You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 17-03-2008

Sittings of the Chamber of Deputies of March 17, 2008

14. Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului:
  14.2 Alecsandru Știucă  
 
see:

 

Domnul Valer Dorneanu:

  ................................................

Domnului deputat Știucă îi răspunde domnul secretar de stat Istvan Töke.

Domnule secretar de stat, vă rog să răspundeți.

Domnul Istvan Töke:

Pășunarea terenurilor agricole cultivate în arabil conform Legii nr.18, degradarea terenurilor agricole și silvice, împrejmuirilor acestora, distrugerea și degradarea culturilor agricole, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, a bunurilor și sistemelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice ori împiedicarea lor în măsurile de conservare a unor asemenea bunuri, precum și înlăturarea acestor măsuri constituie infracțiune și distrugere și se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.

Legea zootehniei nr.72/2002 prevede la art.42 că pășunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajiști în afara perioadei stabilite pentru pășunat constituie contravenții.

Domeniul privat al statului și respectiv al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor conform art.6 este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum și din terenurile dezafectate potrivit legii din domeniul public. El este supus dispozițiilor de drept comun, dacă legea nu prevede altfel.

În această situație, conform Legii nr.213 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, numai agricultorii crescători de animale pot contracta de la primării pentru pășunatul și producerea de furaje prin concesiune, arendare, închiriere sau luare în administrare suprafețe de pajiști permanente.

Regulamentul C.E. nr.782/2003 prevede: fiecare suprafață furajeră, inclusiv de pășuni, care trebuie să reprezinte minimum 50% din suprafața furajeră deținută, trebuie să fie disponibilă pentru creșterea animalelor pe parcursul unei perioade minime de 7 luni, începând de la o dată ce urmează să fie stabilită de statul membru, dar în orice caz între 1 ianuarie și 31 martie, iar conform art.3 din Regulamentul C.E. nr.796/2004, statele membre păstrează raportul dintre suprafața terenurilor destinate pășunilor permanente și suprafața agricolă totală, obligație care se aplică la scară națională și regională.

La 1 ianuarie 2007 județul Ialomița avea o suprafață de pășune de circa 18.068 ha, care este necesar să fie acordată crescătorilor de animale în exclusivitate, conform legilor în vigoare.

Nealocarea suprafețelor de pajiști crescătorilor de animale nu a permis susținerea financiară a pajiștilor, neputând respecta condițiile de eligibilitate, ceea ce a condus la degradarea pajiștilor, diminuarea suprafețelor, dar și la scăderea numărului de animale și a performanțelor tehnice și economice ale zootehniei la nivel local și național.

Din aceste considerente, suntem de acord cu rezolvarea operativă a incidentelor de către autoritățile locale prin alocarea de suprafețe pentru pășunat din izlazurile comunale de către consiliul local, conform legilor în vigoare.

Distrugerea și compromiterea culturilor agricole se pedepsesc potrivit prevederilor Codului penal.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Înțeleg că domnul deputat Știucă dorește să comenteze răspunsul dumneavoastră.

Poftiți, domnule deputat. Aveți două minute.

Domnul Alecsandru Știucă:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, eu mulțumesc mult pentru prezentarea in extenso, însă lucrurile vizau un aspect practic al problemei, și anume, constatarea acestor sancțiuni și a contravențiilor se face de către persoane împuternicite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, de Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, de prefecți și de personalul abilitat al Ministerului de Interne. Primăriile nu pot acționa în niciun fel.

Deci, marea problemă este că acest lucru se produce, suprafețele sunt degradate prin tasare, se intră cu oile, cu alte animale, se distrug și procedeul de punere la punct și de sancționare este extrem de greoi. Cei care constată sunt primarii și gospodarii locali și poliția locală, dar sancțiunile sunt aplicate de prefect. Asta e problema. Trebuie împreună să găsim soluția să dăm primarilor posibilitatea să-și administreze, să-și gospodărească problema pe plan local.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc și eu.

Domnului deputat Stelian Fuia trebuia să-i răspundă la o întrebare domnul Cătălin Doică de la Ministerul Economiei și Finanțelor, care nu s-a prezentat. Urmează să fie reprogramat acest răspuns.

Pentru domnul Romeo Hanganu: am înțeles că acesta a discutat cu domnul Barna Tanczos, secretar de stat la Ministerul Transporturilor și i-a transmis personal răspuns.