Plen
Sittings of the Senate of September 26, 2007
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.128/05-10-2007

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2007 > 26-09-2007 Printable version

Sittings of the Senate of September 26, 2007

30. Dezbaterea Propunerii legislative privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare (votul pe raport și votul pe lege se vor da în ședința de luni, 1 octombrie 2007)
 
see bill no. L429/2007

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

................................................

La punctul 27 din ordinea de zi este înscrisă Propunerea legislativă privind organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Este lege organică.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală a întocmit raport.

Dintre inițiatori este prezent domnul deputat Valeriu Tabără.

Îi ofer cuvântul pentru a prezenta propunerea legislativă.

Aveți cuvântul, domnule deputat Tabără.

Domnul Valeriu Tabără - deputat:

Domnule președinte,

Stimați senatori,

Vă prezint doar câteva dintre elementele din expunerea de motive a acestei inițiative legislative care vine să reașeze cercetarea agricolă românească într-un cadru de funcționalitate, în concordanță cu prevederile Uniunii Europene și cu noile condiții în care ne găsim. Cred că nimeni nu poate contesta rolul acesteia în orice strategie pentru dezvoltarea rurală și pentru dezvoltarea agriculturii și nu poate fi făcută de către oricine în această țară.

În același timp, însă, trebuie să evidențiem și faptul că și cadrul legislativ existent la această dată nu mai corespunde pentru susținerea sistemului de cercetare. Mă refer la finanțare, mă refer la gestionarea patrimoniului funciar și la obiectivele pe care cercetarea științifică trebuie să le aibă astăzi.

De asemenea, propunerea legislativă realizează câteva elemente esențiale, și anume concentrarea activității de cercetare-dezvoltare într-un număr mai mic de unități care au potențial științific și material corespunzător; dimensionarea suprafețelor aferente acestor unități la nivelul obiectivelor activităților lor și trecerea acestor terenuri în proprietatea unităților de cercetare, chestiune pe care, din păcate, n-o putem rezolva prin această lege din cauza prevederilor constituționale, fiind vorba despre proprietate publică; separarea sectorului de cercetare de sectorul de producție, acesta urmând a se reorganiza în societăți comerciale sau, după caz, terenurile respective vor fi cedate pentru reconstituirea drepturilor de proprietate; reorganizarea unor unități de cercetare-dezvoltare în societăți comerciale pentru producerea de semințe și material săditor cu valoare biologică mare; transferul unor unități de cercetaredezvoltare la universitățile agricole pentru asigurarea instruirii practice a studenților și dezvoltarea cercetării; trecerea institutelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în coordonarea științifică a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", de altfel, o dublă conducere a acestui sector.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule deputat, și vă adresez rugămintea ca în situația în care, din dezbateri, din punctele de vedere exprimate de colegi în numele grupurilor parlamentare, va fi nevoie de o nouă intervenție, vă ofer cuvântul, întrucât raportul este favorabil și îmi este teamă că ratăm dezbaterea pe ziua de astăzi.

Îl invit pe domnul senator David să prezinte raportul Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Gheorghe David:

Mulțumesc, domnule președinte.

Prin această propunere legislativă, de fapt, se urmărește stabilirea cadrului juridic pentru organizarea și funcționarea sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.

Desigur, această propunere legislativă a primit avizele favorabile ale celor două comisii, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, cât și al Consiliului Legislativ.

În urma multor dezbateri din Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, s-a ajuns să se întocmească un raport favorabil, cu un număr important de amendamente admise, care sunt cuprinse în anexa nr. 1, și cu două amendamente respinse, cuprinse în anexa nr. 2.

În concluzie, raportul este favorabil din partea Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Vă rog să prezentați punctul de vedere al Guvernului.

Domnul Töke István:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere forma proiectului de lege rezultat în urma dezbaterilor din comisie, Guvernul este de acord cu raportul comisiei, cu amendamentele admise.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Vă rog, poziția grupurilor parlamentare.

De la Grupul parlamentar al P.S.D., îl rog pe domnul senator Daea să fie cavaler și să-mi permită să ofer cuvântul doamnei senator Doina Silistru, iar apoi voi solicita plenului, la final, dacă mai doriți să interveniți.

Aveți cuvântul, doamna senator.

Doamna Doina Silistru:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință, și-i mulțumesc domnului senator Daea, pentru că mi-a dat și mie voie să vorbesc de la acest microfon.

Ce pot să spun? Ca membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală și ca cercetător, în același timp, mă bucur, pentru că, în cele din urmă, am ajuns la un consens și mă bucur că, astăzi, reprezentantul Guvernului, deși inițial Guvernul nu a fost de acord cu această inițiativă, a putut spune de la tribună că este de acord cu această formă care a rezultat în urma dezbaterilor din Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală și din Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport.

Cred că cercetarea științifică din agricultură a ajuns la un moment extraordinar de critic, pentru că nu mai are mult și n-o să mai supraviețuiască.

De la începutul mandatului, au fost create "n" forme de inițiative legislative, proiecte de lege ale cercetării din agricultură. Unii au fost de acord cu ele, alții nu au fost de acord. În cele din urmă, am ajuns la această formă pe care, deși nu este cea mai bună, cred că este necesar s-o aprobăm, pentru a da cercetării științifice din agricultură undă verde, cum se spune, pentru a o pune pe picioare și a crea condițiile de a ajunge să fie competitivă cu cea din Uniunea Europeană.

Fără o finanțare de bază, fără un sprijin din partea ministerului de resort, cred că cercetarea științifică din agricultura românească nu ar supraviețui.

Și aș vrea să mai adaug faptul că pentru prima dată, anul acesta, din cauza condițiilor, a situației deosebite care a fost, respectiv seceta, foarte mulți din conducerea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și chiar dintre cei care lucrează în domeniu, dintre societățile comerciale pe agricultură și-au dat seama că trebuie să pună mare accent pe cercetarea științifică din agricultură, mai ales în ceea ce privește creațiile noi, soiurile la toate speciile, pentru că și-au dat seama că numai soiurile românești au putut să mai realizeze ceva producții în condițiile de secetă din acest an.

Deci nu vorbim aiurea, cei din cercetare, când spunem că soiurile românești sunt create în condițiile ecopedologice ale țării noastre și numai în condițiile menționate acestea produc atât cât trebuie și supraviețuiesc condițiilor vitrege.

Mă opresc aici. Mulțumesc.

Grupul parlamentar al P.S.D. susține inițiativa.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

De la Grupul parlamentar al P.N.L., ofer cuvântul domnului senator Constantin Dumitru.

Aveți cuvântul, domnule senator.

Domnul Constantin Dumitru:

Mulțumesc, domnule președinte. (Discuții în sală.)

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Nu puteți lua cuvântul, nu v-ați înscris la liberali, domnule Apostol!

Din sală: După aceea.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Numai puțin, după aceea, stimați colegi, pentru că altfel o să discutăm legea aceasta până poimâine.

În numele grupurilor parlamentare, vă rog să vorbească unul dintre colegi.

Am oferit cuvântul, bănuiesc că are mandat de la grup, domnului Dumitru. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Constantin Dumitru:

Mulțumesc, domnule președinte.

Era așteptată această lege de multă vreme. Probabil, mulți dintre colegii mei au în județele dumnealor institute de cercetare și știu ce probleme deosebite sunt la aceste institute.

Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, în general, știe că în ultimii 3 ani de zile am fost nevoiți să acordăm foarte mari subvenții pentru acoperirea cheltuielilor în institutele de cercetare, și eu consider că aceste cheltuieli nu au fost făcute neapărat pentru cercetare și mai ales pentru producție. Și este bine că este eliminată producția din aceste institute. Să nu confundăm lucrurile!

Atunci când echipa managerială dintr-un institut se va ocupa de producție, pentru că are interes personal, uită de cercetare.

Grupul nostru parlamentar va vota pentru această propunere legislativă, pentru că, nu știu dacă este târziu, dar cred că în mare măsură rezolvă întreaga problematică legată de cercetarea din agricultură.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc.

Grupul parlamentar al P.D., dacă dorește să intervină? Da.

Vă rog, domnule senator David Gheorghe.

Domnul Gheorghe David:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Foarte scurt, aș vrea să fac câteva precizări, și anume această inițiativă legislativă, în forma în care este acum, răspunde cerințelor actuale privind cercetarea românească.

De aceea, este important să-i dăm toată atenția și să votăm atât raportul cu acele amendamente, clarificate din partea tuturor celor implicați, cât și propunerea legislativă în sine.

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al P.D., desigur, susține această inițiativă legislativă.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Grupul parlamentar al P.R.M. dorește să intervină? Da.

Domnule senator Petru Stan, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Petru Stan:

Partidul România Mare susține această inițiativă legislativă.

Acordăm atenția care trebuie acordată cercetării. Este bine că se va definitiva și cu terenurile stațiunilor de cercetare, fiindcă și acestea au fost o problemă care a dus la falimentul cercetării în România.

Deci suntem de acord cu această inițiativă legislativă.

Mulțumesc.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Grupul parlamentar al P.C. susține propunerea? Da.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule senator Gavrilă Vasilescu.

Domnul Gavrilă Vasilescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Și, ca să nu vă rețin, vă spunem că susținem. Avem și de ce!

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R., domnul senator Pete Ștefan. Aveți cuvântul.

Domnul Pete Ștefan:

Permiteți-mi să mă întorc, foarte pe scurt, puțin în istorie și să vă spun că această lege, care a ajuns, astăzi, în această formă, este o muncă, aș putea să spun, poate chiar de 10 ani.

Încă din anul 1998 am încercat o reorganizare a cercetării și știți foarte bine că, în 2001, a fost un alt proiect de lege care a trecut prin Senatul Românei de atunci, care avea același subiect, reorganizarea acestei activități. Grupul nostru parlamentar nu a fost de acord cu acea propunere pentru un singur motiv: am considerat că nu este foarte clar modul de organizare, în sensul că Academia de Științe Agricole și Silvice, după cele petrecute în anii anteriori, nu a reușit să gestioneze, să administreze acest segment al cercetării. Noi, atunci, am susținut să treacă, din punct de vedere administrativ, stațiunile de cercetări și această activitate în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care se ocupa de această activitate, iar academia să rămână un for consacrat cercetării.

Am venit cu această precizare, pentru că în această propunere, în sfârșit, s-a ajuns la un numitor comun cu Academia de Științe Agricole și Silvice și, bineînțeles, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în sensul că, aici, structura de administrare aparține ministerului și, într-adevăr, acum, cei de la academie, oamenii de știință se pot ocupa cu problemele legate de știință, de proiecte, de programe și, bineînțeles, au și un cuvânt greu de spus în ceea ce se petrece în cercetare.

Este un motiv pentru care vom vota acest proiect.

Un al doilea motiv, foarte pe scurt și voi încheia, este că această structură, acum, în viziunea noastră, devine una funcțională. Este rezolvată, în principiu, și accentuez, bineînțeles, partea finanțării este și o problemă bugetară, este legiferată problema finanțării acestei activități, acestui sector care este deja un sector ce se va apropia și de cerințele pieței, mă refer aici, în special, la societățile comerciale de stat sau la stațiunile de cercetare care deja vor avea, începând cu patrimoniul, cu venitul propriu, posibilitatea de a se menține.

Deci noi vom susține, în această variantă, această propunere și mă bucur că și Guvernul și-a schimbat poziția, după ce această muncă a fost făcută de toate grupurile parlamentare, iar proiectul a fost pe larg discutat cu academia și cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Noi vom susține acest proiect.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Domnule secretar,

Vă adresez rugămintea să mai transmiteți un mesaj, pentru că era o dorință, din partea colegului Eckstein Kovács Péter sau din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R., de a vă imortaliza la dezbaterea acestui proiect de lege.

Stimați colegi,

Toate grupurile parlamentare s-au exprimat în favoarea propunerii legislative, propunere legislativă lucrată de colegi.

Îi întreb pe colegii senatori dacă doresc să mai intervină, pentru că avem senatori cu activitate îndelungată în domeniul învățământului, științei, în agricultură și așa mai departe.

Domnul senator Petre Daea, dacă doriți să mai interveniți?

Domnul Petre Daea (din sală):

Nu.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Vă mulțumim noi pentru înțelegere.

Declar închise dezbaterile generale.

Aveți o susținere masivă, domnule deputat.

Dacă doriți doar două cuvinte de final, pentru că votul final pe raportul cu amendamente și pe lege va fi în ședința de luni.

Vă rog, domnule deputat Valeriu Tabără, aveți cuvântul. Microfonul 8, vă rog.

Domnul Valeriu Tabără:

Domnule președinte,

Stimați domni senatori,

Sincer, vă mulțumesc pentru aprecierea și modul de analiză din toate comisiile Senatului și, mai ales, pentru concluziile la care s-a ajuns și vă asigurăm că și în Camera Deputaților vom susține punctele de vedere pe care le-ați exprimat la dezbaterea pe articole și, în același timp, pe cele exprimate aici.

Vă mulțumesc, domnule președinte, încă o dată.

Domnul Doru Ioan Tărăcilă:

Și eu vă mulțumesc.

Legea are caracter de lege organică.

Va fi votată în ședința de luni.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 7 october 2022, 18:16
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro