea regimului corespunzător de impozitare; din punct de vedere al angajatorului - scutirea de la plata contribuțiilor către bugetul de stat și al asigurărilor sociale.

40. Acordarea de burse pentru elevii din mediul rural, selectați după performanțe, în vederea continuării studiilor.

41. Acordarea bursei "Bani de liceu" pentru 155 de mii de elevi din familii cu venituri sub 200 de lei/membru de familie.

42. Susținerea cu 50% a formării profesionale continue pentru angajați și șomeri.

43. Pentru anul 2009 se va prelungi perioada de acordare a ajutorului de șomaj cu trei luni.

44. Locuințe pentru tineri.

A fost creat cadrul legal pentru vânzarea de locuințe ANL către tinerii care au locuit cu chirie, dacă aceștia îndeplinesc condițiile legale.

Executivul a aprobat trecerea în domeniul privat al statului a 3.510 locuințe construite prin Agenția Națională de Locuințe.

E. Măsuri de ajustare a cheltuielilor publice și a deficitului bugetar:

45. Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009

s-a adoptat reducerea deficitului bugetului general consolidat până la nivelul de 4,6% din PIB.

Continuarea politicilor fiscale din 2008 ar fi condus în anul 2009 la un deficit bugetar de aproape 9% din PIB.

46. Politica de personal prudentă în sistemul bugetar.

Pentru anul 2009, salariile angajaților din sistemul public au fost înghețate.

Pentru anul 2009 nu se acordă fonduri pentru plata orelor suplimentare și nu se acordă prime sau bonusuri.

47. Până la finalul anului 2009, toți angajații din sectorul public, inclusiv cei din autoritățile locale și instituțiile autofinanțate, vor face obiectul reducerii timpului de lucru normat cu echivalentul a 10 zile lucrătoare, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale.

48. Pentru anul 2009, miniștrii Guvernului în exercițiu au renunțat voluntar la 20% din salariul net.

Veniturile obținute merg la bugetul de stat.

49. Miniștrii, secretarii de stat și șefii de agenții au redus cu 20% personalul din cabinetul demnitarului.

50. Includerea în bugetul general consolidat a veniturilor proprii ale instituțiilor și agențiilor guvernamentale.

51. Monitorizarea financiară a companiilor de stat.

52. Restructurarea agențiilor de stat din sectorul guvernamental: 226 de agenții, autorități, administrații, oficii etc., din care 141 au fost desființate, comasate sau restructurate prin preluarea în ministere, rămânând în prezent 113.

Prin măsurile decise se reduc 10.554 de posturi bugetate de la toate agențiile, autoritățile etc., ca și din aparatele proprii ale ministerelor. 1.583 sunt posturi vacante bugetate, iar restul de 8.971 sunt posturi ocupate.

Economiile care se realizează la bugetul de stat însumează 219,35 milioane de lei (aproximativ 52 de milioane de euro)

pentru un an financiar.

53. Reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile.

Aceasta este activitatea Guvernului Boc și, în loc ca aceasta să fie sprijinită de toate partidele pentru traversarea cât mai rapidă a perioadei de criză, PSD și PNL se joacă de-a moțiunea de cenzură, ducând țara spre haos.

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie mercredi, 26 janvier 2022, 15:36
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro