You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-03-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008

8. Dezbateri asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (retrimis comisiei).
 
see bill no. 891/2007

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Trecem la pct.7 - Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989.

Comisia juridică, de disciplină și imunități propune respingerea acestui proiect.

Domnul Florin Iordache dorește să intervină, nu pentru a susține propunerea de respingere, ci pentru a face unele precizări.

Domnul Florin Iordache:

Domnule președinte,

Corect ați spus: Senatul a respins acest proiect de lege, dar, între timp, au apărut elemente noi. Au fost amendamente care nu au fost discutate și, de aceea, v-aș propune, stimați colegi, să fiți de acord cu retrimiterea, pentru a ține cont și de acele amendamente care nu au fost discutate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunt obiecțiuni la această propunere? Nu sunt.

O supun votului dumneavoastră prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Unanimitate.

Care este nemulțumirea dumneavoastră? Vă rog să poftiți la tribună și să spuneți ce doriți.

Domnul Mircea Valer Pușcă:

Domnule președinte,

Eu îmi manifestam mirarea că la același punct pe ordinea de zi, pct.6, o dată am votat cu cartela și acum votăm prin ridicare de mână. S-a defectat, cumva, sistemul electronic?

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă ați fi fost atent, v-ați fi explicat singur. Când a făcut propunerea domnul vicepreședinte Iordache, am întrebat dacă sunt obiecțiuni. Presupunând că nu sunt, am supus votului direct, pentru fluiditate. Dincolo, am fost sigur că există puncte de vedere contrare. Aceasta este explicația. S-a exprimat o dată. Deci, s-a marcat prezența dumneavoastră. Mai avem încă puncte pe ordinea de zi, unde vă veți putea, din nou, regăsi înregistrarea prezenței.

  ................................................
 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Stimați colegi,

V-aș ruga să-mi permiteți să acopăr o omisiune. La pct.7, ca urmare a unei intervenții din sală, nu am finalizat votul dumneavoastră, cu propunerea de restituire la comisie, în sensul că nu am stabilit termenul pentru comisie. Deci, la propunerea de la pct.7, termenul este 14 aprilie, pentru comisie.