Plen
Sittings of the Senate of April 27, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.55/07-05-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 27-04-2009 Printable version

Sittings of the Senate of April 27, 2009

13. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă (L98/2009)
 
see bill no. L98/2009

Domnul Alexandru Pereș:

................................................

Punctul 10 din ordinea de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă.

Din partea inițiatorilor participă domnul secretar de stat Lucian Șova.

Pentru raport, Comisia economică, industrii și servicii, domnul președinte, microfonul 7.

Domnule secretar de stat, aveți cuvântul, vă rog, microfonul 8.

Domnul Lucian Șova -secretar de stat în Ministerul Economiei:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2009 are ca obiect de reglementare modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearoelectrică Cernavodă, în sensul asigurării finanțării producției de apă grea produsă până la 21 ianuarie 2009, precum și stabilirea noului regim al prețurilor și tarifelor reglementate începând cu luna februarie 2009.

Apa grea este menționată în Lista cuprinzând produsele și serviciile ale căror prețuri și tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței, anexă la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate.

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare a solicitat, în 11 februarie 2009, aprobarea unui nou nivel de preț reglementat pentru apa grea, solicitare care a fost analizată și aprobată de Guvernul României în 11 martie 2009.

Noul nivel de preț de 2.050 lei pe kilogram fără TVA reprezintă o creștere cu 43% față de ultimul nivel de preț reglementat aprobat pentru apa grea, de 1.428 de lei pe kilogram fără TVA, nivelul datând din luna decembrie 2006.

Ținând cont de contextul economic de criză prin care trece și România și având în vedere parametrii actuali ai bugetului de stat, statul român nu mai este în măsură să finanțeze integral producția de apă grea, motiv pentru care s-a analizat și soluția ca o parte din costul apei grele necesare pentru punerea în funcțiune a unităților 3 și 4 de la Cernavodă să fie suportată de Societatea Națională Nucleară "Electrica" - SA, beneficiarul producției de apă grea din România, într-un procent de 16,44%.

Față de cele prezentate mai sus, propunem plenului Senatului aprobarea acestui act normativ.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul senator Dorel Borza, vă rog. Microfonul 7.

Domnul Dorel Constantin Vasile Borza:

Mulțumesc, domnule președinte.

Suntem în fața unui proiect de lege care face parte din categoria legilor ordinare, Senatul fiind prima Cameră sesizată.

Menționăm că acest proiect de lege are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și, față de cele prezentate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să întocmească un raport de admitere, fără amendamente, pe care îl prezint în acest moment plenului Senatului spre aprobare, împreună cu proiectul de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Sunt întrebări pentru inițiator?

Vă rog, domnule senator Mustățea.

Aveți cuvântul, microfonul 2.

Domnul Vasile Mustățea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul parlamentar al PNL este de acord, în principiu, cu adoptarea acestui proiect de lege.

Există însă o problemă, și anume aceea că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2009 se reglementează retroactiv, încălcându-se principiul neretroactivității legilor.

În speță, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2009 a fost adoptată în 25 martie 2009 și reglementează modul de finanțare a producției de apă grea începând cu luna februarie 2009.

Din acest motiv, vă solicităm să retrimitem proiectul de lege comisiei sesizate pe fond, pentru a se avea în vedere prorogarea termenului de aplicare.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Mulțumesc, domnule senator Mustățea.

Mai sunt și alte puncte de vedere?

Vă rog, domnule senator Valeca.

Microfonul 3.

Domnul Șerban Constantin Valeca:

Vreau să spun că noi susținem această ordonanță de urgență a Guvernului și proiectul de lege aferent.

Problema de fond este când vom folosi această apă grea, pentru că, începând din 2004, demararea lucrărilor la reactoarele 3 și 4 se tot mută, așa, la orizont.

Sperăm ca Ministerul Economiei, odată cu această susținere din partea noastră, să hotărască demararea lucrărilor la reactoarele 3 și 4 și să vină cu celelalte legi necesare pentru susținerea sistemului energetic pe parte nucleară.

Vă mulțumesc.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Alte solicitări din partea grupurilor parlamentare?

Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră retrimiterea la comisie...

Vă rog, domnule senator Frâncu, vă rog să mă scuzați, aveți cuvântul.

Microfonul 2.

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Această solicitare este făcută în numele Grupului parlamentar al PNL, dar a existat și o rugăminte anterioară, și aș ruga să fim lămuriți, dacă se poate, de către reprezentantul Guvernului: presupunând că proiectul de lege nu ar fi retrimis la comisie, totuși cum rezolvăm problema retroactivității?

Domnul Alexandru Pereș:

Îi ofer cuvântul domnului secretar de stat Lucian Șova. Aveți cuvântul, microfonul 8.

Domnul Lucian Șova:

Atât timp cât proiectul de lege privind aprobarea acestei ordonanțe de urgență a fost avizat și de Consiliul Legislativ, noi apreciem că nu există o problemă, din punct de vedere legal, cu privire la retroactivitate.

Domnul Alexandru Pereș:

Este un răspuns incomplet.

Domnule senator Dumitru Oprea, vă rog, aveți cuvântul. Microfonul 2.

Domnul Dumitru Oprea:

Dacă urmărim cu atenție textul ordonanței de urgență, constatăm că se face o trimitere la cantități, se spune "696 tone de produs, în următoarele condiții...", iar atunci nu mai este nevoie de timp, ci de aceste cantități.

Dacă s-ar depăși cu o tonă, categoric, nu ar mai intra sub incidența acestei ordonanțe de urgență.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc.

Sunt obligat să supun votului plenului Senatului propunerea de retrimitere la comisie a proiectului de lege pentru raport suplimentar.

Solicitarea a venit din partea Grupului parlamentar al PNL.

Vă rog să vă exprimați votul cu privire la această propunere.

Cu 20 de voturi pentru, 47 de voturi împotrivă și 3 abțineri, propunerea de retrimitere la comisie a fost respinsă.

Raportul comisiei este un raport de admitere, fără amendamente, iar proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă propun ca, printr-un singur vot, să decidem asupra raportului și proiectului de lege.

Vă rog să votați.

Cu 70 de voturi pentru, două voturi împotrivă și nicio abținere, raportul și proiectul de lege au fost adoptate.

Stimați colegi, Oprim programul legislativ în acest moment, urmând ca restul proiectelor de lege să fie supuse votului plenului Senatului în ședința viitoare.

După o scurtă pauză, la ora 18.10 începem ultima parte a ședinței noastre, parte care va fi radiodifuzată.

Vă mulțumesc pentru înțelegere.

- PAUZĂ -

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 27 janvier 2022, 20:21
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro