Plen
Ședința Camerei Deputaților din 23 septembrie 2008
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.85/03-10-2008

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2008 > 23-09-2008 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 23 septembrie 2008

10. Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor. (Retrimis comisiei).
 
consultă fișa PL nr. 765/2007

 

Domnul Eugen Nicolicea:

  ................................................

Pct.10. Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor.

Potrivit prevederilor art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform prevederilor din Regulament, urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Dacă inițiatorul dorește să ia cuvântul? Vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre (secretar de stat, Ministerul Internelor și Reformei Administrative) :

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor a fost inițiat și propus Parlamentului în contextul evenimentelor cu care s-a confruntat România în ultimii trei-patru ani și ca o modalitate de a fi mai eficienți în ceea ce înseamnă reconstrucția.

În principal, proiectul de lege statuează obligația pentru toți proprietarii de locuințe să se asigure împotriva dezastrelor naturale, reglementează tipurile de dezastre pentru care se face asigurare obligatoriu, respectiv cutremure, inundații, alunecări de teren; instituie două nivele ale sumelor asigurate și respectiv a primelor de asigurare; stabilește facilități cu caracter social pentru cei care nu au posibilități (în această situație prima de asigurare se suportă integral sau, după caz, parțial de autoritățile locale); reglementează modul de constituire a polului de asigurări împotriva dezastrelor naturale, care este o societate comercială de asigurare-reasigurare; stabilește atribuțiile acestuia și, de asemenea, în final, autorizează Ministerul Economiei și Finanțelor să contracteze împrumuturi pentru plata primei de reasigurare pentru primul an și suplimentarea fondului de risc la dezastre naturale în cazul unor dezastre naturale în care pierderile depășesc capacitatea sistemului de a efectua plata tuturor despăgubirilor.

Vă rog să susțineți adoptarea proiectului în forma prezentată și pe baza raportului Comisiei economice.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea comisiei raportoare dorește cineva să ia cuvântul, vă rog frumos.

Domnul Aurel Vainer:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Vă rog să-mi îngăduiți, în calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, să prezint raportul la acest proiect de lege.

Inițiativa legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare stabilirea condițiilor asigurării obligatorii a locuințelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, a raporturilor dintre asigurat și asigurator, drepturile și obligațiile părților contractante, precum și constituirea, atribuțiile, organizarea și funcționarea polului de asigurare împotriva dezastrelor naturale, ca societate comercială de asigurare-reasigurare, constituită prin asocierea societăților de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuințe și altor persoane juridice în condițiile prezentului proiect de lege, proiect al Legii nr.32/2000, cu modificările și completările ulterioare și al Legii nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, proiectul stabilește suma ce poate fi asigurată în mod obligatoriu, respectiv echivalentul în lei a 20 de mii de euro pentru fiecare locuință de tip A și echivalentul în lei a 10 mii de euro pentru fiecare locuință de tip B; elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă contractul de asigurare obligatorie a locuințelor; susținerea financiară a polului de asigurare împotriva dezastrelor naturale, precum și sancțiunile care se aplică în cazul nerespectării prevederilor legii.

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, membrii comisiei au examinat inițiativa legislativă mai sus-menționată pe parcursul mai multor ședințe, dezbaterile fiind finalizate în ședința din 10 septembrie 2008.

În urma examinării inițiativei legislative și a opiniilor exprimate de către membrii comisiei și de către invitați, s-a hotărât cu unanimitate de voturi să se supună plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare Proiectul de Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor, cu amendamentele admise, care sunt redate în anexa la prezentul raport.

Vă rog să-mi îngăduiți să aduc însă unele completări la amendamente, mai ales datorită faptului că au apărut unele erori materiale.

Domnule președinte, dacă-mi permiteți să citesc aceste modificări: art. 5 alin.(1) rămâne nemodificat, așa cum a lăsat forma Senatului; art. 6 - se elimină sintagma "definiție potrivit art. 2, lit. b)"; art. 19 alin.(8) - se elimină sintagma "numai", se completează după punct cu sintagma "precum și despăgubirea acordată ca urmare a producerii riscurilor asigurate"; art. 28 alin. (1) se înlocuiește "pot" cu "poate"; art. 32 alin.(1) lit. b) se elimină; art. 32 alin.(5) se reformulează după cum urmează: "Amenzile contravenționale stabilite prin prezenta lege și aplicate de CSA se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, venituri la bugetul CSA în cote de 40%, iar restul de 20% se face venit în bugetul autorităților locale de pe raza teritorială în care locuiește contravenientul."; art.40: se elimină sintagma "prin hotărârea
Guvernului", iar sintagma "la propunerea" se înlocuiește cu sintagma "de către"; art.41: termenul de 60 de zile se înlocuiește cu 120 de zile.

Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă mulțumesc.

V-aș ruga, totodată, să propuneți și timpul afectat dezbaterii acestui proiect de lege. Vă rog să faceți propunerile, ca să nu mai reveniți la microfon.

Domnul Aurel Vainer:

V-aș propune, ținând seama de program, 10 minute.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă rog.

Aveți altă propunere? Bun.

Supun la vot timpul propus de către reprezentantul comisiei, de 10 minute.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat acest timp pentru dezbatere.

Dacă din partea grupurilor parlamentare dorește cineva să ia cuvântul?

Vă rog.

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Stimate domnule președinte,

Am vrut o intervenție pe procedură, pentru că, din câte am înțeles, la Comisia pentru politică economică nu a venit un raport al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, pentru că, în urma crahurilor din America, este clar că marile companii de asigurare și mai ales reasiguratorii pentru firmele de asigurare din România sunt afectați de această criză, așa încât noi, la ora actuală, ce vrem? Să dăm o lege prin care obligăm tot românul să-și asigure casa, în condițiile în care reasiguratorul este o entitate nesigură?

De aceea, aș cere să se reîntoarcă la comisie această lege și să vină un raport al CSA-ului privind situația actuală a pieței asigurărilor mondiale.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Punctul de vedere al comisiei, vă rog.

Domnul Aurel Vainer:

Aș dori să fac următoarea precizare: legea a fost concepută și elaborată și dezbătută în mai multe ședințe ale comisiei înainte de evenimentele acestea majore pe piața financiară americană, mai întâi, probabil cu efecte pe piața internațională.

Ca opinie personală, nu cred că aceste fenomene au o legătură chiar atât de apropiată cu acest proiect de lege.

După opinia mea, repet, nu a comisiei și, dacă îmi permite domnul președinte, e atât de necesară o astfel de lege, gândindu-ne numai la ceea ce s-a întâmplat de câțiva ani consecutiv. Bugetul de stat ar fi suferit mai puțin dacă exista o astfel de lege.

După opinia mea, cred că și a membrilor comisiei, nu suntem toți aici, nu este nevoie de o nouă discutare la comisie.

Și aș vrea să precizez că la dezbateri au fost reprezentanții de la vârf ai Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: președintele... Poftiți?

 

Domnul Dragoș Petre Dumitriu:

Raportul scris?

Domnul Aurel Vainer:

Raport scris nu a fost. Aceasta e; mai mult nu pot să spun.

Domnul Eugen Nicolicea:

Vă rog, în ordinea în care v-ați înscris, cu referire exact la acest punct, de a retrimite la comisie.

Domnul Lakatos Petru:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

În Comisia economică am dezbătut de mai multe ori. Am adus amendamente și domnul secretar de stat poate să confirme că au fost discuții aprinse și am căzut la un moment dat la un numitor comun. În textul legii nu se face referire la persoana juridică a reasiguratorului. Deci, din acest punct de vedere nu există nicio problemă.

Încă o dată, legea este necesară, cu modificările făcute în Comisia economică și, după părerea mea, poate fi și trebuie adoptată. Sunt sigur, ca orice început în domeniu, probabil că cei care vor fi sau vom fi în Parlament peste doi ani, vom simți nevoia de a modifica pe parcursul derulării legii și a căpătării experienței.

La ora actuală ce aș propune eu? În momentul în care discutăm pe articole, având în vedere că președintele, mai bine zis vicepreședintele Comisiei economice a înșirat o serie de modificări ulterioare, pe acestea să le mai citească încă o dată, să nu existe niciun dubiu, pentru că, citind așa repede, nici nu ai reușit să compari textul comisiei cu ceea ce s-a citit de către dumnealui.

Deci, încă o dată, proiectul de lege este o inițiativă bună, Comisia economică susține votarea proiectului de lege și noi, la fel, propunem să fiți de acord, pentru că acest proiect de lege dezvoltă simțul civic al răspunderii personale și colective.

Vă mulțumesc.

Domnul Octavian-Mircea Purceld:

Colegul meu de comisie mi-a ușurat mult sarcina. Vreau să vă spun că raportul comisiei este, dacă l-ați urmărit sau dacă l-ați fi urmărit, cei care nu l-au urmărit, este extrem de detailat.

Amendamentele introduse în text demonstrează seriozitatea și modul de cooperare în elaborarea textului propus astăzi dumneavoastră, aici, colaborare de care s-au bucurat membrii comisiei, domnul ministru Dobre și reprezentanții Comisiei pentru Supravegherea Asigurărilor.

Nu văd niciun motiv să amânăm această inițiativă legislativă. Dimpotrivă, cer să supuneți votului continuarea discuțiilor, să o terminăm astăzi.

Așa cum a rezultat din dezbaterile din cadrul multelor întâlniri pe care le-am avut la comisie, țara are nevoie de o asemenea lege.

Populația trebuie să se bucure de o asemenea protecție. Ministerul trebuie să aibă un instrument de lucru. Haideți să-i dăm drumul și să nu blocăm inițiativa legislativă.

Mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Doamna deputat Lia Ardelean.

Doamna Lia Ardelean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Nu contestăm importanța acestei legi. Dimpotrivă, susținem importanța acestei legi dar, așa cum recunoaște și comisia, încă pe lege trebuie să lucrăm.

Eu cred că trebuie în primul rând completările făcute în comisie și abia apoi dezbătute în plen. Eu cred că într-o săptămână nu se întâmplă nimic rău și că ar trebui într-adevăr finalizată la comisie și apoi săptămâna viitoare să o supunem dezbaterii în plen, cu atât mai mult cu cât am solicitat ca săptămâna viitoare să avem mai multe zile de plen, în așa fel încât propunerile legislative importante să poată să fie dezbătute.

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Nicolicea:

Supun la vot propunerea făcută de reprezentanții Partidului Conservator de a retrimite proiectul de lege la comisie.

Cine este pentru?

Am înțeles că există o propunere de vot cu vot electronic. Pregătiți cartelele, atunci.

Vă rog să votați. (Vociferări.)

Vă rog să repetăm votul.

Proiectul de lege a fost retrimis la comisie.

Termen, până marțea viitoare.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti miercuri, 17 august 2022, 22:55
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro